Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:

εσω κάψα, φακοειδή πύρήνα, δευτερογενής νευροποίηση, τι εξυππηρετεί το νωτιαοπαρεγκεφαλιδικό σύστημα

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ:

έξω ούς, βραχιόνιο πλέγμα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018)

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ:

_ωμοπλάτη, υπερακάνθιο βόθρο, αναγνώριση είδους
_άκρο:αναγνώριση αν είναι πρόσθιο ή οπίσθιο και αναγνώριση είδους
_οπτικό νεύρο
_πλευρό
_πύελο, αναγνώριση είδους
_κρανίο σκύλου
_νωτιαίο μυελό, ραχιαία ρίζα νωτιαίου νεύρου

ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ:

_νωτιαίο γάγγλιο, νευρικές ίνες
_νεύρο, περινεύριο
_παρεγκεφαλίδα, λευκή ουσία
_βλέφαρο, θηλάκια τριχών
_μάτι, κερατοειδής χιτώνας

Whiteboard