Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

4IV Πρακτικά Ζωοτεχνία

Αρσένος

Βλεπουμε βοειδη(γενικη ζωοτεχνικη επισκοπηση,μοσχιδες η' αγελαδες, θηλυκα η' αρσενικα,

ηλικια,μαστος,ακρα)

Αρσενικα μικρης ηλικιας-που χρησιμοποιουνται( απαντ.γεννητορες-παχυνση)

Τροφη-ενριρωμα καλαμποκοιυ,ποσο υγρασια-ξηρα, γαλα σκονη-ποσο αραιωση σε

νερο/αναλογια

Γαλουχουμενα-ποσο πρωτογαλα, ποτε σταματα η απορροφηση πρωτογαλακτος

Ποτε σφαζονται αρσενικα-ποτε ξεκινα η αναπαραγωγικη ζωη

Ξηρα περιοδος-ποτε,γιατι,, τι τροφη και ποσο σε κιλα χονδοειδης/συμπυκνωμενη

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

1. Nα αναφέρετε 5 ψυχανθή και 5 αγρωστώδη φυτά (σελ.5)

Ψυχανθή: Μηδική,Τριφύλλι,Μπιζέλι το κτηνοτροφικό,Βίκος,Σόγια ή Γλυκίνη

Αγρωστώδη:Καλαμπόκι,Βρώμη,Κριθάρι,Σόργο,Ήρα

2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι χονδροειδείς ζωοτροφές; (σελ.15)

Α)Νομευτικά χόρτα  Β)Τα φύλλα και τα λεπτά κλαδιά δέντρων  Γ)Τα υποπροιόντα

θεριζοαλωνισμού  Δ)οι γογγυλόριζες  Ε)οι κόνδυλοι  Στ)οι χυμώδεις καρποί

3. Ποια η χρήση των ψυχανθών στους φυσικούς και τεχνητούς λειμώνες; (σελ.19)

Τα φυτά αυτά είναι σε θέση να εμπλουτίζουν το έδαφος σε άζωτο  και αυτό χρησιμεύει

ως αζωτούχα λίπανση για τα φυτά που διαδέχονται την καλλιέργειά τους κατά την

αμειψισπορά.Εξάλλου,σε συνδυασμένη καλλιέργεια με αγρωστώδη (τεχνητοί

λειμώνες),επειδή εφοδιάζουν  το έδαφος σε άζωτο και επομένως όλα τα φυτά του

λειμώνα ,το προερχόμενο χόρτο λειμώνων έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα ολικών

αζωτούχων ουσιών και επομένως καλύπτονται σε μεγαλύτερο βαθμό οι αντίστοιχες

ανάγκες των ζώων.

4. Από ποιους παράγοντες (επιγραμματικά) επηρεάζεται η θρεπτική και η

διατροφική αξία των χλωρών νομευτικών χόρτων;(σελ.25-26-27)

α) Η σχέση φύλλων προς στελέχη β) Το είδος του φυτού γ) Η ποικιλία του φυτού    

δ) Το στάδιο ανάπτυξης του φυτού ε)Η απόσταση μεταξύ των φυτών (πυκνότητα

σποράς) στ) Το έδαφος ζ) Η λίπανση του εδάφους η) Οι καιρικές συνθήκες

(υγρασία,θερμοκρασία,ξηρασία,ηλιακό φως και άνεμοι) θ) Η ένταση της

εκμετάλλευσης των φυτών

5. Γιατί χρησιμοποιούνται τα άχυρα σιτηρών στην διατροφή των μηρυκαστικών και

πως βελτιώνεται η διατροφική τους αξία; (σελ.29-30)

Η διατροφική τους αξία είναι σημαντική γιατί με το να χορηγούνται στα φυτοφάγα

ζώα ως συμπληρωματικά των νομευτικών χόρτων,είναι σε θέση να καλύπτουν τις

ανάγκες τους σε ξηρή ουσία και κυτταρίνες.Η διατροφική αξία του αχύρου μπορεί

να βελτιωθεί με την υποβολή του σε ειδική κατεργασία κυρίως με ΝΑΟΗ ή με ΝΗ3.

6. Τί γνωρίζετε για την σημασία της ελαιοκράμβης ως νομευτικό χόρτο στην Ελλάδα;

(σελ.32)

Η σημασία της ελαιοκράμβης ως χορτοδοτικού φυτού έγκειται στο ότι μπορεί να

παρέχει χλωρή νομή ,στις χώρες με εύκρατο κλίμα όπως είναι η Ελλάδα,από τον

Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο,τότε που είναι δύσκολο να υπάρχουν άλλα χλωρά

χόρτα και μάλιστα υψηλής θρεπτικής αξίας.

7. Ποιοι οι μέθοδοι συντήρησης χλωρών χόρτων; (σελ.67)

H συντήρηση των χονδροειδών ζωοτροφών που είναι σε χλωρή μορφή γίνεται με

δύο μεθόδους:Την ΞΗΡΑΝΣΗ και την ΕΝΣΙΡΩΣΗ.

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

8. Ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης υποστηριγμάτων στην ξήρανση; (σελ.68)

Α) αυξάνεται η επιφάνεια έκθεσης των χόρτων στον αέρα και τον ήλιο με

αποτέλεσμα να συντομεύεται ο χρόνος ξήρανσης

Β) Καταργούνται οι αναστροφές των χόρτων και σε περίπτωση βροχής

διευκολύνεται η ροή του νερού στην επιφάνειά τους ,χωρίς αυτό να μπορεί να

διεισδύσει εσωτερικά.Έτσι,μειώνονται οι απώλειες σε θρεπτικές ουσίες

Γ) Παράγονται γενικά χόρτα καλύτερης ποιότητας

Δ)  Δεν παρεμποδίζεται η αναβλάστηση των φυτών ,επειδή αυτή η τεχνική της

ξήρανσης απαιτεί την άμεση απομάκρυνση των κομμένων χόρτων από το έδαφος.

9. Που οφείλονται οι απώλειες των χόρτων σε θρεπτικές ουσίες κατά την φυσική

ξήρανσή τους; (σελ.69)

Α) Η συνέχιση της αναπνοής των φυτών και η δράση ενζύμων και

μικροοργανισμών. Τα χλωρά χόρτα που κόπηκαν (θερίστηκαν) εξακολουθούν να

επιτελούν τις λειτουργίες της αναπνοής και της αφομοίωσης.Η αναπνοή των φυτών

και η δράση των ενζύμων αρχίζει να περιορίζεται μόλις η περιεκτικότητά τους σε

νερό πέσει κάτω του 38% και αναστέλλεται πλήρως όταν η περιεκτικότητα αυτή

φτάσει στο 14%.

Β) Τα μηχανικά αίτια.Οι διάφοροι χειρισμοί τωνχόρτων κατά τη διάρκεια της

ξήρανσης ,όπως είναι το άπλωμα,η αναστροφή τους κ.ά. , έχουν ως αποτέλεσμα

την απόσπαση των φύλλων . Ο κίνδυνος της απόσπασης φύλλων αυξάνεται καθώς

η ξήρανση προχωρά προς το τέλος της και μάλιστα είναι μεγαλύτερος για τα

ψυχανθή φυτά παρά για τα αγρωστώδη.Κι αυτό ,γιατί στα ψυχανθή είναι

περισσότερα σε σχέση με τα στελέχη των φυτών αλλά και ευκολότερα αποσπώνται.

Γ)  Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.Δυνατές ,παρατεταμένες και επανειλλημένες

βροχές κατά τη διάρκεια της φυσικής ξήρανσης προκαλούν πτώση των φύλλων των

φυτών και επιπλέον συντελούν στην απόπλυση της φυτικής ύλης από θρεπτικές

ουσίες ,ιδίως σάκχαρα,υδατοδιαλυτές ουσίες κ.ά.

10. Ποια τα κριτήρια εκτίμησης της ποιότητας των ξηρών χόρτων; (σελ.70)

Η εκτίμηση της ποιότητας των ξηρών χόρτων διενεργείται στην πράξη με

οργανοληπτικά κριτήρια:

Τα ξηρά χόρτα και ιδιαίτερα οι σανοί που έχουν ξηρανθεί υπό κανονικές συνθήκες

διατηρούν το καθαρό πράσινο χρώμα τους.Έχουν μαλακά ,ευλύγιστα και φυλλώδη

στελέχη και διατηρούν ,ανάλογα με το είδος των φυτών προέλευσής τους ,την

ειδικη φυσική οσμή τους.Τα χόρτα που έχουν εκτεθεί για πολύ ώρα στον ήλιο

εμφανίζονται ωχρά μέχρι αποχρωματισμένα και στερούνται της ειδικής οσμής

τους.Εξάλλου,αυτά που τυχόν έχουν δεχτεί την επίδραση της βροχής και έχουν

αποπλυθεί είναι κιτρινόχρωμα και στερούνται επίσης της ειδικής

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

οσμής.Επιπλέον,επειδή έχουν κατ’ανάγκη αναστραφεί πολλές φορές ,έχουν χάσει

και πολλά φύλλα.Τέλος ,τα χόρτα που κατά τη διάρκεια της ξήρανσής τους έχουν

πάθει διάφορες ζυμώσεις με τη δράση βακτηρίων ή και μυκητών ,εμφανίζουν

μελανόχρωμη όψη.

11. Ποια τα πλεονεκτήματα της ενσίρωσης;  (σελ.74)

Α) Εξαρτάται ελάχιστα από τις καιρικές συνθήκες και επομένως μπορεί να

εφαρμόζεται παντού σε όλες σχεδόν τις χώρες,ανεξάρτητα κλίματος.

Β) Αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για τη συντήρηση χλωρών χόρτων ή ζωοτροφών

που ξηραίνονται δύσκολα στον αέρα ή μετά την ξήρανσή τους δεν καταναλώνονται

ευχάριστα από τα ζώα.Τέτοιες ζωοτροφές είναι τα χλωρά φυτά

καλαμποκιού,σόργου και ηλίανθου καθώς και ορισμένα βιομηχανικά υποπροιόντα

και  άλλα.

Γ) Συνεπάγεται τη διατήρηση των διατροφικών χαρακτηριστικών των χλωρών

χόρτων και τη βελτίωση της ελκυστικότητάς τους.

Δ) Ελευθερώνει γρήγορα το έδαφος και επιτρέπει την αναβλάστηση των φυτών ή

την επαναχρησιμοποίησή του.

12. Ποια τα κριτήρια εκτίμησης της ποιότητας των ενσιρωμάτων; (σελ.80-81)

Τα οργανοληπτικά κριτήρια είναι η οσμή ,η γεύση,ο χρωματισμός και η υφή που

έχει το υπό εκτίμηση ενσίρωμα.Ένα ενσίρωμα που προέρχεται π.χ. από χλωρά

χόρτα πρέπει να έχει οσμή αρωματική (να θυμίζει εκείνη του οξικού οξέος),γεύση

ελαφρά υπόξινη και χρωματισμό ελαιοπράσινο μέχρι υποκάστανο.Επίσης,τα

στελέχη και τα φύλλα των φυτών πρέπει να έχουν κρατήσει το σχήμα και την υφή

που είχαν στην αρχική κατάστασή τους.Έτσι,οσμή ταγγισμένου βουτύρου λόγω

επικράτησης της βουτυρικής ζύμωσης,οσμή σήψης λόγω της αποσύνθεσης

πρωτεινών,γεύση έντονα όξινη,χρωματισμός κίτρινος και υφή των στελεχών και των

φύλλων αλοιφώδης ή λασπώδης,υποδηλώνουν υποβαθμισμένη ποιότητα

ενσιρώματος και συχνά ακαταλληλότητα για χρήση.

Τα χημικά κριτήρια είναι:

Α) Η τιμή του pH του που  πρέπει να είναι μεταξύ 3,5 και 4,5.Τιμή pH ανώτερη του 6

σημαίνει ότι πρόκειται για αλλοιωμένο ενσίρωμα.

Β) Η περιεκτικότητά του σε γαλακτικό ,οξικό και βουτυρικό οξύ.Ένα ενσίρωμα

μπορεί να χαρακτηρίζεται ως: α)εξαιρετικής ποιότητας όταν γαλ>2%,οξικ<0 nbsp="" p="">
βουτυρικό οξύ καθόλου β)Καλής ποιότητας όταν γαλ.>1,7,οξικό<0 nbsp="" p="">
βουτυρικό σε ίχνη  γ)Μέτριας ποιότητας όταν έχει οξικ. Και γαλακτ. Σαν πριν αλλά

βουτυρικό <0>0,5%

Γ) Η περιεκτικότητά του σε αμμωνιακό άζωτο (εκφρασμένη % του ολικού αζώτου)Η

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

ενσίρωση θεωρείται περισσότερο επιτυχημένη όσο λιγότερες πρωτείνες

διασπώνται και επομένως όσο λιγότερη αμμωνία παράγεται.Έχει διαπιστωθεί,ότι η

περιεκτικότητα ενός ενσιρώματος σε αμμωνιακό άζωτο πρέπει να είναι μέχρι 12,3%

στα ενσιρώματα εξαιρετικής και καλής ποιότητας και από 12,3% μέχρι 27,4% σε

εκείνα μέτριας και κακής ποιότητας.

13. Τί είναι οι φυσικοί και οι τεχνητοί λειμώνες; (σελ.83 και 86)

Οι φυσικοί λειμώνες  είναι εδαφικές εκτάσεις που καλύπτονται από θάμνους,διάφορα

είδη φυτών που ανήκουν κυρίως στα αγρωστώδη ή και τα ψυχανθή αλλά και από

Οι τεχνητοί λειμώνες είναι εδαφικές εκτάσεις στις οποίες γίνεται συνήθως

συγκαλλιέργεια διαφόρων αγρωστωδών και ψυχανθών φυτών.Οι τεχνητοί λειμώνες

προορίζονται κυρίως για βόσκηση από τα ζώα και σπάνια για συγκομιδή των φυτών

τους.Για τη δημιουργία ενός τεχνητού λειμώνα,σπέρνονται συνήθως σε διπλό

συνδυασμό ένα αγρωστώδες με ένα ψυχανθές π.χ.ήρα η πολυετής με το τριφύλλι το

14. Τί είναι οι φυσικοί λειμώνες και πώς διακρίνονται με βάση τη βλάστησή

τους;(σελ.83 και 85)

Οι φυσικοί λειμώνες  είναι εδαφικές εκτάσεις που καλύπτονται από

θάμνους,διάφορα είδη φυτών που ανήκουν κυρίως στα αγρωστώδη ή και τα

ψυχανθή αλλά και από δέντρα. Διακρίνονται σε:

Α)Λειμώνες ποόδους βλάστησης ή ποολίβαδα Β)Λειμώνες θαμνώδους βλάστησης ή

θαμνολίβαδα Γ)Δασοσκεπείς λειμώνες με θαμνώδη υπόροφη βλάστηση

Δ)Δασοσκεπείς λειμώνες με ποώδη υπόροφη βλάστηση

15. Πώς ταξινομούμε τα τοξικά φυτά ανάλογα με τις δραστικές ουσίες τους;(Δώστε

και ένα παράδειγμα) (σελ.87)

 Αλκαλοειδούχα φυτά π.χ. το Χαιρόφυλλο το μεθυστικό

 Γλυκοζιτούχα φυτά π.χ.το Σόργο το χαλέπιο

 Αιθεριούχα και ρητινούχα φυτά π.χ.Γιουνίπερος,πτερίδιο το αέτειο

 Φωτοδυναμικά φυτά π.χ.Υπερικό το ούλο

16. Αναφέρετε ονομαστικά τα γλυκοζιτούχα και αιθεριούχα φυτά (σελ.87)

Τα είδη του Γιουνίπερου και το πτερίδιο το αέτοιο(φτέρη)

17. Τί προκαλεί η κατανάλωση γλυκοζιτούχων φυτών στα διάφορα είδη ζώων;

(με παράδειγμα)(σελ.87-88)

Οι κυανογλυκοζίτες που περιέχουν διαθέτουν στο μόριό τους ΗCN το οποίο μετά από

υδρόλυσή του είναι δυνατόν να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος και να

μετατρέψει την αιμοσφαιρίνη σε κυανοαιμοσφαιρίνη προκαλώντας στα ζώα

ασφυξία.Πιο ευπαθή είναι τα μηρυκαστικά σε σχέση με τα μονογαστρικά.π.χ Σόργο το

Λυμένες ερωτήσεις Σιτηρεσίων αντλημένες από το Whiteboard

18. Τί προκαλούν τα διάφορα αλκαλοειδή φυτά όταν καταναλωθούν από τα ζώα; (με

παράδειγμα) (σελ.88)

Αυτά είναι τοξικές ουσίες που προσβάλλουν το νευρικό σύστημα. Π.χ. Χαιρόφυλλο το

μεθυστικό

19. Τί παθαίνουν τα διάφορα είδη ζώων από την κατανάλωση φωτοδυναμικών

φυτών;(με παράδειγμα) (σελ.88)

Παθαίνουν τοξίκωση του ήπατος και ίσως δερματίτιδες.Π.χ.Υπερικό το ούλο.

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2015

Νέο πρόγραμμα σπουδών (εισηγμένοι 2013-2014)

Ζωοτροφές-σιτηρέσια 3ο εξάμηνο Ιαν 15

1. Κριτήρια εκτίμησης ποιότητας των ξηρών χόρτων
2. Πώς επηρεάζει το στάδιο ανάπτυξης του φυτού την θρεπτική και διατροφική αξία των χλωρών χόρτων;
3. Τι γνωρίζετε για τη μελάσα στη χρήση της στα σιτηρέσια των ζώων;
4. Ποια τα πλεονεκτήματα της ξήρανσης με τη χρήση υποστηριγμάτων;
5. Τι γνωρίζετε για τις ζύμες ;
6. Τι γνωρίζετε για τα τεχνητά γάλατα;
7. Λειτουργικά τρόφιμα (ορισμός-παραδείγματα)


Θέματα ΔΑΦ Ζωοτροφές και σιτηρέσια
1. Ρόλος κυτταρινών στην λιποπεριεκτικότητα που γαλατος των μυρηκαστικών;
2. Γτ χρησιμοποιούμε τα σιτηρέσια και τους πλακούντες τους στην διατροφή των ζώων;
3. Πως επηρεάζει η διατροφή τον χρωματισμό του κρέατος των μηρυκαστικών;
4. Τι γνωρίζεται για το άλευρο γλουτένης;
5. Πως χρησιμοποιούνται οι ζύμες στην διατροφή των ζώων.


ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΝ 15

1. Ποια χαρακτηριστικά λέγονται φυλοελεγχόμενα ή φυλοεπηρεαζόμενα και ποια 

φυλοπεριοριζόμενα ;

2. Ποιες οι προϋποθέσεις Hardy-Weinberg ;

3. Τι είναι η κληρονομησιμότητα ; Γράψτε ένα χαρακτηριστικό με χαμηλή 

κληρονομησιμότητα και εξηγείστε τι σημαίνει αυτό.

4. Τι είναι η γενετική συσχέτιση ;

5. Εξηγείστε το φαινόμενο της υπερκυριαρχίας.

6. Η υπνηλία σε συνθήκες μισοσκόταδου ελέγχεται από το υποτελές αλληλόμορφο 

ενός διαλληλικού γονιδιακού τύπου (Μ>μ).

Σε μια τάξη 100 μαθητών, οι 16 κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Α.) Ποια είναι η συχνότητα των αλληλόμορφων Μ και μ ;

Β.) Ανάμεσα στους μαθητές που παρέμειναν ξύπνιοι, πόσοι αναμένεται να είναι  

      φορείς του μ ?


J.C.

ΔΑΦ Διατροφή των Ζώων Μαιου 2015

1.Σε ποια κατηγορια ουσιών ανήκει ο γλυκογονο και τι γνωριζεται για αυτο.
2.Ποιος ο ρολος των λιπιδίων στα πτηνά
3.Τι γνωρίζεται για τα ω-3 λιπαρά οξεα
4.Ποτε εχουμε συμπτωματα ανεπαρκειας βιταμινης C και ποια ειναι αυτα τα συμπτωματα στα πτηνα
5.Τι γνωρίζεται για το β-καροτενιο ως πηγη βιταμινης Α

vaggelis

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΙΜΗΑΤΑ Ι (Νέο πρόγραμμα σπουδών - εισηγμένοι 2013-2014)

2015 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ(ΠΡΩΤΟΖΩΟ, ΤΡΗΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΕΣΤΩΔΗ ΣΕ ΜΗΤΥΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΤΗΝΑ) 

ΦΡΥΔΑΣ 
1. Ιδιότητες αντιπαρασιτικών φαρμάκων για να είναι λειτουργικά
2. Παθογόνος δραση P. cervi
3. Που οφείλονται οι αναιμίες, τα οιδήματα και η απώλεια βάρους στις τρηματοδώσεις σταμηρυκαστικά;
4. Διαφορική διάγνωση μυικής κυστικέρκωσης

ΣΥΜΕΙΟΝΕΙΔΟΥ
1. Πινακάκι με παράσιτο και έπρεπε να γράψεις τη μολύνουσα μορφή και που εντομίζεται για τα μηρυκαστικά; (Giardia, Tritrichomonas foetus, Eimeria, Babesia)
2. Tρόποι μόλυνσης των μηρυκαστικών από τοξόπλασμα
3. Πρόληψη για Cryptosporidium.
4. Πάλι πινακάκι αλλά για τα πτηνά (Cryptosporidium, Isospora, Trichomonas και ένα άλλο)
5. Συμπτώματα για Histomonas

6. Διάγνωση Eimeria για τα πτηνά

marios


ειδικη ζωοτεχνια Ι (ιαν'15)

βαλεργακης (βοοτροφια) παλια θεματα
αρσενος(προβατο κ γιδο τροφια) : εβαλε ενα προβλημα με μια εκτροφη
τι ειναι steaming up k flushing
δεικτη θρεπτικης καταστασης και με ποιες λαβες τον καταλαβαινουμε, 
ονοματολογια γιδιων και προβατων ανα ηλικια κ φυλο

φυσιολογια ΙΙΙ (ιαν' 15) 
γεννητικο ζερβος (με ΔΑΦ)
ολες οι ερωτησεις κ τα πολ/πλης επιλογης ηταν απο παλια θεματα 

ΙΟΥΝ΄14
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (όχι ενδιάμεση)

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΟΥ (2 μον.)
Έκκριση αμμωνίας για ρύθμιση οξεοβασικής ισορροπίας
Τύπος σπειραματικής διήθησης και αναφορά ουσίας που χρησιμοποιήται για τον υπολογισμό της και γιατί χρησιμοποιήται
πολλαπλής για ουρία

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΟΥ (2,5 μον.)
Μηχανισμός παραθορμόνης για απορρόφηση Ca + P από έντερο (για τη Βιταμίνη D)
Ρόλος μελατονίνης
Αντιστοίχηση ορμονών με το ρόλο τους
Κάποια πολλαπλής (αδρεναλίνη…)

ΑΙΜΑ - ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ (1 μον.)
Διαφορά αίματος με πλάσμα και ορό αίματος (ινοδογώνο)
Τι γνωρίζεται για τα λεμφοκύτταρα; (κατηγορίες, ρόλος)
Εργαστήριο με ΕΚ (Μας έδινε κάποια στοιχεία και έπρεπε να υπολογίσουμε τον αριθμό των ΕΚ)
Συμπλήρωση (Ερυθροποιητίνη, Ca++)
2 πολλαπλής (ουδετερόφιλα και πλάσμα)

ΤΑΙΤΖΟΓΛΟΥ - ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ - ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ (4,5 μον.)
30 πολλαπλής


ΠΗΓΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ


ΝΟΕΜ΄14  

ΔΑΦ Βακτηριολογίας, Μυκητολογίας και Βιοστατιστικής


Βακτηριολογία
Σιάρκου Β.
1.       Ποια είναι τα αξιώματα του Koch;
2.       Ποια είναι τα μοριακά αξιώματα του Koch;
3.       Τι είναι στέλεχος;
4.       Τι εννοούμε όταν λέμε «βιότυπος» και «ορότυπος»;

Ε. Πετρίδου
1.       Ποια βακτήρια χαρακτηρίζονται ως απαιτητικά και ποια ως μη απαιτητικά;
2.       Κατηγορίες (ονομαστικά) των βακτηρίων ως προς τια ανάγκες τους σε Ο2.
3.       Κατηγορίες βακτηρίων βάσει της μορφολογίας τους (σχήμα, μέγεθος).
4.       Εκλεκτική τοξικότητα (ορισμός).

Χρ. Δόβας
1.       Ποιος πιστεύετε ότι  είναι ο σημαντικότερος τρόπος γενετικής ανταλλαγής των βακτηρίων. Γιατί;

Μυκητολογία

Σιάρκου Β.

1.       Τι είναι οι αφλατοξίνες; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;

Χρ. Δόβας

1.       Ποιοι είναι οι τρόποι αναπαραγωγής των μυκήτων; Ποια είναι  η σημασία του κάθε τρόπου αναπαραγωγής για την επιδημιολογία του;2.        Ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες στις οποίες διακρίνονται οι μύκητες; Περιγράψτε σύντομα τους μύκητες της κάθε ομάδας.


Βιοστατιστική
1.       Να βρεθεί η τιμή ti για την οποία P(ti<  απολύτου t)=0,05 με ν=25.
2.       Να βρεθεί η τιμή ti για την οποία P(tit) =00,5 με ν=25.

πηγή @ Sherlock Holmes

Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2014

Εκτροφή και παθολογία παραγωγικών ζώων-μικρά μυρηκαστικά

Ιαν 15

Aρσενος

Πιστευετε οτι οι χωλοτητες ειναι συχνο φαινομενο στην ελλαδα;; ποια θα ητανε η

αντιμετωπιση σας σε μια εκτροφη με προβλημα;;

Οι ελληνες κτηνοτροφοι πιστευετε οτι προτιμουν εγχωριες η' ξενες φυλες αιγοπροβατων;; τι

θα προτινατε για να αλλαξει αυτη η ταση;;

Γιαδινης


Οπως σεπτ14

Σεπτ '14
Αρσένος 
1) Ζωοτεχνικά μέτρα σε μονάδα με χωλότητες
2) Ζωοτεχνικά μέτρα σε μικτή εκτροφή με ιδιαίτερη μείωση της γαλακτοπαραγωγής στην αρχή της γαλακτικής περιόδου και πρόβλημα κλινικών μαστίτιδων.

Γιαδίνης
1) Λεβαμιζόλη: ενδείξεις και παρενέργειες.
2) Τα αντιπαρασιτικά χρησιμοποιούνται στις ψώρες και ποια στις ψείρες;
3) Τι γνωρίζετε για το εμβόλια της παραφυματίωσης;

πηγή: vaso
Ιουν '14
Αρσενος
-ποιοι οι βασικοι αξονες ενος ετησιου διαχειριστικου πλανου σε μια εντατικη εκτροφη προβατων
-ποια στοιχεια θα πρεπει να καταγραφονται σε μια εκτοφη για να εκτιμαται η υγεια του μαστου και το υψος της γαλακτικης περιοδου

Γιαδινης
-ποιες οι δυσκολιες στη διερευνηση των αιφνιδιων θανατων
-αιτια γεννησης αμνοεριφιων με πολυ χαμηλο βαρος
-παρενεργειες αντιπαρασιτικών

πηγή: ο ηλιος ο ηλιατορας

Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Προφορικά Αναισθησιολογίας, Μαιευτικής, Ακτινολογίας

Ιούν '10
Ακτινολογια
εβαλε 2 ερωτησεις θεωρια(απο την εισαγωγη) και 7 ακτινογραφιες
θεωρια:
1.τι γνωριζετε για τις ενισχυτικες πινακιδες
2.τι γνωριζετε για τις οδοντιατρικες ακτινολογικες συσκευες

Οσον αφορα τισ ακτινογραφιες γενικα επαναλαμβανονται απο εξεταστικη σε εξεταστικη. Αυτη τη φορα (οσα θυμαμαι) εβαλε μια που ειναι μεσα απο το βιβλιο σελ 154 Εικ. 81, μια διαφραγματοκηλη, μια με μουμιοποιημενα εμβρυα στη μητρα, μια επιφισιτιδα ιππου, και ενα καταγμα ωλεκρανου

Βερβεριδης
Γενικα εξεταζει σε περιστατικα και ζηταει πολλες λεπτομερειες
Ρωταει να αναγνωρισεις ΚΕΚΕ (τι κυτταρα υπαρχουν και σταδιο του κυκλου)
Μερικες ερωτησεις ειναι:
1. Περιποιηση νεογεννητου που η μητερα πεθανε στη γεννα και οδηγιες προς τους ιδιοκτητες
2. Για ποιο λογο θα διεκοπτες θεραπεια ΑΜΝ σε σκυλο?
3. Πλεονεκτηματα Ωοθηκυστερεκτομης σε θηλυκη γατα που ζει στο σπιτι περιορισμενη
4. Ιδιοκτητης "διεγειρει" τη γατα του με στυλο στον κολπο οταν αυτη παρουσιαζει οιστρο. Ποτε θα ειναι ο επομενος οιστρος της γατας?
5. Σκυλα εμφανιζει 3 μερες αιματηρο εκκριμα απο το γεννητικο αλλα δε δεχεται την επιβαση απο το αρσενικο. Ο ιδιοκτητης επιθυμει την αναπαραγωγη του ζωου. Τι θα κανεις?
6.Σκυλα 8 ετων παρουσιαζει καταπτωση, ανορεξια, πολυουρια-πολυδιψια και παρεση οπισθιων ακρων. Πιθανη διαγνωση? (Απ= πυομητρα). ΔΔ διογκωσης κοιλιας? και ποιος ο μηχανισμος που προκαλειται παρεση των οπισθιων ακρων απο την πυομητρα?
7. Σκυλα με εντονα συμπτωματα ψευδοκυησης ειχε παρει αγωγη απο αλλον κτηνιατρο (ο ιδιοκτητης δεν γνωριζει ποια θεραπεια) και ερχεται στο ιατρειο σας. Τα συμπτωματα εξακολουθουν να ειναι εντονα. Ποια η δικη σας θεραπεια?

Αναισθησιολογια
-Γενικα ρωτανε σχηματα αναισθησιας σε ειδικες περιπτωσεις πχ τι αναισθησια θα εκανες σε σκυλο με διαφραγματοκηλη και γιατι
-υπολογισμο δοσεων και ρυθμο χορηγησης ορων
-προληψη λαρυγγοσπασμου στη γατα
-αναισθητικο σχημα για ορχεκτομη ιππου/γατου/σκυλου
-τι ειναι η διεγερση κατα την ανανηψη και πως μπορει να προληφθει
- ΜΣΑΦ που χορηγουνται για αναλγησια (ΑΠ= καρποφενη και μελοξικαμη)
-οδοι χορηγησης φαρμακων και αν ενδοφλεβια σε ποιες φλεβες, ιδιαιτεροτητες στα διαφορα ζωα (πχ στον ιππο η προναρκωση γινεται ενδοφλεβια για να δρασει το φαρμακο γρηγηροτερα και γινεται χορηγηση στη σφαγιτιδα)


πηγή: Εύη


Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Πρακτικά: 7ος ΙΙΙ Κύκλος (Σφαγεία)

Σεπτ '14
ΠαπαπαναγιώτουΡώτησε πραγματικά τα πάντα όλα!
Υποχρεωτικές τομές κεφαλή, που κόβουμε και γιατί.
Γιατί κόβουμε τους μασητήρες; Τι περιμένουμε να δούμε; (Cysticercus bovis) Που αλλού μπορούμε να βρούμε τα παράσιτα;
Τι κοινό έχουν οι μασητήρες και ο μυικός ιστός της καρδιάς;
Τομές λ/γ ποια κόβουμε στη κεφαλή και τι μπορούμε να δούμε. Ζήτησε θέση των λ/γ και πως κόβουμε για να τα βρούμε.
Δ.δ. νοσημάτων που φαίνονται από λ/γ.
Κόβουμε τον πνεύμονα; Που; Γιατί;
Αν βρούμε πολύ αίμα στον πνεύμονα τι μπορεί να έγινε; (ατελής αφαίμαξη)
Κόβουμε την καρδιά; Γιατί; Τι μπορούμε να δούμε;
Κόβουμε το ήπαρ; Που; Γιατί; Ήθελε τις τομές, τι κόβουμε και τι περιμένουμε να δούμε. Τι παράσιτα βρίσκουμε και που.
Παράσιτα στο ήπαρ. Τι κάνουμε αν βρούμε παράσιτα;
Υδατίδες κύστεις στο ήπαρ. Τι είναι και τι κάνουμε με το προσβεβλημένο ήπαρ (υγειονομική ταφή)
Ρώτησε για το σπλήνα, αν κόβουμε (ΟΧΙ) και δ.δ. σπληνομεγαλίας.
Σε κεφάλια ρώτησε για ηλικίες. Να δείξω νεογιλά και μόνιμα δόντια, πως φαίνεται η ισοπέδωση (οδοντίνη και η δοκιμή με αίμα), πότε γίνεται.
Ρώτησε πως βλέπουμε αν το σφάγιο είναι από θηλυκό ή αρσενικό ζώο (και τα 3).
Πως αλλιώς βλέπουμε τις ηλικίες στο σφάγιο (λίπος, χρώμα κρέατος και από τις ακανθώδεις αποφύσεις των πρώτων 5 θωρακικών σπονδύλων), μακροσκοπικά και με το μαχαίρι.
Στο χοίρο, υποχρεωτικές τομές και γιατί;
Ποια νοσήματα μας ενδιαφέρουν για τη δημόσια υγεία;
Υλικά υψηλού κινδύνου σε βοοειδή και αιγοπρόβατα. Τι αφαιρούμε πάντα και τι μετά από ποιες ηλικίες;
Ποιο παράσιτο είναι σημαντικό στο χοίρο; (Trichinella) Τι κάνουμε για να το βρούμε; Τι κάνουμε όταν το βρούμε;
Απορρήπτουμε ολόκληρο το σφάγιο;
Σφραγίδα για Τριχινέλλα υπάρχει; Πως φαίνεται (ένα Τ)
Σφραγίδες, πόσες, που και γιατί; Τι αναφέρουν;
Διαφορές πρόβατο-αίγα.

Αυτά θυμάμαι και σίγουρα θα ξέχασα κάποια πράγματα, επειδή ρώτησε πολλάαα…
Ήταν όμως ευγενικός και δεν ρωτούσε περίεργα πράγματα. Βοηθούσε και έδινε αρκετό χρόνο για να σκεφτείς.
Ήθελε όμως πάντα τη σωστή ορολογία!!! Και επέμενε μέχρι να το ακούσει έτσι όπως ήθελε.


πηγή: LitsiΙουν '14
(Πρώτης εβδομάδας)
Σεργκελίδης:
Ηλικία με βάση τις ακανθώδεις αποφύσεις.
Ηλικία με βάση τα δόντια.
Υποχρεωτικές τομές.
Συχνότερο παράσιτο ήπατος.
Συχνότερες αλλοιώσεις πνεύμονα.
Πως ξεχωρίζω αμνό από αμνό γάλακτος.
Πως ξεχωρίζω αρσενικό με θηλυκό βοοειδές από το οπίσθιο τεταρτημόριο του σώματος.
Υλικά ειδικού κινδύνου ανάλογα με την ηλικία του ζώου που θα σου τύχει.

Οικονόμου:
Υποχρεωτικές τομές.
Τι κοιτάς στο ζώο πριν τη σφαγή – τι ασθένειες μπορώ να δω.
Κατάταξη σφάγιου με βάση την ηλικία. κλπ.

Ιωσηφίδου:
Υποχρεωτικές τομές
Ηλικία με τα δόντια. κλπ.

Παπαπαναγιώτου:
Τα πάντα όλα!
Αφθώδης: που οφείλεται, συμπτώματα, ενέργειες μετά την διάγνωση → ειδοποίηση αρχών, ζώνη 3 χλμ κλπ.
Σφραγίδες για κατάταξη σε κατηγορίες – κλάσεις και σφραγίδες με κωδικό σφαγείου → που μπαίνουν; Τι σχήμα έχουν;
Φυματίωση: που εντοπίζεται; κλπ.

πηγή: vaso

(Τέταρτης εβδομάδας)
-Αναγνώριση σφάγιου βοοειδούς, προσδιορισμός φύλου και ηλικίας.
-Αναγνώριση σφάγιου χοίρου και προσδιορισμός φύλου.
-Τριχινέλωση: πως γίνεται η διάγνωση και από που παίρνουμε δείγμα (να το δείξουμε στο σφάγιο).
-Κρεοσκοπικός έλεγχος σε κεφάλι βοοειδούς: υποχρεωτικές τομές.
-Προσδιορισμός ηλικίας βοοειδούς με βάση τα δόντια.
-Υποχρεωτικές τομές σε χοίρο και γιατί τις κάνουμε;
-Τι νοσήματα μπορούμε να δούμε στα υπογνάθια λεμφογάγγλια του χοίρου; (άνθρακα + πανώλη)
-Ποιες είναι οι παρασιτώσεις του ήπατος των χοίρων;
-Ποιο είναι το πιο σημαντικό νόσημα που βλέπουμε στου πνεύμονες των βοοειδών;
-Πώς φαίνεται η φυματίωση στους πνεύμονες των βοοειδών;
-Ο άνθρακας του χοίρου προκαλεί αλλοιώσεις στον σπλήνα;
-Υλικά υψηλού κινδύνου στα βοοειδή.

πηγή: natWhiteboard