Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

7ος ΙΙΙ Κύκλος: Εκτροφή και Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών

ΣΕΠΤ 2016

1. τι γνωρίζετε για τη φωτοπερίοδο στα ψάρια?
2. τι είναι οι βαθμοημέρες στα ψάρια αναπαραγωγής?
3. τι γνωρίζετε για το brachiulus κάτι
4. πως φεύγει η αμμωνία από τα κλειστά συστήματα εκτροφής?
5. πως μπορούμε να μειώσουμε το μικροβιακό φορτίο μιας εκτροφής?
6. τι γνωρίζετε για τη λεμφοκύστη?
7. τι γνωρίζετε για τον aphanomyces astakii?
8. ποια ψάρια προσβάλλει η δονακίωση και πρόληψη
9. τι γνωρίζετε για το nodavirus?
10. που βρίσκονται τα παρακάτω παράσιτα:
i) ceratothoa oestroides
ii) gyrodactylus sp

iii) ichthyphthirius


ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015  (ΘΕΩΡΙΑ)

1) Πως μεταβάλλεται η διαλυτότητα της ΝΗ3 στο νερό όταν μεταβάλλονται: Α) η θερμοκρασία, Β) το PH, Γ) η αλατότητα, Δ) κατι ακόμα (δεν τα θυμάμαι ακριβώς, αλλά αυτό το στυλ ήθελε)

2) Ποια Gramm + βακτήρια ξέρετε που είναι παθογόνα για τα ψάρια και ποια νοσήματα αυτά προκαλούν

3) Τι ξέρετε για την διατροφή της πέστροφας

4) Ποια η ιχθυοπυκνότητα στα διάφορα στάδια εκτροφής της πέστροφας στα εντατικά συστήματα εκτροφής

5) Πρόληψη Ιχθυοφθόνωσης

6) Νεκροτομικά ευρήματα και κλινική εικόνα οξείας αιμορραγικής σηψαιμίας.

7) Τι ξέρετε για την βακτηριακή νεφρίτιδα

8) Πότε και γιατί χρησιμοποιούμε την τεχνητή φωτοπερίοδο

9) Ποιά παράσιτα εντοπίζονται στα βράγχια και πώς αντιμετωπίζονται;

10) Δεν θυμάμαι_ΣΚΑΜ_

Σεπτ '14
1)Πώς επηρεάζει η αλατότητα τη συγκέντρωση του οξυγόνου;
2)Να αναφέρεται συνοπτικά τα προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η αυξημένη ιχθυοπυκνότητα
3)Με τί τρέφονται τα ιχθύδια από τη μέρα της εκκόλαψης μέχρι την 45η μέρα;
4)Ποιές είναι οι μέθοδοι τεχνητής γονιμοποίησης στα ψάρια;(ήθελε και 2 λόγια για την κάθε μία)
5)Πώς μπορούμε να οξυγονώσουμε το νερό σε μια εκτατική και σε μια εντατική εκτροφή;;(δεν αναφερόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης)
6)Τί γνωρίζετε για τη νόσο των φυσαλίδων;
7)Με ποιούς τρόπους μπορούμε να περιορίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τη δονακίωση στο λαβράκι;
8)Διαφορική διάγνωση φωτοβακτηριδίασης
9)Ποιά παράσιτα εντοπίζονται στα βράγχια και πώς αντιμετωπίζονται;
10)Ποιά είναι η αιτιολογία και τα νεκροτομικά ευρήματα στην λοιμώδη εγκεφαλοπάθεια - αμφιβληστροειδοπάθεια;

πηγή: Στελλλάρα + VibrioΙουν '14
(Θέματα από Αγγελίδη 1 μονάδα το κάθε θέμα)

1) Πως επιδρά το pH του νερού εκτροφής στην υγεία των εκρεφόμενων ιχθύων. Ποια η σχέση του με την NH3 όσον αφορά την διαλυτότητά της, τον ιονισμό της και την τοξικότητά της στο νερό.
2)Περιγράψτε το κυκλοφορικό σύστημα των ιχθύων.
3)Που και πως εφαρμόζεται η τεχνητή φωτοπερίοδος στην εκτροφή των ιχθύων.
4)Ποιες ενέργειες θα εφαρμόζατε και με ποια σειρά, αν σε μία χερσαία εκτροφή ιχθύων διαπιστώνατε απότομη πτώση της περιεκτικότητας του νερού εκτροφής σε οξυγόνο.
5)Ποια η λειτουργία του βιολογικού και του μηχανικού φίλτρου σε ένα κλειστό κύκλωμα εκτροφής ιχθύων.
6)Πως γίνεται η διάγνωση της λοιμώδους αιμορραγικής σηψαιμίας;
7)Ποια η θεραπεία και με ποιο τρόπο γίνεται αυτή στη νόσο της νέκρωσης των πτερυγίων και της ουράς.
8) Ποια είδη ιχθύων ( γλυκού νερού, θάλασσας, υφάλμυρου νερού ) προσβάλλει η δονακίωση. Ποιος ο αιτιολογικός της παράγοντας και ποια η πρόληψή της.
9)Τι γνωρίζεται για την ιχθυοφόνωση.(Αιτιολογία, συμπτώματα, νεκροτομικά ευρήματα, αντιμετώπιση).
10)Τι γνωρίζεται για την αργούλωση. (Αιτιολογία, συμπτώματα, νεκροτομικά ευρήματα, αντιμετώπιση).

πηγή: cheguenikos
mpelitsaΣεπτ '13
ιχθυολογια
1) πως γινεται η απεκκριση της αμμωνιας απο τα ψαρια και πως επηρεαζεται απο το ph του νερου
2) απο τι επηρεαζεται η συγκεντρωση του οξυγονου στο νερο
3) ειδη εκτροφης ιχθυων
4) τεχνικη παραγωγης φυτοπλαγκτου

ιχθυοπαθολογια
1) φυσαλιδωδης νοσος συμπτωματα και ιστολογικες αλλοιωσεις
2) 4 νοσηματα που κανουν οζιδια/κοκκιωματα
3) ποια εσωπαρασιτα γνωριζετε
4) τι βακτηριακα νοσηματα οφειλονται σε flexibacter, cytophaga, flavobacter
5) νευρικη μορφη αιμορραγικης σηψαιμιας

πηγή: lacmoz


Ιουν '13
Ιχθυολογία 
1. Εξοπλισμός για τον έλεγχο του οξυγόνου και της αμμωνίας στις εντατικές εκτροφές.
2. Μέθοδοι τεχνητής γονιμοποίησης των ψαριών(αναφορικά).
3. Πώς επιτυγχάνεται η μείωση του μικροβιακού φορτίου στο νερό.
4. Τι προβλήματα προκαλεί η αυξημένη ιχθυοπυκνότητα.
5. Τι είναι και που αποσκοπεί η διαλογή(σε ποια στάδια, γιατί).

Ιχθυοπαθολογία 
1. Αίτια και συμτώματα φυσαλιδώδους νόσου.
2. Συμπτώματα και αλλοιώσεις παστερέλλωσης.
3. Αίτια και αλλοιώσεις λιπώδους εκφλυλισης ήπατος.
4. Πώς επιτυγχάνεται η πρόληψη των βακτηριακών νοσημάτων.
5. Συμπτώματα και αλλοιώσεις στα βράγχια και το δέρμα των ψαριών από τα παράσιτα.


πηγή: Παναγιώτης

Ιαν '13
1. Αναφέρετε τις τεχνικές τεχνητής γονιμοποίησης που χρησιμοποιούνται στην πέστροφα
2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη θολερότητα του νερού στη δεξαμενή των ψαριών.
3. Διαφορική διάγνωση δύσπνοιας σε πέστροφα.
4. Διαφορική διάγνωση κοκκιωμάτων.
5. Παρασιτικός καταρράκτης: αίτιο, συμπτώματα, θεραπεία.
6. Τι κάνουμε για να μειώσουμε το μικροβιακό φορτίο του νερού.
7. Λιπώδης εκφύλιση : αίτιο και συμπτώματα
8. Νόσος των φυσαλίδων: αίτιο και συμπτώματα.
9. Τι προκαλεί η αυξημένη χορήγηση τροφής στα ψάρια;
10. Τι κίνδυνοι υπάρχουν αν δεν απομακρύνουμε τα νεκρά αυγά κατά την επώαση.

πηγή: Natalia V.


Σεπτ'12
1. Εαν αυξηθεί απότομα η θερμότητα σε μια δεξαμενή τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν στα ψάρια;
2. Τι προβλήματα προκαλεί η αυξημένη ιχθυοπυκνότητα;
3. Ποιά είναι συγκριτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης κλωβών vs δεξαμενών με τσιμέντο/πλαστικό;
4. Με ποιούς τρόπους μπορούμε να μειώσουμε το μικροβιακό φορτίο του νερού που εισέρχεται σε μια δεξαμενή;
5. Περιγράψτε τα στάδια εκτροφής των ευρύαλων ψαριών (διατροφή, βάρος σε κάθε στάδιο, χειρισμοί, και κάτι ακόμα που δεν μπορώ να θυμηθώ)
6. Αιτια και συμπτώματα της χειμερινής νόσου.
7. Συμπτώματα και αλλοιώσεις α) κτρυπτοκόκκωση β) κρυπτοβίωση
8. Αιτια, συμπτώματα και αλλοιώσεις σε μόλυνση από στρεπτόκοκκο.
9. Τι μπορεί να προκαλέσει η χορήγηση τροφής κακής ποιότητας και τί η χορήγηση ακατάλληλης τροφής;
10. Συμπτώματα και μετρα πρόληψης για την ιχθυοφόνωση.
Πηγή:Emily & Κitty<

Iούν '12
1. Πως αντιμετωπίζονται οι αυξομειώσεις οξυγόνου και αμμωνίας σε κλειστά κυκλώματα εκτροφής των ψαριών;
2. Περιγράψτε το σύστημα εκτροφής των ευρύαλων ψαριών
3. Ποιο εμβολιακό πρόγραμμα εφαρμόζεται;
4. Αναφέρετε τους τρόπους χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών. Πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα
5. Πως απομονώνεται το Vibrio anguillarum;
6. Σε ποιες θερμοκρασίες αναπτύσσεται η δονακίωση λαυρακιού, δονακίωση πέστροφας και ερυθροστοματίτιδα
7. Τι γνωρίζετε για τα ισόποδα;
8. Νεκροτομικά ευρήματα σε αιμορραγική σηψαιμία και λοιμώδη αιμορραγική παγκρεατίτιδα;
9. Τι γνωρίζετε για την ευπάθεια, τον τρόπο μετάδοσης και την παθογένεια της αμυλονίδωσης;
10. Που οφείλεται η συστηματική κοκκιωμάτωση και διαφορική διάγνωση
Πηγή:Νικη
 
Iούν '111. Μέθοδοι οξυγόνοσης νερού
2. Νιτρώδη και νιτρικά πώς παράγονται η σημασία τους και πώς εξουδετερώνονται
3. Ξηρά μεθοδος τεχνητής γονιμοποίησης
4. Ανατομική βραγχίων και ο ρόλος τους
5. Τί δοκιμές κάνουμε για την διάγνωση και επιβεβαίωση ιογενών νοσημάτων στους ιχθύς
6. Μηχανικα φίλτρα σε τί αποσκοπούν
7. Δονακίωση νεκροτομικά ευρήματα
8. Παράσιτο
9. Συμπτώματα και νεκροτομικά ευρήματα βραγχιομύκωσης
10. Παράσιτο

πηγή: Ορφέας


Σεπτ '10
ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ:

1. Tί είδους ενέργειες(εξετάσεις κτλ) θα κάνετε έτσι ώστε να καταλήξετε στον
αιτιολογικό παράγοντα ο οποίος προκαλεί θάνατο σε μια εκτροφή ψαριών;
2. Τι είδους αλλοιώσεις(μακρο-και μικροσκοπικές) μπορεί να παρατηρηθούν:
Α)στο δέρμα των ψαριών
Β)στα βράγχια
Αναφέρετε επίσης κάποια νοσήματα που προκαλούν τις παραπάνω
αλλοιώσεις.
3. Αναφέρετε ποια παράσιτα και ποιοι μικροοργανισμοί προσβάλουν τα
οστρακοειδή;
4. Συμπτώματα -νεκροτομικά ευρήματα-αιτιολογία Δοθιήνωσης.
5. Ποιά νοσήματα προκαλούν αλλοιώσεις στο ΚΝΣ των ψαριών;(νευρικά)

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ:
6. Τί πρέπει να ληφθεί υπόψην για την ανάπτυξη εκτροφής 1 καινούριου είδους
ψαριού για την Ελλάδα; Να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις περ/κες επιπτώσεις.
7. Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα χωμάτινων/τσιμεντένιων-πλαστικών
δεξαμενών
8. Να αναφέρετε συνοπτικά τα στάδια εκτροφής της τσιπούρας, απτο στάδιο του
αυγού έως την αλίευση τους.
9. Τι γνωρίζετε για την τεχνητή γονιμοποίηση πέστροφας;
10. Πώς λειτουργούν τα βιολογικά φίλτρα σ’ένα κλειστό κλυκλωμα;
Πώς μπορούμε να μειώσουμε το μικροβιακό φορτιό του νερού μιας εκτροφής;


πηγή: igrA


Ιούν '10
1. Αναφέρετε τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για επεξεργασία του νερού που υπάρχει στις δεξαμενές και κατά την ανακύκλωσή του σε κλειστού τύπου εντατικές εκτροφές
2. Τρόποι χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών (και πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα)
3. Τρόποι πρόληψης εισόδου και διασποράς λοιμογόνων παραγόντων σε χερσαίες εκτροφές
4. Τι γνωρίζετε για το στάδιο προπάχυνσης των ευρύαλων ψαριών
5. Λεμφοκύστη: αιτιολογία και συμπτώματα
6. Στρεπτόκοκκος: συμπτώματα, αλλοιώσεις και τρόποι διάγνωσης
7. Ιστοπαθολογικά ευρήματα α) επιθηλιοκύστη β) ιδιοπαθής επιδερμική νεοπλασία γ) παστεριδίαση
8. Τι γνωρίζετε για την παρασίτωση από ισόποδα των ευρύαλων ψαριών
9. Αναφέρετε αιτιολογικούς παράγοντες που προκαλούν μερική ή ολική καταστροφή πτερυγίων και ουράς
10. Πώς γίνεται η γονιμοποίηση της πέστροφας και της τσιπούρας σε συνθήκες εντατικής εκτροφής

πηγή: ΛΟΓΑΣεπτ '09
1. Μειωμένο O2 στο νερό. Μέτρα αντιμετώπισης.
2. Αυξημένο CO2 στο νερό. Αιτιολογία και επιπτώσεις.
3. Αυξημένο οργανικό φορτίο στο νερό. Επιπτώσεις.
4. Εμβολιακά προγράμματα ευρύαλων ψαριών. (!??@#$5)
5. Εντατική εκτροφή λαβρακιού. Περιγραφή συστήματος εκτροφής.
6. Ανοιξιάτικη ιαιμία του κυπρίνου. Αιτιολογία. Συμπτώματα, Νεκροτομικά Ευρήματα.
7. Ρικετσίωση. Αιτιολογία. Συμπτώματα. Νεκροτομικά Ευρήματα.
8. Φυματίωση. Αιτιολογία. Συμπτώματα. Διαφορική Διάγνωση.
9. Παρασίτωση από ισόποδα. Τι γνωρίζετε.
10.Ανισόρροπη διατροφή. Επιπτώσεις.


πηγή: Γιώργος Σ.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μαυρο χαβιαρι:χαρακτηριζονται αποκλειστικα και μονο τα διατηρημενα αυγα ψαριων της οικογενειας των οξυρρυγχων και ιδιαιτερα του Acipenser huso.
Επιθεωρηση:
1.το χρωμα του δεν ειναι παντοτε μαυρο αλλα ειναι δυνατον να ποικιλλει απο σκοτεινοπρασσινο μεχρι μαυρο
2.το μεγεθος των αυγων ειναι περιπου 2,5mm
3.τα αυγα πρεπει να ειναι ομοια ως προς το μεγεθος και το χρωμα τους σε ολη τη μαζα του χαβιαριου
4.τα αυγα να ειναι γυαλιστερα, δεν συμφυονται μεταξυ τους και ειναι απαλλαγμενα απο μεμβρανες
5.δεν εχουν οσμη ή εχουν πολυ ελαφρα και ευχαριστη οσμη
6.η γευση του ειναι ευχαριστη και οχι πικρη
Η περιεκτικοτητα του σε αλατι δεν πρεπει να υπερβαινει το 12%, η υγρασια κ οι πτητικες ουσιες μετα απο παραμονη σε θερμοκρασια 105 C, ποσοστο 50%

Ανώνυμος είπε...

Τον Ιούνιο του 2011 εννοούσαν έμμεσα τις ψείρες αλλά στην εκφώνηση έβαλαν το επιστημονικό όνομα και πολλά παιδιά δικαιολογημένα μπερδεύτηκαν (Ceratothoa oestroides, Ceratithoa parallela είναι τα μαλακόστρακα κωπήποδα που ευθύνονται για την μετάδοση της ψείρας).

Whiteboard