Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Πρακτικά 5ΙΙ Κύκλος

Ιουν '13
Πρακτικά Φαρμακολογίας-Μπατζίας (2 μονάδες)

ΆΣΚΗΣΗ 1: Σε έναν σκύλο χορηγήθηκε το φάρμακο Χ ενδοφλέβια και ενδομυϊκά στη δόση των 100 mg. Μετά από την λήψη δειγμάτων αίματος σε διάφορες χρονικές περιόδους βρέθηκαν οι παρακάτω συγκεντρώσεις του φαρμάκου (πίνακας)

Ώρες
iv (μg/mL)
im(μg/mL)
0,5
95
45
1
85
55
2
75
75
3
65
65
4
55
55
5
45
45

Ζητούσε σχεδόν τα πάντα πχ: Cmax, Tmax, K κτλ

ΆΣΚΗΣΗ 2 : Σε φοράδα που θηλάζει χορηγούνται δύο φάρμακα για την αντιμετώπιση παθολογικών προβλημάτων. Το ένα φάρμακο είναι άλας χλωρίου με pka (8,5) και το άλλο άλας νατρίου με pka (3,5). Ποιου φαρμάκου η χορήγηση πρέπει να διακοπεί για να μη προκληθούν τοξικές παρενέργειές στο νεογέννητο;

Οι υπόλοιπες μονάδες αφορούν την ιστολογία και την ανατομία (κλασικές εξετάσεις)
πηγή: Νίκος Κ.

Whiteboard