Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Επιλογής: Μελεαγρίδα, ινδόρνιθα, ορτύκι, φασιανός, πέρδικα

Ιούν '11
1. Γενετική βελτίωση ινδορνίθων σε σχέση με γενετήσια ωριμότητα, αριθμό αυγών, εκκολαπτικότητα.
2. Περίοδος ανάθρεψης κρεοπαραγωγών ινδορνιθίων.
3. Προέλευση μελεαγρίδας.
4. Κρεοπαραγωγική ικανότητα μελεαγρίδας.
5. Εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά ορτυκιού-αποδόσεις.
6. Φασιανός ως θηραματικό πτηνό και εκτρεφόμενος για παραγωγικούς σκοπούς γενικά.
7.


πηγή: sof


Ιαν '10
1.Γενετήσια ωριμότητα-Αυγοπαραγωγή ινδόρνιθας/Τι γνωρίζετε για τις φυλές ινδορνίθων;
2. Τ.Σ στις ινδόρνιθες
3.Αυγοπαραγωγή ορτυκιού
4.Συμπεριφορά Μελεαγρίδας
5.Κουρνιάστρες στις μελεαγρίδες
6.Επώαση-Εκκόλαψη αυγών φασιανού


Πηγή: igrA


Σεπτ '08
1. Ποιά είναι η κρεοπαραγωγική ικανότητα του φασιανού;
2. Τι γνωρίζετε για το αυγό του φασιανού;
3. Σταβλισμός του ορτυκιού.
4. Προϊόντα του ορτυκιού.
5. Προέλευση και ταξινόμηση της ινδόρνιθας.
6. Ποια είναι η αγωγή εκτροφής των γεννητόρων της ινδόρνιθας;
7.Επώαση-εκκόλαψη μελεαγρίδας.
8.Περίοδος ωοτοκίας της μελεαγρίδας.


Ιουν '08
1. Μέθοδοι διαχωρισμού του φύλου στα ορτύκια.
2. Περίοδος ωοτοκίας γεννητόρων μελαγρίδας.
3. Τεχνητή σπερματένχηση στην ινδόρνιθα.
4. Επώαση-εκκόλαψη αυγών φασιανών.πηγή: ΦριΣεπτ '07
1. Φυλές ινδόρνιθας και ταξινόμηση.
2. Παραγωγή εξειδικευμένων κρεοπαραγωγών ινδορνίθων.
3. Διαχωρισμός φύλου ορτυκιού.
4. Αυγοπαραγωγή ορτυκιού.
5. Αυγοπαραγωγή μελαεγρίδας.
6. Κουρνιάστρες σε μελεαγρίδες.
7. Αυγοπαραγωγική-αναπαραγωγική ικανότητα φασιανού.
8. Διαχωρισμός φύλου φασιανού.
9. Παραγωγικές ικανότητες πέρδικας.
10. Ταξινόμηση πέρδικας.πηγή: Ελένη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard