Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

7ος II Κύκλος 2η Ενότητα- Τρόφιμα, σφαγεία

Σεπτ' 13
ΣΟΥΛΤΟΣ
1. Εκτίμηση ηλικίας σφαγίου βοοειδούς με βάση "βαθμο οστέωσης χονδρινων προεκτάσεων ακανθωδών αποφύσεων πρώτων 5 θωρακικών σπονδύλων

ΚΟΪΔΗΣ
2.Επιθεώρηση πουλερικών σε πτηνοτροφείο προ σφαγής
3.Τι γνωρίζεται για την επιθεώρηση των αυγών (μας είπε ονομαστικά να γραψουμε μεθόδους επιθεώρησης)

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ- ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
4.Αλλοιώσεις και αγωγή κρεοσκόπου στα παρακάτω:
α) παρασιτική βρογχοπνευμονία
β) βρογχοπνευμονία
γ) ουραιμία
δ) καροτίνωση
ε) υδατίδωση
στ) φασιόλωση
ζ) πλευρίτιδα
η) ατελής αφαίμαξη

ΣΕΡΚΕΛΙΔΗΣ
5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αφαίμαξη.
6. Ζώα που απαγορεύεται η σφαγή τους

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
7.Ποιοι παράγοντες και πώς επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρεάτος
8. Μεταβολές του κρέατος κατά την κατάψυξη
9. Ποιες είναι οι κανονικές μεταθανάτιες μεταβολές του κρέατος.
10. Τη γνωρίζετε για την εν ψυχρώ συστολή.
11. Κατάταξη σφαγίων σε σχέση με την ηλικία και το φύλο.

πηγή: ΕλένηΣεπτ '10
1. Σκοπός κελύφους αβγού.Πώς αντιμετωπίζονται τα αβγά με ραγισμένο κέλυφος κατά την επιθεώρηση;
2. Περιγράψτε την προ σφαγής εξέταση ων πουλερικών.Υπερτερεί σε κάτι η προ σφαγής εξέταση στην εκτροφή σε σχέση με αυτήν στο σφαγείο;
3. Περιτονίτιδα: αλλοιώσεις και αγωγή
Ουραιμία: αιτιολογία και αγωγή
Πυρεξία: αλλοιώσεις και αγωγή
4.Φασιόλωση,Υδατίδωση,Πιροπλάσμωση,Αφθώδης,Τέτανος:αιτιολογία και αγωγή
5. Εκτίμηση ηλικίας σφαγίου βοοειδούς με βάση "βαθμο οστέωσης χονδρινων προεκτάσεων ακανθωδών αποφύσεων πρώτων 5 θωρακικών σπονδύλων"(ουφ!)
6. Παράγοντες που επηρεάζουν αφαίμαξη
7. Πότε επέρχται νεκρική ακαμψία και ποια τα χαρακτηριστικά του μυός;
8. Μεταβολές κρέατος κατά την ωρίμανση
9. Πώς επηρεάζει η ψύξη την ποιότητα και την υγειινή του κρέατος;Ποιές οι μεταβολές του κρέατος;
10. Κίνδυνοι κατά το στάδιο αφαίρεσης οισοφάγου και προληπτικά μετρα.
11.?
12.?


(Για την τελευταία ερώτηση,και άλλες παρόμοιες που πάντα βάζει ο Σεργκελίδης,υπάρχουν κάποιοι πίνακες στο μεγάλο βιβλίο,από σελ.707,ευκολοδιάβαστοι,μην τους αφήσετε γιατί είναι μια σίγουρη μονάδα.Επίσης Σούλτος και Παπαπαναγιώτου και Ιωσηφίδου είναι πολύ βατοί για τις μονάδες που δίνουν..Οι άλλοι...θέλουν λίγο ψάξιμο...)


πηγή: Κατερίνα


Ιούν '10
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
1. Ποιές οι μη φυσιολογικές μεταβόλες του κρέατος(χαρακτηριστικά-αιτιολογία)
2. νεκρική ακαμψία και πως επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος
3. ποιοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος

ΣΟΥΛΤΟΣ
1. Ποιος ο αριθμος ,οι θέσεις και πως καθορίζεται η σήμανση καταλληλότητας

ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ
1. Απο τι εξαρτάται ο χρόνος ανάπαυσης των ζώων προ της σφαγής.
2. Ποιοι οι κίνδυνοι κατα το στάδιο αφαίμαξης,προληπτικά μετρά, έλεγχος

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
1. Αιτιολογία και αγωγή
α)Αφθώδης πυρετός
β)Φασιόλωση
γ)Τέτανος
δ)Υδατίδωση
ε)Ψευδοφυματίωση

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
1. Πως φαίνεται η ατελής αφαίμαξη και ποια η αγωγή κρεοσκόπου
2. Αγωγη κρεοσκόπου
α)οξεια-διάχυτη περιτονίτιδα σε βοοειδή
β)ήπαρ βοοειδούς σε τηλεαγγειεκτασία
γ)ηπαρ σε σπιλωδη ηπατίτιδα χοίρου
δ)ισχνό σφάγιο προβάτου
ε)ήπαρ προβάτου με έντονη χολαγγειίτιδα

ΚΟΙΔΗΣ
1. Τι ξέρετε για το ειδικο βάρος του αυγού και πως μετριέται
2. Επιθεώρηση των πουλερικών κατα τη γραμμη σφαγής (τι ελέγχει ο κτηνίατρος)


πηγή: ivep
Ιαν '10
Αμβροσιάδης

1. SEUROP για τους χοίρους μέθοδοι και εξοπλισμός
2. Που οφείλεται η νεκρική ακαμψία και ποια τα χαρακτηριστικά του κρέατος

Κοΐδης
1. Αλλοιώσεις κρέατος πουλερικών που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασίες συντήρησης
2. Τι είναι σήψη αυγού και χαρακτηριστικά κάθε σήψης

Ιωσιφίδου
1. α)Αγωγή κρεοσκόπου σε πλευρίτιδα
β)Αλλοιώσεις και αγωγή κρεοσκόπου σε λιπώδη εκφύλιση ήπατος
γ)Δύο παθολογικές καταστάσεις από βακτήριο που ο έλεγχος λεμφογαγγλίων βοηθάει τον κρεοσκόπο.

Σεργκελίδης
1. Χαρακτηριστικά επιτυχούς αναισθητοποίησης με CO 2
2. Κίνδυνος κατά το πλύσιμο σφαγίων βοοειδών και προληπτικός έλεγχος

Παπαπαναγιώτου
1. Αγωγή κρεοσκόπου σε αφθώδη πυρετό, ευλογιά προβάτου, τέτανο, κυστικέρκωση αιγοπροβάτων

Σούλτος
1. Υποχρεωτικές τομές βοοειδων >6 εβδ.

πηγή: stefanos


Σεπτ '09
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
1.Τι γνωρίζετε και πως επηρεάζεται ο χρωματισμός του κρέατος
2. α)χαρακτηριστικά κρέατος κατά τη νεκρική ακαμψία
β)μεταβολές του υπό ψύξη κρέατος
γ)μέθοδοι τεχνιτής ωρίμανσης
δ)μη φυσιολογικές μετά θάνατον μεταβολές του κρέατος

ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ
1.Χαρακτηριστικά επιτυχούς τραυματικής αναισθητοποίησης
2.Κίνδυνοι κατά την υποδοχή των ζώων στους χώρους ανάπαυσης ενός σφαγείου,τρόποι αντιμετώπισης και ελέγχου

ΣΟΥΛΤΟΣ
1.Γενικός κανόνας για την καταλληλότητα ενός σφάγιου (μερική-ολική απόρριψη)

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
1.Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου στα παρακάτω νοσήματα
-αφθώδης πυρετός
-ευλογιά του προβάτου
-πιροπλάσμωση
-τέτανος

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
1.Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου στα παρακάτω νοσήματα
-ασφυξία
-πυρεξία
-
-
2.Ποιές είναι οι αλλοιώσεις στην τραυματική περικαρδίτιδα και ποιά θα είναι η αγωγή του κρεοσκόπου

ΚΟΙΔΗΣ
1.Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του αεροθαλάμου στο αυγό
2.Ποιά είναι η αγωγή του κρεοσκόπου στις παρακάτω καταστάσεις
-αιμορραγίες
-κατάγματα
-απίσχανση
-

πηγή: Θόδωρος


Ιούν '09
Αμβροσιάδης:
1. Μη φυσιολογικές μεταβολές του κρέατος (αιτιολογία-χαρακτηριστικά).
2. Πως εξασφαλίζεται η υγιεινή του κρέατος μετά την σφαγή;

Σούλτος:
1. Για ποια νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στα ζώα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την μακροσκοπική εξέταση;

Κοΐδης:

1. Πως γίνεται η εκτίμηση του ΕΒ του αβγού; Υπάρχει κάποιος περιορισμός;
2. Εξέταση των πτηνών που προορίζονται για σφαγή στο πτηνοτροφείο.

Παπαπαναγιώτου:

1. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου για: α)φασιόλωση β)τέτανο γ)ευλογιά του προβάτου δ)άνθρακα ε)υδατίδωση.

Ιωσηφίδου:

1. Στις παρακάτω καταστάσεις επιβάλλεται μερική ή ολική απόρριψη του ήπατος; Ποια η αιτιολογία;
α)δικροκειλίωση β)τηλαγγειεκτασία γ)κίρρωση δ)παρασιτική σπιλώδης ηπατίτιδα ε)νεκροβακίλλωση στ)καροτίνωση.
2. Αγωγή του κρεοσκόπου σε: α)κάκοσμα σφάγια β)ισχνά γ)σφάγια σε πυρεξία δ)σφάγια με ασφυξία.

Σεργκελίδης:

1. Επιπτώσεις της αναισθητοποίησης στα σφάγια.
2. Κίνδυνοι κατά την απομάκρυνση των μηνίγγων και του νωτιαίου μυελού. Προληπτικά μέτρα. Οριακές τιμές. Έλεγχος.


πηγή: Ευδοκία :)
Ιαν '09
Αμβροσιάδης:
1. Με ποια κριτήρια και σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα σφάγια χοίρων;
2. Παράγοντες που επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος και πως αυτοί επιδρούν.
3. Τι γνωρίζετε για την νεκρική ακαμψία (τι είναι και τι συμβαίνει) και πως επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος;

Σεργκελίδης:
1. Ποιοι οι κίνδυνοι κατά την απομάκρυνση του οισοφάγου στα σφάγια; Ποια τα προληπτικά μέτρα;
2. Απο ποιους παράγοντες επηρεάζεται η αφαίμαξη; (ονομαστικά)

Κοίδης:
1. Αυγά ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
2. Σύμφωνα με την νομοθεσία ποιες προυποθέσεις πρέπει να έχει ο χώρος άφιξης των ζωντανών πουλερικών στο πτηνοσφαγείο;

Σούλτος:
1. Πως κατατάσσονται τα σφάγια βοοειδών ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την αναπαραγωγική κατάσταση;

Παπαπαναγιώτου:
1. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου για: α)τριχινέλλωση, β)φασιόλοση, γ)πιροπλάσμωση βοοειδών (μπαμπεζίωση), δ)ψευδοφυματίωση προβάτου (ή τυροειδής λεμφαδενίτιδα), ε)αφθώδης πυρετός

Ιωσηφίδου:
1. Αγωγή κρεοσκόπου για: α)τραυματική περικαρδίτιδα, β)χρόνια πλευρίτιδα, γ)χρόνια περιτονίτιδα, δ)πνευμονία


πηγή: Αντωνία & Δανάη
Σεπτ '08
1. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου για:
α)αφθώδης πυρετός
β)τριχινέλλωση
γ)τέτανος
δ)φασιόλωση
ε)scrapie
2. Ωοσκόπηση αυγού.
3. Αφαίμαξη πουλερικών.
4. α)Αλλοιώσεις ατελούς αφαίμαξης.
β)Διαφορά ισχνότητας-απίσχνασης. Αγωγή κρεοσκόπου στην απίσχναση
5. Προσδιορισμός ηλικίας βοοειδών με βάση το βαθμό οστέωσης της χόνδρινης προέκτασης των 5 πρώτων θωρακικών σπονδύλων.
6. Ζώα που απαγορεύεται η σφαγή τους.
7. Χαρακτηριστικά επιτυχούς ηλεκτροαναισθησίας.
8. Ιστολογικές μεταβολές του μυός κατά τη φυσική ωρίμανση και μέθοδοι τεχνητής ωρίμανσης.
9. Εμπορική ταξινόμηση σφαγίων χοιρων και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται κατα την ταξινόμηση και πως μπορούν να προληφθούν;πηγή: ΕύηΙουν '08
1. Περιγράψτε το στάδιο ζεματίσματος των πουλερικών στη γραμμή σφαγής.
2. Σε ποιες περιπτώσεις τα αβγά κατάσχονται κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο;
3. Σφάγιο χοίρου με σπληνομεγαλία. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου.
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την τομή και εξέταση των λεμφογαγγλίων; Ποια τα μειωνεκτήματα; Αναφέρατε 2 βακτήρια που δίνουν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στα λεμφογάγγλια.
5. Να αναφέρετε τις διαφορές που αφορούν τις υποχρεωτικές τομές οργάνων και λεμφογαγγλίων κατά την επιθεώρηση, μεταξύ σφαγίων βοοειδών ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων και αυτών κάτω των 6 εβδομάδων.
6. Εξέταση ζώων προ της σφαγής: α) Σε ποιες περιπτώσεις έχει ιδιαίτερη σημασία, β) Που πρέπει να εστιάζεται η προσοχή του κτηνιάτρου;
7. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά την απομάκρυνση των σπλάχνων από το κύτος του θώρακα και της κοιλίας. Αναφέρετε προληπτικά μέτρα.
8. Να δώσετε την αιτιολογία και την αγωγή του κρεοσκόπου για τα παρακάτω νοσήματα:
α) Υδατίδωση, β) Φασιόλωση (Ηπατική διστόμωση), γ) Πιροπλάσμωση των βοοειδών (Μπαμπεσίωση), δ) Ψευδοφυματίωση του προβάτου ή Τυροειδής Λεμφαδενίτιδα, ε) Ευλογιά του προβάτου.

πηγή: snouf


SOS

-αναισθητοποίηση
-αφαίμαξη
-προετοιμασία των σφάγιων
-επείγουσα σφαγή
-όψιμος ευσπλαχνισμός
-μείωση της επιφανειακής μόλυνσης των σφάγιων
-σκοπός εξέτασης προ της σφαγής
-επιθεώρηση των σφάγιων
-νεκρική κακαμψία (sos)
-εν ψυχρώ συστολή (sos)
-υπερθερμία (sos)
-ατελής αφαίμαξη (sos)
-ασφυξία
-θολερή εξοίδηση
-αμυλοείδωση
-νέκρωση
-οίδημα (sos)
-ισνότητα-απίσχανση (sos)
-αιμορραγίες
-άωρα σφάγια
-χρωστικες-οσμές
-σηψαιμία (sos)
και όλες οι υπόλοιπες αγωγές κρεοσκόπου
(+νόσος της μεταφοράς)

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Κοϊδης
-παράγοντες που επηρεάζουν την ολική ποιότητα του κρέατος των πουλερικών πριν τη σφαγή(ονομαστικά)
-σε ποιά περίπτωση απαγορεύεται η σφαγή των πουλερικών από τον κτηνίατρο
-στάδια προετοιμασίας πουλερικών κατά τη σφαγή
-αποπτίλωση
-για ποιό λόγο ειναι απαραίτητη η ψύξη των πουλερικών
-ποιά σφάγια πουλερικών χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση κατά την επιθεώρησή τους μετά τη σφαγή
-αλλοιώσεις των σφάγιων πουλερικών που δεν οφείλονται σε μικροβιακά αίτια
-ατελής αφαίμαξη

ΑΒΓΑ Κοϊδης
-που οφείλεται η δημιουργία του αεροθαλάμου
-προστατευτικοί μηχανισμοί του αυγού(φυσικά εμπόδια,αντιμικροβιακοί παράγοντες)
-υπολογισμός Ε.Β. (δοκιμή με τη χρήση νερού βρύσης)
-θραύση αυγών
-βράσιμο αυγού
-αλλοιώσεις μη μικοβιακής αιτιολογίας
-σήψη αυγών
-ευρωτίαση


πηγή: Ksou xm

2 σχόλια:

Evi είπε...

υλη Αμβροσιαδη για 7ΙΙ 2η ενοτητα:
-κατηγοριες κ ποιοτικη καταταξη (ταξινομηση κατα SEUROP) βοοειδων,χοιρων κ αιγοπροβατων
-μεθοδοι κ εξοπλισμος ταξινομησης σφαγιων
-επεξεργασια παραπροϊοντων
-ηλεκτροδιεγερση σφαγιων
-ψυξη κρεατος(μεθοδοι, ταχυτητα, μεταβολες)
-καταψυξη κρεατος(μεθοδοι,ταχυτητα,μεταβολες)
-τεμαχισμος σφαγιων
-δομη κ λειτουργια μυων,τυποι μυικων ινων
-κανονικες μεταθανατιες μεταβολες(νεκρικη ακαμψια, ωριμανση)
-μη κανονικες μεταθανατιες μεταβολες κρεατος
-ποιοτικα χαρακτιριστικα κρεατος(ΙΣΥ,ικανοτητα γαλακτοματοποιησης,χρωματισμος, κατασταση αιμοσφαιρινης,αρωμα-γευση κρεατος,χυμωδες κ τρυφεροτητα, θρεπτικη αξια)

Αυτα ειχε δωσει περισυ σαν υλη. καποια ομως δεν υπαρχουν στο βιβλιο. ειχε πει οτι δινει διαφανειες αλλα εγω δεν τις ειχα.

snouf είπε...

2h enothta trofimwn (den se pairnw sto laimo mou):
kokkino biblio:
kef3: olo

kef4: anaisthtopoihsh,

kef5: proetoimasia sfagiou, 6α ως θ και ια ιβ ιγ ιε ιστ ιζ ιη ιθ κστ κζ κη κθ λα λβ λγ λδ
tilaggeiektasia sel 241
splhnomegaleia sel 243
sel.257-262

kef7 α β γ στ η θ ιγ ικ
ioi: α β ζ η θ

kef8 trixinela sel.345
B1 B2 B3 B4 B6 Γ1 Γ2
sarkokustikwsh kai toksoplasma

Whiteboard