Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

8ος II Κύκλος 2η Ενότητα: Παθολογία Αναπνευστικού

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Μωραϊτου
1. 4 υποστηρηκτικά μέτρα σε γατάκι 4 μηνών(δεν είμαι σίγουρος για ηλικία) με σύνδρομο ανώτερου αναπνευστικού
2. 4 συμπτώματα που παρατηρούνται στο σύνδρομο της αποφρακτικής νόσου των βραχυκεφαλικών φυλών καθώς και με ποια ανατομικά στοιχεία σχετίζονται και ποια παθολογική κατάσταση συνοδεύουν
3. Ποια τα στάδια της σύμπτωσης των τοιχωμάτων της τραχείας;
4. Με τα αποτελέσματα ποιών 2 εργαστηριακών εξετάσεων θα θέτατε με σιγουριά τη διάγνωση για πυοθώρακα;
5. Πού αποσκοπεί η θεραπεία της χρόνιας βρογχίτιδας του σκύλου και ποια φάρμακα χορηγούμε για τον σκοπό αυτό;

Βλέμμας
1. Ποιες οι διαφορές στις μακροσκοπικές αλλοιώσεις της προϊούσας πνευμονίας με το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα;
2. Ποια είναι η πιθανή πορεία-εξέλιξη λοιμώδους ρινίτιδας;
3. Αναφέρετε την Αιτιολογία,την Κατανομή των Αλλοιώσεων και τη Σύσταση των πνευμόνων σε Κοκκιωματώδη πνευμονία
4. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε νόσο του Carre

Παπάζογλου
1. Περιστατικό με Setter στο οποίο εν τέλει τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης έδειξε εκφυλισμένα ουδετερόφιλα και παρουσία βακτηρίων.Πώς θα το αντιμετωπίσετε;
2. Τί προκαλεί αυτόματο πνευμοθώρακα;

Πατσίκας
1. Ακτινολογικά ευρήματα σε ατελεκτασία πνεύμονα

Γιαδίνης,Καλαϊτζάκης,Κατσούλος
Α. 1)Υπάρχει εποχικότητα στη ρινική οίστρωση και στην παρασιτική πνευμονία και αν ΝΑΙ πότε παρατηρείται έξαρση του κάθε νοσίματος
2)Συμπτώματα από Dictiocaulus filaria
3)Έλλειψη ποιών παραγόντων προδιαθέτει σε πνευμονική παστεριδίαση;
Β. 1)Πώς μεταδίδεται το λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών κοιλοτήτων;
2)Ποια η αιτιολογία και ποιοι οι προδιαθέτοντες παράγοντες στην άτυπη πνευμονία;
3)Ποια τα μειονεκτήματα της θεραπείας σε μυκοπλασματική πνευμονία;
4)Ποιο το αίτιο στη λοιμώδη πλευροπνευμονία των αιγών και με ποια νοσήματα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση;
Γ. 1)Η προϊούσα πνευμονία ή η πνευμονική αδενωμάτωση του προβάτου είναι ποιο συχνή νόσος στην Ελλάδα;
2)Ποιο είναι το φάρμακο εκλογής στην πνευμονική αδενωμάτωση του προβάτου;  
3)Πώς μεταδίδεται η προϊούσα πνευμονία;
4)Μορφές προϊούσας πνευμονίας

Πανούσης
1. Ποια η υποστηρικτική θεραπεία σε παστεριδίαση-μανχαιμίωση;
2. Ποια η αιτιολογική θεραπεία της ιστοφίλωσης;

Καλαϊτζάκης(αντί Καρατζιά)
1. Διαφορική διάγνωση ρινίτιδας
2. Κλινικά συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος
3. Θεραπεία διφθερίτιδας

Τάσης/Τζήκα
1. Συμπτώματα και αντιμετώπιση πλευροπνευμονίας του χοίρου
2. Αντιμετώπιση γρίπης των χοίρων

Διακάκης
1. α)Ποιες οι ευπαθείς ομάδες στη γρίπη των ιπποειδών
β)Ποιο το εμβολιακό πρόγραμμα στη γρίπη των ιπποειδών;
2. Ποια η θεραπεία στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια του ίππου;
                                                                                                         πηγή : Ομάδα και εκ της συνταξης

Ιούνιος 2015
Βλέμμας (2) παθ.αν.
 1. Παράγοντες που επιπλέκουν την ενχωοτική πνευμονία των χοίρων και τι προκαλούν; Συνέπειες και αλλοιώσεις στην ενζωοτική πνευμονία.
 2. Τυποι πνευμονιών σε: α.νόσο Carre
                                        β.προϊούσα πνευμονία
                                        γ.φυματίωση
                                        δ.πλευροπνευμονία χοίρου
                                        ε.ενζωοτική πνευμονία χοίρου
                                      στ.παστεριδίαση
 1. Μακροσκοπική εικόνα προϊούσας πνευμονίας.
 2. Ορισμός περιτονίτιδας και παραδείγματα.
Τζήκα (0,5) χοίροι
 1. Αντιμετώπιση νόσου Glasser
Πανούσης (1) Βοοειδή
 1. Αιτιολογική θεραπεία στην αμιγή λοίμωξη Mycoplasma bovis
 2. Διαχωρισμός κλινικά IBR – παστεριδίαση.
Διακάκης (1) ιπποειδή
 1. Θεραπεία σε αιμάτωμα ηθμοειδών κόγχων.
 2. Συμπτώματα σε ραχιαία εκτοπισμένη μαλακή υπερώα.
Παπάζογλου (1)
 1. Απόστημα σε αριστερό διαφραγματικό λοβό, χρόνια χορήγηση αντιφλεγμονώδων χωρίς απόκριση. Τι κάνω και πώς;
 2. Τρόποι χειρουργική θεραπεία παράλυσης λάρυγγα. Τι προκαλεί την ιδιοπαθή;
Πατσίκας (0,5) ακτινολογία
 1. Πώς φαίνεται το πνευμονικό οίδημα σε ακτινογραφία;
Γιαδίνης (1,5) μικρα μηρυκαστικά
 1. Ποια νοσήματα έχουν εποχικότητα;
 2. Γιατί πεθαίνει το ζώο στο λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών κοιλοτήτων;
 3. Μετάδοση προϊούσας πνευμονίας προβάτου.
 4. Τι άλλο προκαλει η προϊούσα πνευμονία εκτός από αναπνευστικά συμπτώματα;
 5. Πιο συχνή είναι η προϊούσα πνευμονία ή η πνευμονική αδενομάτωση;
 6. Προδιαθέτοντες παράγοντες σε άτυπη ή υπερπλαστική πνευμονία.
 7. Μειονέκτημα θεραπείας σε άτυπη ή υπερπλαστική πνευμονία.
 8. Μετάδοση λοιμώδους πλευροπνευμονίας αιγών.
 9. Ποια διατροφικά σφάλματα προδιαθέτουν πνευμονική παστεριδίαση.

Παρδάλη (2,5)
 1. Ορισμός και ποιο ανατομικο στοιχειο του αναπνευστικού συστήματος αφορούν: αναστροφος πταρμός
                                         Φαρυγγική αναγωγή
                                         Βήχας
                                         Συρίττοντες ρόγχοι
 1. Γατάκι με νόσο του ανώτερου αναπνευστικού θεραπεία; (δεν θυμάμαι καλά)
 2. Πώς βάζουμε σκύλο στο τραπέζι για λαρυγγοσκόπηση σε α)εγρήγορση β)ηρέμηση γ)ήπια γενική αναισθησία δ)βαθιά γενική αναισθησία
 3. Σύνδρομο αναπνευστικού γάτας α)δδ β)ακτινογραφία γ)ποια η θεραπεία αν ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κάνει άλλες εξετάσεις
 4. Α)σκοπός φυσιοθεραπείας
Β)σε ποια νοσήματα γίνεται


Ιαν '14
TZHKA
1. Πώς γίνεται διάγνωση του ΠΣΑΑΧ;
2. Διαφορική διάγνωση ατροφικής ρινίτιδας.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Διάγνωση ρινικής οίστρωσης.
2. Πρόληψη ρινικής οίστρωσης.
3. Διάγνωση προϊούσας πνευμονίας.
4. Θεραπεία προϊούσας πνευμονίας.
5. Παθογνωμικό εύρημα πνευμονικής αδενομάτωσης.
6. Τύποι πνευμονικής αδενομάτωσης.
7. Που οφείλεται η πρόπτωση απευθυσμένου στην άτυπη πνευμονία;
8. Ποια συστήματα προσβάλλει το Mycoplasma capricolum subsp. capricolum;
9. Ποια συστήματα προσβάλει το Mycoplasma mycoides subsp. mycoides;
10. Τρόπος μετάδοσης μυκοπλασματικής πνευμονίας των αιγών.
11. Πρόληψη πνευμονικής παστεριδίασης.
12. Διάγνωση πνευμονικής παστεριδίασης.

ΒΛΕΜΜΑΣ
1. Διαφορές βρογχοπνευμονίας και διάμεσης πνευμονίας (επιγραμματικά)
2. Αλλοιώσεις σε υπεζωκότα και επικάρδιο/περικάρδιο σε φυματίωση βοοειδών.
3. Που εντοπίζονται οι αλλοιώσεις στην παρασιτική βρογχοπνευμονία των αιγών. Συνοπτική περιγραφή τους.
4. Βρογχιεκτασια. Ορισμός και τι τύποι υπάρχουν.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
1. Golden Retriever με μεγαοισοφάγο από πολυνευροπάθεια και παράλυση λάρυγγα. Τι θεραπεία συστήνεται, και ποια η πρόγνωση.
2. Χειρουργική επέμβαση που ενδείκνυται (είδος, πλευρά, μεσοπλεύριο διάστημα):
α) αμφοτερόπλευρο πυοθώρακα.
β) ανοιχτό αρτηριακό πόρο.
γ) αριστερό καρδιακό σύνδεσμο σε δεξιό αορτικό τόξο

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
1. Ακτινολογικά ευρήματα στο βρογχικό άσθμα της γάτας.

ΜΩΡΑΙΤΟΥ (θέματα Σούμπαση)
1. Ορισμός της δύσπνοιας και πως εκδηλώνεται στον σκύλο.
2. Νεοπλασία των ρινικών κοιλοτήτων. Σε ποια σκυλιά εκδηλώνεται συχνότερα;
3. Πρόγνωση βρογχικού άσθματος γάτας.
4. Από τι προκαλείται η παθογένεια στη σύμπτωση των τοιχωμάτων της τραχείας;

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1. Πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα της βοσκής;

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
1. Κλινική διαφοροποίηση IBR με παστεριδίαση.
2. Ποιο αντιβιοτικό δεν χρησιμοποιούμε για αιτιολογική αντιμετώπιση της μυκοπλασματικής πνευμονίας;

ΔΙΑΚΑΚΗΣ
1. Συμπτώματα ημιπληγίας λάρυγγα και με ποιες χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετωπίζεται (ονομαστικά).
2. Τι είναι το τρίγωνο Viborg και που χρησιμοποιείται;


πηγή: nat


Σεπτ '13
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ :
α) Σκύλος (ελεγε ηλικία) προσκομίστηκε και του έγινε επέμβαση για εκτομή μαλακής υπερώας . Μετά την επέμβαση παρουσίαση οίδημα στον λαρυγγοφάρυγγα . Τι θα κάνω για να το αντιμετωπίσω
β) Σκύλος με αυτόματο πνευμοθώρακα απο ρήξη φυσαλίδων . Αντιμετώπιση και πρόγνωση

ΓΙΑΔΙΝΗΣ :
-Διάγνωση πνευμονικής παρασίτωσης
-Διάγνωση οίστροσης
-3 ιοί ( από τους προδιαθέτοντες) που προκαλούν Παστεριδίαση
-2 Ασθένειες των αιγών που προκαλούνται από Μυκοπλάσματα
-Κύρια συμπτώματα άτυπης πνευμονίας και ηλικία εμφάνισης .
-Επιβεβαίωση διάγνωσης αδενομάτωσης
-Κατάλληλο αντιβιοτικό για την Άτυπη πνευμονία
-Να αναφέρω 4 προληπτικά μέτρα για προστασία εκτροφής από Παστεριδίαση
-Διάγνωση ενδορινικής νεοπλασίας
-Πρόληψη της ενδορινικης νεοπλασίας
-Πρόληψη προϊούσας
- Διάγνωση Παστεριδίασης

ΤΖΗΚΑ :
1) Συμπτώματα Γρίπης χοίρων και αντιμετώπιση ( πρώτη φορά ρωτάει αντιμετώπιση )
2) Δ.Δ Πλευροπνευμονίας , και εμβολιακό πρόγραμμα .

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ :
Αίτιο που προκαλεί το εμφύσημα και οίδημα της βοσκής

ΠΑΝΟΥΣΗΣ :
1) Κλινική διαφοροποίηση IBR με Παστεριδίαση
2) Ποιο απο τα παρακάτω ΔΕΝ θα επιλέγατε για αιτιολογική αντιμετώπιση της Μυκοπλασματικής Πνευμονίας
( είχε 4-5 )(=πενικιλλίνη)

ΠΑΤΣΙΚΑΣ :
Σε προχωρημένο πνευμονικό οίδημα λόγω καρδιακής κάμψης , σε απλό ακτινογράφημα , παρατηρούνται αλλοιώσεις :
( είχε καμια 7-8 επιλογές , πχ αγγειακού , βρογχικού , διάμεσου , κυψελιδικού τύπου κλπ , σε διάφορους συνδυασμούς .)

ΔΙΑΚΑΚΗΣ :
1) Διάγνωση εμπυήματος φαρυγγικού θυλάκου
2) Σε ποιό σημείο πραγματοποιώ την προσωρινή τραχειοτομή

ΠΑΘ.ΑΝ :
1)Ορισμός Πνευμονικού οιδήματος και μακρο αλλοιώσεις
2) Βρογχοπνευμονία , Διάμεση και Κοκκιοματώδης :
Ταξινόμηση με βαση κατανομή , σύσταση και οδό μόλυνσης
3) Παράγοντες που επιπλέκουν την Ενζωοτική Πνευμονία ( ή την Πλευροπνευμονία ) των χοίρων ( Ένα από τα δυο ηταν , δε θυμάμαι ).
Και από τους επιπλέκοντες αυτούς παράγοντες , με μία λέξη για τον καθένα ξεχωριστά , τι προκαλεί .
4) Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών : Αιτιοπαθογένεια και μακρο αλλοιώσεις

ΜΩΡΑΙΤΟΥ :
1 Για ποιόν λόγο οι παθολογικές καταστάσεις και περιστατικά των ρινικών κοιλοτήτων δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζονται ως επείγοντα περιστατικά (γιατί δεν είναι απαραίτητη η άμεση διαγνωστική επέμβαση)
2) Ηθελε αιτιοπαθογένεια λαρυγγόσπασμου
3) Που οφείλονται οι εκδηλώσεις των συμπτωμάτων του αποφρακτικου συνδρόμου των βραχυκεφαλικών σκύλων
4) Αιτιοπαθογένεια συνδρόμου χρόνιας ρινίτιδας και παραρινοκολπίτιδας
) Περιστατικό σκύλου 4 ετών που έμενε σε ξενοδοχείο σκύλων και όταν γύρισε είχε έντονα συμπτώματα ( δεν θυμάμαι ποια ) . Με δεδομένο ότι ο σκύλος εν τελει έπασχε από Λοιμώδη Τραχειοβρογχίτιδα , που αποδίδω το γεγονός ότι εκδηλώθηκε με αυτό τον έντονο τρόπο .


πηγή: ΑΜ/ΣΚ/ΝΜ


Σεπτ '12
ΠΑΘ.ΑΝ. (ΒΛΕΜΜΑΣ) 2/10
1.Μακροσκοπικές Αλλοιώσεις Ρινοπνευμονίτιδας Ιπποειδών
2.Μακροσκοπικές Αλλοιώσεις Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδας Βοοειδών (IBR)
3.Kυκλοφορικές Διαταραχές της Θωρακικής Κοιλότητας (αναφορικά)
4.Σ/Λ κλασσικά για πνευμονίες

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ έναντι ΜΩΡΑΙΤΟΥ) 2,5/10
1.Σε ποια ρινίτιδα χρησιμοποιείται ως θεραπεία η ενιλκοναζόλη και η κλοτριμαζόλη; Ποια απτις δύο θεραπείες είναι πιο εύκολη στην πράξη; Ποια αρκεί μόνο με μία συνεδρία ώστε να θεραπευτεί πλήρως το ασθενές ζώο;
2.Σκύλος Rottweiler 5 μηνών, βρέθηκε με έντονη δύσπνοια, εύκολη κόπωση μετά από άκσηση, βήχα και ορθοπνοϊκή στάση. Στην ακτινογραφία βρέθηκε σαφώς περιγεγραμένη ακτινοσκιερή περιοχή στην τραχηλική μοίρα της τραχείας. Ποια είναι η διάγνωσή σας; Που οφείλεται αυτή η παθολογική κατάσταση; (ήθελε το Οστεοχόνδρωμα μάλλον…)
3.Τι είναι ο «δευτερογενής πνιγμός» (από εισρόφηση νερού);
4.Ποιές είναι οι δύο συγκρουόμενες απόψεις για τη χορήγηση οξυγονοθεραπείας σε ζώο με τοξίκωση από paraquat;
5.Ποιες είναι ακριβώς οι διαταραχές στην κυκλοφορία των πνευμόνων κατά το Πνευμονικό οίδημα που προκαλείται από Υπολευκωματιναιμία και από Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας;

ΙΠΠΟΕΙΔΗ (ΔΙΑΚΑΚΗΣ) 1/10
1.α.Συμπτώματα Ηθμοειδούς Αιματώματος
Β.Διάγνωση Ηθμοειδούς Αιματώματος
2.α.Πρόληψη Γρίπης Ιπποειδών
Β.Σ-Λ για την E.I.P.H

BOOEIΔΗ (ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ) 0,5/10
1.Που οφείλεται το Πνευμονικό Οίδημα από Φλεγμονή

ΒΟΟΕΙΔΗ (ΠΑΝΟΥΣΗΣ) 0,5/10
1.Υποστηρικτική Θεραπεία σε Παστεριδίαση

ΧΟΙΡΟΙ (ΤΖΗΚΑ) 0,5/10
1.Κλινική Εικόνα Γρίπης Χοίρων
2.Εμβολιακό Πρόγραμμα Γρίπης Χοίρων
3.Διάγνωση ΠΣΑΑΧ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ) 1/10
1.Χειρουγική επέμβαση που ενδείκνυται (είδος,πλευρά,μεσοπλεύριο διάστημα)
Σε α)Αμφοτερόπλευρο Πυοθώρακα
Β)Χυλοθώρακα στο σκύλο
Γ)Ανοιχτό Αρτηριακό Πόρο
Δ)Αριστερό αρτηριακό σύνδεσμο σε δεξιό αορτικό τόξο
Γ)Περικαρδιακή Συλλογή
2.Golden Retriever με μεγαοισοφάγο από πολυνευροπάθεια και παράλυση λάρυγγα. Τι θεραπεία συστήνεται, και ποια η πρόγνωση.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (ΠΑΤΣΙΚΑΣ) 0,5/10
1.Ακτινολογική Εικόνα Λόβώδους Πνευμονίας

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (ΓΙΑΔΙΝΗΣ) 1,5/10
Κλασσικές ερωτήσεις

πηγή: Φ.Λ.


Ιουν '12
Παθ.Αν.
1) Παράγοντες που επιπλέκουν την ενζωοτική πνευμονία του χοίρου.
2) Ποιούς τύπους πνευμονιών θα συναντήσουμε: 
-στην Carre του σκύλου
-Προϊούσα του προβατου
-Φυματίωση
-Πλευροπνευμονία του χοίρου
-Ενζωοτική πνευμονία χοίρων
3) Κατανομή, σύσταση και οδός μόλυνσης στην διάμεση,στην βρογχοπνευμονία και στην κοκκιωματώδη
4) Μακροσκοπικές αλλοιώσεις στην πνευμονική μανχαιμίωση μόσχων
Πανούσης 
1. Κλινική διαφοροποίηση Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδας (IBR) απο Παστερέλλωση.
2. Στοιχεία για έντονη υποψία προσβολής απο Histophilus.
3. Δύο λοιμώδη νοσήματα προκαλούν υποδόριο εμφύσημα.

Τζήκα
1) Δ.Δ. ατροφικής ρινίτιδα;.
2) Διάγνωση στο Σύνδρομο απίσχνανσης των απογαλακτισμένων χοιριδίων.

Διακάκης
1) Σημείο εκλογής για προσωρινή τραχειοτομή
2)Εμβολιακό πρόγραμμα για την γρίπππη των ίππων

Παπάζογλου:
1. Σκύλος έρχεται με αυτόματο πνευμοθώρακα από ρήξη φυσαλίδων. Ποιά είναι η άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και πρόγνωση.
2. Τί θα εμφανίσει σκύλος που υποβλήθηκε σε υπερβολική εκτομή της επιμηκυσμένης μαλακής υπερώας.

Γιαδίνης
1) Ακροαστικό εύρημα στην προϊούσα
2) Τύποι πνευμονικής αδενομάτωσης
3) Προδιαθέτοντες παράγοντες στην παστερέλλωση
4) Επιβεβαίωση διάγνωσης πνευμονικής αδενομάτωσης
5) Μετάδοση πνευμονιας απο mycoplasma sp των αιγών
6)Τι παρατηρούμε στην ατυπική πνευμονία 
7) Παρασιτική βρογχοπνευμονία χωρίς βήχα (ποιο παράσιτο)
8) Ποια εποχή εμφανίζεται η ρινική οίστρωση και που οφείλεται αυτό. 
Πολ/πλής επιλογής:
9) Ποια νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο  
10) Νόσος της αίγας υποχρεωτικής δήλωσης 
11) Φάρμακα για ρινική οίστρωση (ιβερμεκτίνη)
12) Ποια νόσος δεν μεταδίδεται απο την αίγα στο πρόβατο και ανάποδα

ΣΚΥΛΟΣ/ΓΑΤΑ (θέματα έβαλε ο Σούμπασης)
1. Πώς και για ποιό λόγο εμφανίζεται ο ανάστροφος πταρμός στο σκύλο
2. Σε σκύλο με συμπτώματα χρόνιας ρινίτιδας κατά την ιστοπαθολογική εξέταση βρήκαμε ότι πρόκειται για λεμφοκυτταρική-πλασμοκυτταρική ρινίτιδα. Ποιές επιφυλάξεις θα έχουμε για τη διάγνωσή μας;
3. Αναφέρεται 4 νοσήματα που πρέπει να διαφοροποιήσουμε από το βρογχικό άσθμα της γάτας, ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
4. Ατμόλουτρα και νεφελώματα: τί είναι το καθένα και για ποιό λόγο συνδυάζουμε με φυσικοθεραπεία κατά την αντιμετώπιση νοσημάτων του αναπνευστικού5. Αποφρακτική λαρυγγίτιδα και καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου του λάρυγγα: ποιά η διαφορά στην πρόγνωση του κάθε νοσήματος
5. Διαφορά στην πρόγνωση κυρίως μεταξύ του καρκινώματος του πλακώδους επιθηλίου του λάρυγγα και της αποφρακτικής λαρυγγίτιδας.
 
Πατσίκας
Αναφέρετε τι τύπου αλλοιώσεις θα δούμε σε:
α) αρχόμενο πνευμονικό οίδημα
β) προχωρημένο πνευμονικό οίδημα
γ) εωσινοφιλική πνευμονία
δ) μεταστατικό νεόπλασμα
πηγή: Athanasios Ch, Antonia Chr, Μάκης


Σεπτ '11
Μωραΐτου (2,5 μον.)
1. Πώς κάνουμε έλεγχο της φυσιολογικής ροής του αέρα στη μία ή στις δύο ρινικές κοιλότητες ενός ζώου;
2. Πού οφείλεται το σύνδρομο της χρόνιας ρινίτιδας-παραρρινοκολπίτιδας της γάτας;
3. Ποιοι οι τρεις τύποι της χρόνιας "αποφρακτικής" λαρυγγίτιδας του σκύλου και της γάτας (μη νεοπλασματικής διήθησης);
4. Ποιος ο παθογενετικός ρόλος της βλέννης στην χρόνια βρογχίτιδα του σκύλου;
5. Ποιες οι διαγνωστικές μέθοδοι εκλογής της πνευμονικής θρομβοεμβολής και ποια η πιο αποτελεσματική;

Βλέμμας (2 μον.)
1. Σε ποια ζώα εμφανίζεται συχνότερα το πνευμονικό εμφύσημα, ποιοι οι τύποι του εμφυσήματος και ποια η μακροσκοπική εικόνα;
2. Τι είναι τα πνευμονικά απολύματα, σε ποιες νοσολογικές οντότητες τα βρίσκουμε και ποια η διαγνωστική τους αξία;
3. Ποιες παθολογικές καταστάσεις προκαλούν οίδημα του λάρυγγα στα διάφορα είδη ζώων;
4. Ενζωοτική πνευμονία του χοίρου: συνέπειες και αλλοιώσεις.

Γιαδίνης (1,5 μον.)
1. Ποιο νόσημα είναι πιο συχνό, η προϊούσα πνευμονία ή η πνευμονική αδενομάτωση;
2. Ποιο το κύριο σύμπτωμα της ρινικής οίστρωσης;
3. Ποιο το μειονέκτημα της θεραπείας του μυκοπλάσματος των αιγών (όχι πλευροπνευμονία);
4. Έλλειψη ποιων παραγόντων προδιαθέτει σε παστεριδίαση;
5. Ποιο το φάρμακο εκλογής για την πνευμονική αδενομάτωση;
6. Ποιο από τα δύο μεταδίδεται στον άνθρωπο; (ρινική οίστρωση είναι η απάντηση).
7. Τρόπος μετάδοσης πλευροπνευμονίας των αιγών.
8. Τρόπος μετάδοσης του λοιμώδους αδενοκαρκινώματος των ρινικών κοιλοτήτων.
9. Το πρόβατο ή την αίγα προσβάλλει πιο συχνά η άτυπη πευμονία;
10. Το πρόβατο ή η αίγα είναι ευαίσθητο στην παρασιτική βρογχοπνευμονία;
11. Μορφές προϊούσας πνευμονίας.
12. Γιατί το ζώο πεθαίνει από το λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών κοιλοτήτων;

Διακάκης (1 μον.)
1. α) Ποια είναι τα δύο πιο συχνά αίτια παραρρινοκολπίτιδας;
β) Σε ποιο σημείο γίνεται ανάτρηση του πρόσθιου γναθιαίου κόλπου;
2. Επιπλοκές λοιμώδους αδενίτιδας.

Παπάζογλου (1 μον.)
1. Τι προβλήματα θα εμφανισθούν σε ένα pug αν γίνει εκτομή μεγαλύτερου μέρους της μαλακής υπερώας;Τι θα κάνετε σε εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας από το οίδημα που εμφανίσθηκε από την εγχείρηση;
2. Ποιο είναι το πιο συχνό πρωτογενές νεόπλασμα του πνεύμονα, ποια η θεραπεία του και ποια η πρόγνωσή του στον σκύλο;

Καρατζιάς (0,5 μον.)
1. Ποια η θεραπεία του χρόνιου κυψελιδικού εμφυσήματος;

Πανούσης (0,5 μον.)
1. Πώς θα διαχωρίσετε με βάση την κλινική εικόνα την παστεριδίαση από Manheimia haemolytica και την IBR;

Τζήκα (0,5 μον.)
1. α)Ποια η κλινική εικόνα της γρίπης του χοίρου και ποιο εμβολιακό πρόγραμμα θα προτείνατε;
β)Πώς τίθεται η τελική διάγνωση στο σύνδρομο απίσχνανσης των απογαλακτισμένων χοιριδίων;

Πατσίκας (0,5 μον.)
1. Ακτινολογική εικόνα ατελεκτασικού λοβού του πνεύμονα.

πηγή: Ελένη και Σπυριδούλα


Ιούν '11Μωραϊτου
1. Πως οριζεται η συχνοτητα το ευρος και ο ρυθμος της αναπνοης του σκυλου;
2. Στο σκυλο ή τη γατα είναι πιο συχνος ο σπασμος του λαρυγγα, και σε ποιες περιπτωσεις παρατηρειται;
3. Σε τι αποσκοπει η θεραπεια της χρονιας βρογχιτιδας του σκυλου;
4. Γιατι σε τοξικωση απο paraquat δεν πρεπει να χορηγουμε οξυγονο ακομα κι αν ο σκυλος εμφανιζει αναπνευστικη δυσχερεια;
5. Με ποιο σκοπο χρησιμοποιουμε νεφελωματα και φυσιοθεραπεια σε σκυλο με βακτηριακη πνευμονια και ποσο συχνα θα κανατε απολυμανση του εκνεφωτη σε αυτη την περιπτωση;

Παπαζογλου
1. Ποια μεθοδο θωρακοτομης θα επιλεγατε στις παρακατω περιπτώσεις
-χυλοθωρακας
-περικαρδιακη συλλογη
-αρτηριακος πορος στην αορτη
(δε θυμαμαι τις υπολοιπες περιπτωσεις) σε περιπτωση πλευροτομης ηθελε να πουμε και απο ποια μερια ποιες πλευρες κλπ.
2. Golden Retriver 9 ετων αρσενικο ερχεται με πραλυση λαρυγγα και μεγαοισοφαγο που οφειλεται σε πολυνευροπαθεια(ή κατι τετοιο..). Τι χειρουργικη μεθοδο θα επιλεξετε; Αιτιολογηση και προγνωση.

Πατσικας
Φυσιολογικη απεικονιση της τραχειας σε πλαγιο ακτινογραφημα

Πανουσης
Υποστηρικτικη θεραπεια σε μοσχο με Μανχαιμιωση

Καρατζιας
Που οφειλεται το πνευμονικο οιδημα και εμφυσημα της βοσκης

Διακακης
1. Πολλαπλης επιλογης για την λαρυγγικη ημιπληγια σε σχεση με το ποτε εμφανιζεται, τι θεραπεια μπορουμε να κανουμε
2. Περιγραφη μεθοδου επειγουσας τρααχειοτομης

Τζηκα1. Ατροφική ρινίτιδα: Διαφορικη διαγνωση και εμβολιακο προγραμμα
2. Εμβολιακο προγραμμα για τη νοσο του Glasser,αν ειναι αποτελεσματικο κατα τη γνωμη σας και γιατι.

Γιαδινης
1. Ποιος αιτιολογικος παραγοντας τησ παρασιτικης βρογχοπνευμονιας δεν προκαλει βηχα;
2. Παθογνωμονικο ευρημα αδενοματωσης
3. Ποια διατροφικα σφαλματα προδιαθετουν σε Παστεριδιαση;
4. Ποια νοσος δε μεταδιδεται απο αιγα σε προβατο και αντιστροφα;
5. Φαρμακο εκλογης για τη ρινικη οιστρωση
6. Ποια αλλα συστηματα προσβαλει η ρινικη οιστρωση;
7. Τι αλλο προκαλει η προϊουσα πνευμονια εκτος απο αναπνευστικα συμπτωματα;
8. Ποια εποχη νοσουν οι αιγες απο λοιμωδη πλευροπνευμονια;
9. Χαρακτηριστικο συμπτωμα ατυπικης πνευμονιας
10. Ηλικια ατυπικης πνευμονιας
11. Ποιο νοσημα μεταδιδεται στον ανθρωπο;

Βλεμμας
1. Ποια ειναι κατα τη γνωμη σας η βασικοτερη διαφορα μεταξυ της βρογχοπνευμονιας και της διαμεσης πνευμονιας;
2. Μακροσκοπικη εικονα προϊουσας πνευμονιας
3. Τυποι εμφυσηματος και μακροσκοπικα
4. Που εντοπιζονται οι αλλοιωσεις στην πλευροπνευμονια του χοιρου και χαρακτηριστικα των αλλοιωσεων;


πηγή: Myrsini & trelovet


Ιαν '11
Διακάκης
1. Πως προκαλείται η παγίδευση της επιγλωττίδας?
2. Ονομάστε 3 επιπλοκές της λοιμώδους αδενίτιδας

Μωραϊτου
1. Πότε έχουμε μείωση της έντασης των αναπνευστικών ήχων και πως αλλιώς ονομάζεται
2. Ποια η επικρατέστερη θεωρία για την αυξημένη πιθανότητα νεοπλασμάτων στις φυλές με μακρυά μούρη (το αντίθετο του βραχυκέφαλα, δεν θυμάμαι πως λέγονται)..Αυτή η ερώτηση δεν υπάρχει στο βιβλίο, είναι από το μάθημα. Δεν ξέρω την απάντηση.
3. Ποια η διαφορά μεταξύ νεφελωμάτων και ατμόλουτρων και σε τι χρησιμεύουν
4. Οι κυτταρολογικές επιπτώσεις της σύμπτωσης των τοιχωμάτων της τραχείας
5. Αίτια πνευμομεσοπνευμόνιου

Παπάζογλου
1. Έρχεται ένας ένας σκύλος Μαστίφ 50 κιλών με σφηνομένο μπαλάκι στον λάρυγγα, με κυάνωση. Τι σωστικά μέτρα θα κάνω.
2.Ποια μέθοδο χειρουργικής του θώρακα θα επιλέγατε:
α) σε αμφοτερόπλευρο πυοθώρακα
β) για απολίνωση του θωρακικού πόρου

Τζήκα
1)Διαφορική διάγνωση και εμβολιακό πρόγραμμα πλευροπνευμονίας
2)Διάγνωση στο σύνδρομο απίσχνασης απογαλακτισμένων χοιριδίων

Πανούσης
1. Σε ποια νοσήματα έχουμε συμπτώματα από αναπνευστικό και αρθρώσεις
2. Με ποια κλινική εικόνα καταλαβαίνω ότι η παστεριδίαση οφείλεται σε μανχαίμια (διαφορές με IBR και παστερέλλα) {Δεν είμαι σίγουρη αν το έθεσα σωστά βασικά αλλά κάπως έτσι ήταν}

Παθ. Αν
1)Ατελεκτασία πνεύμονα. Τι σημαίνει από απόφραξη και τι από συμπίεση
2)Προιόυσα πνευμονία. α) αιτία β) μακροσκοπικά πνεύμονα γ) αλλοιώσεις σε άλλα συστήματα
3)Μακροσκοπικά σε πνευμονικό οίδημα

Γιαδίνης
1)Ποια ασθένεια μεταδίδεται στον άνθρωπο?
2)Ποια είναι πιο συχνή στην Ελλάδα? Προϊούσα ή αδενωμάτωση?
3)Κλινική διαφοροποίηση πλευροπνευμονίας και πνευμονίας από mycoplasma
4)Διατροφικά σφάλματα που προδιαθέτουν σε παστερέλλωση
5)Αναφέρετε όλα τα πνευμονικά παράσιτα
6)Φάρμακο εκλογής για προϊούσα πνευμονία
7)Χαρακτηριστικό σύμπτωμα πνευμονικής αδενωμάτωσης
8)Συμπτώματα ατυπικής πνευμονίας
9)Διαφορική διάγνωση πνευμονικής αδενωμάτωσης

Καρατζιάς δεν έβαλε


πηγή: WhooAlright, Ανώνυμος


Ιούν '10
ΠΑΘ.ΑΝ.
1. Εξέλιξη και πορεία ρινιτίδων που προέρχονται από λοιμώδεις παράγοντες
2. Μακρο αλλοιώσεις μαννχαινιωσης βοοειδών
3. Μακρο αλλοιώσεις πλευροπνευμονία χοίρου
4. Σ/Λ -στην βρογχοπνευμονία έχουμε αλλοιώσεις στα μεσολόβια διαστήματα
-στην διάμεση πνευμονία έχουμε εξίδρωμα στις αεροφόρους οδούς
στο εμφύσημα οι περιοχές είναι διογκωμένες ενώ στην ατελεκτασία εκβαθυμένες
-ενδορρινικό αδενοκαρκίνωμα είναι ιογενές και κάνει μεταστάσεις

ΜΩΡΑΙΤΟΥ
1. Πιθανά συμπτώματα σε σκύλο με νεόπλασμα λάρυγγα
2. Τύπος βήχα-διάκριση ανάλογα με ένταση και ανατομικά στοιχεία του αναπνευστικού συστήματος που παρατηρείται ο καθένας.
3. Μορφή λοιμώδους τραχειοβρογχίτιδας σκύλου που είναι αυτοπεριοριζόμενη και που αποσκοπούν τα θεραπευτικά μέτρα
4. Γάτα με οξεία ασθματική κρίση, χορηγούμε Ο2 και δεξαμεθαζόνη και τερβουταλινη,σε 20 λεπτά δεν βλέπουμε βελτίωση. Θεραπευτικά μέτρα: δραστικές ουσίες, οδό χορήγησης, χρόνο αναμονής για μεταξύ τους.
5. Αντιβακτηριδιακά σε σκύλο με βαριά βακτηριακή πνευμονία, οδοί χορήγησης και για πόσο διάστημα θα τα χορηγούμε;

ΔΙΑΚΑΚΗΣ
1. Ημιπληγία λάρυγγα κριτήρια χειρουργικής θεραπείας και θεραπευτικές επιλογές(επιγραμματικά)
2. Αίτιο παγίδευσης επιγλωττίδας

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
1. α)Γιατί βάζουμε σωλήνα θωρακοτομίας σε θωρακοτομή
β)Ενδείξεις προσωρινής τραχειοτομίας
2. α)Αναισθησία με μεσοπλεύριο αποκλεισμό γιατί?
β)Επιπλοκές από εκτομή μεγαλυτέρου τμήματος μαλακής υπερώας

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
1. α)Συμπτώματα για υποψία ιστοφίλωσης.
β)2 νοσήματα που κάνουν υποδόριο εμφύσημα

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1.Αιτια πνευμονικού οιδήματος απο φλεγμονή

ΤΖΗΚΑ
1. α)Δ.δ. ατροφικής ρινίτιδας
β)Πως γίνεται η διάγνωση στο σύνδρομο απίσχνανσης χοιριδίων

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Άλλα συστήματα όπου προκαλεί συμπτώματα η ρινική οίστρωση
2. Τι άλλο προκαλεί η προϊούσα πνευμονία
3. Επιβεβαίωση διάγνωσης πνευμονικής αδενομάτωσης
4. Αναπνευστικό νόσημα αιγών που είναι υποχρεωτικής δήλωσης
5. Πως γίνεται μετάδοση μυκοπλασματικής πνευμονίας αιγών;
6. Ιοί που προδιαθέτουν πνευμονική παστεριδίαση αμνών
7. Ποιος από τους αιτιολογικούς παράγοντες δεν κάνει συνήθως βήχα στην παρασιτική βρογχοπνευμονία
8. Εποχή που νοσούν από λοιμώδη πλευροπνευμονία αιγών
9. Πολλαπλής ποιο νόσημα δεν μεταδίδεται από πρόβατο σε αίγα και αντιστρόφως
10. Πολλαπλής φάρμακο εκλογής ρινική οίστρωση
11. Πολλαπλής ποιο είναι εμπύρετο νόσημα
12. Πολλαπλής κύριο σύμπτωμα σε τυπική πνευμονία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
1. Ακτινολογικές αλλοιώσεις σε εισροφητική βρογχοπνευμονία και γιατί;


πηγή: Εύη, Ιόλη, Κατερίνα, ΕλένηΙαν '10
Μωραΐτου
1. Ποια ειναι η κλινικη εικονα σκυλου με εισπνευστικη δυσπνοια;
2. Ποια ειναι η επειγουσα θεραπεια σκυλου με συνδρομο της αποφρακτικης νοσου των βραχυκεφαλικων φυλων;
3. Ποιες ουσιες συμμετεχουν στο βρογχικο ασθμα της γατας;
4. 4 αιτιες που οδηγουν στην εωσινοφιλικη βρογχοπνευμονια.Κ ποια ειναι η κλινικη εκδηλωση της.
5. Για ποιο λογο πρεπει να αποφευγεται η χορηγηση τριγλυκεριδιων μεσης αλυσου σε ζωο με ιδιοπαθη χυλοθωρακα;

Παπάζογλου
1. Ποιοι ειναι οι τροποι χειρουργικης θεραπειας του λαρυγγα; Ποια η επιπλοκη;
2. Ζωο με καταγμα πλευρων. Με ποιον τροπο δημιουργειται αιμοθωρακας;

Τζήκα
1. Δ.Δ.ατροφικης ρινιτιδας κ εμβολιακο προγραμμα
2. Εμβολιακο προγραμμα γριπης

Πατσίκας
1. Τυπικη κλινικη εικονα πνευμονα με πολλαπλες νεοπλασματικες εξεργασιες

Διακάκης
1. Επειγουσα τραχειοτομη
2. 4 ερωτησεις Σωστο/Λαθος

Πανούσης
1. Υποστηρικτικη θεραπεια παστεριδιασης

Καρατζιάς
1. Αιτια πνευμονικου οιδηματος λογω φλεγμονης

[Γιαδινη,Βλεμμα δεν θυμαμαι]

πηγή: ΑλεξίαΣεπτ '09
Μωραΐτου 2.5/10
1. Ποια ειναι η κλινικη εικονα ενος σκυλου με εισπνευστικη δυσπνοια και ποιος ο χαρακτηρας της αναπνοης του;
2. Ποιες ειναι οι διαγνωστικες τεχνικες που θα κανουμε για διαγνωση ανατομικων ανωμαλιων σε σκυλο με αποφρακτικη νοσο των βραχυκεφαλικων φυλων;
3. Ποιες 3 αλλες δρασεις των βρογχοδιασταλτικων ουσιων γνωριζετε; (ονομαστε ομαδες κ μια ουσια απο καθε ομαδα)
4. Ποιες διαταραχες παρατηρουνται στον βλεννογονο της τραχειασ λογω επαφης στην συμπτωση των τοιχωματων της;
5. Ποιες ουσιες απελευθερονονται απο τα σιτευτκα κυτταρα στο ασθμα της γατας; (εδω ρωτουσε κ για αλλες ουσιες απο αλλα κυτταρα αλλα παντα στο ασθμα γατας)

Παπάζογλου 1/10
1. Ποιοι οι χονδροι του λαρυγγα και ποιες οι επιπλοκες αμφοτεροπλευρης λαρυγγοπλαστικης;
2. Επιπλοκες στην εγχειρηση για επιμυκισμενη μαλακη υπερωα.

Τζήκα 0,5/10
1. Πως γινεται η διαγνωση και ποιο το προγραμμα εμβολιασμου στην ενζωοτικη πνευμονια;

Πατσίκας 0,5/10
1. Ιογενη πνευμονια(ειχε επιλογης 6 για τυπο πνευμονιας) Και να αιτιολογισετε απαντηση.

Βλέμμας 2/10
1. Ποιες οι αλλοισεις στην ενζωοτικη πνευμονια χοιρου και ποιοι οι παραγοντες επιπλοκων;
2. Ποιες οι κυριοτερες επιπτωσεις και σε ποια οργανα στην σηψαιμικη παστεριδιωση αμνων;
3. Κατανομη αλλοιωσεων,συσταση πνευμονα και οδος μολυνσης στην κοκκιωνατωδη και στην εμβολικη πνευμονια.
4. Αιτιολογια και αλλοιωσεις στην πλευροπνευμονια.

Διακάκης 1/10
1. 2 αιτιες παραρινοκολπιτιδας
2. Τι ειναι υδρωπας και τι εμπυημα παραρινικων κολπων;
3. Ηλικια προσβολης τυμπανισμου φαρυγγικων θυλακων.
4. Ηλικια προσβολης ημιπληγιας λαρυγγα.

Πανούσης 0.5/10
1. Ποτε εχουμε ισχυρη υποψια ιστοφιλωσης;
2. 2 νοσηματα που κανουν υποδοριο εμφυσημα.

Καρατζιάς 0.5/10
Αιτιολογια εμφυσιματος βοσκης και πνευμονικο οιδημα.

Γιαδίνης 1.5/10
Α)1. Απο ποια συστηματα δινει συμπτωματα η ρινικη οιστρωση εκτος απο το αναπνευστικο;
2. Ηλικια ατυπικης πνευμονιας.
3. Επιβεβαιωση διαγνωσης προιουσας πνευμονιας.
4. Συμπτωματα εκτος του αναπνευστικου της προιουσας πνευμονιας. (νομιζω πως ρωτουσε παλι συστηματα)

Β)1. Ποιο ειναι το παθογνωμονικο συμπτωμα της πνευμονικης αδενοματωσης;
2. Ποιο διατροφικο σφαλμα προδιαθετει σε παστερελλωση;
3. Ποια εποχη εινια πιο συχνη η πλευροπνευμονια των αιγων;
4. Ποιος αιτιολογικος παραγοντας της παρασιτικης βρογχοπνευμονιας δεν προκαλει βηχα;

Γ) Πολλαπλης επιλογης 4! το ενα ηταν ποια ασθενεια ειναι κολλητικη και στον ανθρωπο (ρινικη οιστρωση)
...

πηγή: Ιωάννα


Ιούν '09
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
1. Τι είναι τα απολύματα, ποια η σημασία τους και σε ποίο νόσημα εντοπίζονται.
2. Μερικά νοσήματα να γράψεις την πνευμονία κάνουν.
3. Πνευμονική αδενομάτωση του προβάτου. Ποια η αιτία, πως εμφανίζεται και ΔΔ.
4. Βρογχοπνευμονία, διάμεση πνευμονία και κοκκιωματώδης. Κατανομή αλλοιώσεων, σύσταση πνευμόνων και οδός μόλυνσης.

ΣΚΥΛΟΣ/ΓΑΤΑ
1. Ορισμός επίσταξης. 4 νοσήματα που προκαλούν επίσταξη.
2. Διαφορά παράλυσης τραχείας από σύμπτωση τοιχωμάτων τραχείας.
3. Με ποιο τρόπο θα αποφασίσουμε για το καλλίτερο αντιβιοτικό σε βακτηριδιακή πνευμονία; Πείτε δύο συνδυασμούς φαρμάκων.
4. Τοξίκωση από paraquat. Μηχανισμός ενέργειας.
5. Σε σκύλο με λεμφοκυτταρική-πλασομκυτταρική ρινίτιδα στον οποίο χορηγείται πρεδνιζολόνη σε αντιφλεγμονώδη για χ μέρες χωρίς ορατό θεραπευτικό αποτέλεσμα, ποια θεραπευτική μέθοδο θα προτείνατε;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης παράλυσης λάρυγγα. Ποια η κύρια επιπλοκή;
2. Σκύλος με πνευμοθώρακα χωρίς αναπνευστική δυσχέρεια τη αντιμετώπιση προτείνετε; Με ποιο τρόπο η ρήξη των πλευρών προκαλούν αιμοθώρακα;

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Ακτινολογικά ευρήματα στην τραχεία σε διόγκωση μεσοπνευμόνιων αδένων.

ΙΠΠΟΕΙΔΗ
1. Ομάδες ευπαθών ζώων σε γρίπη.
2. Εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης.
3. Θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Θεραπεία πνευμονικού οιδήματος.
2. Αιτιολογική θεραπεία σε αμιγή λοίμωξη από Mycoplasma bovis.
3. Συμπτώματα για ισχυρή υποψία λοίμωξης από Ιστόφιλο.

Μικρά Μηρυκαστικά
1. Πρόληψη παρασιτικής βρογχοπνευμονίας.
2. Παθογνωμονικό εύρημα πνευμονικής αδενομάτωσης.
3. Φάρμακο εκλογής στην πνευμονική αδενομάτωση.
4. Πως μεταδίδεται η ενδορινική μεταδοτική νεοπλασία;
5. Διάγνωση παρασιτικής βρογχοπνευμονίας.
6. Διάνωση ρινικής οίστρωσης.
7. Φάρμακο εκλογής στην πλευροπνευμονία των αιγών.
8. Αναφέρατε 2 συμπτώματα από mycoplasma capricolum capricolum.
9. Πρόληψη προϊούσας πνευμονίας.
10. Πρόληψη απο mycoplasma capricolum capricolum.
11. 2 χαρακτηριστικά χρόνιας ατυπικής πνευμονίας.
12. Ποιο νόσημα αναπνευστικού αυξάνει τα κρούσματα τοξιναιμίας εγκυμοσύνης;

ΧΟΙΡΟΙ
1. Κλινικά συμπτώματα και εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης.
2. Πως τίθεται η τελική διάγνωση για το Σύνδρομο απίσχνασης απογαλακτισμένων χοιριδίων.


πηγή: Geo & Θόδωρος & Φαίδων


Ιαν '09
ΙΠΠΟΕΙΔΗ
1. Εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης.
2. Πως γίνεται η διάγνωση φαρυγγικού εμπυήματος;

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Που οφείλεται το πνευμονικό οίδημα λόγω φλεγμονής;
2. α) Κύρια συμπτώματα ιστοφίλωσης.
β) 2 Λοιμώδη νοσηματα που δίνουν υποδόριο εμφύσημα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Μετεγχειρητικό πλεονέκτημα της σύγκλεισης διαμέσου των πλευρών-σε σχέση με σύγκλειση γύρω απ’ τις πλευρές σε μεσοπλεύρια θωρακοτομή. Πλεονεκτήματα αναλγησίας μεσοπλεύριου αποκλεισμού σε σύγκριση με χορήγηση οπιοειδών.
2. α) Σε ποια αγγεία οφείλεται ο αιμοθώρακας σε κάταγμα πλευρών;
β) Σε γάτα που έχει διαγνωστεί πνευμοθώρακας από πτώση από ύψος αλλα δε παρουσιαζει αναπνευστική δυσχέρεια κ με καλή κλινική εικόνα απαιτείται η χειρουργική αντιμετώπιση;

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
1. Γιατί είναι σημαντικό να εξετάζεται η στοματική κοιλότητα κατά την αναζήτηση νόσου στις ρινικές κοιλότητες σκύλου;
2. Σε αδενοκαρκίνωμα ρινικών κοιλοτήτων σε ποια όργανα αναζητούμε πιθανές μεταστάσεις;
3. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα που διαφοροποιούν την οξεία τραχειοβρογχείτιδα από τη χρόνια;
4. Στάδια οξεοβασικών μεταβολών κατά τον βρογχόσπασμο σε άσθμα γάτας.
5. Πιθανός μηχανισμός πρόκλησης πνευμονικού οιδήματος από πνευμονική θρομβοεμβολή.

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
3 ερωτήσεις με 4 υποερωτήματα η καθεμια

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
1. Πως διαφοροποιείται μακροσκοπικά η διάμεση από την λοβιώδη-λοβώδη πνευμονία;
2. 5 προτάσεις σωστό-λάθος
3. Πως διαφοροποιείται μακροσκοπικά ατελεκτασική από εμφυσηματική περιοχή πνεύμονα;
4. Τι είδος πνευμονία προκαλούν τα ακόλουθα: (παστεριδίαση,ενζωοτική πνευμονία μόσχων,εγκεφαλίτιδα από carre,φυματίωση);

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Τι είδους αλλοιώσεις διαπιστώνονται ακτινολογικά σε αρχόμενο πνευμονικό οίδημα κ γιατί;

ΧΟΙΡΟΙ
1. α) Δ/Δ ατροφικής ρινίτιδας.
β) Εμβολιακό πρόγραμμα κατά της Glasser κ αν κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η εφαρμογή του.

πηγή: Αντρέας


Ιουν '08
ΙΠΠΟΕΙΔΗ
1. Ποιά είναι η θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας;
2. Επιπλοκές λοιμώδους αδενίτιδας του ίππου.

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα της βοσκής;
2. Αιτιολογική αντιμετώπιση mycoplasma bovis.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα εκτομής της μαλακής υπερώας με CO2; Ποιες οι δευτερογενείς βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν οι στενωμένοι μυκτήρες
στο ανώτερο αναπνευστικό;
2. Από ποιούς χόνδρους αποτελείται ο λάρυγγας; Για ποιούς λόγους δεν
κάνουμε αμφοτερόπλευρη λαρυγγοπλαστική;

ΧΟΙΡΟΙ
1. Διαφορική διάγνωση και εμβολιακό πρόγραμμα κατά της Glasser.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Ατελεκτασία λοβού πνμεύμονα: ακτινολογική εικόνα.

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ
1. Σκύλος με ξένο σώμα στη ρινικλη κοιλότητα- συμπτώματα.
2. Σκύλος με οίδημα στο λάρυγγα- σε τι μπορεί να οφείλεται;
3. Καλόηθες νεόπλασμα τραχείας σκύλου- αιτιολογία.
4. Δυσκινησία κροσσωτού επιθηλίου σε αρσενικό σκύλο- με ποιες απλές κλινικές εξετάσεις το επιβεβαιώνουμε;
5. Μηχανισμός θρομβοεμβολής (?)

ΠΑΘ.ΑΝ.
1. Στάδια βρογχοπνευμονίας(4).
2. Βακτηριδιακή- παρασιτική βρογχοπνευμονία: μακροσκοπικές διαφορές.
3. Προϊούσα πνευμονία- αδενομάτωση του προβάτου: διαφορές.
4. Πως εμφανίζεται ο εμφυσιματικός πνεύμονας; (α..., β..., γ...)
5. Τύποι εμφυσίματος.(α..., β...)

ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ
1. Προϊούσα πνευμονία.
2. Ηλικία προσβολής από αδενομάτωση.
3. Παθογνωμονικό εύρημα αδενομάτωσης.
4. Ηλικία στην άτυπη πνευμονία.
5. Oestrus ovis- φάρμακο εκλογής.
6. Προδιαθέτοντες παράγοντες άτυπης πνευμονίας.
πηγή: Ναταλία

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2008

8ος II Κύκλος 3η Ενότητα: Παθολογία Ουρoγεννητικού

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Βερβερίδης

1.       Θέματα ακριβώς  εξεταστικής  Ιουνίου του 2015

Παρδάλη

1.       Τι είναι κρύσταλλοι και ποια η κλινική τους σημασία

2.       Ποια τα συμπτώματα στα αρχικά στάδια της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

3.       Σε μη αποφρακτική FLUTD , τι εργαστηριακά θα κάνετε και τι προτείνετε στον ιδιοκτήτη όσον αφορά την αντιμετώπιση

4.       Σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια γιατί χορηγούμε ασβέστιο

5.       Ποιά θα πρέπει να είναι τα χαρκτηριστικά ενος αντιβιοτικού που επιλέγεται για προστατίτιδα

Βλέμμας

1.       Ποιές οι διαφορές όσον αφορά τη παθογένεια και τις μακροαλλοιώσεις , μεταξύ πυελονερφρίτιδας και πυώδους εμβολής

Γιαδίνης

1.       Παλιά θέματα

2.       Τι χορηγούμε και κάνει νεφρική ανεπάρκεια , το καλαμπόκι ή το ξερό τριφύλλι

Οι υπόλοιποι παλιά θέματα
Πηγή:Παυλίνα

Ιούνιος  2015
Ψύχας-Ψάλλα (0,5-0,5) παθ.αν.
 1. Στο ουραιμικό σύνδρομο του σκύλου προσβάλλονται διάφορα όργανα στα οποία παρατηρούνται χαρακτηριστικές αλλοιώσεις. Αναφέρετε 5 όργανα με την αντίστοιχη μακρο- και μικρο- αλλοίωση που παρουσιάζουν.
 2. Α. κατά την νεκροψία σκύλου με αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα είναι δυνατόν να παρατηρηθούν νεοπλασματικές εστίες σε όργανα εκτός των γεννητικών. Αναφέρετε τις συχνότερες από αυτές (3).
2.β. τα όργανα στα οποία εμφανίζονται συχνότερα μεταστάσεις των κακοήθων νεοπλασμάτων μαστού στο σκύλο είναι (3)
Παπάζογλου (1) χειρουργική
 1. Γάτας ηλικίας 2 ετών εμφανίζει υποτροπιάζουσα έμφραξη της ουρήθρας από συντρίμματα εναμμώνιου φωσφορικού μαγνησίου που δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή. Πώς θα αντιμετωπίσετε χειρουργικά την κατασταση; Ποιες οι συχνότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές;
Γιαδίνης (0,5) μικρά μηρυκαστικά
 1. Σε ποια κατηγορία ζωων παρατηρρίται κυρίως η ουρολιθίαση των μμ;
 2. Αναφέρετε 3 τύπους ουρολίθων των μμ.
 3. Σε ποιον ουρόλιθο χορηγούμε οξινοποιητή του ούρου και ποιον;
 4. Δδ ρήξης ουροδόχου κύστης.
Μωραϊτου (βάζει η Παρδάλη) (2) ουροποιητικό μικρών
 1. Ορισμοί α.πολυουρία β.πολλακιουρία γ.ολιγουρία δ.δυσουρία
 2. 3 αίτια προνεφρικής και 3 αίτια μετανεφρικής αζωθαιμίας.
 3. Ποια είναι η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση του βαθμού της πρωτεϊνουρίας σε ένα σκύλο; Πότε το δείγμα του ούρου θεωρείται αξιόπιστο να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό βαθμού της πρωτεϊνουρίας;
 4. Ποια ή ποιες κατηγορίες ουρολίθων ενδέχεται  να συνδέονται με ουρολοιμώξεις; Σε περίπτωση που ένας ουρόλιθος αφαιρεθεί χειρουργικά για ποια ή ποιες εξετάσεις πρέπει να απόσταλει στο εργαστήριο;
 5. Ποια είναι η θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας/υπερπλασίας του προστάτη στο σκύλο; Μετά από ποιο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή διαπιστώνεται κλινική βελτίωση του ζώου;
Πατσίκας (0,5) ακτινολογία
 1. Με ποια ειδική ακτινολογική εξέταση θα διαπιστώσετε ρήξη ουρήθρας και ποια τα ευρήματα;
Πανούσης (0,5) βοοειδή
 1. Υποστηρικτική και αιτιολογική θεραπεία πυελονεφρίτιδας αγελάδας.
Διακάκης (0,5) ιπποειδή
 1. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συχνότερα η λιθίαση ουροδόχου κύστης.
 2. Συνήθης σύσταση και μορφή ουρολίθων της κύστης.
Κιοσης/Μπρόζος (1) μαστός
 1. α. Σ/Λ με αρνητική βαθμολογία
 1. το CMT αποτελεί μια αντικειμενική μέθοδο καθορισμού του pH του γάλακτος των αγελάδων.
 2. Η ακτινολογική εξέταση αποτελεί την μια ιδανική μέθοδο διάγνωσης χαμηλών στενώσεων των θηλών στις αγελάδες.
 3. Στις χρόνιες καταρροειδής μαστίτιδες των αγελάδων το γάλα παρουσιάζει πήγματα κατά διαστήματα και τον ΑΣΚ συνεχώς αυξημένα.
 4. Ο Streptococcus uberis ανήκει στους ειδικούς μολυσματικούς μικροοργανισμούς του μαστού αγελάδας και μεταδίδονται κυρίως με τα χέρια αρμεχτών.
 5. Η ανίχνευση S. aureus προϋποθέτει επαναλαμβάνει (>3) δειγματολειψίες και καλλιέργειες.
 6. Σε μυκοπλασματικές μαστίτιδες η απομόνωση και σφαγή των θετικών ζώων αποτελεί το καλύτερο μέτρο πρόληψης σε εκτροφές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.
 7. Οι αγελάδες με μαστίτιδα από Str. Dysgalactiae αποκρίνονται ικανοποιητικά (>60%) στην αγωγή με penicillin.
 8. Το συχνό άρμεγμα με ωκιτοκύνη αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της μυκητιακής μαστίτιδας στην αγελάδας.
 9. Η πρόγνωση μιας χαμηλής στένωσης της θηλής καθορίζεται και από την ύπαρξη μαστίτιδας στο αντίστοιχο τεταρτημόριο.
 10. Η μερική θηλεκτομή πρέπει να θεωρηθεί μια προσωρινή λύση σε αντίθεση με ολική θηλεκτομή.
1.β συμπτώματα, θεραπεία, πρόληψη σε μαστίτιδα από Prototheca zopfii.
2. θεραπεία γαγγραινώδους μαστίτιδας στα πρόβατα.
Βερβερίδης (3)
 1. Α.2 ενήλικες θηλυκές γάτες από την ίδια τοκετοομάδα ζουν μαζί σε διαμέρισμα χωρίς αρσενικό. Η ιδιοκτήτρια τους παρατήρησε ότι η γάτα νο1 εκδηλώνει οίστρο κάθε 10-15 ημέρες σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ η γάτα νο2 εκδηλώνει οίστρο συνήθως ανά 2 μήνες και μερικές φορές ανά 10 ημέρες. Η ιδιοκτήτρια μάλιστα δεν διαπίστωσε σε κανένα από αυτούς τους οίστρους αιμορραγικό έκκριμα στο αιδοίο των ζώων της. Α)αυτές οι εκδηλώσεις οίστρου είναι φυσιολογικές ή παθολογικές; Β)πώς θα τις ερμηνεύατε; (σταδια) Γ)πρέπει η ιδιοκτήτρια να ανησυχεί για την αναπαραγωγική υγεία των γατιών της;
1. Β) ποια στοιχεία του ιστορικού προαναγγέλουν την εμφάνιση πυομήτρας σε σκύλες μεγάλης ηλικίας;
2. Α&Β) γενικές ενδείξεις δυστοκίας σε σκύλο και γάτα
Γ) τι χροιά έχει φυσιολογικά το έκκριμα που εξέρχεται από τον κόλπο σκύλας μετά από την έναρξη του 2ου σταδίου του τοκετού (κατά τις πρώτες 1-12 ώρες) και πού οφείλεται αυτή η χροιά;
3.Α. ποια η σημασία του αντανακλαστικού Fergusson στη σκύλα και πώς ενεργοποιείται φυσιολογικά;
3.Β. πώς μπορεί να αξιολογηθεί και αξιοποιηθεί το αντανακλαστικό Fergusson σκύλας από τον κτηνίατρο;
3.Γ. πώς μπορεί με βοήθεια ΚΕΚΕ και θερμομέτρησης να προσδιοριστεί η διάρκεια κυοφορίας και ο χρόνος έναρξης του τοκετού στη σκύλα;
3.Δ. σε ποιες περιπτώσεις διαπιστώνεται ανάπτυξη παρεγχύματος ή ανεπτυγμένο παρέγχυμα μαστού στις γάτες;
4.Α. τρόποι χειρουργικής προσπέλασης στον κόλπο σκύλου (επιγραμματικά) (5)
4.Β. η κολπίτιδα των ενηλίκων σκύλων προκαλείται από: (4)
4.Γ. αναφέρεται δραστική ουσία/ες ή συνδυασμούς τους που συνιστούν ένα βολικό και αποτελεσματικό σχήμα για πρόκληση στη σκύλα –εμβρυικής απορρόφησης
           -αποβολής
5.Α. προτείνετε μια ένδειξη χορήγησης στο σκύλο και γάτα
-οιστριόλη
-αγκλεπριστόνη
-προλιγεστόνη
-κλοπριστενολη
-εργονοβίνη
-hCG
-καβεργολίνη
-GnRH
-φαινυλοπροπολαμινη
-οξειική μεγεστρόλη
5.Β.1 αίτια αποβολής στη σκύλα
5.Β.2 πού πρέπει να τέμνεται η μήτρα στη καισαρική τομή
6.Α. ποιες οι συχνότερες χειρουργικές επιπλοκές της ωοθηκυστερεκτομή; (5)
6.Β. ποιες οι ωφέλιμες επιδράσεις της γοναδεκτομής στο σκύλο; (5)
6.Γ. οι δι- και μετεγχειρητικες επιπλοκές της ωοθηκυστερεκτομής αναμένονται σε: (3)

Ιαν ΄15
Μωραΐτου-Κουτίνας (έβαλε η Παρδάλη αντί για Μωραίτου)
1)καλλιέργεα ούρου σε ζώο βγήκε θετική αλλα το ζωο δεν έχει ουρολοίμωξη. Τι συμβαίνει;
2)θεραπεία λεπτοσπείρωσης
3)τοξίκωση απο αιθυλική αλκοόλη θεραπεία
4)τοξικές ουσίες για ΟΝΑ
5)υπερπλασία προστάτη θεραπεία εκλογής και πότε θα ούμε αποτέλεσμα;
6)e coli και στρουβίτης: πρωτογενής ή δευτερογενής
                                                           
Βερβερίδης
μια απο τα ίδια

Γιαδίνης 
-συχνότερη εντόπιση λίθων
-3 ουσίες θεραπείας στρουβίτη
-η κατανάλωση καλαμποκιού ή τριφυλλιού επιδεινώνει την ουρολοίμωξη

Πανούσης 
συντηρητική και αιτιολογική θεραπεία πυελονεφρίτιδας

Διακάκης 
1)πού κάνω την ερυθροτομή
2)στάση και θέση ζώου γι ουρηθροτομή

Πατσίκας 
υποπλασμένος νεφρός

Καρραγιανοπούλου 
1)τι είναι ο έκτος ουρητήρας, ποιος ο συχνότερος, συχνότερο σύμπτωμα, αν δεν θεραπευτεί τι συμβαίνει,
2)συχνότερη εντόπιση λίθων ουρήθρας σκύλου

Ψύχας 
ουραιμία 5 όργανα και αλλοιώσεις

Ψάλλα  
1)Σ-Λ
2)Ποιά τα στοιχεία άμυνας του μαστού

Κιόσης-Μπρόζος 
1) Σ-Λ με αρνητική βαθμολόγηση
2)θεραπεία γαγγραινώδους μαστίτιδας
                                                                                 ΚΑΤΩ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

Ιουν '14
Μωραΐτου-Κουτίνας
1.Διατροφικά μέτρα ΧΝΑ - 2 φάρμακα για να αντιμετωπίσετε υπέρταση με σειρά αποτελεσματικότητας.
2.Επίσχεση - ανουρία. Διαφορές.
3.Συχνότερη ηλεκτρολυτική διαταραχή στην ΟΝΑ. 3 μέτρα για αντιμετώπιση.
4.Γιατί χορηγούμε την τάδε ουσία στον τάδε ουρόλιθο. (η απάντηση ότι μεταβάλλει το pH, δε θυμάμαι λίθο και ουσία)
5.Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε στους ουρόλιθους, δλδ που οφείλονται τα συμπτώματα.

Βερβερίδης
Ανακύκλωση παλιών θεμάτων με προσθήκη λίγων καινούριων - καλύπτονται με ένα καλό διάβασμα

Διακάκης
διαλέξτε το σωστό - που βρίσκουμε το λίθο στα άλογα και ποιος ο πιο συχνός

Μαστός
α. 10 Σ-Λ με αρνητική βαθμολογία, δύσκολες ερωτήσεις
β. Γαγγραινώδη μαστίτιδα - θεραπεία

Γιαδίνης - Παλιότερα θέματα

Πανούσης - Παλιότερα θέματα

Καραγιαννοπούλου 3 ερωτήσεις - παλιότερα θέματα
Πατσίκας - δε θυμάμαι


πηγή: NikosΙουν '13
Μαστος
1.Προληψη st.aureus
2. 2. Αγελάδα 8 ετών λίγο πριν τον τοκετο, με θερμοκρασία 39,8 οC παρουσιάζει σκλήρυνση και πόνο στο ένα τεταρτημόριο. Τι έξετάσεις θα κάνετε για να θέσεται την πρόγνωση, ποία η πρόγνωση και τι θα προτίναται στον παραγωγό να κάνει;
3. Αντιμετωπιση μαστομηριαιου εκζεματος
4.θεραπεια γαγγραινωδους μαστιτιδας στα μ.μ

Πανουσης
δ.δ πυελονεφριτιδας

Γιαδινης
1.που οφειλονται οι οικονομικες απωλειες απο την ουρολιθιαση
2.δδ ρηξης ουροδοχου κυστης
3.συχνοτερη εντοπιση λιθου στον κριο
4. τεσσερα ειδη λιθων

Διακακης
1.ενδειξεις περινεικης ουρηθροτομης και κυστεοτομής
2.σε ποια σταση ειναι καλυτερο ν βρισκεται το ζωο κατα την ουρηθροτομη?

Ψαλλα
1.μηχανισμοί αμυνας μαστικού παρεγχύματος
2.η μολυνση στο αμν γινεται με εμφυτευση κυτταρων σωστο η λαθος?
3.αντιστοιχιση τι ειδος μαστιτιδας προκαλει ο καθε μικροοργανισμος
st.aureus νεκρωτικη/αιμορραγικη
streptococcus agalactiae πυωδης
mycobacterium bovis κοκκιωματωδης
4.Η περιμητρίτιδα αφορά ....
Η παραμητρίτιδα αφορά ...

Κουτινας- παρδαλη1.διουρητικα που χορηγουμε για την θεραπεια της ολιγουριας σε ΟΝΑ(αναφερατε 3 με σειρα χορηγησης)
2.χαρακτηριστικα αντιβιοτικων για θεραπεια προστατιτιδας
3.αναφερετε 5 κλινικα κ εργαστηριακα ευρηματα του νεφρωσικου συνδρομου
4.επιλεξτε το λαθος
σε σκυλο με εμφραξη της ουρηθρας εμφανιζεται 1.διαταση της κυστης
2.δυσουρια-στραγγουρια
3.ουραιμια
4.υδρονεφρωση
5.τι ειναι οι κυλινδροι κ τ ειδη τους

Ψυχας
1.ουραιμια να γραψουμε 5 οργανα κ τις χαρακτηριστικες (μακρο ή μικρο) αλλοιωσεις τους
2. αιτιοπαθογένεια και μακροσκοπική εικόνα πυελονεφρίτιδας και εμβόλιμης πυώδους νεφρίτιδας (βασικά σε στυλ διαφορές τους..)

Βερβεριδης
1. Στο ίδιο σπίτι,2 γάτες ,από ιδία τοκετοομάδα, χωρίς αρσενικό.H πρώτη έχει οίστρο κάθε 10-15 ημέρες ενώ η δεύτερη κάθε 2 μήνες και κάποιες φορές κάθε 10 μέρες ,ποτέ δεν παρατηρήθηκε αιμορραγικό έκκριμα σε κανένα από τα δύο ζώα. Είναι φυσιολογικά ή παθολογικά τα παραπάνω συμπτώματα τους? Πώς παρουσιάζονται (στάδια), να ανησυχεί η ιδιοκτήτρια για το αναπαραγωγικό μέλλον των ζώων της;
1η γάτα........
2η γάτα........

2. Γιατί είναι αναξιόπιστες οι παρακάτω μέθοδοι για την διάγνωση κυοφορίας?
α)προγεστερόνη στον ορό/πλάσμα
β)πρωτείνες στην οξεία φάση στο αίμα
γ)ακτινογραφίες <42 br="">3.Ενδείξεις ωοθυκεστερεκτομής
4. Σκύλος 9 ετών με στρογγυλή - ωοειδής μάζα, άθικτη ερυθρού χρώματος από πίσω ,με έκκριμα κτλ να διαλέξεις ένα από τα παρακάτω:
i) ινομύωμα
ii) ΑΜΝ
iii) άλλο νεόπλασμα
iv) πρόπτωση κόλπου/πρόοιστρο
5.Γάτα ζει ελεύθερη σε αγροικία στο Λαγκαδά, από Ιανουάριο έως Μάιο, τι μπορεί να συμβεί στο γεννητικό της σύστημα και στο μαστό;
6.Σε ποιες καταστάσεις παρατηρείται ανάπτυξη του μαστικού παρεγχύματος στις γάτες;
7. Σε ποιό/ά στάδιο/α του οιστρικού κύκλου έχουμε πρόπτωση κόλπου και πού οφείλεται?
8.Πως προσδιορίζουμε τη διάρκεια της κυοφορίας και την μέρα του τοκετού με ΚΕΚΕ και θερμομέτρηση?
9.πολλές ορμόνες και φαρμακευτικές ουσίες να γράψουμε τουλάχιστον μία ένδειξη :
i) PGF2a ...........
ii) ρελαξίνη .........
iii) LH και FSH .........
iv) Οιστραδιόλη ........
v) Ωκυτοκίνη .........
vi) Οιστριόλη ........
vii) προλακτίνη .......
viii) αγκλεπριστόνη ........
ix) hCG ........
x) PMSG .......
xi) Vincristine
xii) καρβεγολίνη ........
10. Ποιά νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε ηλικιωμένα ζώα: ΑΜΝ, πυομήτρα, ψευδοκύηση, νεόπλασμα μαστού, πρόπτωση κόλπου, κολπίτιδα, ατελής παλινδρόμηση θέσεων έκφυσης εμβρυικών υμένων, ινομύωμα;
11.αναφερετε τους συνδυασμους ουσιων για συντηρητικη αντιμετωπιση πυομητρας(οχι ορους κ αντιβιοτικα)
12.πολλαπλης για το ποτε εμφανιζεται η πυομητρα
13.τι χρωμα εχουν τα υγρα κατα τη δευτερη φαση του τοκετου κ που οφειλεται
14.σ-λ

Χειρουργικη
1.ενδειξεις νεφρεκτομης
2.ενδειξεις κυστεκτομης κ κυστεοτομης

Πατσικας
εικονα οξειας κ χρονιας κυστιτιδας

πηγή: Χρήστος Α. & maryΣεπτ '12
Παθολογία Αναπαραγωγής-Μαιευτική Μικρών-ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ (3/10)

1.Δύο γάτες από την ίδια τοκετοομάδα. Η 1η έμφανίζει οίστρο κάθε 10-15 μέρες, η 2η εμφανίζει οίστρο κάθε 2 μήνες κ μερικές φορές κάθε 10-15 μέρες. Η ιδιοκτήτρια είπε ότι δεν έχει παρατηρήσει κανένα παθολογικό έκκριμα (αιμορραγικό κλπ) από το γεννητικό των γατών της. Α)Είναι παθολογική η κατάσταση της 1ης και της 2η γάτας; Β)Ποια τα στάδια ωοθηικικού κύλου στην καθεμία; Γ)Να ανησυχεί για το αναπαραγωγικό τους μέλλον η ιδικοτήτρια;
2.Σε ποιες καταστάσεις παρατηρείται ανάπτυξη του μαστικού παρεγχύματος στις γάτες;
3.Γάτα ζει ελεύθερη σε αγροικία στο Λαγκαδά, από Ιανουάριο έως Μάιο, τι μπορεί να συμβεί στο γεννητικό της σύστημα και στο μαστό;
4.Λίστα με φάρμακα-Ενδειξεις
5.Σε ποια περίπτωση χρειάζεται διακοπή της Χημειοθεραπείας στο ΑΜΝ (εξηγείστε)
6.Ψευδοκύηση.Υποστηρικτική Θεραπεία.
7.Σ-Λ

Παθολογία Μαστού Μηρυκαστικών-ΚΙΟΣΗΣ,ΜΠΡΟΖΟΣ (1/10)
1.Πρόληψη Staphylococcus aureus
2.Πρόγνωση και από τι επηρεάζεται στην Χρόνια Καταρροειδή Μαστίτιδα
3.Θεραπεία Γαγγραινώδους Μαστίτιδας Μικρών Μηρυκαστικών

Παθ.Αν. Γεννητικού Σαρκοφάγων+Μαστού Παραγωγικών-ΨΑΛΛΑ (0,5/10)
1.Άμυνα του Μαστού
2.Τρεία όργανα μετάστασης του ΑΜΝ
3.(Σ-Λ)Οσο πιο καλά διαφοροποιημένο είναι ένα νεόπλασμα τόσο μεγαλύτερος ο βαθμός κακοήθειάς του.

Παθ.αν. Ουροποιητικού-ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ (0,5/10)
1.Παθογένεια Γενικευμένης Σπειραματονεφρίτιδας

Παθολογία Ουροποιητικού Βοοειδών-ΠΑΝΟΥΣΗΣ (0,5/10)
1.Ευρήματα από Βραχιόνια Ψηλάφηση σε Πυελονεφρίτιδα

Παθολογία Ουροποιητικού Μικών Μηρυκαστικών-ΓΙΑΔΙΝΗΣ (0,5/10)
1.Υποστηρικτική θεραπεία Ουρολιθίασης
2.Ποιοί είναι τραχείς λίθοι και πώς προκαλούν πρόβλημα στο ουροποιητικό
3.Σε τι χρησιμέυει το Διττανθρακικό Νάτριο;

Παθολογία Ουροποιητικού Μικρών-ΜΩΡΑΙΤΟΥ/ΚΟΥΤΙΝΑΣ (2/10)
1.Ποια είναι η μέθοδος εκλογής συλλογής ούρων για να διαπιστώσουμε την αιματουρία σε σκύλο και γιατί;
2.Ποιοί ιοί συμβάλλουν στην FLUTD;
3.Σε περίπτωση έμφραξης της ουρήθρας σε αρσενικό σκύλο, τι δεν συμβαίνει;
Α.Μετανεφρική αζωθαιμία
Β.Στραγγουρία
Γ.Έξοδος αιμορραγικού υλικού από την ακροποσθία
Δ.Διάταση ουροδόχου κύστης
4.Ηλεκτρολυτικές Διαταραχές στην ΟΝΑ.Ποια η πιο σημαντική απαυτές;
5.Ποιο το αίτιο πρόκλησης αναιμίας στην ΧΝΑ.Αντιμετώπιση Εκλογής.

Χειρουργική Ουροποιητικού Μικρών-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (1/10)
1.Συνήθης θέση εντόπισης λίθου στην ουρήθρα αρσενικού σκύλου
2.Αίτια Στένωσης Ουρητήρα

Ακτινολογία-ΠΑΤΣΙΚΑΣ (0,5/10)
1.Ακτινολογική εικόνα εμφυσηματικού εμβρύου

Παθολογία Ουροποιητικού Ιπποειδών-ΔΙΑΚΑΚΗΣ (0,5/10)
1.(Σ-Λ)Η κυστεοτομή στον αρσενικό ίππο γίνεται:
Α)οπισθομφαλικά στη λευκή γραμμή
Β) μεταξύ του έσω βουβωνικού στομίου και της ακροποσθίας
Γ)Στη λευκή γραμμή παράλληλα στο πέος
Δ)Περινεϊκά
πηγή: fanis


Ιαν '12
Βερβερίδης
1. Στο ίδιο σπίτι,2 γάτες ,από ιδία τοκετοομάδα, χωρίς αρσενικό.H πρώτη έχει οίστρο κάθε 10-15 ημέρες ενώ η δεύτερη κάθε 2 μήνες και κάποιες φορές κάθε 10 μέρες ,ποτέ δεν παρατηρήθηκε αιμορραγικό έκκριμα σε κανένα από τα δύο ζώα. Είναι φυσιολογικά ή παθολογικά τα παραπάνω συμπτώματα τους? Πώς παρουσιάζονται (στάδια), να ανησυχεί η ιδιοκτήτρια για το αναπαραγωγικό μέλλον των ζώων της;
1η γάτα………………..
2η γάτα………………..
2. Ενήλικη γάτα αφήνεται από Ιανουάριο μέχρι Μαίο. Τι προβλήματα μπορεί να έχουμε σε γεννητικό σύστημα και μαστό?
3. Γιατί είναι αναξιόπιστες οι παρακάτω μέθοδοι για την διάγνωση κυοφορίας?
α) προγεστερόνη στον ορό/πλάσμα
β) πρωτεΐνες στην οξεία φάση στο αίμα
γ) ακτινογραφίες <42η μέρα
4. Πού οφείλεται η ανάπτυξη του μαστικού παρεγχύματος στις γάτες?
5. Τι χρώμα είναι τα υγρά πριν την έναρξη του τοκετού? Που οφείλεται αυτό το χρώμα?
6. Πως προσδιορίζουμε τη διάρκεια της κυοφορίας και την μέρα του τοκετού με ΚΕΚΕ και θερμομέτρηση?
7. Σε ποιό/ά στάδιο/α του οιστρικού κύκλου έχουμε πρόπτωση κόλπου και πού οφείλεται?
8. Σκύλος 9 ετών με στρογγυλή – ωοειδής μάζα, άθικτη ερυθρού χρώματος από πίσω ,με έκκριμα κτλ να διαλέξεις ένα από τα παρακάτω:
i) ινομύωμα
ii) ΑΜΝ
iii) άλλο νεόπλασμα
iv) πρόπτωση κόλπου/πρόοιστρο
9. Ενδείξεις ωοθυκεστερεκτομής
10. Ποία κατηγορία δραστικών ουσιών χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της ψευδοκύησης και ποια συμπληρωματικά και διαχειριστικά μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε?
11. Ποιά νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε νεαρά ζώα: ΑΜΝ, πυομήτρα, ψευδοκύηση, νεόπλασμα μαστού, πρόπτωση κόλπου, κολπίτιδα, ατελής παλινδρόμηση θέσεων έκφυσης εμβρυικών υμένων, ινομύωμα;
12. Ποίες δραστικές ουσίες (όχι δόσεις) χορηγούμε για την αντιμετώπιση της επιλόχειας μητρίτιδας(εκτός ορών και αντιβιοτικών);
13. Παρα πολλές (15) ορμόνες και φαρμακευτικές ουσίες να γράψουμε τουλάχιστον μία ένδειξη :
i) PGF2a ………………………….
ii) ρελαξίνη …………………….
iii) LH και FSH …………………….
iv) Οιστραδιόλη ……………………
v) Ωκυτοκίνη …………………..
vi) Οιστριόλη ………………..
vii) προλακτίνη …………………
viii) αγκλεπριστόνη ………………..
ix) hCG …………………..
x) PMSG ……………..
xi) Vincristine
xii) καρβεγολίνη …………..….
14.Σ/Λ καμια δεκαριά
- Μπορεί η γάτα να έχει γόνιμο οίστρο κατά την διάρκεια της γαλουχίας κτλ
Μπρόζος
1. Πως παίρνουμε δείγμα γάλακτος για καταμέτρηση ΑΣΚ από μικρά μηρυκαστικά
2. Μερική θηλεκτομή. Πρόγνωση και μετεγχειρητική αγωγή
3. Αγελάδα 4 ετών, δύο εβδομάδες μετα την γέννα έχει στένωση στο Α τεταρτημόριο και παρατηρήθηκαν πήγματα στο γάλα. Πως θα κάνετε την διάγνωση, ποια η πρόγνωση και τι θα προτείνατε στον παραγωγό?
Λουκόπουλος
Μάκρο και μικρο για λυομύωμα σκύλου

Ψάλλα
1. Προστασία μαστού από φυσιολογικούς μηχανισμούς άμυνας
3. Δύο μικροοργανισμοί που προκαλούν κοκκιωματώδη μαστίτιδα

Παπαιωάννου
1.Νεοπλάσματα νεφρού
2.Που οφείλεται ο ουρόλιθος στην ουρογεννητική οδό?
Καραγιαννοπούλου
1. Πότε κάνουμε κυστεκτομή και ποια είδη γνωρίζετε?
2. Διάγνωση και αίτια ρήξης ουρητήρα
Πατσίκας
Απεικόνηση διογκωμένου προστάτη αδένα
Διακάκης
1) Πιο συχνή ουσία από την οποία αποτελείται ο λίθος στον ίππο
2) Πότε κάνουμε ουρηθροτομή
Πανούσης
Τι βρίσκουμε κατά την ψηλάφηση από το απευθυσμένο
Γιαδίνης
i) 2 είδη ουρόλιθων
ii) Που οφείλονται οι οικονομικές απώλειες
iii) Δ.Δ ρήξης ουροδόχου
iv) …
Κουτίνας - Μωραίτου
1.Γιατι χορηγούμε χαμηλές πρωτεινες σε ΧΝΑ
2.Μπορουμε να μετρήσουμε αντικειμενικά την πολυουρία και την πολυδιψία?
3.Κύριο σύμπτωμα καλοήθη υπερπλασία προστάτη και ποια η Δ.Δ?
4.Θεραπεία ιδιοπαθούς κυστίτιδας


πηγή:@λεξ
Σεπτ '11
Μπρόζος
1. Ποτε κάνουμε θηλεκτομή. ποια η μετεγχειρητική αγωγή και ποιες οι πιθανές επιπλοκές?
2. Πρόληψη S.aureus
3. Κλινική εικόνα και θεραπεία γαγγραινώδους μαστίτιδας στα μικρά μηρυκαστικά;
4. Πρόγνωση χρόνιων καταρροειδών μαστίτιδων

Λουκόπουλος
Μάκρο και μικρο για λυομύωμα

Ψάλλα
1. Ο σφικτήρας της θηλής και το σμήγμα της κεράτινης στιβάδας αποτελούν φυσικό φραγμό για τους μικροοργανισμούς Σ/Λ
2. Δύο μικροοργανισμοί που προκαλούν κοκκιωματώδη μαστίτιδα

Καραγιαννοπούλου
1. Ενδείξεις και προυπόθεση λιθίασης νεφρού
2. Πρόπτωση ουρήθρας και θεραπεία
Πανούσης
Τι βλεπουμε στο αίμα κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις
Πατσίκας
Απεικόνηση ρήξης ουροδόχου
Γιαδίνης
α) 4 είδη λίθων
β) Ποιοι είναι ανώμαλοι λίθοι
γ) Πως επιδρά η στάση του ούρου στην ουρολιθίαση
δ) Διαφορική ρήξης ουροδόχου κύστης
Διακάκης
Θεραπεία ΧΝΑ
Μωραιτου
1. Τι εξετάσεις θα κάνουμε σε χρόνια σπειραματονεφρίτιδα και ποια τα ευρήματα?
2. Πως παράγονται τα κοκκώδη σωληνάρια
3. Δυο παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή ουρόλιθων στο σκύλο
Κουτίνας
Γιατί χορηγούμε διιτανθρακικά σε σκύλο με ΧΝΑ?
Βερβερίδης
1. Στο ίδιο σπίτι,2 γάτες ,από ιδία τοκετοομάδα, χωρίς αρσενικό.H πρώτη έχει οίστρο κάθε 10-15 ημέρες ενώ η δεύτερη κάθε 2 μήνες και κάποιες φορές κάθε 10 μέρες ,ποτέ δν παρατηρήθηκε αιμορραγικό έκκριμα σε κανένα από τα δύο ζώα. Είναι φυσιολογικά ή παθολογικά τα παραπάνω συμπτώματα? Πώς παρουσιάζονται (στάδια), να ανησυχεί η ιδιοκτήτρια για το αναπαραγωγικό μέλλον των ζώων της;
2. Ενήλικη γάτα αφήνεται από Ιανουάριο μέχρι Μαίο. Τι προβλήματα μπορεί να έχουμε σε γεννητικό σύστημα και μαστό?
3. Γιατί είναι αναξιόπιστες οι παρακάτω μέθοδοι για την διάγνωση κυοφορίας?
α) προγεστερόνη στον ορό/πλάσμα
β) πρωτεΐνες στην οξεία φάση στο αίμα
γ) ακτινογραφίες <42η μέρα
4. Πού οφείλεται η ανάπτυξη του μαστικού παρεγχύματος στις γάτες?
5. Τι χρώμα είναι τα υγρά πριν την έναρξη του τοκετού? Που οφείλεται αυτό το χρώμα?
6. Πως προσδιορίζουμε τη διάρκεια της κυοφορίας και την μέρα του τοκετού με ΚΕΚΕ και θερμομέτρηση?
7. Σε ποιό/ά στάδιο/α του οιστρικού κύκλου έχουμε πρόπτωση κόλπου και πού οφείλεται?
8. Σκύλος 9 ετών με στρογγυλή – ωοειδής μάζα, άθικτου ερυθρού χρώματος από πίσω ,με έκκριμα κτλ να διαλέξεις ένα από τα παρακάτω:
i) ινοσάρκωμα
ii) ΑΜΝ
iii) άλλο νεόπλασμα
iv) πρόπτωση κόλπου
9. Ενδείξεις ωοθυκεστερεκτομής 10 περίπου
10. Ποία η κυριότερη παρενέργεια σε σκύλο που κάνει χημειοθεραπεία για ΑΜΝ;
11. Ποιά νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε ηλικιωμένα ζώα: ΑΜΝ, πυομήτρα, ψευδοκύηση, νεόπλασμα μαστού, πρόπτωση κόλπου, κολπίτιδα, ατελής παλινδρόμηση θέσεων έκφυσης εμβρυικών υμένων, ινομύωμα;
12. Ποίες δραστικές ουσίες (όχι δόσεις) χορηγούμε για την αντιμετώπιση της επιλόχειας μητρίτιδας(εκτός ορών και αντιβιοτικών);
13. Παρα πολλές (15) ορμόνες-φαρμακευτικές ουσίες να γράψουμε τουλάχιστον μία ένδειξη πχ.
i) PGF2a ………………………….
ii) ρελαξίνη …………………….
iii) LH και FSH …………………….
iv) Ωκυτοκίνη …………………..
v) προλακτίνη και κατι τέτοια τρεχα γυρευε!!!
πηγή:@λεξ

Ιούν '11

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
Παθογένεια γενικευμένης σπειραματονεφρίτιδα

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πώς κάνουμε εκτίμηση κακοήθειας νεοπλάσματος???(3 παράγοντες)

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Διαφοροποίηση πυομήτρας – διατεταμένου εντέρου με υγρά

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Τι θα κάνουμε έναν αμνό με ουρολοθίαση?
2. Βιταμίνη για πρόληψη ουρολοθίασης
3. Που εντοπίζονται οι ουρόλιθοι στους αμνούς?
4. Σε ποιές κατηγορίες προβάτων εντοπίζεται η ουρολιθίαση?

ΔΙΑΚΑΚΗΣ
Κλινικά συμπτώματα χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΚΙΟΣΗΣ-ΜΠΡΟΖΟΣ1. Προδιαθέτοντες παράγοντες για την εμφάνιση καλλυμένων τραυματισμών στις θηλές
2. Πρόληψη S.aureus
3. Που οφείλεται το μαστομηριαίο έκζεμα??θεραπεια??
4. Πως παίρνουμε δείγμα γάλατος απο πρόβατα για καταμέτρηση σωματικών κυττάρων?

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Εργαστηριακά ευρήματα στα ούρα σε πυελονεφρίτιδα

ΨΑΛΛΑ
1. Ο σφικτήρας της θηλής και το σμήγμα της κεράτινης στιβάδας αποτελούν φυσικό φραγμό για τους μικροοργανισμούς Σ/Λ
2. Το Mycoplasma agalactiae sub agalactiae προκαλεί την .........................στις αίγες
3. 2 μικροοργανισμοί που προκαλούν αιμορραγική-νεκρωτική μαστίτιδα
4. 2 μικροοργανισμοί που προκαλούν κοκκιωματώδη μαστίτιδα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1. Ενδείξεις κυστεοτομής
2. Είδη στένωσης ουρητήρα, τι μπορεί να προκαλέσει η στένωση??θεραπεία

ΜΩΡΑΙΤΟΥ-ΚΟΥΤΙΝΑΣ1. Κλινική διαφοροποίηση ανουρίας-επίσχεσης
2. Τι προκαλεί η υπερφωσφατιαιμία σε ΧΝΑ και πως αντιμετωπίζεται??
3. Πως αντιμετωπίζουμε την τοξίκωση απο αιθυλική αλκοόλη??και τι θα δούμε στην ανάλυση ούρου
4. Μετά απο πόσες εβδομάδες απο τη στείρωση το νεόπλασμα του προστάτη θα μειωθεί κατα 50%??
5. Ποιοι παράγοντες προδιαθέτουν υποτροποιάζουσες ουρολοιμώξεις σε μεσήλικα σκύλο??

ΒΕΡΒΕΡΊΔΗΣ
1. Στο ίδιο σπίτι,2 γάτες ,απο ιδια τοκετοομάδα, χωρις αρσενικο.Η πρώτη έχει οίστρο καθε 10-15 ημέρες ενς η δεύτερη καθε 2 μηνες και κάποιες φορές καθε 10 μέρες ,ποτέ δν παρατηρήθηκε αιμορραγικο έκκριμα σε κανενα απο τα 2 ζώα.Ειναι φυσιολογικά ή παθολογικά τα παραπάνω συμπτώματα??πώς παρουσιάζονται (στάδια), να ανησυχεί η ιδιοκτήτρια για το αναπαραγωγικό μέλλον των ζώων της???
2. 3 ορμόνες που δρουν στη διάρκεια της κυοφορίας(πολύ πριν τον τοκετο), πότε αυξάνονται και σε τι εξυπηρετούν
3. Γιατί είναι αναξιόπιστες οι παρακάτω μέθοδοι για την διάγνωση κυοφορίας??
α)προγεστερόνη στον ορό/πλάσμα
β)πρωτείνες στην οξεία φάση στο αίμα
γ)ακτινογραφίες <42η μέρα
δ)(δεν το θυμάμαι-sorry)
4. Πού οφείλεται η ανάπτυξη του μαστικού παρεγχύματος στις γάτες?
5. Τί χρώμα είναι τα υγρά πρίν την έναρξη του τοκετού??που οφείλεται αυτό το χρώμα??
6. Πως προσδιορίζουμε τη διάρκεια της κυοφορίας και την μέρα του τοκετού με ΚΕΚΕ και θερμομέτρηση??
7. Σε ποιό/ά στάδιο/α του οιστρικού κύκλου έχουμε πρόπτωση κόλπου και πού οφείλεται??
8. Σκύλα υψηλής γενετικής αξίας που βρίσκεται στον πρόοιστρο,ο ιδιοκτήτης θέλει να τη ζευγαρώσει αλλα δεν βρίσκει αρσενικό.τί προτείνετε?
9. Σκύλα 10 κιλά με 7 κουτάβια, 8 μέρες μετά τον τοκετό εμφανίζει εκλαμψία.ποιά η θεραπεία?
10. Πολλαπλής με αντενδείξεις προγεσταγόνων
11. Πολλαπλής με συντηριτική αγωγή πυομήτρας
12. Ενδείξεις ωοθυκεστερεκτομής
13. Χρονικά όρια ανάλυψης κτηνιατρικής βοήθειας κατα το 2ο στάδιο του τοκετού χωρίς να έχει γεννηθεί κανένα κουτάβι


πηγή: Η-Π


Ιούν '10
Διακάκης

1. Κλινικά συμπτώματα ΧΝΑ.

Πανούσης
1. Υποστηρικτική θεραπεία σε πυελονεφρίτιδα.

Λουκόπουλος
10 ερωτήματα Σ/Λ από τις ερωτήσεις του.

Παπαιωάνου
1. Μορφές αμυλοείδωσης και αίτια.
2. Μακροσκοπικά και μίκροσκοπικά ευρήματα αμυλοείδωσης.

Καραγιανοπούλου
1. Αίτια ρήξης ουρητήρα και αντιμετώπιση.
2. Αίτια ρήξης ουρήθρας και αντιμετώπιση.

Κουτίνας- Μωραΐτου
1. Τι είναι συχνοουρία; Ποιά η διαφορά από την παλλακιουρία.
2. Ποιές οι παράμετροι για κατα IRIS σταδιοποιήση. Σε IRIS III ποιά η πρόγνωση. Πως θα αντιμετωπίζατε την αναιμία.
3. Ποιός ο μηχανισμός δράσης των χλωριούχου αμμωνίου, κιτρικού καλίου και ακέτουδροξαμικού οξέος, όταν τα χορηγούμε στην ουρολιθίαση.
4. Συνήθη εντόπιση του καρκινώματος του μεταβατικού επιθήλιου και ποιές οι 2 πιο συχνές εντοπίσεις της μεταστάσης του.
5. Ποιά διαταραχή είναι πιο συχνή στη ΧΝΑ.Ποιά η επίδρασή της στην καρδιά. Πώς αντιμετωπίζεται;

Βερβερίδης
(6 ερωτήματα με 3-4 υποερωτήματα στο καθένα)
-Διάρκεια οίστρου, πρόιστρου σκύλου, ημέρα τοκετού μετα από ωοθυλακιορρηξίες και μετά από τυυχαία σύζευξη.
-Πότε εμφανίζεται ο δίοιστρος στη γάτα και πόσο διαρκει;
-Πως προσδιορίζουμε με σχετική ακρίβεα την ημέρα τοκετού;
-Τι συνέπειες θα έχει η χορήγηση συμπληρωματικού ασβεστίου κατά τη διάρκρεια εγκυμοσύνης(ονομαστικά);
-Σε ποιά τμήματα της μήτρας κάνουμε τομή σε καισαρική;
-Παρενέργειες ΡGF2a;
-Πότε αντεδείκνυται η χορήγηση προγεσταγόνων;
-Ποίες δραστικές ουσίες (όχι δόσεις) χορηγούμε για την αντιμετώπιση της επιλόχειας μητρίτιδας(εκτός ορών και αντιβιοτικών);
-Ενδείξεις ωοθηκυστερεκτομής.
-Ποιά κατηγορία δραστικών ουσιών χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση της ψευδοκύησης; -Ποία συμπληρωματικά και διαχειριστικά μέτρα μπορούμε να εφαρμόσουμε;
-Ποιές ουσίες και ποιοί συνδυασμοί τους χορηγούνται για επίσπευση οίστρου;
-Ποία η κυριότερη παρενέργεια σε σκύλο που κάνει χημειοθεραπέια για ΑΜΝ;
-Ποιά νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε νεαρα ζώα: ΑΜΝ, πυομήτρα, ψευδοκύηση, νεόπλασμα μαστού, πρόπτωση κόλπου, κολπίτιδα, ατελής παλινδρόμηση θέσεων έκφυσης εμβρυικών υμένων, ινομύωμα;
-Ποίες ουσίες χορηγούνται για διακοπή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης (επιλογής);
-Ποίες μέρες χορηγούμε ψυγμένο σπέρμα; πως προσδιορίζουμε την ημέρα της σπερματέγχυσης;
-Μέτριας έντασης ατελής παλινδρόμηση: συμπτώματα, αντιμετώπιση, ποία η επίπτωση σε μελλοντική αναπαραγωγική ικανότητα;

Γιαδίνης
1. α) Συχνότερος λίθος στη Ελλάδα.
β) Συχνότερη εντόπιση λίθων στις αίγες.
γ) Ποιοί λίθοι είναι λείοι.
δ) Τι επηρεάζει τη συγκέντωση των βλεννοπολυσακχαριτών στο ούρο των αμνών.

Ακτινολογία
Πότε (ημέρα εγκυμοσύνης) μπορούμε να διαγνώσουμε την παρουσία εμβρύων;


Μαστός
1. Περιγράψτε αναλυτικά τη διαδικασία κατά την ψηλάφηση του μαστού και των θηλών; Τι ευρύματα μπόρουμε να έχουμε κατ' αυτή την εξέταση;
2. Αγελάδα 8 ετών λίγο πριν τον τοκετο, με θερμοκρασία 39,8 οC παρουσιάζει σκλήρυνση και πόνο στο ένα τεταρτημόριο. Τι έξετάσεις θα κάνετε για να θέσεται την πρόγνωση, ποία η πρόγνωση και τι θα προτίναται στον παραγωγό να κάνει;
3. Πρόγνωση και θεραπέια μυκητιακής μαστίτιτιδας.
4. Θεραπεία γαγγραινώδους μαστίτιδας στα μικρά μηρυκαστικα;


πηγή: joop & Χριστίνα


Ιούν '09
ΔΙΑΚΑΚΗΣ
(1 μονάδα)
1 Τι είδους αζωθαιμία κάνει συχνότερα ο ίππος; μετανεφρική, προνεφρική;
2 Που οφείλεται συχνότερα η ΧΝΑ στον ίππο;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ(0,5 μας έκαψε)
1 Τι προσφέρει η επιπλοοποίηση του προστάτη; Με τι άλλο συνοδεύονται συνήθως οι προστατικές κύστεις;

ΠΑΝΟΥΣΗΣ(0,5)
1 Υποστηρικτική θεραπεία για την πυελονεφρίτιδα.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ(ο,5)
1 α)Τι είδους κύτταρα συμβάλλουν στο σχηματισμό του πυρήνα;
β) ΔΔ ρήξης ουρήθρας.
γ) Για ποιο λόγο η ουρολιθίαση επιφέρει οικονομικές απώλειες;
δ) Που εντοπίζονται συχνότερα οι ουρόλιθοι στα αμνοερίφια;

ΠΑΘ.ΑΝ.(1)
Λουκόπουλος-Σε καρκίνωμα του μαστού η ύπαρξη πολλών μιτώσεων υποδεικνύει συνήθως μεγαλύτερο βαθμό κακοήθειας. Σ ή Λ
-Σε σκύλο με ΑΜΝ και ανοσοκαταστολή έχουμε εντονότερες και πιο εκτεταμένες αλλοιώσεις. Σ-Λ
-ΔΔ ΑΜΝ είναι άλλα ωοκυτταρικά νεοπλάσματα όπως μαστοκύττωμα λέμφωμα μελάνωμα. Σ-Λ
-Η περιμητρίτιδα αφορά τους κρεμαστήρες συνδέσμους. Σ-Λ
-Η παραμητρίτιδα αφορά τον ορογόνο χιτώνα. Σ-Λ

Παπαιωάννου-Ποιοι οι τύποι σπειραματονεφρίτιδας στα ζώα. Ορισμός. Που οφείλεται;
-Νεφρικό καρκίνωμα μακροσκοπική κ μικροσκοπική εικόνα;

ΚΟΥΤΙΝΑΣ-ΜΩΡΑΙΤΟΥ(2,5)
1. Ανάλυση ούρου τι δείχνει στην πυουρία; Γράψτε 2 παθήσεις που προκαλούν πυουρία.
2. Πως αντιμετωπίζουμε την ολιγουρία στην ΟΝΑ;
3. Αντιμετώπιση πρωτεινουρίας.
4. Σε ποιο βακτήριο που προκαλεί ουρολοίμωξη μελετήσαμε της λοιμωγονες ιδιότητες του; Γράψτε 2 ιδιότητες.
5. Απο λίστα με παθήσεις (πχ έμφραξη ουρητήρα, έμφραξη ουρήθρας, διατατική μυοκαρδιοπάθεια, κ.α.) ποια δεν είναι δυνατό να προκαλέσουν μετανεφρική αζωθαιμία;

ΜΑΣΤΟΣ(1)
1. Χαρακτηριστικά των ειδικών περιβαλλοντικών μικροοργανισμών που προκαλούν μαστίτιδα.
2. Πρόληψη St. aureus σε μια εκτροφή.
3. Πως κάνουμε λήψη δείγματος για καταμέτρηση σωματικών κυττάρων;
4. Πως θα διαγνώσουμε τις υποκλινικές μαστίτιδες σε όλα τα ζώα της εκτροφής;

ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ(3)
1. Διάρκεια οίστρου και πρόοιστρου στη σκύλα.(από.....εως..... μέρες)
Οίστρου και δίοιστρου στη γάτα και πότε εμφανίζεται ο δίοιστρος.
2. Με ποια μέσα γίνεται διάγνωση της εγκυμοσύνης μεταξύ 36 και 42 μέρας;
3. Πως υπολογίζεται με σχετική ακρίβεια η ημέρα τοκετού στη σκύλα;
4. Που στηρίζεται η διάγνωση του οιστρικού κύκλου με ΚΕΚΕ;
5. Διάρκεια εγκυμοσύνης ....ημ από τυχαία σύζευξη, ....ημ από ωοθηλακιορηξίες στη σκύλα.
6. Παρενέργειες ΡGF2a.
7. Τι θα προκαλέσει η αυξημένη χορήγηση ασβεστίου κατά την εγκυμοσύνη στη σκύλα;
8. Χρονικά όρια ανάληψης κτηνιατρικής βοήθειας μετά την έναρξη 2ου σταδίου πριν την έξοδο εμβρύων;
9. Ενδείξεις ωοθηκυστερεκτομής .(11)
10. Σε πόσες μέρες από τη μόλυνση θα καταλάβει ο ιδιοκτήτης το ΑΜΝ στη σκύλα του; (επιλογή: 15ημ, 1 μήνα, 2 μήνες, 6 μήνες)
11. Πότε είναι η κατάλληλη περίοδος χορήγησης προγεσταγόνων; (επιλογής)
12. Σκύλα 9 μηνών έρχεται με πυώδες έκκριμα κ ιστορικό ότι προσελκύει αρσενικά α)Ποιες οι πιθανότητες να έχει πυομήτρα; β)Που οφείλεται πιθανότερα το έκκριμα; γ)Γιατί προσελκύει αρσενικά;
13. Σκύλα με εκλαμψία 10kg και με 7 κουτάβια 10 ήμερες μετά τον τοκετό. Θεραπεία;
14. Σκύλα με μικρής έντασης ατελή παλινδρόμηση των θέσεων πρόσφυσης των εμβρυικών υμένων. Τι θεραπεία προτείνετε κ αν θα επηρεαστεί η αναπαραγωγική ικανότητα του ζώου;
15. Ποια τα καλύτερα σχήματα ουσιών για: α)Αποφυγή σύλληψης η/και εμβρυϊκής απορροφησης και β)Συντηρητική θεραπεία πυομήτρας;


(διορθώσεις δεκτές)

πηγή: Δέσποινα


Ιαν '09
ΠΑΘΟΛ. ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ- Μωραΐτου (2μονάδες)
1. Πως εκδηλώνεται η πολυδιψία στο σκύλο; Τι είναι η περιουρία;
2. Πως βοηθούν οι κυτταρίνες ευεργετικά σε ζώο με εγκατεστημένη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια; Ποίες είναι αυτές οι ευεργετικες κυτταρίνες;
3. Σκύλος με ετερόπλευρη έμφραξη ουρητήρα και μέτρια υδρονέφρωση, γίνεται να μην παρουσιάσει αζωθαιμία και γιατί;
4. Σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ποια είναι η βασική οξεοβασική διαταραχή και τι παθαίνουν: λιπάση, φώσφορος, κάλιο;
5. Ποιο χαρακτηριστικό με μια απλή εργαστηριακή εξέταση θα θέσει σοβαρά την υποψία σπειραματοπάθειας;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
(1μονάδα)
1. Ποιο είδος έκτοπου ουρητήρα είναι πιο συχνό;
2. Ενδείξεις νεφροτομής και νεφρεκτομής.

ΙΠΠΟΣ -Διακάκης
1. Συμπτώματα χρονιας νεφρικής ανεπάρκειας.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ -Πατσίκας
1. Με ποια μέθοδο κάνουμε σαφή διάγνωση των ακτινοδιαυγών λίθων στην κύστη;

ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ -Γιαδίνης
1. Ποιος είναι ο συχνότερος λίθος στην Ελλάδα;
2. Ποίες μεταβολικές διαταραχές συνδέονται με την καθίζηση φωσφορικών αλάτων στο ούρο;
3. Ποίες τροφές βοηθούν στην καθίζηση αλάτων:
α)σόγια β) καλαμπόκι γ)ξέρο τριφύλλι δ)σύμπυκτα τριφυλλιού
4. Με ποιο τρόπο συμβάλλει η ουρολοίμωξη στον σχηματισμό ουρόλιθων;

ΠΑΘ. ΑΝ. (1μονάδα)
1. Ποια είναι τα τρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν ένα νεόπλασμα;
(και 4 προτάσεις σωστό/λάθος από Λουκόπουλο και από Παπαϊωάννου σωστό/λάθος για ερώτηση για την οξεία σωληναριακή νέκρωση)

ΒΟΟΕΙΔΗ -Πανούσης
1. Ευρήματα βραχιόνιας ψηλάφησης σε αγελάδα με πυελονεφρίτιδα.

ΜΑΣΤΟΣ -Μπρόζος (1μονάδα)
1. Που οφείλεται η υπερκεράτωση των θηλών;
2. Κλινική εικόνα και θεραπεία γαγγραινώδους μαστίτιδας σε μικρά μηρυκαστικά.
3. Χαρακτηριστικά που θέτουν υποψία για παρουσία μυκοπλάσματος στην εκτροφή αγελάδων.
4. Χαρακτηριστικά των ειδικών μολυσματικών μικροοργανισμών. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί;
5.(και ένα περιστατικό με αγελάδα με πυρετό και περίεργο έκκριμα και ζήταγε τι εξετάσεις θα κάνουμε για να το ξεκαθαρίσουμε νομίζω)

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ -Βερβερίδης (3μονάδες)
ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ '08.


πηγή: Γκέλυ & snouf


Σεπτ '08

ΠΑΘΟΛ. ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ- Μωραΐτου (2μονάδες)
1. Σε ποια η ανατομική περιοχή του ουροποιητικού συστήματος δημιουργούνται οι κύλινδροι. Ποιοι ειναι οι κυτταρικοί κύλινδροι;
2. Σε σκύλο με ΟΝΑ από λεπτοσπείρωση που παρουσιάζει ολιγουρία χωρίς αφυδάτωση, ποιο συνδυασμό ουσιών θα χορηγήσετε για να αυξήσετε την παραγωγή ούρου;
3. Ποια παθολογική κατάσταση του πνεύμονα μπορεί να προκληθεί από ουραιμία;
4. Πως η ΧΝΑ προκαλεί δευτερογενή νεφρογενή υπερπαραθυρεοειδισμό;
5. Θεραπεία αμυλοείδωσης και μηχανισμός δράσης των φαρμάκων.

ΙΠΠΟΣ -Διακάκης
Σωστό - Λάθος για την προσπέλαση της κυστεοτομής στον επιβήτορα

ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ -Γιαδίνης
1. Ποιος ο συχνότερος λίθος στην Ελλάδα;
2. Ποιος λίθος έχει ανώμαλη επιφάνεια και προκαλεί τραυματισμό;
3. Ποια βιταμίνη χορηγείται για την πρόληψη της ουρολιθίασης;
4. Τι μπορεί να προκύψει από ουρολιθιαση με έμφραξη μετά από 48 ώρες;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (1μονάδα)
1. Στένωση ουρητήρα: αιτιολογία και αντιμετώπιση.
2. Πότε κάνουμε μερική νεφρεκτομή;
3. Μειονεκτήματα νεφρεκτομής από τον κενεώνα.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
-Πατσίκας
1. Με ποια ειδική απεικονιστική τεχνική γίνεται η διάγνωση της χρόνιας κυστίτιδας και ποια τα ευρήματα;
2. Διαφορική διάγνωση εγκυμοσύνης και συλλογής παθολογικού υλικού στη μήτρα σε απλό ακτινογράφημα.

ΠΑΘ. ΑΝ. (1μονάδα)
1. Ποιες οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε σκύλο με ΑΜΝ με ανοσοκαταστολή; Εξετάσεις.
2. Ποια τα αίτια της αμυλοείδωσης και ποιες οι κατηγορίες; Μακροσκοπικές και ιστοπαθολογική εικόνα των νεφρών.

ΜΑΣΤΟΣ -Μπρόζος (1μονάδα)
1. Πρόγνωση χρόνιας καταρροειδούς μαστίτιδας και από ποιους παράγοντες εξαρτάται;
2. Πως γίνεται η εκτίμηση των μαστιτίδων σε μια εκτροφή;
3. Από ποιους παράγωντες επηρρεάζεται η υπερκεράτωση των θηλών;
4. Αγελάδα 8 ετών, θερμοκρασία 39,8*C, ανορεξία, το Β τεταρτημόριο είναι σκληρό. Τι εξετάσεις θα κάνετε για να θέσετε την πρόγνωση; Ποια η πρόγνωση; Ποια η αντιμετώπιση;
5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης των μαστίτιδων στα μικρα μυρηκαστικά;

ΒΟΟΕΙΔΗ -Πανούσης
1. Τι υποστηρικτική αγωγή θα χορηγούσατε σε αγελάδα με πυελονεφρίτιδα;

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ -Βερβερίδης (3μονάδες)
1. Διάρκεια οίστρου και πρόοιστρου στη σκύλα.(από.....εως..... μέρες)
Οίστρου και δίοιστρου στη γάτα και πότε εμφανίζεται ο δίοιστρος.
Πότε θα πραγματοποιηθούν οι σπερματεγχύσεις στη σκύλα με κατεψυγμένο σπέρμα (την ..... και ..... μέρα μετά από......)
2. Αίτια δυστοκίας που οφείλονται στη μητέρα.
3. Παρενέργειες προσταγλανδίνης F2a.
4. Με ποιες εξετάσεις γίνεται ο καθορισμος της ημερομηνίας του τοκετού στη σκύλα;
5. Μετά από πόση ώρα από την έναρξη του 2ου σταδίου του τοκετού ή από την εξοδο του πρώτου εμβρύου πρέπει να επέμβει ο κτηνίατρος;
6. Ποιες ουσίες προκαλούν επίσπευση οίστρου; (πολλαπλής επιλογής)
7. Ποια νοσήματα εμφανίζονται συχνότερα σε νεαρές σκύλες; (πολλαπλής επιλογής)
8. Ποιες κατηγορίες ουσιών και σε ποιους συνδυασμούς χορηγούμε για την πρόληψη ανεπιθύμητης κύησης ή την απορρόφηση των εμβρύων;
9. Θεραπεία πυομήτρας συντηρητική, όχι υποστηρικτική.
10. Που εντοπίζεται το εξωτερικό στόμιο της ουρήθρας ως προς τη μάζα που προβάλει στην πρόπτωση κόλπου.
11. Με ποια μέθοδο γίνεται διάγνωση της εγκυμοσύνης μεταξύ 36-42 ημέρας;
12. Σκύλα 4 ετών, 5kg γέννησε πριν μια εβδομάδα 4 κουτάβια και εμφάνισε πριν από 6 ώρες νευρικότητα, μυϊκό τρόμο, ανησυχια, σιαλόρροια και αδιαφορία για τα νεογέννητα. Ο μαστός έχει λίγο λεπτόρευστο έκκριμα. Η θερμοκρασία της είναι 39,1*C. Ποια η διάγνωση, τι θα κάνατε και τι θα συμβουλεύατε τον ιδιοκτήτη;πηγή: Γαλάτεια & snouf


Ιουν '08

ΠΑΘΟΛ. ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ- Μωραΐτου
1.Τί σημαίνει και πώς ορίζεται η πολυδιψία; Πώς εκδηλώνεται η "περιουρία";
2.Ποιές είναι οι τρεις κατηγορίες της αμυλοείδωσης;
3.Ποια είναι η κύρια επίπτωση της υπερπαραθορμοναιμίας σε ΧΝΑ;
4.Ποιός είναι ο μηχανισμός πρόκλησης της ελκώδους γαστρίτιδας σε ΧΝΑ;
5.Ένας σκύλος εμφανίζει αυξημένο BUN και αυξημένη κρεατινίνη ενώ διαπιστώνουμε ε.β. ούρου 1,038. Ποια κατηγορία αμυλοείδωσης εμφανίζει;

ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ- Γιαδίνης
1. Που εντοπίζονται λίθοι στον κριό;
2. Στρουβήτης: 3 ουσίες θεραπείας.
3. Πως επηρεάζει η ουρολοίμοξη τη δημιουργεία λίθων;
4. Πως επηρεάζει η κατανάλωση Τριφυλλιού- Καλαμποκιού τη δημιουργία λίθων;

ΙΠΠΟΣ- Διακάκης
1. ΧΝΑ ίππου: θεραπεία.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Ακτινολογική εικόνα κύστης στους νεφρούς.

ΠΑΘ.ΑΝ.
1. Μορφές σπειραματονεφρίτιδας
2. Παθογένεση γενικευμένης σπειραμετονεφρίτιδας.
3. Βλεννομήτρα, πυομήτρα, περιμητρίτιδα.

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Εργαστηριακά ευρήματα πυελονεφρίτιδας στην αγελάδα.

ΜΑΣΤΟΣ
1. Πρόληψη St. Aureus.
2. Σοβαρότητα υποκλινικών μαστίτιδων.
3. Μυκητιακές μαστίτιδες: συμπτώματα-θεραπεία.
4. Θεραπεία γαγγραινώδους μαστίτιδας.
5. Περιβαλλοντικοί μικροοργανισμοί: χαρακτηριστικά τους.

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ -Βερβερίδης
1. Σκύλος -> οίστρος, πρόοιστρος
Γάτα -> οίστρος, πρόοιστρος, δίοιστρος πόσες μέρες διαρκούν;
2. Διάρκεια εγκυμοσίνης στη σκύλα. Αίτια αγονημότητας στη σκύλα όταν ο ιδιοκτήτης προγραμματίζει τις συζεύξεις.
3. Με ποια μέσα γίνεται διάγνωση της εγκυμοσύνης μεταξύ 36 και 42 μέρας;
4. Παρενέργειες της προσταγλανδίνης F2a.
5. Πως επιτυγχάνουμε αποφυγή σύλληψης και απορρόφηση του εμβρύου;
6. Συντηρητική θεραπεία πυομήτρας.
7. Πότε πρέπει να γίνεται ιδανικά η χορήγηση προγεσταγόνων για μη πρόκληση οίστρου; (πολλαπλής επιλογής)
8. Ενδείξεις ωοθηκυστερεκτομής
9. Πότε (σε ποια ηλικία) εμφανίζεται πιο συχνά πυομήτρα; (πολλαπλής)
10. Τι εμφανίζουν συχνότερα τα νεαρά σκυλιά; ΑΜΝ, ψευδοκύηση, ατελής πανινδρόμηση, ινομύωμα, νεόπλασμα μαστού, πυομήτρα (επιλέξτε)
11. Πότε (μετά από πόσο καιρό) γίνονται αντιληπτά τα συμπτώματα του ΑΜΝ; (πολλαπλής)
12. Πώς γίνεται ο προγραμματισμός των συζεύξεων;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Ενδείξεις- προϋποθέσεις νεφροτομής.
2. Τι είναι ο έκτοπος ουρητήρας; +θεραπεία
3. 'Οταν υπάρχει παχυνση του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης κανουμε απλή ή διπλή ραφή;


πηγή: snouf & Ναταλία

Whiteboard