Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Εγκέφαλος και τέχνη

Ιαν '11

Αναπτύξτε ένα από τα παρακάτω θέματα:

1. Η τέχνη ως προιον δραστηριότητας του εγκεφάλου
2. Μια από τις δυο λειτουργικές αρχές του οπτικού εγκεφάλου
3. Νευρολογία και κυβισμός
4. Η κινητική τέχνη και η περιοχή V5
5. Oι παθήσεις του εγκεφάλου επηρεάζουν το ύφος και την τεχνοτροπία
(Η όποιο άλλο θέματα εσείς θέλετε, αρκεί να αναφέρετε και τον τίτλο)


πηγή: @λεξ

Αγγλικά

Ιαν '13
2 ομαδες θεματων

1η: κειμενο 15
2η: κειμενο 9


ερωτησεις στο κειμενο,1 ασκηση να βρουμε συνωνυμες μεσα απ το κειμενο,1 ασκηση μας εδινε φρασεις απ ολο το βιβλιο και επρεπε να βρουμε τον επιστημονικο όρο,1 αντιστοιχιση με συνωνυμα,παράγωγες λέξεις

πηγή: erikaΙουν '10

A ) Answer the following question.
• In how many compartments is the cell divided?
• What is the nucleus composed of?
• What are the organelles?
• What are inclusions considered to be?
• Organelles or inclusions are regarded as indispensable.

B) Nucleus,cytoplasm,assumption,accumulation,lipid,pigment,granule.
• Ηθελε να γραψουμε για το κάθε ένα adjective,verb,adverb.
C) Write down words or phrases opposite in meaning to the one below
• Common
• Major
• Generality
• Internal
• Inner
• Extensive
• Loose
• Broad
• Rough
• Former

D) Σωστο /λαθος (σας ρωταει για καποια βασικα μερη του κυτταρου κτλ…)
Ε) Fill in the following words(Vascular,plasm,oxygen,blood,leukosites,nutrients ktl)
• Blood is a fluid tissue consisting of erythrocytes and________suspendet in the________it circulates in the_______system,transporting______from the_____and________from the digestive tract, and carrying carbon dioxide to the kidneys for_______ ।
 πηγή:Alexandros

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Πρακτικά 5ου Ι κύκλου

 Ιούνιος 2015
1)Ανατομία. Είδος ζώου και μόρφωμα. (επινεφρίδιο, αριστερό ους καρδιάς, μεσοκολπική αύλακα, επιδιδυμίδα, κέρας μήτρας, σώμα πέους, ουροδόχος κύστη)
2)Ιστολογία (νεφρός, τραχεία, πνεύμονας-βρόγχοι, σηραγγώδες σώμα πέους, ωοθήκη-ώριμα ωοθηλάκια)
3)Φυσιολογία
Σε ηλεκτροκαρδιογράφημα να δειξετε πού γίνεται αναπόλωση, εκπόλωση κοιλιών.
Μετρήστε ζωντανά και νεκρά σπερματοζωάρια. (Στο σχήμα κάποια είχαν κόκκινη κεφαλή, κάποια όχι)
Σε ασπρόμαυρη φώτο, βρείτε νεκρά σπερματοζωάρια και γράψτε τι ανωμαλία έχουν.
Ποιος ο αιματοκρίτης; Από φώτο.
Τι είδους είναι τα παρακάτω λευκά αιμοσφαίρια και με τι χρώση τα βρήκαμε;
Μετά από χορήγηση ατροπίνης σε κόλπο καρδιάς κουνελιού, τι περιμένουμε να γίνει στον καρδιακό ρυθμό-ώση;(αύξηση-μείωση-τίποτα)
Πού εντοπίζονται λευκά και πού ερυθρά σε πλάκα Neubauer. Μετρήθηκαν τάδε λευκά στο κάθενα από τα 4 ακριανά τετράγωνα της πλάκας, πόσα είναι συνολικά;
πηγή: Ηandsome Doctor


Ιουν '10
Εργαστήριο Ιστολογίας (2 μονάδες)
5 παρασκευάσματα αναγνώριση (οργάνου και μορφώματος)
Εργαστήριο Φυσιολογίας (4 μονάδες)
1) Ηλεκτροκαρδιαγράφημα (βρείτε τα διαστήματα μεταξύ εκπόλωσης και αναπόλωσης κοιλιών και κόλπων, από σχήμα που δίνεται)
2) Που εντοπίζονται τα λευκά και που τα ερυθρά σε πλάκα Νeubauer.
Εντοπίστηκαν 480 ερυθρά, πόσα είναι συνολικά?(Δίνεται η πλάκα)
3) Βρείτε σε ποια από τις παρακάτω εικόνες διακρίνετε τα περισσότερα ανώμαλα σπερματοζωάρια και γράψτε 4 από αυτές
4) Βρείτε από το σχήμα τον αιματοκρίτη (έδινε ένα όργανο με δείκτες)
5) Τι παρατηρείτε στο ΗΚΓ ενός κουνελιού μετά από χορήγηση αδρεναλίνης(έδινε το ΗΚΓ)
6) Έχουμε δυο δότες (δίνονται 2 εικόνες με ερυθρά) εντοπισμός ομάδας αίματος τους
Εργαστήριο Ανατομίας (4 μονάδες)
8 παρασκευάσματα :
1) Τενόντιες χορδές καρδιάς
2) Διαχωρισμός πνευμόνων (είδος)
3) Νεφρός (σε ποίο είδος ζώου ανήκει)
4) Φύματα μήτρας
5) Μήτρα χοίρου και ωοθηλάκια
6) Όρχεις μικ. Μηρυκαστικού
Να βρείτε είτε από τι ζώο προέρχεται, είτε να βρείτε μόρφωμα που δείχνει το βελάκι
πηγή:@λεξ
Ιαν '10
Εργαστήριο Ιστολογίας
5 παρασκευάσματα αναγνώριση (οργάνου και μορφώματος)
Εργαστήριο Φυσιολογίας
1) Ηλεκτροκαρδιαγράφημα (πότε έχουμε εκπόλωση και αναπόλωση κοιλιών και κόλπων)
2) Σπερματοζωάρια ζωντανά-Νεκρά (διαχωρισμός από χρώμα)
3) Παρασκευή χρωστικής σπερματοζωαρίων
4) Καταμέτρηση λευκών –ερυθρών σε αντικειμενοφόρο πλάκα
5) Τι προκαλεί ακετυλοχολίνη και επινεφρίνη
6) Έχουμε δυο δότες (δίνονται 4 εικόνες με ερυθρά) εντοπισμός ομάδας αίματος τους
Εργαστήριο Ανατομίας
8 παρασκευάσματα :
1) καρδιά (τενόντιες χορδές, εξωτερικές αρτηρίες και φλέβες ),
2) πνεύμονες (λόβια κλτ)
3) Κεφάλι ίππου (αρτηρίες προσώπου)
4) Νεφρούς (ουρητήρας, νεφρικές αρτηρίες κτλ)
5) Γεννητικά όργανα θηλυκού (φύματα μήτρας, κόλπος κλτ)
6) Γεννη. Αρσενικού (όρχεις ,επιδιδυμίδα ,βάλανος)
Να βρείτε είτε από τι ζώο προέρχεται, είτε να βρείτε μόρφωμα που δείχνει το βελάκι κτλ
πηγή:@λεξ
SOS
Φυσιολογία
1) Για μέτρηση ερυθρών μετράμε ότι είναι μέσα στο κεντρικό κουτάκι από την πλάκα που μοιάζει με mm χαρτί και το άθροισμα αυτής το πολ/ζουμε επί 5(σύνολο τετραγωνιδίων που μετράμε) επί 10 (σύνολο ΕΚ σε όγκο 1 mm3) επί 200(αραίωση) => άθροισμα επί 10000 και βρίσκουμε τα ερυθρά
2) Για μέτρηση λευκών μετράμε ότι βρίσκεται σε ένα από τα 4 τετραγωνάκια με τις μονές γραμμές της πλάκας το ίδιο με την πάνω μέθοδο αλλά δεν πολ/ζουμε ,διαιρούμε 5 επι 10 επι 20
3) Πάντα μετράμε τα ερυθρά που βρίσκονται στην αριστερή και άνω μεριά της πλάκας
4) Για μέτρηση της πυκνότητας σπερματοζωαρίων = άθροισμα * 5 * 106/ml
Ανατομία
Α)Διαχωρισμός των οργάνων από είδος σε είδος:
1) Πνεύμονες (λοβοί)
2) Νεφροί (ουρητήρας, νεφρικές αρτηρίες)
3) Γενν. Σύστημα αρσενικού (επιδιδυμίδα)
4) Γενν. Σύστημα Θηλυκού (ωοθηλάκια)
5) Καρδία (τενόντιες χορδές)
6) Κεφάλι ίππου (προσωπική, χειλική , καρωτίδα κτλ)

Οικολογική Μελισσοκομία


Ιούνιος 2015

1. Ποια πρέπει να είναι η θέση ενός οικολογικού μελισσοκομείου;
2. Αναφέρετε μια βασική αρχή της οικολογικής μελισσοκομίας(είπε να πούμε και 2 λόγια)
3. Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί ένα βιολογικό μελίσσι;
4. Τί γνωρίζετε για την απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία;                                                                                                                                   Πηγή : Τσίκι τσίκι

Φεβρουάριος 2015

1)Ποια πρέπει να είναι η θέση του οικολογικού μελισσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζονται στις μέλισσες φυσικές πηγές νέκταρος;(Σε ποιες περιοχές μπορούν τα μελίσσια βιολογικής παραγωγής να παράγουν Νέκταρ;)
2)Μέτρα πρόληψης ασθενειών.(Σε ποιες βασικές αρχές βασίζεται η πρόληψη των νόσων στην οικολογική μελισσοκομία;)
3)Τι θεραπευτικά μέσα και φάρμακα χρησιμοποιούνται στην οικολογική μελισσοκομία;(Θεραπευτικές  και χημικές επέμβασεις σε μελίσσι που προσβλήθηκε από ασθένεια.)
4)Πώς επεμβαίνω για να θεραπεύσω μελίσσι που προσβλήθηκε από αμερικανική σηψιγονία; (όχι καύση)(εριγράψτε συνοπτικά το χειρισμό για την αντιμετώπιση της αμερικάνικης σηψιγονίας σε ένα δυνατό μελίσσι που θέλουμε να εξυγιάνουμε.)

                                                                                                                               Πηγή: Handsome Doctor
                                                                                                                               ΠΗΓΗ: cheguenikos

                                                                                                                             
Ιουν '12
1. Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί ένα βιολογικό μελίσσι?
2. Θέση μελισσοκομείου.
3. Αναφέρετε μια βασική αρχή της βιολογικής μελισσοκομίας και πείτε δύο λόγια γι αυτήν.
4. Τι γνωρίζετε για την απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία?


Πηγή: Kitty<3

Ιουν '11
1)Γράψτε μια βασική αρχή της οικολογικής μελισσοκομίας (και 2 λόγια γι αυτήν)
2) Θέση ενός οικολογικού μελισσοκομείου
3) Τι γνωρίζετε για την απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία
4) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κάνουμε αποτελεσματική οικολογική θεραπεία σε μελίσσι με προσβολή Βαρρόα.
πηγή: Anastasia P.

Whiteboard