Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ιούνιος 2016 Τοξικολογία τοφίμωνΙανουάριος 2016 Εκτροφή και παθολογία παραγωγικών ζώων – Βοοειδή

1)      Ποιο πρωτόκολλο θα εφαρμόσετε για τη διερεύνηση της έλλειψης παθητικής ανοσίας μόσχων σε επίπεδο εκτροφής;
2)      Συμπτώματα – επιπλοκές της υποξείας δυσπεπτικής οξέωσης (SARA).
3)      Περιγράψτε τις δραστηριότητες και τη φυσιολογική συμπεριφορά μιας γαλακτοπαραγωγού αγελάδας για ένα 24 ωρο στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. Τι μπορεί να σημαίνουν τυχόν αποκλείσεις από την «αναμενόμενη» 24-ωρη δραστηριότητα της αγελάδας για την υγεία, την ευζωία και την παραγωγικότητά της;
4)      Τα βοοειδή που μπορεί να συναντήσουμε σε μια εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων βρίσκονται σε διάφορες φάσεις του παραγωγικού τους κύκλου. Πως μπορούμε να τα ομαδοποιήσουμε ώστε να διευκολυνθεί η διαχείρισή τους;

ΠΗΓΗ: cheguenikos

Whiteboard