Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008

4ος III Κύκλος 1η Ενότητα: Χοιροτροφία

Ιαν '14
Φορτομάρης
1. Ποια είναι τα αίτια των ελαττωμάτων των άκρων.
2. Τι διατροφικό πρόγραμμα ακολουθούν οι γαλουχούσες σύες?
3. Τι γνωρίζεις για τα γονίδια RN και Hal n? Τι επίδραση έχουν στην κρεοπαραγωγική ικανότητα των χοίρων?
4. Γιατί μια παραγωγική μονάδα να προτιμήσει την τεχνητή σπερματέγχυση?

Βαλεργάκης
5. Κατατάξτε τις φυλές Duroc, Landrace, Belgian Landrace, Large White και Hampshire με βάση την Μ.Η.Α., την απόδοση(%) σε σφάγιο και το πάχος του υποδόριου λιπώδους ιστού.


πηγή: Γιώργος Π. 

Ιαν '13
Φορτομάρης
θέμα 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την γαλακτοπαραγωγή της συός
θέμα 2: Πως επηρεάζει το φύλο την κρεοπαραγωγική ικανότητα;
θέμα 3: Ποια είναι τα κρίσιμα παραγωγικά στάδια στην εκτροφή χοίρων; Ποια θεωρείται παραγωγική περίοδος για τις σύες και ποιά μη παραγωγική;
θέμα 4: Ποια μέθοδος απογαλακτισμού εφαρμόζεται πιο συχνά στην Ελλάδα; Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής.

Βαλεργάκης
θέμα 5: Τι ποσοστά χοίρων πύρινες, χοίρων αναπαραγωγής, εμπορικών χοίρων έχουμε σε μια μονάδα; Να αναφέρετε 2 χαρακτηριστικά με χαμηλό δείκτη κληρονομικότητας. Ποιο είναι το φαινόμενο που γίνεται κατά την διασταύρωση και μεταβίβαση των γονιδίων; 

πηγή: cheguenikosΙαν '12
1. Πότε γίνεται ο ευνουχισμός στο χοίρο και γιατί?
2. flushing: πότε γίνεται στις σύες και γιατί? Τι ονομάζεται «αναβολισμός της κυοφορίας» και τι εξυπηρετεί?
3. Γιατί είναι απαραίτητη η οργάνωση της παραγωγής? Θάλαμοι επιγραμματικά.
4. Χειρισμοί χοιριδίων στη γέννηση και στο πρώτο στάδιο γαλουχίας.
5. Η ετέρωση επιδρά: i) στη ποιοτητα σφαγιου, ii) (αποδοσεις σε πάχυνση), iii)(αναπαραγωγικό χαρ/κο) απαντήστε με συντομία και σαφήνεια. (οχι ορισμοι)


πηγή: ConThemist & Dark Tranquillity

Σεπτ '10
1. Τι γνωρίζετε για το παγκόσμιο κεφάλαιο χοιρων και την παραγωγή;
2. Πού οφείλονται τα ελαττώματα των άκρων των χοίρων;
3. Γιατί στις μέρες μας η μέθοδος γονιμοποίησης με φυσικη οχεία έχει αντικατασταθεί από την τεχνητή σπερματέγχυση;
4. Τι γνωρίζετε για το γονίδιο της αλοθάνης και το γονίδιο RN; Ποια η επιδραση τους στην κρεοπαραγωγική ικανότητα των χοίρων;
5. α)Ποιο φαινόμενο αξιοποιούμε στις διασταυρώσεις των χοίρων;
β)Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα επηρεαστεί περισσότερο απο το παραπάνω φαινόμενο και γιατί:
i)πάχος υποδόριου ιστού.
ii)σωματική διάπλαση απογόνων.
iii)μέγεθος τοκετοομάδας.

πηγή: Rafaella

Ιαν '10
1. Ελαττώματα μαστού που σχετίζονται με κακή διατροφή και πως επηρεάζουν την παραγωγικότητα της εκτροφής.
2. Τι γνωρίζετε για την τοκετοομάδα, παράγοντες που την επηρεάζουν και ειδικότερα πως επηρεάζεται από το γενότυπο;
3. α)Παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας των συών.
β)Πως ο ευνουχισμός επηρεάζει την κρεοπαραγωγική ικανότητα;
4. Ποιές είναι οι μη φυσιολογικές συμπεριφορές που εμφανίζει ο χοίρος και δώστε ένα παράδειγμα πως η κακή ζωοτεχνική διαχείριση μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια συμπεριφορά.
5. Αναφέρατε συνοπτικά και με σαφήνεια τον ρόλο των τριών ειδών εκτροφής που συμμετέχουν σε μία γενετική βελτίωση καθαρόαιμης αναπαραγωγής (τέλος πάντων περιγραφή ρόλου– μόνο ρόλου– αγελών πυρήνων, πολλαπλασιαστικών αγελών, εμπορικών αγελών)


πηγή: Irini & Ναταλία, ΣίσσυΙούν '09
1. Τι προβλήματα θα δημιουργηθούν αν τα άκρα δεν είναι γερά;
2. α) Χαρακτηριστικά γεννητόρων συών.
β) Παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγή των συών σε γαλουχία.
3. Γονίδιο RN, πώς επηρεάζει ο ευνουχισμός την κρεοπαραγωγική ικανότητα;
4. α)Γιατί είναι επιβεβλημένη η ομαδική εκτροφή των συών;
β)Υπολογίστε θέσεις σταβλισμού για σύες στο θάλαμο τοκετών γαλουχίας.
5. Ιδιορρυθμίες των χοίρων.


πηγή: @lexΙαν '09
1. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χοιροτροφία στην Ελλάδα;
2. Πώς επηρεάζει ο γενότυπος την κρεοπαραγωγική ικανότητα των χοίρων;
3. Ποιες είναι οι εκδηλώσεις μη φυσιολογικής συμπεριφοράς των χοίρων σε όλα τα στάδια της εκτροφής;
4. Σε μια μονάδα με 300 σύες ο χοιροτρόφος ζητάει τη γνώμη του κτηνιάτρου για να εφαρμόσει μια πιο αποδοτική μέθοδο γονιμοποίησης. Ποια μέθοδο θα προτείνατε και ποια είναι τα σημεία προσοχής στην εφαρμογή της μεθόδου αυτής;
5. α)Ποιο φαινόμενο εκμεταλλευόμαστε στις διασταυρώσεις των χοίρων;
β)Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα επηρεαστεί περισσότερο απο το παραπάνω φαινόμενο και γιατί:
i)πάχος υποδόριου ιστού.
ii)σωματική διάπλαση απογόνων.
iii)μέγεθος τοκετοομάδας.


πηγή: Αντώνης & Στέλιος & Πέτρος Φρ.Σεπτ '08
1. Ποια θετικά - αρνητικά χαρακτηριστικά της αντικατάστασης των συών από την ολική παραγωγή
2. Που οφείλεται ότι η συς αυξάνει το σωματικό της βάρος κατά τη διάρκεια της κυοφορίας
3. Διαφορές μεταξύ κλειστές και ανοιχτές αγέλες πυρήνες
4. Πώς επηρεάζει η ηλικία την γαλακτοπαραγωγή
5. Ποια τα συμπτώματα του οίστρου και γιατί είναι σημαντική η έγκυρη διαπίστωσή του
6. Ποιες είναι οι 3 μέθοδοι εκτίμησης της παραγωγικής ικανότητας και ποια είναι η καταλληλότερη για τους κάπρους
7. Ποια τα προβλήματα ευζωϊας στις εμπορικές αγέλες και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε
8. Ποια τα ελαττώματα του μαστού και γιατί κάνουμε έλεγχο μαστού

πηγή: @lex-@λεξ

Ιαν '08
1. Τι γνωρίζετε για τη Βελγική Λαντράνς;
2. Εκτίμηση παραγωγικής ικανότητας συών.

Σεπτ '07
1. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να παρουσιάζουν οι σύες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες;
2. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά για την προπαρασκευή γεννητόρων;
3. Πόσων ειδών και ποιες γονιμοποιήσεις υπάρχουν;
4. Ποιες είναι οι κρισιμότερες περίοδοι στη ζωή ενός χοίρου και γιατί;
5. Τι γνωρίζετε για τις αγέλες πυρήνες και γιατί έχει μειωθεί η γενετική βελτίωση σε αυτές;
6. Ποιοι είναι οι μέθοδοι απογαλακτισμού;
7. Πόση είναι η μέση διάρκεια διατήρησης μιας συς στην παραγωγή;
8. Τι γνωρίζετε για τις υπερμυώδεις φυλές;

πηγή: @lex

Ιούν '07
1. Ονοματολογία χοίρων.
2. Τι γνωρίζετε για τις φυσιολογικές ιδιορρυθμίες των χοίρων;
3. Τι είδους δάπεδο χρησιμοποιούμε στην ξηρά περίοδο;
4. Γιατί χορηγούμε επιπλέον συμπληρωματικό σιτηρέσιο στα χοιρίδια της γαλουχίας;
5. Τι γνωρίζετε για την εκτροφή των συών;
6. Πώς γίνεται η εκτίμηση παραγωγικής ικανότητας των κάπρων;
7. Μέθοδοι εκτίμησης παραγωγικής ικανότητας.
8. Προσδιορισμός ηλικίας των χοίρων.


Ιαν '07
1. Τι γνωρίζετε για το παγκόσμιο κεφάλαιο και την παραγωγή; (σελ. 17)
2. Ποιοι παράμετροι εκτίμησης θρεπτικής κατάστασης μιας συς;
3. Ποια είναι τα αρνητικά και τα θετικά της τεχνητής σπερματέγχυσης;
4. Τι γνωρίζετε για το σύνδρομο καταπόνησης;
5. Τι γνωρίζετε για τη Βελγική Λαντράνς;
6. Φτιάξτε ένα σιτηρέσιο για χοιρίδια στον απογαλακτισμό.
7. Πώς επηρεάζει την παραγωγή ο γενότυπος και τι γνωρίζετε για το γονίδιο της αλοθάνης;
8. Ποια χαρακτηριστικά ετέρωσης παρουσιάζουν υψηλή και ποια ασθενή ικανότητα και γιατί;πηγή: @lex - @λεξ


SOS :
1. ονοματολογία
2. σελίδες 41-48
3. χρωματισμοί+σήμανση
4. αναπαραγωγικός βίος των χοίρων και παράγοντες που τον επηρεάζουν.
5. παράμετροι εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας {επιγραμματικά}
6. σελίδα 87
7. παράγοντες που επηρεάζουν την κροπαραγωγική ικανότητα
8. γονίδιο αλοθάνης+γονίδιο αρέν
9. ευνουχισμός {σελίδα 94}
10. παράμετροι εκτίμησης της κρεοπαραγωγικής ικανότητας
11. παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σφαγίου
12. οργανοληπτικά χαρακτηριστικά κρέατος {αναλυτικά}
13. ποιες είναι οι υερμυώδεις φυλές
14. από φυλές μόνο αποδόσεις
15. κρίσιμες περίοδοι εκτροφής των χοίρων
16. κύρια αίτια απομάκρυνσης των συών από τη αναπαραγωγή
17. περιποίηση χοιριδίων μετά τη γέννηση{σελ. 165-167}
18. μέθοδοι απογαλακτισμού {+ και -}
19. ποιά τα στάδια της πάχυνσης
20. τι εξυπηρετεί κάθε κατασκευή σε μία χοιριτροφική μονάδα
21. sosαρα σελίδες 201-208


πηγή: nick

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard