Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2008

7ος II Κύκλος 2η Ενότητα- Τρόφιμα, σφαγεία

Σεπτ' 13
ΣΟΥΛΤΟΣ
1. Εκτίμηση ηλικίας σφαγίου βοοειδούς με βάση "βαθμο οστέωσης χονδρινων προεκτάσεων ακανθωδών αποφύσεων πρώτων 5 θωρακικών σπονδύλων

ΚΟΪΔΗΣ
2.Επιθεώρηση πουλερικών σε πτηνοτροφείο προ σφαγής
3.Τι γνωρίζεται για την επιθεώρηση των αυγών (μας είπε ονομαστικά να γραψουμε μεθόδους επιθεώρησης)

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ- ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
4.Αλλοιώσεις και αγωγή κρεοσκόπου στα παρακάτω:
α) παρασιτική βρογχοπνευμονία
β) βρογχοπνευμονία
γ) ουραιμία
δ) καροτίνωση
ε) υδατίδωση
στ) φασιόλωση
ζ) πλευρίτιδα
η) ατελής αφαίμαξη

ΣΕΡΚΕΛΙΔΗΣ
5. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αφαίμαξη.
6. Ζώα που απαγορεύεται η σφαγή τους

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
7.Ποιοι παράγοντες και πώς επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρεάτος
8. Μεταβολές του κρέατος κατά την κατάψυξη
9. Ποιες είναι οι κανονικές μεταθανάτιες μεταβολές του κρέατος.
10. Τη γνωρίζετε για την εν ψυχρώ συστολή.
11. Κατάταξη σφαγίων σε σχέση με την ηλικία και το φύλο.

πηγή: ΕλένηΣεπτ '10
1. Σκοπός κελύφους αβγού.Πώς αντιμετωπίζονται τα αβγά με ραγισμένο κέλυφος κατά την επιθεώρηση;
2. Περιγράψτε την προ σφαγής εξέταση ων πουλερικών.Υπερτερεί σε κάτι η προ σφαγής εξέταση στην εκτροφή σε σχέση με αυτήν στο σφαγείο;
3. Περιτονίτιδα: αλλοιώσεις και αγωγή
Ουραιμία: αιτιολογία και αγωγή
Πυρεξία: αλλοιώσεις και αγωγή
4.Φασιόλωση,Υδατίδωση,Πιροπλάσμωση,Αφθώδης,Τέτανος:αιτιολογία και αγωγή
5. Εκτίμηση ηλικίας σφαγίου βοοειδούς με βάση "βαθμο οστέωσης χονδρινων προεκτάσεων ακανθωδών αποφύσεων πρώτων 5 θωρακικών σπονδύλων"(ουφ!)
6. Παράγοντες που επηρεάζουν αφαίμαξη
7. Πότε επέρχται νεκρική ακαμψία και ποια τα χαρακτηριστικά του μυός;
8. Μεταβολές κρέατος κατά την ωρίμανση
9. Πώς επηρεάζει η ψύξη την ποιότητα και την υγειινή του κρέατος;Ποιές οι μεταβολές του κρέατος;
10. Κίνδυνοι κατά το στάδιο αφαίρεσης οισοφάγου και προληπτικά μετρα.
11.?
12.?


(Για την τελευταία ερώτηση,και άλλες παρόμοιες που πάντα βάζει ο Σεργκελίδης,υπάρχουν κάποιοι πίνακες στο μεγάλο βιβλίο,από σελ.707,ευκολοδιάβαστοι,μην τους αφήσετε γιατί είναι μια σίγουρη μονάδα.Επίσης Σούλτος και Παπαπαναγιώτου και Ιωσηφίδου είναι πολύ βατοί για τις μονάδες που δίνουν..Οι άλλοι...θέλουν λίγο ψάξιμο...)


πηγή: Κατερίνα


Ιούν '10
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
1. Ποιές οι μη φυσιολογικές μεταβόλες του κρέατος(χαρακτηριστικά-αιτιολογία)
2. νεκρική ακαμψία και πως επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος
3. ποιοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος

ΣΟΥΛΤΟΣ
1. Ποιος ο αριθμος ,οι θέσεις και πως καθορίζεται η σήμανση καταλληλότητας

ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ
1. Απο τι εξαρτάται ο χρόνος ανάπαυσης των ζώων προ της σφαγής.
2. Ποιοι οι κίνδυνοι κατα το στάδιο αφαίμαξης,προληπτικά μετρά, έλεγχος

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
1. Αιτιολογία και αγωγή
α)Αφθώδης πυρετός
β)Φασιόλωση
γ)Τέτανος
δ)Υδατίδωση
ε)Ψευδοφυματίωση

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
1. Πως φαίνεται η ατελής αφαίμαξη και ποια η αγωγή κρεοσκόπου
2. Αγωγη κρεοσκόπου
α)οξεια-διάχυτη περιτονίτιδα σε βοοειδή
β)ήπαρ βοοειδούς σε τηλεαγγειεκτασία
γ)ηπαρ σε σπιλωδη ηπατίτιδα χοίρου
δ)ισχνό σφάγιο προβάτου
ε)ήπαρ προβάτου με έντονη χολαγγειίτιδα

ΚΟΙΔΗΣ
1. Τι ξέρετε για το ειδικο βάρος του αυγού και πως μετριέται
2. Επιθεώρηση των πουλερικών κατα τη γραμμη σφαγής (τι ελέγχει ο κτηνίατρος)


πηγή: ivep
Ιαν '10
Αμβροσιάδης

1. SEUROP για τους χοίρους μέθοδοι και εξοπλισμός
2. Που οφείλεται η νεκρική ακαμψία και ποια τα χαρακτηριστικά του κρέατος

Κοΐδης
1. Αλλοιώσεις κρέατος πουλερικών που διατηρήθηκαν σε θερμοκρασίες συντήρησης
2. Τι είναι σήψη αυγού και χαρακτηριστικά κάθε σήψης

Ιωσιφίδου
1. α)Αγωγή κρεοσκόπου σε πλευρίτιδα
β)Αλλοιώσεις και αγωγή κρεοσκόπου σε λιπώδη εκφύλιση ήπατος
γ)Δύο παθολογικές καταστάσεις από βακτήριο που ο έλεγχος λεμφογαγγλίων βοηθάει τον κρεοσκόπο.

Σεργκελίδης
1. Χαρακτηριστικά επιτυχούς αναισθητοποίησης με CO 2
2. Κίνδυνος κατά το πλύσιμο σφαγίων βοοειδών και προληπτικός έλεγχος

Παπαπαναγιώτου
1. Αγωγή κρεοσκόπου σε αφθώδη πυρετό, ευλογιά προβάτου, τέτανο, κυστικέρκωση αιγοπροβάτων

Σούλτος
1. Υποχρεωτικές τομές βοοειδων >6 εβδ.

πηγή: stefanos


Σεπτ '09
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ
1.Τι γνωρίζετε και πως επηρεάζεται ο χρωματισμός του κρέατος
2. α)χαρακτηριστικά κρέατος κατά τη νεκρική ακαμψία
β)μεταβολές του υπό ψύξη κρέατος
γ)μέθοδοι τεχνιτής ωρίμανσης
δ)μη φυσιολογικές μετά θάνατον μεταβολές του κρέατος

ΣΕΡΓΚΕΛΙΔΗΣ
1.Χαρακτηριστικά επιτυχούς τραυματικής αναισθητοποίησης
2.Κίνδυνοι κατά την υποδοχή των ζώων στους χώρους ανάπαυσης ενός σφαγείου,τρόποι αντιμετώπισης και ελέγχου

ΣΟΥΛΤΟΣ
1.Γενικός κανόνας για την καταλληλότητα ενός σφάγιου (μερική-ολική απόρριψη)

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
1.Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου στα παρακάτω νοσήματα
-αφθώδης πυρετός
-ευλογιά του προβάτου
-πιροπλάσμωση
-τέτανος

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
1.Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου στα παρακάτω νοσήματα
-ασφυξία
-πυρεξία
-
-
2.Ποιές είναι οι αλλοιώσεις στην τραυματική περικαρδίτιδα και ποιά θα είναι η αγωγή του κρεοσκόπου

ΚΟΙΔΗΣ
1.Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του αεροθαλάμου στο αυγό
2.Ποιά είναι η αγωγή του κρεοσκόπου στις παρακάτω καταστάσεις
-αιμορραγίες
-κατάγματα
-απίσχανση
-

πηγή: Θόδωρος


Ιούν '09
Αμβροσιάδης:
1. Μη φυσιολογικές μεταβολές του κρέατος (αιτιολογία-χαρακτηριστικά).
2. Πως εξασφαλίζεται η υγιεινή του κρέατος μετά την σφαγή;

Σούλτος:
1. Για ποια νοσήματα που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στα ζώα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την μακροσκοπική εξέταση;

Κοΐδης:

1. Πως γίνεται η εκτίμηση του ΕΒ του αβγού; Υπάρχει κάποιος περιορισμός;
2. Εξέταση των πτηνών που προορίζονται για σφαγή στο πτηνοτροφείο.

Παπαπαναγιώτου:

1. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου για: α)φασιόλωση β)τέτανο γ)ευλογιά του προβάτου δ)άνθρακα ε)υδατίδωση.

Ιωσηφίδου:

1. Στις παρακάτω καταστάσεις επιβάλλεται μερική ή ολική απόρριψη του ήπατος; Ποια η αιτιολογία;
α)δικροκειλίωση β)τηλαγγειεκτασία γ)κίρρωση δ)παρασιτική σπιλώδης ηπατίτιδα ε)νεκροβακίλλωση στ)καροτίνωση.
2. Αγωγή του κρεοσκόπου σε: α)κάκοσμα σφάγια β)ισχνά γ)σφάγια σε πυρεξία δ)σφάγια με ασφυξία.

Σεργκελίδης:

1. Επιπτώσεις της αναισθητοποίησης στα σφάγια.
2. Κίνδυνοι κατά την απομάκρυνση των μηνίγγων και του νωτιαίου μυελού. Προληπτικά μέτρα. Οριακές τιμές. Έλεγχος.


πηγή: Ευδοκία :)
Ιαν '09
Αμβροσιάδης:
1. Με ποια κριτήρια και σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται τα σφάγια χοίρων;
2. Παράγοντες που επηρεάζουν την τρυφερότητα του κρέατος και πως αυτοί επιδρούν.
3. Τι γνωρίζετε για την νεκρική ακαμψία (τι είναι και τι συμβαίνει) και πως επηρεάζει την ποιότητα του κρέατος;

Σεργκελίδης:
1. Ποιοι οι κίνδυνοι κατά την απομάκρυνση του οισοφάγου στα σφάγια; Ποια τα προληπτικά μέτρα;
2. Απο ποιους παράγοντες επηρεάζεται η αφαίμαξη; (ονομαστικά)

Κοίδης:
1. Αυγά ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
2. Σύμφωνα με την νομοθεσία ποιες προυποθέσεις πρέπει να έχει ο χώρος άφιξης των ζωντανών πουλερικών στο πτηνοσφαγείο;

Σούλτος:
1. Πως κατατάσσονται τα σφάγια βοοειδών ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, την αναπαραγωγική κατάσταση;

Παπαπαναγιώτου:
1. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου για: α)τριχινέλλωση, β)φασιόλοση, γ)πιροπλάσμωση βοοειδών (μπαμπεζίωση), δ)ψευδοφυματίωση προβάτου (ή τυροειδής λεμφαδενίτιδα), ε)αφθώδης πυρετός

Ιωσηφίδου:
1. Αγωγή κρεοσκόπου για: α)τραυματική περικαρδίτιδα, β)χρόνια πλευρίτιδα, γ)χρόνια περιτονίτιδα, δ)πνευμονία


πηγή: Αντωνία & Δανάη
Σεπτ '08
1. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου για:
α)αφθώδης πυρετός
β)τριχινέλλωση
γ)τέτανος
δ)φασιόλωση
ε)scrapie
2. Ωοσκόπηση αυγού.
3. Αφαίμαξη πουλερικών.
4. α)Αλλοιώσεις ατελούς αφαίμαξης.
β)Διαφορά ισχνότητας-απίσχνασης. Αγωγή κρεοσκόπου στην απίσχναση
5. Προσδιορισμός ηλικίας βοοειδών με βάση το βαθμό οστέωσης της χόνδρινης προέκτασης των 5 πρώτων θωρακικών σπονδύλων.
6. Ζώα που απαγορεύεται η σφαγή τους.
7. Χαρακτηριστικά επιτυχούς ηλεκτροαναισθησίας.
8. Ιστολογικές μεταβολές του μυός κατά τη φυσική ωρίμανση και μέθοδοι τεχνητής ωρίμανσης.
9. Εμπορική ταξινόμηση σφαγίων χοιρων και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται. Ποια προβλήματα παρουσιάζονται κατα την ταξινόμηση και πως μπορούν να προληφθούν;πηγή: ΕύηΙουν '08
1. Περιγράψτε το στάδιο ζεματίσματος των πουλερικών στη γραμμή σφαγής.
2. Σε ποιες περιπτώσεις τα αβγά κατάσχονται κατά τον κτηνιατρικό έλεγχο;
3. Σφάγιο χοίρου με σπληνομεγαλία. Αιτιολογία και αγωγή κρεοσκόπου.
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την τομή και εξέταση των λεμφογαγγλίων; Ποια τα μειωνεκτήματα; Αναφέρατε 2 βακτήρια που δίνουν χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στα λεμφογάγγλια.
5. Να αναφέρετε τις διαφορές που αφορούν τις υποχρεωτικές τομές οργάνων και λεμφογαγγλίων κατά την επιθεώρηση, μεταξύ σφαγίων βοοειδών ηλικίας άνω των 6 εβδομάδων και αυτών κάτω των 6 εβδομάδων.
6. Εξέταση ζώων προ της σφαγής: α) Σε ποιες περιπτώσεις έχει ιδιαίτερη σημασία, β) Που πρέπει να εστιάζεται η προσοχή του κτηνιάτρου;
7. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά την απομάκρυνση των σπλάχνων από το κύτος του θώρακα και της κοιλίας. Αναφέρετε προληπτικά μέτρα.
8. Να δώσετε την αιτιολογία και την αγωγή του κρεοσκόπου για τα παρακάτω νοσήματα:
α) Υδατίδωση, β) Φασιόλωση (Ηπατική διστόμωση), γ) Πιροπλάσμωση των βοοειδών (Μπαμπεσίωση), δ) Ψευδοφυματίωση του προβάτου ή Τυροειδής Λεμφαδενίτιδα, ε) Ευλογιά του προβάτου.

πηγή: snouf


SOS

-αναισθητοποίηση
-αφαίμαξη
-προετοιμασία των σφάγιων
-επείγουσα σφαγή
-όψιμος ευσπλαχνισμός
-μείωση της επιφανειακής μόλυνσης των σφάγιων
-σκοπός εξέτασης προ της σφαγής
-επιθεώρηση των σφάγιων
-νεκρική κακαμψία (sos)
-εν ψυχρώ συστολή (sos)
-υπερθερμία (sos)
-ατελής αφαίμαξη (sos)
-ασφυξία
-θολερή εξοίδηση
-αμυλοείδωση
-νέκρωση
-οίδημα (sos)
-ισνότητα-απίσχανση (sos)
-αιμορραγίες
-άωρα σφάγια
-χρωστικες-οσμές
-σηψαιμία (sos)
και όλες οι υπόλοιπες αγωγές κρεοσκόπου
(+νόσος της μεταφοράς)

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Κοϊδης
-παράγοντες που επηρεάζουν την ολική ποιότητα του κρέατος των πουλερικών πριν τη σφαγή(ονομαστικά)
-σε ποιά περίπτωση απαγορεύεται η σφαγή των πουλερικών από τον κτηνίατρο
-στάδια προετοιμασίας πουλερικών κατά τη σφαγή
-αποπτίλωση
-για ποιό λόγο ειναι απαραίτητη η ψύξη των πουλερικών
-ποιά σφάγια πουλερικών χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση κατά την επιθεώρησή τους μετά τη σφαγή
-αλλοιώσεις των σφάγιων πουλερικών που δεν οφείλονται σε μικροβιακά αίτια
-ατελής αφαίμαξη

ΑΒΓΑ Κοϊδης
-που οφείλεται η δημιουργία του αεροθαλάμου
-προστατευτικοί μηχανισμοί του αυγού(φυσικά εμπόδια,αντιμικροβιακοί παράγοντες)
-υπολογισμός Ε.Β. (δοκιμή με τη χρήση νερού βρύσης)
-θραύση αυγών
-βράσιμο αυγού
-αλλοιώσεις μη μικοβιακής αιτιολογίας
-σήψη αυγών
-ευρωτίαση


πηγή: Ksou xm

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

4ος ΙΙ Κύκλος 2η Ενότητα - ΟΖΠ


Σεπτέμβριος 2016

1)Πως ορίζονται οι αριθμοδείκτες και ποιά η σημασία τους στον τομέα ζωικής παραγωγής. αναφέρετε βασικούς αριθμούς
2) Τι είναι η επένδυση πάγιου κεφαλαίου και πότε μια επένδυση λέγεται καθαρή επένδυση; 
3) Τι εκτιμάει ο προϋπολογισμός νεκρού σημείου και τι είναι η τιμή ισοψηφισμού;
4) ποιες είναι οι βασικές τοκοχρεολυτικες μεθοδοι
5)Αξίωμα του φθίνοντος οριακού λόγου τεχνικής υποκατάστασης.
6) Ποιά είναι η συνθήκη μεγιστοποίησης του κέρδους μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής; Πότε τέμνονται οι καμπύλες; (Κάπως έτσι)
7)Ορισμοί: συνολική-μέση-οριακή φυσική παραγωγικότητα (είπε ότι με τον όρο Παραγωγικότητα εννοεί Προϊόν)
8)Παράδειγμα 5.1. Να το λύσουμε με τη μέθοδο της ευθείας γραμμής (δεν έδινε τον τύπο, αλλά είναι εύκολος). Να φτιάξουμε δελτίο αποσβέσεως.
9)Κάτι για "κόστος" απόσβεσης.
10)Δε θυμάμαι, αλλά νομίζω το ερώτημα δεν έχει ξαναπέσει, γι'αυτό αυτοσχεδίασα.

Πηγή: "Μάθημα χωρίς ουσία"

Ιούν΄ 16

  1. Πως ορίζονται οι αριθμοδείκτες και ποιά η σημασία τους στον τομέα ζωικής παραγωγής. αναφέρετε βασικούς αριθμούς
  2. τι ονομάζουμε προστιθέμενη αξία και πως αυτή συνδέεται με τον προσδιορισμό του εθνικου προιόντος
  3. ποιές τιμές χρειάζονται για την κατάστρωση του δελτίου ισολογισμού μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής. ποιά συνθήκη ακολουθεί η κατάστρωση του δελτίου αυτού
  4. αναφέρετε τις προτεραιότητες που θέτει η αναθεωρημένη ευρωπαική πολιτική
  5. πότε έχουμε οικονομίες κλίμακας και πότε αρνητικές οικονομίες κλίμακας. ποιές είναι οι πηγές από τις οποίες πηγάζουν αυτές στο χώρο της ζωικής παραγωγής
  6. αναπτύξτε τις έννοιες του μερικού προυπολογισμού και του προυπολογισμού ροής χρημάτων
  7. πως υπολογίζεται η μικτή εκροή μιάς εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής
  8. άσκηση: σελ 198 παράδειγμα 7.2
  9. πότε λέμε ότι μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής διαθέτει ρευστότητα και πότε θεωρείται αξιόχρεη
  10. περιγράψτε το φαινόμενο της υποκαταστάσεως στη ζωική παραγωγή με χρήση διαγράμματοςΣεπτ '14
1) Τι είναι η επένδυση πάγιου κεφαλαίου και πότε μια επένδυση λέγεται καθαρή επένδυση; (1 μονάδα)
2) Περιγράψτε τα βασικά στοιχεία του ΚΑΠ 2003. (1 μονάδα)
3) Τι είναι το τεκμαρτό κόστος και τι προσδιορίζει αυτό; (1 μονάδα)
4) Τι είναι οι καμπύλες ισοπαραγωγής και ποιοι κανόνες τις χαρακτηρίζουν; (1 μονάδα)
5) Τι εκτιμάει ο προϋπολογισμός νεκρού σημείου και τι είναι η τιμή ισοψηφισμού; (1 μονάδα)
6) Ποιος είναι ο τύπος της μικτής εκροής; (1 μονάδα)
7) Τι περιλαμβάνουν τα 3 στάδια της παραγωγής όταν είναι σταθεροί όλοι οι συντελεστές παραγωγής εκτός από έναν, ο οποίος μεταβάλλεται; (1 μονάδα)
8) Τι είναι ο συντελεστής εσωτερικής απόδοσης κεφαλαίου; (1 μονάδα)
9) Παράδειγμα 7.1 σελ 193 (έδινε τους τύπους) (2 μονάδες)


πηγή: vasoΣεπτ '13
1. Ορισμοι εθνικού προϊόντος και προστιθέμενης αξιας.
2. Πότε έχουμε οικονομίες κλίμακας και πότε αρνητικές οικονομίες κλίμακας; Ποιές είναι οι πηγές τους;
3. Ποιά είναι η γενική μορφή ενός δελτίου πλήρους προϋπολογισμού και πότε χρησιμοποιείται;
4. Τί είναι και τί εκφράζει ο συντελεστής ανισοκατανομής Gini;
5. Κάτι για το Αγροτικό Εισόδημα (Blackboard)
6. Γραμμές οροθέτησης: τί προσδιορίζουν και διάγραμμα
7. Τί είναι οι γραμμές ισοπαραγωγής;
8. Τί ονομάζουμε μικτή εκροή μιας εκμετάλευσης ζωικής παραγωγής;
9. Άσκηση: παράδειγμα 5.1 σελ. 157

πηγή: Alex S.


Ιουν '13
1 ) ορισμος νομου φθινουσας οριακής αποδοσης
2) να περιγραψετε την κυκλικη εξαρτηση μεταξυ του τομεα παραγωγης και του καταναλωτικου τομεα
3) τι εκφράζει η γραμμη ισου κοστους
4) πότε έχουμε οικονομικες κλιμακες, πότε έχουμε αρνητικες οικονομικες κλιμακεσ
5) περιγράψτε τη μεθοδο κοστους/ωφελειών
6) ποιες είναι οι βασικές τοκοχρεολυτικες μεθοδοι
7) βασικα στοιχεια του ΚΑΠ 2003 (blackboard)
8) ποια είναι η γενική συνθήκη που ισχύει σε ένα δελτίο ισολογισμού;
9) Παράδειγμα 7,1 σελ 193
(όλα έπιαναν μια μονάδα η άσκηση δύο και έδινε και τους τύπους)
by f.s. & Άλ.Σ.

Σεπτ '12
1.Ορισμός επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και καθαρες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου(σελ23)
2.Γραψτε την μορφή ενος δελτίου πλήρους προϋπολογισμού(όχι ανάλυση) και την χρησιμότητά του (σελ164-165)
3.Μορφές κεφαλαίου που χρησιμοποιούνται στις αποσβέσεις και οι μέθοδοι αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται σε κάθε κατάσταση(σελ150-151 κ 151-157)
4.τεκμαρτό κόστος
5.Πότε μια επιχείρηση λέμε ότι έχει ρευστότητα και πότε είναι αξιόχρεη
6.Τι ονομάζουμε διαχείριση (νομίζω ζητούσε και διάγραμμα ροής) και οι λειτουργίες της
7.Φαινόμενο υποκατάστασης και διάγραμμα
8.Μέθοδος συντελεστή αποδοτικότητας κεφαλαίου
9.Παράδειγμα 7,1 σελ 193
(όλα έπιαναν μια μονάδα η άσκηση δύο και έδινε και τους τύπους)

πηγή: Eirini 

Ιούν '11
1. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει ένας διαχειριστής εκμετάλλευσης ζωϊκής παραγωγής;
2. Ορισμός «επενδύσεις παγίου κεφαλαίου» και «καθαρές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου».
3. Ορισμός συντελεστή ανισοκατανομής Gini και τι εκφράζει.
4. Ελαστικότητα παραγωγής
5. Παρουσιάστε ένα Δελτίο Δοσοληψιών (τυπική μορφή) και πού χρησιμοποιείται.
6. Μέθοδοι Αποσβέσεων.
7. Μικτή Εισροή
8.
9. Άσκηση παρόμοια με Πίνακα 3.1, σελίδας 91


πηγή: ConThemist

Σεπτ '101. Τι εκφράζει ο συντελεστής ανισοκατανομής του Gini και τι σημαίνει για μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής;(μονάδες 1.5)(σελ.72)
2. Πώς ονομάζεται η αύξηση του προϊόντος στην βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής και πως στην μακροχρόνια περίοδο παραγωγής ;(μονάδες 1)(σελ.88)
3. Τι ονομάζουμε μέση επένδυση και τι σημαίνει για την παραγωγή σε μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής;(μονάδες 1)(σελ.150)
4. Τι γνωρίζετε για τον προϋπολογισμό νεκρού σημείου και τον μερικού προϋπολογισμό;(μονάδες 1.5)(σελ.162 κ 169)
5. Να διατυπώσετε την αρχή αυξήσεως του κινδύνου;;; να γράψετε ένα αριθμητικό παράδειγμα...(μονάδες 1)(σελ.183-184)
6. Ποιές είναι οι τιμές σε ένα δελτίο ισολογισμού σε μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής; ποια είναι η γενική συνθήκη που ισχύει σε ένα δελτίο ισολογισμού;;;(μονάδες 1)(σελ.212)
7. Τι ονομάζουμε οικονομίες κλίμακας και από πού πηγάζουν; (μονάδες 1)(σελ.136-138)
8. Άσκηση ίδια με παράδειγμα 7.1(σελ.193,οι τύποι δίνονταν)(μονάδες 2)


πηγή: kokos


Σεπτ '09
1) Προστιθέμενη αξία και προσδιορισμός εθνικού προϊόντος.(σελ 21-22)
2) Αξίωμα του φθίνοντος οριακού λόγου τεχνικής υποκατάστασης και παράδειγμα. (σελ 108)
3) Τι αντιπροσωπεύει η γραμμή ίσου κόστους; (σελ 116)
4) Πότε μεγιστοποιεί μία εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής τα κέρδη της; (και διάγραμμα) (σελ 143)
5) Περιγράψτε τις μεθόδους υπολογισμού των αποσβέσεων (σελ 155-157)
6) Προϋπολογισμός νεκρού σημείου και προσδιορισμός της τιμής ισοψηφισμού. (σελ 169)
7) Που στηρίζεται η παρούσα και μελλοντική κεφαλοποίηση; (και διάγραμμα) (σελ 189-191)
8) Άσκηση ίδια με αυτή στη σελίδα 91.(Πίνακας 3.1) Έδινε ένα πίνακα όπου γνωστό ήταν το ΤΡΡ και ζητούσε το ΑΡΡ και ΜΡΡ.


πηγή: ΝΙΚΗ


Ιούν '09
1. Τι προσδιορίζουν οι γραμμές οροθέτησης και διάγραμμα (σελ 110-111)
2. Πόσο πολύ μπορεί να δανειστεί μια εκμετάλλευση ζωϊκής παραγωγής; (σελ 184)
3. Με ποιες μεθόδους υπολογίζεται το κόστος δανειακού κεφαλαίου και ποια τα χαρακτηριστικά τους; (σελ 184-186)
4. Τοκοχρεολυτικές μέθοδοι αποπληρωμής δανείων (σελ 197-198)
5. Περιγράψτε αναλυτικά τη μέθοδο του λόγου ωφελειών-κόστους ως μέθοδο αξιολόγησης των επενδύσεων.(σελ 232-233)
6. Τι πληροφορίες μας δίνει το τυποποιημένο δελτίο δοσοληψιών; (γράψτε τη γενική μορφή ενός τυποποιημένου δελτίου δοσοληψιών) (σελ 208-209)
7. Τι είναι οι αριθμοδείκτες και ποια η χρήση τους στον έλεγχο μιας εκμετάλλευσης ζωϊκής παραγωγής; Γράψτε παραδείγματα. (σελ 26)
8. Άσκηση ίδια με αυτή στη σελ 157 (Παράδειγμα 5.1)

πηγή: Νίκη
Σεπτ '08
1. Η προστιθέμενη αξία και ο προσδιορισμός του εθνικού προϊόντος.(1)
2. Άσκηση με λαυράκια και σταθερές και τρέχουσες τιμές.(σελ.24)(2)
3. Η γραμμή επέκτασης παραγωγής (και γραφικά)(1)
4. Η καμπύλη προγραμματισμού μακροχρόνιου κόστους παραγωγής.(2)
5. Αναλύστε τους όρους μερικός προϋπολογισμός και προϋπολογισμός
νεκρού σημείου.(2)
6. Πως βρίσκουμε καθαρό αγροτικό εισόδημα και εισόδημα διοίκησης
και επενδύσεων;(1)
7. Πότε μια επιχείρηση είναι αξιόχρεη και πότε έχει ρευστότητα;(1)
8. Τι ξέρετε για τη μέση, οριακή και συνολική φυσική παραγωγικότητα;(1)


πηγή: ΙωάνναΙουν '08
1. Περιγράψτε το φαινόμενο της υποκαταστάσεως στη ζωική παραγωγή χρησιμοποιώντας και τον διαγραμματικό τρόπο παρουσίασης.
2. Με δοσμένο το συνολικό κόστος και τις τιμές των εισροών σε μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής ποιά είναι η συνθήκη που εκφράζει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής;
3. Τι είναι οι οικονομίες κλίμακας και ποιές είναι οι βασικές πηγές από τισ οποίες πηγάζουν αυτές στο χώρο της ζωικής παραγωγής.
4. Ποιά είναι η συνθήκη μεγιστοποίησης του κέρδους μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής; Δείξτε και διαγραμματικά τησ κατάστασης ισορροπίας.
5. Αναπτύξτε τις έννοιες του μερικού προυπολογισμού και του προυπολογισμού ροής χρήματος.
6. Πού στηρίζεται η παρούσα και πού μελλοντική κεφαλοποίηση; Χρησιμοποιείστε και το διαγραμματικό τρόπο παρουσίασης.
7. Περιγράψτε τη φθίνουσα τοκοχρεολυτική μέθοδο επιστροφής δανείων η οποία χρησιμοποιείται σε χρηματοδοτήσεις μονάδων ζωικής παραγωγής.
8. Περιγράψτε αναλυτικά τη μέθοδο του χρόνου επανάκτησης του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μιας επένδυσης στη ζωική παραγωγή
9. Υποθέτουμε ότι ιδρύεται μία σύγχρονη χοιροτροφική εκμετάλλευση και ανεγείρει κτηριακές εγκαταστάσεις αξίας 5.600.000 οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία για 20 χρόνια περίπου. Έστω επίσης ότι ο μηχανικός εξοπλισμός κοστίζει 2.400.000 και ότι μετά από 10 χρόνια όταν ο εξοπλισμός θα είναι πλεόν αντιπαραγωγικός, θα μπορεί να εκποιηθεί αντί του ποσού των 350.000. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ευθείας γραμμής να καταστρώσετε των πίνακα απόσβεσης τόσο των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και του μηχανικού εξοπλισμού της παραπάνω εκμετάλλευσης.
10. Τι ονομάζουμε τεκμαρτό κόστος σε μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής και τι προσδιορίζει αυτό ουσιαστικα;

πηγή: Μέμη
Ιαν '08
1. Τι είναι ο συντελεστής ανισοκατανομής του Gini και ποιες τιμές παίρνει? (72)
2. Συνάρτηση παραγωγής με ένα μεταβαλλόμενο συντελεστή της παραγωγής (σχέσεις ΤΤP,APP,MPP πίνακας 91 σελ)
3. Πότε η καμπύλη APP παίρνει τη μέγιστη τιμή της (94)

Ιούν '06
1. Πότε η καμπύλη APP παίρνει τη μέγιστη τιμή της (94)
2. Δελτίο ισολογισμού ,μίας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής (211)
3. Δελτίο δοσοληψιών μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής (204)
4. Τι είναι ο ανατοκισμός (189)
5. Γραμμές ίσου κόστους (σχεδιάγραμμα και σχέση) (115)
πηγή: @lex

Ιαν '05

1. Νόμος της φθίνουσας απόδοσης κλίμακας (88)
2. Παρούσα κεφαλαιοποίηση (190)
3. Τι είναι ο ανατοκισμός (189)
4. Αναπτύξτε τις έννοιες του μερικού προϋπολογισμού (165) και του προϋπολογισμού ροής χρήματος (171)

Σεπτ '04
1. Νόμος της φθίνουσας οριακής απόδοσης (ορισμός) (93)
2. Πότε μια εκμετάλλευση είναι αξιόχρεη? (217)
3. Τι εννοούμε με τον όρο ρευστότητα?(215)
4. Τι είναι ο ανατοκισμός (189)
5. Παρούσα κεφαλαιοποίηση (190)
6. Ποιά είναι η συνθήκη μεγιστοποίησης του κέρδους μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής; (διάγραμμα) (143)
7. Τι είναι οι οικονομίες κλίμακας και ποιές είναι οι βασικές πηγές από τις οποίες πηγάζουν αυτές στο χώρο της ζωικής παραγωγής (136)
8. Με δοσμένο το συνολικό κόστος και τις τιμές των εισροών σε μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής ποιά είναι η συνθήκη που εκφράζει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής;

πηγή: @lex
Ιούν ‘04
1) Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: a)Διαχείριση (σελ82) b) ?
2) Παρούσα κεφαλαιοποίηση (190)
3) Γραμμή επέκτασης της παραγωγής (120)
4) Οριακός λόγος τεχνικής υποκατάστασης (107)
5) Καμπύλες οροθέτησης της παραγωγής (111)
6) Γραμμές ίσου κόστους,(σχεδιάγραμμα και σχέση) (115)
πηγή: @lex
Σεπτ ‘03
1) Σχέση και διάγραμμα μεταξύ ανατοκισμού και προεξόφλησης
2) Παρούσα κεφαλαιοποίηση (σελ190)
3) Τι είναι ο ανατοκισμός (189)
4) Ποιά είναι η συνθήκη μεγιστοποίησης του κέρδους μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής; Δείξτε και διαγραμματικά της κατάστασης ισορροπίας.(143)
5) Τι είναι οι οικονομίες κλίμακας και ποιές είναι οι βασικές πηγές από τις οποίες πηγάζουν αυτές στο χώρο της ζωικής παραγωγής (σελ136)
6) Με δοσμένο το συνολικό κόστος και τις τιμές των εισροών σε μια εκμετάλλευση ζωικής παραγωγής ποιά είναι η συνθήκη που εκφράζει τη μεγιστοποίηση της παραγωγής;

πηγή: @lex

SOS

Kεφάλαιο 1: 1.3
Kεφάλαιο 2: 2.4
Kεφάλαιο 3: 3.4
Κεφάλαιο 4: 4.6 & 4.7
Κεφάλαιο 7: ΟΛΟ
Κεφάλαιο 8: 8.2
Κεφάλαιο 9: ΟΛΟ

πηγή: nick

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

6ος Ι Κύκλος 2η Ενότητα - Παράσιτα

Ιουν 15

Φρυδας
 βκ giardia, περιγραφή ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ενηλικου εχινοκκοκου και βκ σε τελικό ξενιστή σε schistostoma.

Παπαζαχαριαδου
 Ascaris galli και Baruscapillaria obsignata. Ποια παράσιτα και σε ποιες μορφές στα ιπποεοδη περνανε για λίγο ή πολύ από α. Ηπαρ, β. Μεσεντερια αρτηρία
Σε ποια παράσιτα υπάρχει προνυμφικη μετακίνηση από τους πνεύμονες. Διαλεγες από toxocara, toxascaris leonina, Ancylostoma και κάνα δυο ακόμα. 

Παπαδόπουλος 
Μόλυνση και διαφορες βκ σε ψείρες ψύλλους
Στόματα τι τρωνε που γεννάνε σε αρθρόποδα που έχουν ξαναπέσει

Διάγνωση και πρόληψη τοξοπλάσμωσης μμ

Προδιάθεση και πρόσληψη σμηνουργιας 
Αμερικανικη σηψιγονια και ένα άλλο που δεν έχω ξαναδεί προδιάθεση και αντιμετώπιση. Θα κοιτάξω να βρω το δεύτερο και θα σου το στειλω ( αν θέλω)

Διακου
D.i ξενιστές μόλυνση αφανής περίοδος και σημασία στην δημόσια υγεία
Σε διάφορα που έχουν ξαναπέσει + βδελες ξενιστές, μολυνουσα μορφή, που είναι και πως γίνεται η μόλυνση
Και πρόληψη λεισμανιωσης

Χει πανος

Ιουν '14
Παπαδοπουλος
-πρωτοζωωσεις:

1.κρυπτοσποριδιο. τροπος μολυνσης- ποια ηλικια ειναι ευαισθητη- τροποι προληψης
2.τοξοπλασμα. τροποι διαγνωσης και προληψη σε αιγες
-μελισσοκομια:
1.σμηνουργια. παραγοντες που την ευνοουν και τροποι προληψης
2.αμερικανικη σηψιγονια. τροπος μολυνσης και τροποι προληψης

-αρθροποδα:1. α) ποσα ποδια έχουν τα ακαρεα
β) με τι τρεφονται τα αρθροποδα που εχουν ατροφικα στοματικα μορια
γ) εντοπιση σε demodex, sarcoptes, argas, haematopinus κτλ.
2.είδος στοματικων μοριων και τροφη (προνυμφες/ενηλικα) και που γεννανε τα ixodes, phlebotomus, stomoxys, hippobosca equina, ctenocephalides κτλ.


πηγή: Κ

Μάιος '14- Πρόοδος
Διάκου
πρωτοζωώσεις

1. πρόληψη τοξοπλάσματος στον άνθρωπο
2. πρόληψη λεϊσμανίωσης στο σκύλο.
παράσιτα
1. περιγράψτε το βιολογικό κύκλο του Dirofilaria immitis
2. ξενιστές και πώς μολύνονται για τα i) Hirudo medicalis ii) Macracanthorhynchus hirudinaceus iii) Nematodirus spp iv)Metastrongylus apri v) Angiostrongylus vasorum (για τα 2 τελευταία δεν θυμάμαι σίγουρα)

πηγή: stasinoud


Μάρτιος '14- Πρόοδος 
Φρύδας 
πρωτόζωα-τρηματώδη-κεστώδη
1) Α) πώς γίνεται η μόλυνση στην ιστομονάδωση;
Β) πώς γίνεται ο εγγενής πολλαπλασιασμός του toxoplasma στη γάτα; (κάπως έτσι)
2) Α) πώς μολύνονται οι ενδιάμεσοι ξενιστές από τη Neospora caninum;
Β) βιολογικός κύκλος στον τελικό ξενιστή του Hepatozoon.
3) Α) βιολογικός κύκλος της τάξης Pseudophillidea.
Β) πώς διαφοροποιούνται μια κύστη εχινόκοκκου, ο κυστίκερκος και μια κύστη κοίνουρου;
4) βιολογικός κύκλος του Schistosoma matthei.

πηγή: stasinoud


Σεπτ '13
Φρύδας (2 μονάδες)
πρωτόζωα-τρηματώδη-κεστώδη
1) Βιολογικος κυκλος Toxoplasma στον τελικο ξενιστη
2) Βιολογικος κυκλος Τaenia hydategina3) νευρικό σύστημα κεστωδών

Παπαζαχαριάδου (1 μονάδα)
νηματώδη
1)διαφορές και ομοιότητες βιολογικού κύκλου Strongylus vulgaris και Oxyuris equis
2)βιολογικός κύκλος Spirocera lupi

Διάκου (1 μονάδα)
πρωτοζωώσεις σαρκοφάγων
1)Πρόληψη λεισμανίωσης
2)Διάγνωση Τζιαρντίωσης

Διάκου (1 μονάδα)
νηματώδη
1)Βιολογικός κύκλος Dirofillaria immitis
2)Ποια παρασιτα εντοπιζονται στο ηνυστρο των μηρυκαστικων- τροποι μολυνσης

Παπαδόπουλος (2 μονάδες)
αθρόποδα
1) Πως μολυνονται τα πτηνα από Knemidocoptes και Dermanyssus gallinae
2) διαφορές και ομοιότητες βιολογικού κύκλου για ψείρες και ψύλλους.

Παπαδόπουλος (1 μονάδα)
πρωτοζωώσεις μηρυκαστικών
1)Διάγνωση και πρόληψη κρυπτοσποριδίωσης
2)Πρόληψη προβάτων από τοξοπλάσμωση

Παπαδόπουλος (2 μονάδες)
μέλισούλες
1)Παράγοντες που ευνοούν τη νοζεμίαση
2)Παραδείγματα τοξικών φυτών για μέλισσες (WHAT THE F@CK)
3)Τί γνωρίζετε για το Βασιλικό Πολτόπηγή: ΜΗΤΣΟΣ & AggelinaΜάρτιος '13
Πρόοδος Φρύδα-παρασιτολογία
1 α) Τι ονομάζουμε προαιρετικά παράσιτα;
β) Εξηγείστε πότε ένα αρθρόποδο ονομάζεται μεταδότης και αναφέρετε την διάκριση αυτών.
2)Τι ξέρετε για τον βιολογικό κύκλο του παρασίτου Sarcocystis spp. στους ενδιάμεσους ξενιστές;
3)Πως μολύνονται τα πτηνά από το παράσιτο Histomonas meleagridis;
4)Ποιος είναι ο βιολογικός κύκλος του παράσιτου Echinococcus multilocularis;
5)Ποια είναι η πορεία των φουσκοκερκαρίων του παρασίτου Schistosoma mattheei, ύστερα από την είσοδό τους στον τελικό ξενιστή, μέχρι να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό;

πηγή: cheguenikosΣεπτ '12
Φρύδας (2 μονάδες)
πρωτόζωα-τρηματώδη-κεστώδη
1) α) βιολογικός κύκλος για gardia spp.
    β) βιολογικός κύκλος στον ενδιάμεσο ξενιστή για sarcocystis
2) α) προνυμφικές μορφές στα σπονδυλωτούς και στους ασπόνδυλους ενδιάμεσους ξενιστές για cyclophyllidea
    β) να απαντήσετε με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αν οι τελικοί ξενιστές μολύνονται με τα εξής:
i) με κερκάραιο fasciola hepatica
ii) με φουροκερκάραιο schistosoma matthhei
iii) με κερκάραιο heterophyes heterophyes
iv) με κερκάραιο dicrocoelium dendriticum

Παπαζαχαριάδου (1 μονάδα)
νηματώδη
1) α) βιολογικός κύκλος για ancylostma caninum
    β) βιολογικός κύκλος για gongylonema pulchrum

Διάκου (1 μονάδα)
νηματώδη
1) που εντοπίζονται: i)haemonchus contortus
                           ii)dirofilaria immitis
                           iii)macracanthorhynchus 
                           iv)sorry δε το θυμάμαι
2) βιολογικός κύκλος, πως μολύνονται, εντόπιση και προνυμφικές  μορφές:
   i)dirofilaria repens
   ii)muellerius capillaries
  iii)-iv) sorry δε τα θυμάμαι

Διάκου (1 μονάδα)
πρωτοζωώσεις σαρκοφάγων
1) πρόληψη της τοξοπλάσμωσης στο σκύλο
2) διάγνωση και παθογόνος δράση για τζιαρντίωση

Παπαδόπουλος (2 μονάδες)
μέλισσες
1) α)ρόλος βασίλισσας
   β)τι τρώνε εργάτρια, βασίλισσα, κηφήνας
2) διάγνωση και αντιμετώπιση για αμερικανικη σηψιγονια και γιατί είναι τόσο σημαντικό νόσημα


Παπαδόπουλος (2 μονάδες)
αθρόποδα
1) διαφορές ανάμεσα σε sarcoptes και psoroptes
2) που γεννούν, τι γεννούν και τι τρώνε:
i)phlebοtomus spp.
ii)oestrus ovis
iii)anoplura
iv)melophagus ovinus

Παπαδόπουλος (1 μονάδα)
πρωτοζωώσεις μηρυκαστικών
1) διάγνωση και πρόληψη για κρυπτοσποριδίωση και ποιο απο τα μέτρα πρόληψης είναι το ποιο σημαντικό και γιατί
πηγή: thanos
Ιουν '12 
ΦΡΥΔΑΣ 2/10
Πρωτόζωα (1/10)
1. Βιολογικός Κύκλος Hepatozoon canis
Tρηματώδη-Κεστώδη (1/10)
2. Βιολογικός Κύκλος Schistosoma matheei
3. Διαφορά ανάμεσα σε Κυστίκερκο, Υδατίδα Κύστη και προνυμφική μορφή του Multiceps multiceps.

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 1/10
1.α. Βασική μορφολογική διαφορά νηματωδών σε σχέση με τα άλλα μετάζωα
Β. Αναφέρατε τα είδη των βιολογικών κύκλων των νηματωδών, πώς μολύνονται οι τελικοί ξενιστές και ένα παράδειγμα για το κάθε ένα.
2.α. Βιολογικός Κύκλος Spirocerca lupi
Β. Αναφέρατε εντοπίσεις,ξενιστές, είδος Β.Κ. και μολύνουσες μορφές για : Ancylostoma caninum, Dispharynx nasalis, Oxyuris equi, Toxocara vitulorum κ.α.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 5/10

Αρθρόποδα (2/10)

1.Βιολογικός Κύκλος Argasidae

2. Στοματικά μόρια, που γεννάνε, τι γεννάνε και με τι τρέφονται (τόσο οι προνύμφες όσο και τα ενήλικα): Hippobosca equina, Ctenocephalides felis, Hypoderma bovis,Phlebotomus

Μέλισσες (2/10)

1. Ευνοϊκοί παράγοντες για την σμηνουργία

2. Αντιμετώπιση και Διάγνωση της Αμερικάνικης Σηψιγονίας

Πρωτοζωώσεις Μηρυκαστικών (1/10)

1. Κρυπτοσποριδίωση των μηρυκαστικών: τρόπος μόλυνσης, διάγνωση, πρόληψη


ΔΙΑΚΟΥ (2/10)

Νηματώδη (1/10)

1.Εντόπιση-Ξενιστές-Είδος Β.Κ.-Μολύνουσα Μορφή ΚΑΙ χρόνος αφάνειας της νόσου!!! Στα εξής: Oesophagostomum, Haemonchus contortus, Diroffilaria repens,Macracanthorynchus hirudinaceus,Teladosargia circumcincta

2.κάτι ακόμη

Πρωτωζωώσεις Σαρκοφάγων (1/10)

1. Πρόληψη λεϊσμανίωσης

2. Ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή στο Τοξόπλασμα

πηγή: F.L.


Ιούν '10
Παπαδόπουλος μέλισσες
1. Με τι τρέφονται η βασίλισσα, η εργάτρια και ο κηφήνας (2,6)
2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν τη νοζεμίαση, πως γίνεται η διάγνωση και πως η αντιμετώπιση της?(53)

Πρωτοζωώσεις
1. Διάγνωση τοξοπλάσμωσης (29)
Φρύδας παράσιτα
1. a)Βιολογικός κύκλος toxoplasma gondii στον τελικό ξενιστή
b) Μορφολογία :multiceps multiceps
2. a) Διαφορές Eimeria, Isospora ,Neospora
b) Τι γνωρίζετε για το Schistosome matthei?

Παπαδόπουλος αρθρόποδα
1. Τι στοματικά μόρια έχουν, με τι τρέφονται και πως αναπαράγονται τα
α) Oestrus ovis (347), β) stomoxys calcitrans (339) γ) hippobosca equine
(353)
γ) Cimex spp.
2. Linguatulla serrata, ενδιάμεσος ξενιστής, τελικός ξενιστής, πώς μολύνονται,
πού γεννάει (296)

Παπαζαχαριάδου
1. Που πηγαίνουν οι toxocara canis και toxascaris leonina μετά την
είσοδο στο σώμα του ξενιστή?
2. Πως μολύνονται (μμ) και εντόπιση για: Ascaridia galli (15),
Trichinella spiralis (55), Spirocerca lupi (29), Strongylus vulgaris (44)

Και υπήρχαν άλλα τόσα…θέματα!!!


πηγή: @lexΙαν '10
Φρύδας παρασιτα
1. Βιολογικός κύκλος toxoplasma gondii στον τελικό ξενιστή.
2. Ποιες είναι οι 3 μορφές συμβίωσης?
3. Αναφέρετε τον βιολογικό κύκλο του multiceps multiceps.
4. Μορφολογία echinococcus granulosus

Φρύδας νοσήματα
1. Παθογόνος δράση leismania infantum
2. Πώς γίνεται η διάγνωση της ηπατοζωονωσης?

Παπαδόπουλος μέλισσες
1. α)Με τι τρέφονται η βασίλισσα, η εργάτρια και ο κηφήνας
β)Ποια η σημασία του βασιλικού πολτού?
2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν τη νοζεμίαση, και πως γίνεται η διάγνωση?

Παπαδόπουλος αρθρόποδα + ερώτηση της Διάκου
1. Τι γνωρίζετε για το gasterophilus spp?
2. Τι στοματικά μόρια έχουν, με τι τρέφονται και πως αναπαράγονται τα α) Oestrus ovis, β) stomoxys calcitrans γ) hippobosca equine (και κάτι ακόμα δε θυμάμαι.)
3. Που παρασιτούν τα: α) angiostrongylus vasorum, β) oesophagostomum dentatum, etc

Παπαζαχαριάδου
1. α)Που πηγαίνουν οι toxocara canis και toxascaris leonina μετά την είσοδο στο σώμα του ξενιστή?
β) ????


πηγή: trelovet


Σεπτ '09
Φρύδας

(ερωτήσεις για Χαραλαμπίδη-πρωτόζωα)
1. Πώς μπορεί να μολυνθεί ο ξενιστής απ τη μολύνουσα μορφή
2. Πώς μολύνεται ο ενδιάμεσος ξενιστής και ο τελικός ξενιστής από τοξόπλασμα;
(ερωτήσεις τρηματώδη-κεστώδη)
3. Τελικοί κ ενδιάμεσοι ξενιστές, μολύνουσα μορφή για Diphylobothrium latum.
4. Taenia solium. Πώς μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος ως τελικός και ως ενδιάμεσος ξενιστής
(ερωτήσεις για πρωτοζωώσεις)
1. Πρόληψη τοξοπλάσμωσης.
2. Διάγνωση για Ηπατοζώωση.

Παπαζαχαριάδου
1. Τι γνωρίζεται για την εξέλιξη των νηματωδών παρασίτων και ποια είναι η μολύνουσα σε σχέση με το Β.Κ.
2. Πως μολύνονται οι ξενιστές (κ κάτι άλλο ζητούσε) για Habronema spp, Ancylostoma spp..(δεν θυμάμαι τα άλλα)

Παπαδόπουλος
(ερωτήσεις για Διάκου)
1. Πού εντοπίζεται η μολύνουσα μορφή και πώς μολύνεται ο ξενιστής για Chabertia ovina, Oesophagostomum spp, Angiostrongylus spp, protostrongylus refuscens, Haemonchus contortus.

(ερωτήσεις αρθρόποδα)
1. Linguatulla serrata, ενδιάμεσος ξενιστής, τελικός ξενιστής, πώς μολύνονται, πού γεννάει;
2. Αναπαραγωγή, τι τρώνε, πώς τρέφονται, τι στοματικά μόρια έχουν σε: Stomoxys, Cimex, ψύλλοι, Hypoderma.

(μελισσοκομία)
1. α)Τι κάνει η βασίλισσα στο μελίσσι β) τι τρώνε η βασίλισσα, η εργάτρια και ο κηφήνας
2. Νοζεμίαση. Παράγοντες που την ευνοούν την εμφάνιση και τρόπος διάγνωσης.


πηγή: Μέμη & @lex


Ιούν '09
Χαραλαμπίδης
(3 μονάδες)
1. Τι είναι αμφοτεροβίωση
2. Πού βρίσκονται οι μολύνουσες μορφές των: Eimeria spp, Toxoplasma gondii, Theileria spp, Balantidium coli
(πρέπει να είχε και άλλο ένα που δε θυμάμαι τώρα…)

Διάκου
1. Πως μολύνονται και εντόπιση για: Chabertia ovina, Oesophagostomum dentatum (?), Trichostrongylus axei, Dictyocaulus filaria, Aelurostrongylus abstrusus


Πρωτοζωώσεις
1. Με ποιο από τα παρακάτω νοσήματα είναι πιθανό να μολυνθεί ο άνθρωπος άμεσα από σκύλο: Λεισμανίωση, Σαρκοκυστίωση, Μπαμπεζίωση, Τοξοπλάσμωση
2. Αναφέρετε έναν τουλάχιστον παράγοντα για τον οποιο έχουμε αύξηση των κρουσμάτων με Leishmania σε μια περιοχή σε σχέση με μια άλλη. (κάπως έτσι)

Παπαδόπουλος (5 μονάδες)
1. Ερώτηση από Διάκου που δε θυμάμαι
2. Linguatula Serrata: Τελικοί ξενιστές, Ενδιάμεσοι ξενιστές, πως μολύνονται (και οι 2) και εντόπιση. Νομίζω ήθελε και τι γεννάει.
3. Πως αναπαράγονται (εδώ ζητούσε τι γεννάνε και που), είδος στοματικών μορίων, με τι τρέφονται: stomoxys calcitrans, oestrus ovis, cimex spp, anoplura

Μελισσοπαθολογία
1. Α) Κατηγορίες μελιού και από πού παράγονται
Β) Σημασία της γύρης για τη μέλισσα
2. Νοζεμίαση, παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή της, τρόπος διάγνωσης

Φρύδας (1 μονάδα)
1. Βιολογικός κύκλος Diplylobothrium latum
2. Mολύνουσα μορφή στην σχιστοστόμωση και επίσης να περιγράψουμε την πορεία των άωρων μορφών. (εξειδίκευση)

Παπαζαχαριάδου (1 μονάδα)
1. Πως μολύνονται (μμ) και εντόπιση για: Ascaridia galli, Trichinella spiralis, Spirocerca lupi, Strongylus vulgaris k ακόμα 1 δε θυμάμαι..

2. Πως μεταφέρονται τα παραπάνω... ήθελε νομίζω να πούμε τον τρόπο μετανάστευσης της προνύμφης (στα κύτταρα του τοιχώματος του εντέρου, όπου και εξελίσσεται σε L4, και μετά επιστρέφει στον αυλό του εντέρου) κάτι τέτοιο.


Όποιος θυμάται κάτι άλλο ή αντιληφθεί ότι έχει γίνει λάθος παραπάνω ας το γράψει στα σχόλια ή ας στείλει mail.πηγή: Θ & MooNcatchΙαν '09
Χαραλαμπίδης-Πρωτόζωα
1. α) Τί είναι ο βιολογικός κύκλος παρασίτου;
β) Πώς μετακινούνται τα πρωτόζωα;
2. α) Αναφέρετε μια διαφορά στους βιολογικούς κύκλους των Toxoplasma και Neospora.
β) Πώς μολύνεται ο τελικός ξενιστής με Isospora sp.;

Πρωτοζωώσεις
1. Ποια είναι η διαφορά της "ανοσίας τύπου προάσπισης" και "ανοσίας με αντίσταση στις αναμολύνσεις"; Αναφέρετε από ένα πρωτόζωο για κάθε περίπτωση.
2. α) Με ποιο από τα παρακάτω μπορεί να μολυνθεί άμεσα ο άνθρωπος από σκύλο:
i) Λεισμανίωση ii) Τοξοπλάσμωση iii) Μπαμπεζίωση iv) Σαρκοκυστίωση
β) Πρόληψη Ειμερίωσης στους χοίρους.

Φρύδας
1. α) Τ.Ξ., Ε.Ξ., μολύνουσα μορφή, εντόπιση, είδος Β.Κ. για: i)Paramphistomum cervi, ii)Echinochasmus perfoliatus, iii)Brachylaemus commutatus, iv)Diphylobothrium latum, v)Dipylidium caninum, vi)Echinococcus granulossus, vii)Taenia solium
β)Τί είναι ο κοίνουρος και το κυστικερκοειδές?

Παπαζαχαριάδου
1. Εντόπιση, τρόπο μετανάστευσης προνυμφών, μολύνουσα μορφή για i)Ascaris suum, ii)Ascaridia galli, iii)Strongylus equinus, iv)Ancylostoma caninum

Διάκου
1. Ξενιστές και πώς μολύνονται για τα: i)Haemonchus contortus, ii)Dictiocaulus viviparus, iii)Chabertia ovina, iv)Angiostrongylus vassorum, v)Dirofilaria repens

Παπαδόπουλος-Μελισσοπαθολογία
1. Ποια είναι η σημασία της γύρης στη διατροφή του μελισσιού;
2. Ποια είναι τα αποτελέσματα της μόλυνσης με βαρρόωση για το μελίσσι;

Αρθρόποδα
1.α) Τί τρώνε, τι γεννάνε(αυγό,προνύμφη,νύμφη) και που(ξενιστής,περιβάλλον) τα: i)Cullicoides sp., ii)Ctenocephalides canis, iii)Stomoxys calcitrans, iv)Hippobosca equina
β) Πού ζουν, με τι τρέφονται και πως αναπαράγονται τα i)Phlebotomus spp. ii)Cimex spp.


πηγή: Max


Σεπτ '08
Χαραλαμπίδης-Πρωτόζωα (2μονάδες)
1. α) Τί είναι ενδιάμεσος και τελικός ξενιστής;
β) Με ποιο τρόπο αναπνέουν τα παράσιτα; !!!!!!!!
2. α) Γράψτε μια διαφορά ανάμεσα στους βιολογικούς κύκλους των Toxoplasma gondii και Neospora caninum.!!!!!!!!
β) Πως μολύνεται ο τελικός ξενιστής απο Theileria spp.;

Παρασιτικά Νοσήματα (2μονάδες)
1. α) Ποιος είναι ο βιότοπος της σκνίπας Phlebotomus spp.; !!!!!!!!!
β) Πως μπορεί να μολυνθεί ο άνθρωπος με Toxoplasma gondii απο σκύλο;
2. α) Παθογόνα δράση Eimeria spp.
β) Τι τύπο ανοσίας αναπτύσσει ο τελικός ξενιστής στην Ειμερίωση;

Παπαδόπουλος-Αρθρόποδα (1μονάδα)
α) Chorioptes sp.: Που εντοπίζεται, πως τρέφεται, πως μεταδίδεται και αν έχει ειδικότητα ξενιστή; !!!!!!!!!
β) Που εντοπίζονται τα διάφορα στάδια εξέλιξης των ψύλλων και με τι τρέφονται;

Μελισσοπαθολογία (2μονάδες)
1) Που εντοπίζεται το άκαρι Varroa και πόσο καιρό ζει;
2) Παθογόνα δράση του Acarapis woodi. (Έπειτα από δικαιολογημένα παράπονα το θέμα άλλαξε σε παθογόνα δράση Varroa.) !!!!!!!

Παπαζαχαριάδου (1μονάδα)
α) Ποιος μπορεί να είναι ο βιολογικός κύκλος των Νηματώδων; Αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. !!!!!!!!
β) Ποια είναι η κυριότερη μορφολογική διαφορά που ξεχωρίζει τα Νηματώδη από τα Κεστώδη και τα Τρήματωδη; !!!!!!!!!!

Φρύδας (1μονάδα)
α) Αναφέρετε τις προνυμφικές μορφές των νηματώδων της τάξεως των Cyclophyllidea.
β) Βιολογικός κύκλος του Diphyllobothrium latum.

Διάκου (1μονάδα)
1. Γράψτε τον τελικό ξενιστή και πώς μολύνεται στα παρακάτω:
i) Dirofilaria immitis
ii) Ostertagia spp.
iii) Nematodirus spp.
iv) Dictyocaulus filaria
v) Metastrongylus apri


By Max!!Ιουν '08
ΦΡΥΔΑΣ
1. Τι γνωρίζεται για τη μολύνουσα μορφή του Echinococcus granulosus;
2. Ποιος είναι ο Β.Κ των κεστωδών της τάξης των Pseudophyllidea.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (μέλισσες)
1. Πως γίνεται η διαφοροποίηση φύλου και κάστας στις μέλισσες;
2. Ποιά η παθογόνος δράση της Barroa sp.;

ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
1. Τελικός και ενδιάμεσος ξενιστης, βιολογικός κύκλος, μολύνουσα μορφή και εντόπιση για: α)Toxocara canis β)Strongylus spp. γ)Spirocerca lupi δ)Dirofilaria immitis ε)Ancylostoma caninum.

ΔΙΑΚΟΥ
1. Β.Κ. του Dictyocaulus filaria.
2. Ποιός τελικός ξενιστής και πώς μολύνεται για α)Macracanthorhynchus hirudinaceus β)μία βδέλλα μάλλον την Limnatis nilotica γ)Angiostrongylus vussorum δ)Hirudo medicinalis ε)Nematodirus spp

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
1. Τι τρώνε και τι γεννάνε και που: α)Hippobosca equina β)Tabanus spp. γ)Ctenocephalides canis δ)Oestrus ovis(;) ε)Calliphora spp.
2. Περιγράψτε τον Β.Κ ενός διξένιου κρώτονα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
1. Τι είναι αμφοτεροβίωση;
2. Πρόληψη Τεϊλερίωσης στα βοοειδή.
3. Ποιά είναι η μολύνουσα μορφή και πού βρίσκεται: α)Toxoplasma β)Eimeria γ)Balantium coli δ)Trichomonas ε)Theileria
4. Πρόληψη cryptosporidium.
5. Τι είναι η ανοσία τύπου προάσπιση;
πηγή: Dexter & Φαίδων & ΗρώSOS 2010
Φρυδας:
-leishmania, toxoplasma,babesia
-διαφορες Isospora-Eimeria
-διαφορα στον Β.Κ. της Fasciola hepatica-Dicrocoelium dendriticum
-Διαφορα χερσαιου-υδροβιου κοχλία
Σιγουρα 1 ερωτηση απο τρηματωδη - κεστωδη (βλ.και εισαγωγη!)

Παπαζαχαριαδου
-ταξη Ascaridida

Παπαδοπουλος:
-Teladorsagia circumcinta&Ostertagia ostertagi
-Haemonchus contortus&placei
-Oesophagostomum spp
-Βδελλες
& απο αρθροποδα:
-Διαφορες αναμεσα σε μαλακούς - σκληρους κροτωνες
-Sarcoptes scabiei
-Tabanus spp (νομιζω)
-Oestrus ovis
& απο μελισσες
-αδενικο συστημα στη μελισσα
-10-υδροξυ-δεκενοικο οξυ
-Τροφαλλαξη
-κυκλικος χωρος μελισσας
----
-Βαρροϊκη ακαριαση (με τι ασκειται η παθογονος δραση;)
-Για τη χρηση ολων των φαρμακευτικων σκευασματων ισχυει (κανενα φαρμακο οταν το μελισσι αποθηκευει μελι κ.τ.λ)
-Βιοτεχνικες μεθοδοι
-Νοζεμιαση: Πώς μολυνονται οι μελισσες;
&παραγοντες που ευνοουν το νοσημα
-Στην ασκοσφαιρωση βρισκουμε μουμιοποιημενες προνυμφες εξω απο το μελισσι.

Πρωτοζωωσεις:
-Λεισμανιωση
-Τζιαρντιωση
-Eimeria (κοκκιδιωση)
sos: τα κοκκιδια εχουν ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΙΣΤΗ!!!
-Κρυπτοσποριδιωση
-Τοξοπλασμα
-Besnoitia besnoiti


πηγή: Αναστασία
SOS
Πρωτόζωα:
1. Leishmania spp.
2. Entamoeba spp.
3. Eimeria spp.
4. Toxoplasma gondii
5. Hepatozoon spp.
6. Babesia spp.

Μετάζωα:
1. Fasciola hepatica
2. Schistosoma bovis
3. Diphyllobothrium latum
4. Tainia saginata
5. Tainia solium
6. Echinococcus granulosus {τα πάντα}
7. Strongylous spp.
8. Dictyocaulus filaria
9. Angiostrongylus vasorum
10. Trichinella spiralis

Αρθρόποδα:
1. Demodex spp.
2. Sarcoptes scabiei
3. Musca domestica
4. Lucilia spp.
5. Wohlfarthia spp.
6. Phlebotomus spp.

Μέλισσες:
1. σε τι διαφέρουν οι φυλές των μελισσών
2. ποια είναι η δουλειά της βασίλισσας
3. με τι ασχολείται η εργάτρια
4. όραση και ποιά χρώματα βλέπιει η μέλισσα
5. τι είναι η αποσμηκτική συσκευή
6. το κεντρί
7. τι είναι ο πρόλοβος
8. αναπαραγωγικό σύστημα
9. τι γνωρίζετε για τους υποφαρρυγγικούς αδένες
10. ποιός είναι ο χώρος της μέλισσας
11. κατανομή της εργασίας
12. τροφάλλαξη
13. εκδηλώσεις μελισσών: κυκλικός χορός,μικ΄τός χορός,άλλοι χοροί
14. ποιες είναι οι προϋποθέσεις σμηνουργίας
15. βαρροΪκή ακαρίαση
16. χρήση ουσιών με ακαρεοκτόνες ιδιότητες
17. τι ισχύουν για όλα τα σκευάσματα
18. νοζεμίαση
19. αμερικάνικη σηψιγονία
20. ασκοσφαίρωση
21. απαγορεύεται η χρήση μυκητοστατικών φαρμάκων στη μελισσοκομία
22. εχθροί των μελισσών: σφήκες
23. τι είναι το μελικηρίδιο
24. μέλι από βαμβάκι: μόνο αυτό δεν είναι αποδεκτό στη βιολογική μελισσοκομία
25. μέλι από έλατο
26. κρυστάλλωση
27. μέλι από καστανιά: η μοναδική εξαίρεση γι' αυτό το μέλι είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αγωγιμότητα
28. υδροξυμεθυλοφουρφουράλη+διαστάση
29. πρόπολη


πηγή: nick

Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2008

Μαθήματα 6oυ Εξαμήνου


ΥΛΗ:

8ος ΙΙ Κύκλος 1η Ενότητα : Παθολογία κυκλοφορικού

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Κριτσέπη
1.       Σε διαταραχή δικτυοερρυθροκυττάρων , πώς γίνεται η διόρθωση της τιμής τους
2.       Τι δηλώνει κλίση προς τα αριστερά του λεμφοκυτταρικού τύπου
Μυλωνάκης
1.       Νοσήματα που προκαλούν πανγκυτταροπενία
2.       Συχνότερα νοσήματα που προκαλούν απλαστική αναιμία σε γάτα και σκύλο
3.       Σε ματάγγιση έχουμε πυρετό αλλα ο σκύλος είναι ευδιάθετος , ποιά  η διαφορική διάγνωση και η πιθανότερη αιτία
4.       Παρανεοπλασματικό σύνδρομο σε υπερπαραθυρεοειδιμό και σε υπεργλυκαιμία
5.       Αιμοστατικό προφίλ σε έλλειψη του παράγοντα του von Willebrand
6.       Αίτια υπολειτουργίας αιμοπεταλίων
Γιαδίνης
1.       Παλιά θέματα συν τα αίτια της εντεροτοξιναιμίας τύπου D
Kαλαιτζάκης
1.       Ακροαστικά σε περικαρδίτιδα
Τάσης
1.       Ερυθρά , ηλικία προσβολής και κλινική συμπωματολογία
Παθάν
1.       Πσααχ ( 5 όργανα και αλλοιώσεις που εμφανίζουν )
2.       Σ-Λ (παλιά θέματα )
3.       Αίτιο διάτασης περικαρδίου
4.       Πότε επέρχεται θάνατος σε ρήξη σπλήνα
Πατσίκας
1.       Απεικονιστικά σε ύπτια θέση σε διάταση δεξιάς κοιλίας
Παπάζογλου
1.       Χειρουργική αντιμετώπιση μετεμβολιακού σαρκώματος
Κουτίνας
1.       Αίτια υπέρτασης σε γάτα
2.       Χορηγούμε ΑΜΕΑ, πιμοβενδάμη και φουροσεμίδη χωρίς ανταπόκριση στη αγωγή , με ποιες ουσίες μπορούμε να τροποποιήσουμε την αγωγή
3.       Σε ζώο που έχει ενδοκαρδίτιδα για να μην φορτίσουμε επιπλέον την λειτουργεία της καρδιάς εξαιτίας της αύξησης της συσπαστικότητας , θα δώσουμε .... και είχε διάφορες δραστικές ουσίες όπως ατενολόνη διγοξίνη κ.α. που έπρεπε να επιλέξεις
4.       Σε καρδιακό ασκίτη γιατί δεν δίνουμε φουροσεμίδη
5.       Που δημιουργούνται οι θρόμβοι και που εμφανίζεται θρομβοεμβολή συχνότερα

 Πηγή: ΠαυλίναΙΟΥΝΙΟΣ 2015


ΚΟΥΤΙΝΑΣ: 

1)Δυο ουσίες που χρησιμοποιουμε για την θεραπεία του κολπικού ινιδισμού
2) στις μυοκαρδιοπάθειες της γάτας ποια ειναι φάρμακα εκλογής για
 α) την καρδιακή ανεπάρκεια
β)την μυοκαρδιοπάθεια
γ)την πρόληψη της αρτηριακής θρομβοεμβολής
3)σε ασυμπτωματικό σκύλου με ενδοκάρδωση και φυσημα 4ου βαθμού με ευρήματα καρδιομεγαλίας τι θεραπέια κάνουμε
4)Boxer με λιποθυμικές κρίσεις χωρίς ευρήματα και με υποψία υποκλινικής καρδιομεγαλίας ή καρδιοπάθειας (δε θυμάμαι) : που οφείλονται οι λιποθυμικές κρίσεις (οχι την πθοφυσιολογία) και πως θα γίνει η διαγνωση
5) νομίζω κάτι για σκυλο με διατατική μυοκαρδιοπάθεια (σορρι) 

ΚΡΙΤΣΕΠΗ:
1)τι παρατηρούμε στο μικροσκόπιο σε μεγεθυνση x10 και x 40 
2) κλινικές εκδηλώσεις πρωτογενούς και δευτεροηενούς αιμόστασης

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ:
1) 2 συχνότερες αιτίες παρανεοπλασματικής υπερCa 
2) μονοδύναμο πρωτοκολλο  στο λεφωμα
3)ορισμος μονάδας αίματος για σκύλο-γάτα και συχνότητα αιμοληψίας
4)3 αίτια πυρετού κατα τη μεταγγισή 
5)τυπική κλινική εικόνα ερλιχίωσης και το συχνότερο νοσολογικό σύνδρομο που προκαλέι
6)θεραπευτική αντιμετώπιση της τοξίκωσης απο μυοκτόνες ουσίες

ΓΙΑΔΙΝΗΣ:

1)Έλλειψη ποιων στοιχείων προδιαθέτει σε χρόνια χάλκωση 
2)συμπτώματα λεπτοσπείρωσης
3)φαρμακα εκλογής στην αναπλάσμωση
4)πως μεταδίδεται η πιροπλάσμωση

ΒΟΟΕΙΔΗ:

1) ευρήματα κατα την ακρόαση σε αγελάδα με περικαρδίτιδα

ΤΖΗΚΑ

1)δδ εγκεφαλομυοκαρδίτιδας

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ:

1)γιατι κάνουμε εξαιρεση των αδενωματώδων πολυποδων του ααπευθυσμένου
2) τι θεραπεία κάνουμε σε δερματικό λίπωμα

ΠΑΤΣΙΚΑΣ:

πλάγιο α/α θώρακα : ποια χείλη διακρίνονται στη καρδία και ποια ανατομικά στοιχεία περιέχουν.

ΨΥΧΑΣ:
1) αίτια περικαρδιακής συλλογής
2)τα γνωστά σ/λ
3) σε μερική-ολική ρήξη του σπλήνα το ζωο σπάνια πεθαίνει. σ/λ και γιατί
4) ΠΑΣΣΧ όργανα στόχοι και χαρακτηριστικές αλλοιώσεις.

ΒΙΒΙΑΝ, alex

Σεπτ '14
Πανουσης
1)Διαφορικη διαγνωση μπαμπεζιωσης

Τζηκα
1. Δ/δ κλασικης πανωλης

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. αναπλασμωση ενδοαγγειακη η ενδοσπληνικη
2. χρονια η οξεια χαλκωση πιο συχνη στην ελλαδα και γατι
3.

Παπαζογλου
1.συχνοτερο νεοπλασμα σπληνα
2.πως καθεστερουμε την ολικη σπληνεκτομη

Πατσικας
1.ευρηματα απο πνευμονικη φλεγμονη (?)

ΨΥΧΑΣ
1.Τα γνωστα σ-λ
2. Σε υπεραιμική διόγκωση του σπλήνα (γενικευμένη ή εστιακή) ποιες
είναι οι κύριες αιτίες που την προκαλούν;
3.ειδη μυοκαρδιτιδας και παραδειγματα

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
1.ασφαλης η τυφλη 1η μεταγγιση σε σκυλο και γατα και γιατι
2.παθογενεια και αντιμετωπιση ΧΝΝ
3.τυπικη κλινικη εικονα αιμαγγειοσαρκωματος σπληνικου και καρδιακου

ΚΟΥΤΙΝΑΣ
1.κατι για ΥΜΓ γατας
2.Τι εντοπίζει η ευρέως χρησιμοποιούμενη ορολογική μέθοδος κατά τη
διάγνωση της Διροφιλάριας; Μετά από πόσο καιρό, ύστερα από επιτυχή
θεραπεία, θα βγει το τεστ αρνητικό
3.

πηγή: MargaritaΙουν '14
Κουτινας
1)3 κλινικες εκδηλωσεις της προς τα πισω δεξιας καρδιακης ανεπαρκειας.
2)Μια γάτα με Υπερτροφική Μυοκαρδιοπαθεια από τι κινδυνευει σε διάταση αριστερου κόλπου? Τι θα χορηγησω?
3)Ένα Doberman pincher 5 ετων ερχεται με λιποθυμικες κρισεις κάθε 24ωρο. Εχει λιγο διατεταμενο το τοιχωμα της αριστερης καρδιας. Τι φαρμακο θα χορηγησουμε και ποιο είναι το παθοφυσιολογικο αίτιο των λιποθυμιων?
4)Αναφερατε ποια θα είναι η θεραπεια σε σκυλο με διροφιλαριωση σταδιου 2
5) Εχουμε ένα σκυλο με ενδοκαρδωση και υψηλου βαθμου πνευμονική υπερταση. Ποιο είναι το φαρμακο ή τα φαρμακα εκλογης? Ο ιδιος σκυλος εμφανιζει κολπικο ινιδισμο. Τι ουσια/ουσιες θα του χορηγησουμε?

Τζηκα
1) Θεραπεια επερυθροζωονοσου
2) Διαγνωση και Διαφορικη διάγνωση άνθρακα χοιρου

Πανουσης
1)Διαφορικη διαγνωση μπαμπεζιωσης

Πατσικας
1)Τρία ακτινολογικα ευρήματα που διαφοροποιούν την καρδιακη καμψη λόγω ενδοκάρδωσης μιτροειδους από την κάμψη της καρδιας λογω παρασίτωσης του πνευμονα

Παπάζογλου
1)Γιατι αφαιρουμε τους αδενωματωδεις πολυποδες του απευθυσμενου? Τι εκτομη επιλεγουμε για μετεμβολιακο σαρκωμα στο πλαγιο κοιλιακο τοιχωμα σε γατα?

Μυλωνακης-Κριτσεπη1) Ποιες είναι οι χαρακτηριστικες αιμορραγικες διαταραχες στην κλινικη εξεταση και που οφειλονται?
2) Αίτια αυξημενης και μειωμενης τιμης αιμοτοκρίτη
3) Παρανεοπλασματικα συνδρομα θυμωματος και από ποιο νεοπλασμα του πνευμονικου χωρου θα πρεπει να διαφοροποιειται?
4) Διαφοροποιηση (κλινικα ευρηματα και εργαστηριακες εξετασεις αιμοστασης) τοξικωσης από μυοκτονα με ανταγωνιστικη βιταμινης Κ δραση και μονοκυτταρικη Ερλιχιωση σκυλου.
5)Το πιο συχνο νοσολογικο συνδρομο στην ιογενη λευχαιμια της γατας και στην ιογενη ανοσοανεπαρκεια γατας?

Γιαδινης
1)Διαγνωση πιροπλασμωσης
2)Ποιο ειδος γαλακτος προκαλει αιμολυτικη νοσο σε αμνοεριφια?
3)Θεραπεια αναπλασμωσης
4)Γιατι δεν είναι συχνη η χρονια χαλκωση στην Ελλαδα? (δεν είναι λάθος, αυτό ακριβώς ρώταγε)

Ψυχας
1) Αιτιες διατασης περικαρδιου σε σκυλο κατά τη νεκροτομη (η πρωτη στηλη από το πινακακι σελ 44)
2) Σ/Λ τα κλασικά
3) Σε μερικη/πληρη ρηξη σπληνός το ζωο σπανια πεθαινει. Σωστο/Λαθος και δικαιολογειστε
4) Αλλοιωσεις σε οργανα στο ΠΣΑΑΧ.

πηγή: cheguenikos


Ιουν '13
ΚΟΥΤΙΝΑΣ 
1.ποιο αλλο διουρητικο εκτος της φουροσεμιδης μπορουμε να χορηγησουμε σε περιστατικο με πνευμονικο οιδημα κ ασκιτη?
2. 2 αλλοιώσεις που προκαλλεί η αρτηριακή υπέρταση στην καρδιά.
3. 2 αίτια ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος ELISA για dirofilaria.
4. Τι αρρυθμίες προκαλεί η δεξιά αρρυθμογόνος μυοκαρδιοπάθεια των Boxer.
5. τρια συχνοτερα νεοπλασματα που προκαλουν καρδιακο επιπωματισμο

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 
1. κύρια παρενέργεια της IMHA (πολλαπλής επιλογής) 
2. σκύλος με ΧΝΑ και αναιμία έχει σταθερά καλή κλινική εικόνα με χορήγηση ερυθροποιητίνης. 
3.Μετά εμφανίζει αναιμία.γιατι? (πολλαπλής επιλογής)-μάλλον η σωστή ήταν απο αντίδραση στην ερυθροποιητίνη ώς αντιγόνο.
4. Εργαστηριακά ευρήματα σε νόσο von Willebrand
5. σκύλος κατά την μετάγγιση, παρουσιάζει πυρετό. Δ.δ και τι ελέγχουμε πρίν να συνεχίσουμε.(αν ο πυρετός οφείλετε σε σηψαιμία η αιμολυτική αναιμία)

ΓΙΑΔΙΝΗΣ 
1. διάγνωση εντεροτοξιναιμίας που οφείλετε στο τύπου Α κλωστρίδιο.
2. Διάγνωση χάλκωσης.
3.τρια συμπτωματα σε αιγες με τειλεριωση
4.δυο φαρμακα για θεραπεια πιροπλασμωσης χωρις παρενεργειες

ΤΖΗΚΑ 
Δ.δ ερυθράς

ΚΡΙΤΣΕΠΗ 
1.ποιες ειναι κ που οφειλονται οι αιμορραγικες αλλοιωσεις κατα την κλινικη εξεταση
2. Χρησιμότητα επιχρίσματος αίματος.

ΠΑΝΟΥΣΗΣ 
θεραπευτικό σχήμα αναπλάσμωσης.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
γάτα 12 ετών με μάζα 1,5*1,5 στο πλάγιο θωρακικό τοίχωμα, μάλλον μετεμβολιακό σάρκωμα.τι εκτομή κάνουμε και γιατί;(και είχε 2 επιλογές).

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
εικόνα απο διάταση δεξιάς κοιλίας σε ύπτια ακτινογραφία.

Ψυχας
1.Τα γνωστα σ-λ
2. Σε υπεραιμική διόγκωση του σπλήνα (γενικευμένη ή εστιακή) ποιες είναι οι κύριες αιτίες που την προκαλούν;
3.Ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές της φυματιώδους περικαρδίτιδας των βοοειδών και ποια η μακροσκοπική εικόνα καθεμιας;
4.μορφες ανθρακα σκυλου κ μακροσκοπικα


πηγή: Panagiotis & AJΙαν '13
Ψύχας (Παθ.Αν)
1. Ποια τα επακόλουθα (παθολογοανατομικά) της βλαστικής-βαλβιδικής ενδοκαρδίτιδας; (3)
2. Γράψτε σωστό ή λάθος:
α) Η έλλειψη σεληνίου και βιταμίνης Ε προκαλούν διάμεση μυοκαρδίτιδα..........
β) Στην ενδοκαρδίτιδα προσβάλλεται συχνότερα η μιτροειδής βαλβίδα................
γ) Το υδροπερικάρδιο είναι αποτέλεσμα φλεγμονής του περικαρδίου...........................
δ) Χαρακτηριστική αλλοίωση στον άνθρακα του χοίρου είναι η σπληνομεγαλία...........
ε) Η χορήγηση βαρβιτουρικών ουσιών επιφέρει συρρίκνωση-ατροφία του σπλήνα...............
3. Σε υπεραιμική διόγκωση του σπλήνα (γενικευμένη ή εστιακή) ποιες είναι οι κύριες αιτίες που την προκαλούν;
4. Ποια όργανα προσβάλλονται και ποια η χαρακτηριστική αλλοίωση του καθενός από αυτά, στο Πολυσυστηματικό Σύνδρομο Απίσχανσης των Απογαλακτισμένων Χοιριδίων (ΠΣΑΑΧ).
Όργανο               Χαρακτηριστική αλλοίωση (μακροσκοπική ή μικροσκοπική)...............                       .................
..............                    ...................
...............                    .....................
..................                 ....................
...................                ................


Πατσίκας
Αναφέρατε τρία (3) ακτινολογικά ευρήματα που διαφοροποιούν την καρδιακή κάμψη λόγω ενδοκάρδωσης μιτροειδούς από την αιμοπαρασίτωση του πνεύμονα.

Μυλωνάκης
(Από τις ερωτήσεις που έχει δώσει)
1. Ποια είναι και που οφείλεται η τυπική κλινική εκδήλωση της ερλιχίωσης του σκύλου.
2. α) Ποια είναι η σημαντικότερη ομάδα αίματος στο σκύλο σε σχέση με την ασφάλεια των μεταγγίσεων.
β) Ποια είναι η συχνότερη ομάδα αίματος στις γάτες κοινής ευρωπαϊκής φυλής.
3. Τι προϊόν ενδείκνυται να μεταγγιστεί:
α) σε σκύλο με τοξίκωση με μυοκτόνες ουσίες με ή χωρίς σοβαρή αναιμία
β) σε σκύλο με αναιμία και ΣΚΑ
4. α) Σε ποιο ανατομικό τύπο λεμφώματος του σκύλου παρατηρείται συχνότερα πολυουρία/πολυδιψία και γιατί;
β) Ποιοι είναι οι κυριότεροι δυσμενείς προγνωστικοί δείκτες στο λέμφωμα του σκύλου;


Κριτσέπη
1. Τι σημαίνει η μείωση και η αύξηση του αιματοκρίτη;
2. Εργαστηριακές εξετάσεις σε ζώο που αιμορραγεί.


Παπάζογλου
Γιατί αφαιρούμε χειρουργικά τους αδενωματώδεις πολύποδες στο απευθυσμένο; Τι εκτομή θα κάνουμε στο δερματικό λίπωμα;


Γιαδίνης
1. στην πιροπλάσμωση έχουμε αιμόλυση ενδοαγγειακή ή ενδοσπληνική;
2. Φάρμακα που χορηγούμε στην πιροπλάσμωση χωρίς παρενέργειες.
3. μετάδοση επερυθροζωονόσου.
(νομίζω είχε ακόμη ένα, αλλά όχι άσχετο, από αυτά που έχει βάλει ήδη)

Πανούσης
1. Θεραπευτικό σχήμα αναπλάσμωσης.


Τζήκα
1. Δ.δ εγκεφαλομυοκαρδίτιδας.
2. Αντιμετώπιση Σιδηροπενικής Αναιμίας γαλουχούμενων χοιριδίων.

Κουτίνας
δε θυμάμαι καλά, είχε μία που ρωτούσε τη βασική παρενέργεια της φουροσεμίδης πάντως.


πηγή: sofΣεπτ '12

ΤΖΗΚΑ
Διάγνωση και διαφορική διάγνωση άνθρακα

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Θεραπεία και πρόληψη στη βακιλική αιμοσφαιρινουρία

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Γιατί αφαιρούμε χειρουργικά τους αδενοματώδεις πολύποδες στο απευθυσμένο; Τι εκτομή θα κάνουμε στο δερματικό λίπωμα;

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1)Θεραπεία τεϊλερίωσης.
2)Σε ποια δύο αίτια οφείλεται η αναπλάσμωση;
3)Διάγνωση πιροπλάσμωσης σε νεκρό ζώο.
4)Φάρμακα εκλογής στη θεραπεία της χάλκωσης των προβάτων.
5)Από τι πεθαίνουν τα πρόβατα στα διάφορα αιμολυτικά νοσήματα.

ΨΥΧΑΣ
1)Αίτια διάτασης περικαρδίου.
2)Σ/Λ
3)Νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις που προκαλούν σπληνομεγαλία στη γάτα και στο σκύλο.
4)Μακροσκοπικές αλλοιώσεις οξείας αιμολυτικής αναιμίας.

ΚΟΥΤΙΝΑΣ
1)2 αίτια που προκαλούν υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια στη γάτα.
2)Φάρμακο εκλογής για την αντιμετώπιση της κοιλιακής ταχυκαρδίας σε διάταση ή στροφή στομάχου στο σκύλο.
3)Υπέρταση της γάτας να πούμε ένα βασικό αίτιο της… (τα άλλα δε τα θυμάμαι)
4)Ποιες 2 βαλβίδες επηρεάζονται κυρίως στην βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα;
5)Σε γάτα με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια παρατηρείται δύσπνοια. Σε ποιες 2 νοσολογικές καταστάσεις μπορεί αυτή να οφείλεται και πως (ποιες τεχνικές) μπορούμε να τις διαφοροποιήσουμε για να φτάσουμε σε διάγνωση.

ΚΡΙΤΣΕΠΗ
1)Πότε έχουμε αυξημένο και πότε μειωμένο αιματοκρίτη.
2)Σε ένα σκύλο ή γάτα που αιμορραγεί ποιες εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να κάνουμε;

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
1)Ποια τοξίκωση συνδέεται με την πρόκληση απλαστικής παγκυτταροπενίας;
2)Μια γάτα ομάδας αίματος Β γιατί δε πρέπει να δεχθεί αίμα από μια γάτα Σιαμ;
3)Επίκτητα νοσήματα και παθολογικές καταστάσεις που οδηγούν σε υπερλειτουργία των αιμοπεταλίων.
4)Διαφοροποίηση στην κλινική εικόνα και στο αιμοστατικό προφίλ στην τοξίκωση από μυοκτόνες ουσίες με ανταγωνιστική της βιταμίνης Κ δράση και της αιμορροφιλίας Α.

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Τι παρατηρούμε σε πλαγιοπλάγιο ακτινογράφημα σε σκύλο που πάσχει από D.immitis; (νομίζω πως ήταν έτσι η διατύπωση)


Πηγή: JohnΙούν '12
ΚΟΥΤΙΝΑΣ(2,5)
1. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ 2 ΛΟΓΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΓΟΞΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΑΡΔΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΔΕΞΙΑ ΣΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΑΡΔΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
3. ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ(ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ… ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ?) ΣΕ ΓΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΤΟΦΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΥΣΠΝΟΙΑ
4. ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ WOLBACHIA, ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΦΑΡΜΑΚΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
5. ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΒΕΝΑΖΕΠΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΟΣΕΜΙΔΗΣ.

ΚΡΙΤΣΕΠΗ-ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ(1-2)
1. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
3. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ BLACKBOARD ΓΙΑ :36,75,71,57

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ(ΔΕΝ ΕΒΑΛΕ ΠΑΝΟΥΣΗΣ)
1. ΣΕ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ ΤΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ? ΑΠ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
2. ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ? ΑΠ: ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΚΕΝΤΗΣΗ… ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΗΜΡΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΤΖΗΚΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΣΥΧΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΤΟ ΣΠΛΗΝΑ,ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΖΩΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ?

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΑ
2. ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΧΑΛΚΩΣΗ
3. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΡΟΝΙΑ Η Η ΟΞΕΙΑ ΧΑΛΚΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
4. ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΕΙΛΕΡΙΩΣΗΣ
5. ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΡΟΠΛΑΣΜΩΣΗ?

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΥΟΚΡΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΟΚΑΡΔΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ο υπερηχος εντοπιζει αυξηση μεγεθους καρδιας0, 20%.40%,50%, 90% και γιατι…
(ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΤΟ ΕΚΦΡΑΖΩ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ Ι Δ Ε Α ΤΙ ΖΗΤΟΥΣΕ…SORRY ΠΑΙΔΙΑΑΑ)

ΨΥΧΑΣ
1. Σ-Λ
2. ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ ΣΠΛΗΝΑ
3. ΕΡΥΘΡΑ… ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
4. ΑΙΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗΣ ΣΠΛΗΝΟΜΕΓΑΛΙΑΣ


πηγή: Kitty<3


Ιούν '11 
ΤΖΗΚΑ
Διαφορική διάγνωση εγκεφαλομυοκαρδίτιδας και αντιμετώπιση

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Ποια είναι η πιο συχνή πρωτογενής πηγή χάλκσωσης στην Ελλάδα;
2. Ευαίσθητη φυλή προβάτου στην πιροπλάσμωση
3. Ποιο νόσημα είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία;
4. Η κατανάλωση ποιου γάλατος προκαλεί αιμόλυση στα αμνοερίφια;
5. Η δηλητηρίαση από κρεμμύδια είναι ενδοαγγειακή ή ενδοσπληνική;

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Ποια νοσήματα κάνουν ενδοαγγειακή και ποια εξωαγγειακή αιμόλυση;

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Πως εμφανίζεται η φυσιολογική καρδιά γάτας σε πλάγιο ακτινογράφημα;

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
Γιατί αφαιρούμε χειρουργικά τους αδενωματώδεις πολύποδες το απευθυσμένου; Τι εκτομή θα κάνουμε σε δερματικό λίπωμα;

ΚΡΙΤΣΕΠΗ
1. Ποιες αιμορραγικές αλλοιώσεις διαπιστώνουμε στην κλινική εξέταση και ποια τα αίτιά τους;
2. Χρησιμότητα του επιχρίσματος αίματος

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
1. Τι θα ρωτούαμε στο ιστορικό και τι εργαστηριακές εξετάσεις θα κάναμε για να διαφοροποίσουμε την πρωτογενή από τη δευτερογενή αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία στο σκύλο;
2. Ποιο είναι το συχνότερο αίτιο χρόνιας αιμορραγικής αναιμίας στα κουτάβια και στους υπερήλικους σκύλους;
3. Ποιο είναι το πιο συχνό αίτιο της απλαστικής παγκυτταροπενίας;
4. Ποιο είναι το συχνότερο ανοσολογικό σύνδρομο που προκαλείται στην FeLV; Το εμβόλιο επηρρεάζει το αποτέλεσμα της ορολογικής διαγνωστικής εξέτασης;(Εξηγήστε γιατί)

ΚΟΥΤΙΝΑΣ
1) Τυπικά κλινικά συμπτώματα της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας στη γάτα.
2) Σε αρρυθμογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας σε Boxer τι φάρμακα χορηγούμε και που αποσκοπεί η θεραπεία τους;
3) Ποιο είναι το κύριο εύρημα στο ΗΚΓ στην περικαρδιακή συλλογή και ποια αρρυθμία προκαλείται σε διάτρηση του μυοκαρδίου κατά την περικαρδιοκέντηση;
4) Σε ποια κατηγορία ανήκει η πιμοβενδάνη και 2 τρόποι που δρα στην καρδιακή ανεπάρκεια.Γιατί δεν τη χορηγούμε σε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια;
5) Πως θα διαπιστώσουμε κλινικά την αρτηριακή θρομβοεμβολή στα οπίσθια άκρα μιας γάτας; Τι μπορεί να προκαλέσει η απότομη μεταφορά αίματος;

ΨΥΧΑΣ
1. Σ/Λ
α) Η φλεγμονή του ενδοκαρδίου είναι πιο συχνή στη μιτροειδή βαλβίδα
β) Η έλλειψη Se και βιταμίνης Ε προκαλεί νέκρωση του μυοκαρδίου
γ) Οι ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν πυώδη μυοκαρδίτιδα
δ) Στο χοίρο το κύριο σύμπτωμα στον άνθρακα είναι η σπληνομεγαλία
ε) Τα βαρβιτουρικά προκαλούν ατροφία του σπλήνα

2. Τι αλλοιώσεις έχουμε και σε ποα όργανα στο ΠΣΑΑΧ;
3. Που οφείλεται η υπεραιμική διόγκωση (γενικευμένη και εντοπισμένη) στο σπλήνα;
4. Ποιες είναι οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις στην οξεία αιμολυτική αναιμία;

πηγή: Νίκη, Αναστασία, Παναγιώτης, Ηλιάνα


Ιαν '11
TZHKA
Διάγνωση και δ/δ άνθρακα.

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
Αιτιολογική θεραπεία και πρόληψη βακιλλικής αιμοσφαιρινουρίας.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Φάρμακο εκλογής για θεραπεία χάλκωσης.
2. Αναφέρετε τις 2 ουσίες που χρησιμοποιούνται για πρόληψη χάλκωσης.
3. Γάλα ποιανού είδους ζώου προκαλεί αιμολυτική νόσο σε αμνοερίφια?
4. Ποιο νόσημα κάνει ενδοσπληνική αιμόλυση?
5. Ποια αιμολυτικά νοσήματα σχετίζονται με τη διατροφή?

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ποια 4 ευρήματα υποδηλώνουν καρδιομεγαλία σε πλάγιο απλό ακτινογράφημα

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
α)Γιατί κάνουμε τοπική εκτομή σε λίπωμα;
β)Αντιμετώπιση σαρκώματος και γιατί επιλέγουμε τη συγκεκριμένη μέθοδο.

ΨΥΧΑΣ
1. Σε διάνοιξη του περικαρδιακού σάκου σκύλου διαπιστώνουμε αιμορραγική συλλογή. Αναφέρετε ποιες παθολογικές καταστάσεις μπορεί να το προκάλεσαν
2. Οι παρακάτω προτάσεις περιέχουν επιστημονικό λάθος. Υπογραμμίστε το και γράψτε το σωστό.:
α)Η έλλειψη Se και βιτ. Ε προκαλεί διάμεση μυοκαρδίτιδα
β) Οι ιογενείς λοιμώξεις δίνουν πυώδη μυοκαρδίτιδα
γ) Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια ιστοπαθολογικά φαίνεται με υπερτροφία μυικών κυττάρων.
(και άλλες 2 που δε θυμόμαστε..)
3. Σ/Λ
α)Τα βαρβιτουρικά προκαλούν υπεραιμική διόγκωση του σπλήνα
β)Η στροφή του σπλήνα είναι πολύ συχνή στο χοίρο και τα μηρυκαστικά.
(και άλλα 2 με ρήξη σπλήνα..)
4. Μορφές ερυθράς και μακροσκοπικά της καθεμιάς.

ΚΟΥΤΙΝΑΣ
1. Σε σκύλο με ενδοκάρδωση και ΣΚΑ πώς θα τροποποιούσατε τη διατροφή? Η χορήγηση φουροσεμίδης τι κινδύνους εμπεριέχει σε αυτή την περίπτωση?
2. Πείτε 3 χαρακτηριστικά κλινικά ευρήματα σε περικαρδιακή συλλογή. Η χορήγηση διουρητικών ενδείκνυται για τη μείωση της συλλογής υγρού? Ναι ή όχι και γιατί?
3. Σε ασυμπτωματική γάτα με ΥΜΚ διάταση ποιού διαμερίσματος της καρδιάς έχουμε και γιατί? Τι προληπτική θεραπεία θα προτείνατε και γιατί?
4. Το εναλλακτικό σχήμα μελαρσομίνης (εξηγούσε και ποιο είναι ) σε τι αποσκοπεί στη διροφιλαρίωση του σκύλου? Γιατί ακολουθεί αμέσως μετά θεραπεία με μιλμπεμυκίνη και μοξιδεκτίνη?
5. Ποια είναι η κύρια παθολογική κατάσταση που χρησιμοποιείται η διγοξίνη και ποια η κύρια παρενέργεια που αυτή προκαλεί?

ΚΡΙΤΣΕΠΗ
1. Έγκλειστα ερυθροκυττάρων και τι υποδηλώνουν.
2. Κλινικά και εργαστηριακά για πρωτογενή αιμόσταση.

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
1. α) Κλινικά ευρήματα οξείας αιμολυτικής αναιμίας σε σκύλο. β) Εργαστηριακά ευρήματα γάτας με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
2. Τυπικό αιμοστατικό προφίλ σκύλου με νόσο von Willebrand
3. Κτ για τις ομάδες αίματος (ποίες πρέπει να προσέχουμε σε σκύλο- γάτα στη μετάγγιση)
4. α) Ποιο παρανεοπλασματικό σύνδρομο προκαλεί πολυουρία- πολυδιψία? β) Κλινική εκδήλωση συνδρόμου πρόσθιας κοίλης φλέβας …


πηγή: Trelovet + gabby


Σεπτ '10
Βοοειδή
:
Ποια νοσήματα κάνουν ενδοαγγειακή και ποια εξωαγγειακή αιμόλυση

Χοίροι:
Δ.δ. Ερυθράς

Γιδοπρόβατα:
1. Τρόπος μετάδοσης τεϊλερίωσης
2. Ουσίες για πρόληψη χάλκωσης
3. Μέθοδοι επιβεβαίωσης πιροπλάσμωσης
4. Το τάδε νόσημα(;) κάνει ένδοαγγειακή ή ενδοσπληνική αιμόλυση;

Παθάν:
1. Είδη μυοκαρδίτιδας και παραδείγματα
2. Αλλοιώσεις Συνδρόμου απίσχνασης απογαλ.χοιριδίων
3. Αίτια σπληνομεγακίας στα σκυλόγατα
4. 5 ΣΛ που δεν τα θυμάμαι...
Χειρουργική:αντιμετώπιση αιμαγγειωσαρκώματος-χρόνος επιβίωσης μετά την επέμβαση-δυσμενείς προγνωστικοί δείκτες-πού δίνει μεταστάσεις

Αίμα:
1. Τι σημαίνει η αύξηση και μείωση του αιματοκρίτη και από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η τιμή του
2. Είδη λεμφαδενίτιδων
3. Ομάδες αίματος σκύλου και ποια είναι η πιο σημαντική για μετάγγιση
4. Τυπικό αιμοστατικό προφίλ σκύλου με αιμοφιλία α
5. Συχνότερος τύπος λεμφώματος και ποια ουσία έχει αυξήσει πολύ το χρόνο επιβίωσης των ασθενών

Καρδιολογία:
1. Θεραπεία ασυμπτωματικού σκύλου με ενδοκάρδωση,με ήπια καρδιομεγαλία στο α/α
2. Πού αποσκοπεί η θεραπεία ασυμπτωματικής γάτας με ΥΜΚ
3. Σε ποια πάθηση του σκύλου κυρίως χορηγείται δοβουταμίνη-τρόπος χορήγησης-σημαντικότερες παρενέργειες
4. Πού οφείλεται η μη ανταποκρινόμενη δεξιά ΣΚΑ σε σκύλο με ενδοκάρδωση
5. Ποια η κύρια επιπλοκή της παρακέντησης του περικαρδιακού σάκκου σε ζώο με συλλογή στο περικάρδιο;Γιατί προτιμάται η προσπέλαση απ'το δεξιό ημιθωράκιο;

Ακτινολογία:
1. Σχήμα καρδιάς σε πλάγια α/α σκύλου collie
2. Αλλοιώσεις πνεύμονα σε διροφιλαρίωση(ΝΟΜΙΖΩ!)


πηγή: Κατερίνα


Ιούν '10
Κουτίνας
1. Ποια η συχνότερη αρρυθμία στην ενδοκάρδωση σκύλου και γιατί
2. Φάρμακα για δεξιά αρρυθμογόνο μυοκαρδιοπάθεια (3) και ένα που χορηγώ iv
3. Ένα περιστατικό διροφιλαρίωσης, όπου ζητούσε διαφορική διάγνωση και γιατί ενώ υπάρχει μικροφιλαραιμία δεν μπορούμε να το δούμε με το test.
4. Ένα περιστατικό ενδοκάρδωσης σκύλου όπου ανταποκρινόταν καλά στη θεραπεία μία μέρα εμφάνισε συμπτώματα(νομίζω βήχα). Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό και ποια τα αίτια
5. ΥΜΚ γάτας.

Ψύχας
1. Μορφές αμυλοείδωσης σπλήνα και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά.
2. Μορφές ερυθράς και μακροσκοπικά της κάθε μιας.
3.Μακροσκοπικές αλλοιώσεις οξείας αιμολυτικής κρίσης.
4. Ερωτήσεις σωστού λάθους.

Πανούσης
1. Αιτολογική θεραπεία μπαμπεζίωσης

Γιαδίνης
1. α) Ποιου ζώου γάλα προκαλεί αιμολυτική νόσο στα αμνοερίφια
β)Πρωτογενής πηγή χάλκωσης στην ελλάδα
γ)Δηλητηρίαση απο κρεμμύδια. Ενδοσπληνική η ενδοαγγειακή

Τζήκα
1. Διαφορική διάγνωση εγκεφαλομυοκαρδίτιδας και θεραπεία.


Κριτσέπη
1. Ποια έγκλειστα βρίσκουμε στα ερυθρά αιμοσφαίρια.
2.Πρωτογενής αιμόσταση.

Μυλωνάκη και Πατσίκα δε θυμάμαι (sorry!)


πηγή: Ιόλη
Ιαν '10
ΠΑΤΣΙΚΑΣ (0,5)
1. Ακτινολογικά ευρήματα αριστερής καρδιομεγαλίας σε πλάγιο ακτινογράφημα θώρακα.

ΤΖΗΚΑ (0,5)
α. Πρόληψη σιδηροπενικής αναιμίας χοίρων.
β. Δ/Δ εγκεφαλομυοκαρδίτιδας.

ΠΑΝΟΥΣΗΣ (0,5)
1. Σε ποια νοσήματα των βοοειδών συμβαίνει κατά κανόνα ενδοαγγειακή αιμόλυση και σε ποια εξωαγγειακή;

ΓΙΑΔΙΝΗΣ (0,5)
α. Θεραπεία λεπτοσπείρωσης.
β. Μετάδοση επερυθροζωονόσου.
γ. 2 ουσίες για πρόληψη χάλκωσης.
δ. Διάγνωση τεϊλερίωσης.

ΨΥΧΑΣ (2)
1. Σε 5 προτάσεις να βρούμε το λάθος και να το διορθώσουμε.
2. Μορφές αμυλοείδωσης σπλήνα κ μακροσκοπικά κάθε μιας.
3. Διάταση περικαρδιακού σάκου,ποιες καταστάσεις μπορεί να το προκαλέσουν;
4. Πολυσυστηματικό σύνδρομο απίσχνανσης των χοιριδίων.Σε ποια όργανα κάνει αλλοιώσεις και ποιες είναι οι κύριες σε κάθε ένα;

ΚΡΙΤΣΕΠΗ (1)
1. Εξέταση επιχρίσματος αίματος με καταδυτικό φακό σε μεγέθυνση Χ100.
2. Εργαστηριακή διερεύνηση πρωτογενούς αιμόστασης.

ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ (2)
1. Εργαστηριακή και κλινική διαφοροποίηση χρόνιας ερλιχίωσης και τοξίκωσης από μυοκτόνα με αντιβιταμίνη-Κ δράση.
2. Ισοερυθρόλυση νεογνών-γιατί συμβαίνει;
3. Ποιες είναι οι πιο συχνές εξωμυελικές μη αναγεννητικές αναιμίες;
4. Ποια νεοπλάσματα προκαλούν σύνδρομο υπεριξώδους;

ΚΟΥΤΙΝΑΣ (2,5)
1. ΔΜΚ-σε ποιες φυλές προκαλεί αιφνίδιο θάνατο και ποια αρρυθμία ευθύνεται γι'αυτό;
2. Ενδοκάρδωση μιτροειδούς με κολπικό ινιδισμό-φάρμακο εκλογής και παρενέργειες.
3. Περικαρδιακή συλλογή με καρδιακό επιπωματισμό-πείτε 3 συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν και..?
4. Διροφιλαρίωση-φάρμακο εκλογής για πρόληψη και γιατί δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ζώο που έχει διροφιλαρίωση με μικροφιλαριαιμία.
5. α)Η ΥΜΚ γάτας κάνει αρτηριακή υπέρταση;Αν ναι,πώς;
β)Εξηγήστε γιατί μπορεί να παραλύσουν τα οπίσθια άκρα ζώου με ΥΜΚ και γιατί παρατηρείται διόγκωση του αριστερού κόλπου.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (0,5)
1. Πρόληψη ποιων νεοπλασμάτων επιτυγχάνεται με ορχεκτομή;


πηγή: Ανατολή & snoufΣεπτ '09
Πανούσης (0,5)
Αιτιολογική θεραπεία αναπλάσμωσης.

Γιαδίνης (0,5)
1. Ουσίες για πρόληψη χάλκωσης.
2. Ουσίες για θεραπεία χάλκωσης.
3. Θεραπεία επερυθροζωονόσου.
4. Διάγνωση πιροπλάσμωσης.

Πατσίκας (0.5)
Ποια είναι η ιδανική λήψη απλής ακτινογραφίας για τον σπλήνα και γιατί;

Παπάζογλου (0.5)
Ενδείξεις μερικής σπληνεκτομής & ποιο το πλεονέκτημα της χρήσης συρραπτικού;

Τζήκα (0.5)
Διαφορική διάγνωση ερυθράς χοίρου.

Ψύχας (2)
1. Σώστο-λάθος
2. Σιδηποπενική αναιμία χοιριδίων: ποιες ηλικίες και ποια τα μακροσκοπικά ευρύματα;
3. Αίτια σπληνομεγαλίας σε σκύλο και γάτα.
4. Μορφές ερυθράς και μακροσκοπικά της κάθε μιας.

Κουτίνας(2.5)
1. ΒΟΧΕΡ 9 ετών με λιποθυμικές τάσεις και εύκολη κόπωση, φυσιολογική ακτινογραφία
και υπεριχογράφιμα. Ηλεκτροκαρδιογράφημα με κοιλιακές εκτακτοσυστολές. Ποια η πιθανή διάγνωση και ποια μέθοδος εκλογής της διάγνωσής της;
2. Ασκίτης από διροφιλαρίωση, αίτια και θεραπεία.
3. Όργανα που χτυπάει η υπέρταση στην γάτα.
4. Σκύλος με ενδοκάρδωση εμφανίζει καρδιομεγαλία και μηχανικό βήχα. Ποια η
θεραπεία για μείωση του μεγέθους της καρδιάς;
5. Pείτε 2 καρδιοπάθειες του σκύλου όπου εμφανίζεται κολπικός ινιδισμός και εξηγήστε γιατί παρατηρείται σε κάθε μια από αυτές.

Κριτσεπη-Μυλωνακης (3)
1. Σε τι χρησιμεύει το επίχρισμα αίματος;
2. Μορφολογικές διαταραχές λευκών.
3. Φάρμακα εκλογής για θεραπεία αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας.
4. Μέθοδοι επιβεβαίωσης erlichias canis και ποια η συχνότερη αιματολογική διαταραχή στην μονοκυτταρική ερλιχίωση;
5. Γιατί στους σκύλους δεν υπάρχει πρόβλημα μετάγγισης αίματος ασχέτως ομάδας την πρώτη φορά ενώ στην γάτα όχι;
6. Κλινική εικόνα θυμώματος στην γάτα.


πηγή: ΙωάνναΙούν '09
ΧΟΙΡΟΙ- Τζήκα
1. Διαφορική διάγνωση εγκεφαλομυοκαρδίτιδας.
2. Θεραπεία ερυθράς.

ΒΟΟΕΙΔΗ- Πανούσης (0.5)
Διαφορική διάγνωση λεπτοσπείρωσης.

ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ- Γιαδίνης (0.5)
1. Ποια η πρωτογενής πηγή μόλυνσης στην Ελλάδα της χάλκοσης;
2. Η κατανάλωση γάλατος ποιου ζώου προκαλεί αιμολυτική νόσο στα αμνοερίφια;
3. Ποια φυλή προβάτων θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πιροπλάσμωση;
4. Η δηλητηρίαση από κρεμμύδια και σταυρανθή προκαλεί ενδοαγγειακή ή ενδοσπληνική αιμόλυση;
5. Ποια αιμολυτική νόσος είναι επικίνδυνη και για τον άνθρωπο;

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ- Πατσίκας (1)
Με ποιον τρόπο εκτιμάται ακτινολογικά το μέγεθος της καρδιάς της γάτας;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- Παπαζογλου (0.5)
Ενδείξεις ολικής σπληνεκτομής και επιπλοκές σπληνεκτομής.

Μυλωνάκης- Κριτσέπη (3)
1. Τι περιλαμβάνει η γενική εξέταση αίματος;
2. Ποίες κατηγοριες φλεγμονωδών λεμφαδενοπαθειών γνωρίζετε;
3. Με ποια νεοπλάσματα συνδέεται συχνότερα η παρανεοπλασματική υπερασβεστιαιμία σκύλου. Ποια φαρμακετική αγωγή να αποφεύγεται μέχρι να γίνει διερεύνηση του αιτίου της υπερασβεσιαιμίας;
4. Πως διαφοροποιείται κλινικά η αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε διαταραχή αιμοπεταλίων σε σχέση με την αντίστοιχη διαταραχή των παραγόντων πήξης του αίματος. Ποιο σύνδρομο μπορεί να χαρακτηρίζεται από μικτή κλινική εικόνα;
5. Διάγνωση χρόνιας λεμφκυτταρικής λευχαιμίας σε σκύλο και ποιο λοιμώδες νόσημα μπορεί να χαρακτηρίζεται από παρόμοια αιματολογικά ευρήματα;
6. Σε περιπτώσεις που τα ουτερόφιλα είναι>10000 και μικρότερα από αυτή την τιμή πως αντιμετοπίζετε τις δυο διαφορετικές καταστάσεις;

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ- Κουτίνας (2.5)
1. Κλασικό πρωτόκολλο για χορήγηση μελαρσομίνης σε σκύλο με διροφιλαρίωση και τρόπος και μέθοδος χορήγησης (οχι δόσεις, μόνο συχνότητα χορήγησης).
2. Ποια είναι η κλινική εκδήλωση τις πνευμονικής υπέρτασης και ποια τις πνευμονικής θρομβοεμβολής;
3. Ποίες μυοκαρδιοπάθειες υπάρχουν στο σκύλο και τι χρησιμοποιούμε για να καταλήξουμε σε διάγνωση;
4. Θεραπεία σε γάτα με 1 σταδίου υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και κλινική εκδήλωση ασκητή.
5. Περιστατικό: collie σκυλί με θετικό φλεβικό σφυγμό και ξαφνική απότομη εμφάνιση ασκήτη. Τι θεωρείτε ποιο πιθανό να έχει συμβεί, πως οδηγείστε σε διάγνωση και θεραπεία που προτείνετε;

ΠΑΘ.ΑΝ.- Ψύχας (2)
2 ερωτήσεις σωστού-λάθους που η μια ήθελε και να κανεις διορθώσεις από πάνω
-ποίες κατηγοριες αμυλοείδωσης σπλήνα γνωρίζετε και μακροσκοπική εικόνα καθεμιάς
-μακροσκοπικά ευρήματα της οξείας αιμολυτικής κρίσης


πηγή: Δανάη & ΕλένηΙαν '09
ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ
- Κουτίνας (2.5)
1. Kλινική εικόνα βακτηριδιακής ενδοκαρδίτιδας σκύλου
2. Σε σκύλο με ασυμπτωματική ενδοκάρδωση (στάδιο 2)θα χορηγούσαμε ανάλατη διατροφή; Δικαιολόγιση.
3. Ποια είδη μυοκαρδιοπάθειας γνωρίζετε στην γάτα κ επιγραμματικά την παθογένια της καθεμιάς.
4. Ποια είναι τα όργανα στόχος της αρτηριακής υπέρτασης στην γάτα και ποια φάρμακα χορηγούμε συνήθως για την αντιμετώπιση της;
5. Ποιος κίνδυνος υπάρχει απο χορήγηση β-αποκλειστών σε σκύλο με κολπικό ινιδισμό που οφείλεται σε διατατική μυοκαρδειοπάθεια;

ΠΑΘ.ΑΝ.- Ψύχας (2)
1. Κατά την διάνοιξη της θωρακικής κοιλότητας σκύλου διαπιστώνουμε διάταση περικαρδιακού σάκου. Ποίες παθολογικές καταστάσεις επιφέρουν αυτή την μεταβολή;
2. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις οξείας αιμολυτικής κρίσης. (αναφορικά)
3. Μορφές υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και μακροσκοπική εικόνα καθεμιάς.
4. Όργανα που προσβάλλονται και χαρακτηριστικές αλλοιώσεις στο καθένα στο πολυσυστηματικό σύνδρομο απίσχνανσης απογαλακτισμένων χοιριδίων.


ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Παπαζογλου (0.5)
1. Ορισμός τοπικής εκτομής δερματικού όγκου και σε ποια νεοπλάσματα μπορεί να βρει εφαρμογή (κυκλώστε): α.μετεμβολιακό ινοσάρκωμα γάτας. β.μαστοκύττωμα. γ.διηθητικό λίπωμα. δ.αδένωμα θυρεοειδούς γάτας

Μυλωνάκης- Κριτσέπη
(3)
1. Εργαστηριακές εξετάσεις σε ζώο που αιμορραγεί.
2. Εργαστηριακή διαφοροποίηση τοξικότητα απο μυοκτόνες ουσίες με αντι-Κ δράση από αιμοφιλία Α.
3. Αύξηση και μείωση αιματοκρίτη.
4. Ε.canis τι δηλώνει η ανίχνευση αντισωμάτων και DNA;
5. Ποσότητα και συχνότητα αίματος για αιμοδότες.
6. Συχνότερος τύπος λεμφώματος, ποιος συνδέεται με υπερασβεστιαιμία, αξιόπιστοι προγνωστικοί δείκτες λεμφώματος.

ΧΟΙΡΟΙ- Τζήκα
1. δ.δ. άνθρακα.

ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ- Γιαδίνης (0.5)
1. α) Πρόληψη χάλκωσης.
β) Πιροπλάσμωση τρόπος μετάδοσης και θεραπεία.
γ) Κάτι για το αγελαδινό γάλα;

ΒΟΟΕΙΔΗ- Πανούσης (0.5)
1. Αιτιολογική θεραπεία Μπαμπεζίωσης.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ- Πατσίκας (1)
1. Κατά μέτωπο ακτινογραφία θώρακα 3 διαγνώσεις. Ποια παθολογική κατάσταση; Γιατί;πηγή: eleniΣεπτ '08
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ- Πατσίκας (1)
1. Τηλεακτινογραφία καρδιάς.
2. Σε αιμαπαρασίτωση καρδιάς ποια ακτινογραφία βγάζουμε και γιατί;

ΒΟΟΕΙΔΗ
- Πανούσης (0.5)
1. Αιτιολογική θεραπεία αναπλάσμωσης βοοειδών.

ΠΑΘ.ΑΝ.
- Ψύχας (2)
1. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις διατατικής ΜΚΠ σκύλου.
2. Αυλοείδωση σπλήνα:μακροσκοπικές αλλοιώσεις.
3. Άνθρακας: όργανο-χαρακτηριστικές αλλοιώσεις για βοοειδή, χοίρο, σκύλο και ίππο.
4. (Προτάσεις Σ/Λ και διόρθωση)

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ
- Κουτίνας (2.5)
1. Δύο λόγοι που χορηγούμε διγοξίνη σε ΣΚΑ και διατατική ΜΚΠ.
2. Παθολογικές καταστάσεις (3) που προαλούν δευτερογενή υπερτροφική ΜΚΠ σε σκύλο και γάτα.
3. Ουσία για πρόληψη διροφιλαρίωσης και γιατί να γίνεται πρώτα ορολογική δοκιμή.
4. Τι χορηγούμε σε κοιλιακή ταχυκαρδία και τι συμβαίνει σε περίπτωση υπερδοσίας;
5. Σκύλος με ενδοκάρδωση μιτροειδούς και ΣΚΑ που ελέγχονται με διουρητικά, έρχεται με δύσπνοια και πνευμονικό οίδημα. Γιατί και ποια τα αίτια;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- Παπαζογλου (0.5)
1. Διαφορά ριζικής ή τοπικής εκρίζωσης νεοπλάσματος και παραδείγματα.

Μυλωνάκης- Κριτσέπη
(3)
1. Τι ελέγχουμε με επιχρίσματα αίματος;
2. Λοιμώδη νοσήματα που προκαλούν απλαστική παγκυτταροπενία.
3. Αίτια (3) για υπερ- και υπο-λειτουργία αιμοπεταλίων.
4. Το πιο συχνό παρανεοπλασματικό σύνδρομο: κλινικά ευρήματα και αντιμετώπιση.
5. Εξετάσεις για έλεγχο δευτερογενούς αιμόστασης.
6. Επιπλοκές αιμολυτικής αναιμίας.

ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ
- Γιαδίνης (0.5)
1. α)Θεραπεία πιροπλάσμωσης.
β)Νοσήματα με ενδοσπληνική αιμόλυση.
γ)Νοσήματα προβάτου με πτώση γαλακτοπαραγωγής.
δ)Το πιο συχνό αιμολυτικό νόσημα στην Ελλάδα.πηγή: ΕύηΙουν '08
ΓΙΔΟΠΡΟΒΑΤΑ- Γιαδίνης
1. α) Ποια είναι η πρωτογενής πηγή πρόκλησης χάλκωσης των προβάτων στην Ελλάδα;
β) Η κατανάλωση γάλατος ποιου ζώου προκαλεί αιμολυτική νόσο στα αμνοερίφια;
γ) Η δηλητηρίαση από κρεμύδια είναι ενδοσπληνική ή ενδοαγγειακή;
δ) Ποια φυλή προβάτων θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στην πυροπλάσμωση;
ε) Ποια αιμολυτική νόσος των προβάτων είναι επικίνδυνη και για τον άνθρωπο;

ΒΟΟΕΙΔΗ- Πανούσης
1. Ποια είναι η αιτιολογική θεραπεία της πυροπλάσμωσης;

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ- Πατσίκας
1. Πείτε (3) ακτινολογικά ευρήματα της στένωσης της πνευμονικής αρτηρίας.

ΧΟΙΡΟΙ
1. Με ποιες μορφές εμφανίζεται ο άνθρακας στους χοίρους; Ποια νοσήματα πρέπει να περιλαμβάνουμε στη διαφορική διάγνωση;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ- Παπάζογλου
1. Πότε κάνουμε ολική σπληνεκτομή και ποιες είναι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές της ολικής σπληνεκτομής;

ΠΑΘ.ΑΝ.- Ψύχας
1. Ποιες είναι οι διαφορετικές μορφές της φυματιώδους περικαρδίτιδας των βοοειδών και ποια η μακροσκοπική εικόνα καθεμιας;
2. Με ποιες μορφές εμφανίζεται ο άνθρακας στο σκύλο και τη γάτα;
3. (5 ερωτήσεις Σωστού-Λάθους)
4. Ποια νοσήματα στο σκύλο και τη γάτα προκαλούν σπληνομεγαλία; (8 ή 9 μόνο ονομαστικά)

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ- Κουτίνας
1. Σε σκύλο με ενδοκάρδωση μιτροειδούς και φύσημα 4ου βαθμού, αναγωγικού τύπυ αλλά χωρίς συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκεις (ασυμπτωματικό στάδιο) τι θεραπεία θα συστήνατε;
2. Τι εντοπίζει η ευρέως χρησιμοποιούμενη ορολογική μέθοδος κατά τη διάγνωση της Διροφιλάριας; Μετά από πόσο καιρό, ύστερα από επιτυχή θεραπεία, θα βγει το τεστ αρνητικό;
3. Με ποια μέθοδο θα σιγουρεύατε τη διάγνωση της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας; Τι φάρμακο θα χορηγούσατε για την ενίσχυση της συστολικής ικανότητας του μυοκαρδίου;
4. Σε ποια νοσήματα θα έχουμε κολπικό ινιδισμό; Που οφείλεται και ποια είναι η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή;
5. Ποια είναι η πιο συχνή μυοκαρδιοπάθεια στη γάτα και ποια φάρμακα χορηγούμε ανεξάρτητα της ύπαρξης καρδιακής ανεπάρκειας;

Κριτσέπη-Μυλωνάκης
1. Τι υποδεικνύει η ύπαρξη εμπύρηνων ερυθροκυττάρων σε επίχρισμα αίματος;
2. Ποιους τύπους λεμφαδενίτιδας γνωρίζετε;
3. Ποιά είναι η πιο συχνή αναιμία στο σκύλο και στη γάτα; Με ποιες νόσους σχετίζεται;
4. Ποια είναι η πι οσυχνή ομάδα αίματος στη γάτα; Μετάγγιση αίματος ποιου δότη σε ποιο δέκτη θα προκαλέσει οξεία αιμολυτική αντίδραση;
5. Ποιος είναι ο πιο συχνός ανατομικός τύπος λεμφώματος στο σκύλο; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά δυσμενούς πρόγνωσης για το λέμφωμα;
6. Πως μπορούμε να διαφοροποιήσουμε κλινικά την τοξίκωση από μυοκτόνα και την ανοσολογική θρομβοκυτταροπενεία;

πηγή: Γκέλυ & Μαρία Β.

Whiteboard