Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Οικολογική Μελισσοκομία


Ιούνιος 2015

1. Ποια πρέπει να είναι η θέση ενός οικολογικού μελισσοκομείου;
2. Αναφέρετε μια βασική αρχή της οικολογικής μελισσοκομίας(είπε να πούμε και 2 λόγια)
3. Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί ένα βιολογικό μελίσσι;
4. Τί γνωρίζετε για την απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία;                                                                                                                                   Πηγή : Τσίκι τσίκι

Φεβρουάριος 2015

1)Ποια πρέπει να είναι η θέση του οικολογικού μελισσοκομείου, ώστε να εξασφαλίζονται στις μέλισσες φυσικές πηγές νέκταρος;(Σε ποιες περιοχές μπορούν τα μελίσσια βιολογικής παραγωγής να παράγουν Νέκταρ;)
2)Μέτρα πρόληψης ασθενειών.(Σε ποιες βασικές αρχές βασίζεται η πρόληψη των νόσων στην οικολογική μελισσοκομία;)
3)Τι θεραπευτικά μέσα και φάρμακα χρησιμοποιούνται στην οικολογική μελισσοκομία;(Θεραπευτικές  και χημικές επέμβασεις σε μελίσσι που προσβλήθηκε από ασθένεια.)
4)Πώς επεμβαίνω για να θεραπεύσω μελίσσι που προσβλήθηκε από αμερικανική σηψιγονία; (όχι καύση)(εριγράψτε συνοπτικά το χειρισμό για την αντιμετώπιση της αμερικάνικης σηψιγονίας σε ένα δυνατό μελίσσι που θέλουμε να εξυγιάνουμε.)

                                                                                                                               Πηγή: Handsome Doctor
                                                                                                                               ΠΗΓΗ: cheguenikos

                                                                                                                             
Ιουν '12
1. Με ποιους τρόπους μπορεί να αυξηθεί ένα βιολογικό μελίσσι?
2. Θέση μελισσοκομείου.
3. Αναφέρετε μια βασική αρχή της βιολογικής μελισσοκομίας και πείτε δύο λόγια γι αυτήν.
4. Τι γνωρίζετε για την απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία?


Πηγή: Kitty<3

Ιουν '11
1)Γράψτε μια βασική αρχή της οικολογικής μελισσοκομίας (και 2 λόγια γι αυτήν)
2) Θέση ενός οικολογικού μελισσοκομείου
3) Τι γνωρίζετε για την απολύμανση με υψηλή θερμοκρασία
4) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να κάνουμε αποτελεσματική οικολογική θεραπεία σε μελίσσι με προσβολή Βαρρόα.
πηγή: Anastasia P.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard