Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2008

8ος ΙV Κύκλος 4η Ενότητα -Πτηνά, Εξωτικά, Διάφορα


Σεπτ' 17
Γεωργοπούλου-Τσιούρης (5)
1.α)Υποβιταμίνωση Α
   β)Υποβιταμίνωση σύμπλέγματος Β
2.α)Λοιμώδης βρογχίτιδα κλινικη εικόνα σε νεαρά και σε ενήλικα
   β) Μορφές Marek
3.α)Γρίππη των πτηνών Κλινική εικόνα
   β)Ασπεργίλλωση
4.α)
   β)
5.Περιστατικό σε ορνιθώνα με βήχα πταρμούς και θανάτους

Γιαδίνης (2)
Τα πάντα όλα
Καλαιντζάκης (0,5)
Από διαφάνειες του τα πάντα
Τζήκα (1)
Κομνηνού (1)
Υποβιταμίνωση C σε πρωτεύοντα
Ερπετό ε στοματίτιδα Δδ και θεραπεία
Κριτσέπη (0,5) 
Ιδιαιτερότητες στο αίμα των ερπετών
Ποιό αντιπηκτικό χρησιμοποιώ στα ερπετά
Αιμοληψία στα μικρά θηλαστικά με σειρά προτεραιότητας και από τι εξαρτάται


Ιαν '15
ΤΖΗΚΑ
1)σύφιλη κουνελιού θεραπεία
2)παρακεράτωση χοίρου: ηλικία προσβολής και αντιμετώπιση
3)Εμβολιασμός για ενζωοτική πνευμονία στο χοίρο. Τι σχήματα υπάρχουν και πως θα
επιλέξουμε ποιο θα χρησιμοποιήσουμε.

ΚΟΜΝΗΝΟΥ

1. Ακρωτηριασμός ουράς σε ιγκουάνα.

2. Τι γνωρίζετε για την ερπητοίωση στα πρωτεύοντα. Ήθελε για τη μόλυνση με Herpes

simiae ή Herpes B.

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ

Πρόληψη της επιλόχειας υπασβεστιαιμικής παράλησης στην αγελάδα.

ΚΡΙΤΣΕΠΗ

1.α) Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή τεχνικής και σημείου αιμοληψίας και

τα σημεία στο κουνέλι με σειρά προτίμησης.

β) Αντιπηκτικό στα ερπετά. Ιδιαιτερότητες και μορφολογικά χαρακτηριστικά του αίματος

μικρών θηλαστικών.

γ) Γιατί οι ιδιαιτερότητες του ούρου κουνελιών αποτελούν συχνά αιτία προσκόμισης στον

κτηνίατρο και τι το προκαλεί.

δ) Δεν θυμάμαι.

ΠΤΗΝΑ(ΓΕΩΡΓΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΡΗΣ)

1. Gumboro. Αλλοιώσεις και δ.δ.

2. Marek’s. Μορφες και αλλοιώσεις.

3. Δ.δ. φυματίωσης.

4. Διαιτιτική διατροφική μυική δυστροφία. Αιτιολογία και αλλοιώσεις.

5. Διατροφή και ανοσολογικό σύστημα.

6. Λ.Η.Ν.Σ. αιτιολογία και αλλοιώσεις.

7. Τριχομονάδωση. Τι την προκαλεί, αλλοιώσεις, διάγνωση και θεραπεία.

8. Συγγάμωση. Τι την προκαλεί, αλλοιώσεις και διάγνωση.

9. Έλεγχος εξωπαρασιτώσεων.

10. Δεν θυμάμαι.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ

Έβαλε της Παναγιάς τα μάτια…

 Πρόληψη ψευδοφυματίωσης

 3 φάρμακα για θεραπεία λοιμώδους αγαλαξίας

 Ποιο ιχνοστοιχείο σχετίζεται με τη λοιμώδη ποδοδερματίτιδα;

 Πρόληψη λοιμώδους ποδοδερματίτιδας

 Ποιο ζώο είναι ευαίσθητο στη νόσο Bluetongue;

 Κύριο σύμπτωμα αφθώδη πυρετού

 Θεραπεία αφθώδη ή ευλογιά (δεν θυμάμαι ακριβώς)

 Δ.δ. ενζωοτικής αταξίας

 Θεραπεία ενζωοτικής αταξίας

 Ηλικία εμφάνισης μυικής δυστροφίας

 Ιχνοστοιχεία που σχετίζονται με την αναιμία

 Αντιβιοτικά για λοιμώδη ποδοδερματίτιδα

 προδιαθετικοί παράγοντες ψευδαργυροπενίας

 διάγνωση αβιταμίνωσης Α

Σεπτ '14
Τζήκα
1. Συμπτώματα και αντιμετώπιση βλεννώδους εντεροπάθειας κουνελιών.
2. Συμπτώματα και πρόληψη σιδηροπενίας σε χοιρίδια.
3. Αίτια τροφογενών νοσημάτων στους χοίρους.

Κριτσέπη
1. Βασικός κανόνας κατά τον χειρισμό μικρών θηλαστικών.
2. Ποιο αντιπηκτικό χρησιμοποιούμε για λήψη αίματος στα ερπετά και τι γνωρίζεται για το ούρο κουνελιών.
3. Ιδιαιτερότητες ερυθρών κουνελιών, ουδετερόφιλων μικρών θηλαστικών και ερυθρών ερπετών.

Καρατζιάς
1. Πρόληψη επιλόχιας υπασβεστιαιμίας στην αγελάδα.

Κομνηνού
1. Συμπτώματα και διάγνωση φυματίωσης στα πρωτεύοντα.
2. Ακρωτηριασμός ουράς σε ιγκουάνα.

Γιαδίνης
1. Λοιμώδη αγαλαξία: 5 συμπτώματα, αιτία θανάτου, πρόληψη και 2 φάρμακα που χρησιμοποιούνται.
2. Ποδοδερματίτιδα: Ποιο ιχνοστοιχείο σχετίζεται, αντιμετώπιση.
3. 2 τροφές που έχουν σχέση με πολιοεγκεφαλομαλάκυνση.
4. 2 φάρμακα που έχουν σχέση με την πολιοεγκεφαλομαλάκυνση.
5. Η αβιταμίνωση Α έχει σχέση με υγρασία ή ξηρασία;
6. Δ.δ. μυική δυστροφία.
7. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται η επίκτητη μυική δυστροφία.
8. Παράγοντες που σχετίζονται με τη χαλκοπενία.

Πτηνά
1. Εγκεφαλομαλάκυνση: συμπτώματα, αλλοιώσεις, θεραπεία.
2. Κολοβακτηριδιακή σηψαιμία: αλλοιώσεις, διάγνωση, και θεραπεία νομίζω.
3. Μάρεκ: μορφές (ονομαστικά), αλλοιώσεις.
4. Ασπεργίλλωση: μακροσκοπικά, μετάδοση ,διαφορική διάγνωση
5. Ιστομονάδωση: διάγνωση, πρόληψη, μακροσκοπικά
6. Dermanyssus galinae: συμπτώματα, αλλοιώσεις και επιπτώσεις για τη συστηματική πτηνοτροφία.


πηγή: Brucelitsa & vasoΣεπτ '13
Πτηνά (5)
Θέμα 1ο
1) Συμπτώματα και αλλοιώσεις σε ανεπάρκεια βιταμίνης Α
2) Συμπτώματα, αλλοιώσεις και θεραπεία εγκεφαλομαλάκυνσης
3) Αιτιολογία, κλινικά συμπτώματα και αλλοιώσεις Λιποηπατονεφρικού συνδρόμου ( Λ.Η.Ν.Σ.)

Θέμα 2ο 
1) Αιτιολογία, κλινικά και αλλοιώσεις κοκκιδίωσης ινδορνίθων
2) Συμπτώματα, διάγνωση και κάτι άλλο Ιστομονάδωσης
3) Διάγνωση και άλλα δύο Συγγάμωσης

Θέμα 3ο 
1) Συμπτώματα και δδ λοιμώδους λαρυγγοτραχειίτιδας
2) Μορφές και αλλοιώσεις της οξείας μορφής ψευδοπανώλης
3) Μετάδοση και κλινικά εγκεφαλομυελίτιδας

Θέμα 4ο 
1) Αλλοιώσεις κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας
2) Κλινικά και δδ ασπεργίλλωσης
3) Αιτιολογία, κλινικά και αλλοιώσεις αλλαντίασης

Τζήκα (1)
1. Ηλικία και θεραπεία παρακεράτωσης
2. Κλινικά σε έλλειψη Ca/P
3. 2 βιταμίνες τοξικές σε υπερδοσία

Γιαδίνης (2)
-Ιχνοστοιχεία που σχετίζονται με αναιμία
-Το σημαντικότερο σύμπτωμα στις αίγες με ψευδοφυματίωση
-Πρόληψη ψευδοφυματίωσης
-Οφθαλμολογικά συμπτώματα πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης
-Εργαστηριακές εξετάσεις για διάγνωση πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης
-Θεραπεία συγγενούς μυϊκής δυστροφίας
-Διάγνωση συγγενούς μυϊκής δυστροφίας
-Έλλειψη βιταμίνης Ε προδιαθέτει η υγρασία ή η ξηρασία?
-Πως ονομάζεται το νόσημα που προκαλείται από έλλειψη χαλκού
-2 αντιβιοτικά για τη λοιμώδη αγαλαξία
-5 συμπτώματα λοιμώδους αγαλαξίας
-Ποιο είναι το καταλληλότερο δείγμα για εργαστηριακή εξέταση για διάγνωση λοιμώδους αγαλαξίας
-Θεραπεία λοιμώδους ποδοδερματίτιδας
-Πιο ζώο είναι πιο ευαίσθητο στην ευλογιά
-Θεραπεία ευλογιάς
-Ποια λιποδιαλυτή βιταμίνη βρίσκεται σε ενσιρώματα (κάτι τέτοιο)

Κριτσέπη (0,5)
-Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αίματος των μικρών θηλαστικών
- όψη- χρώμα του ούρο των κουνελιών που αποτελεί αιτία προσκόμισης του ιδιοκτήτη στον κτηνίατρο και τι περιέχει
- αντιπηκτικό κατάλληλο για ερπετά , χαρακτηριστικά ερυθροκυττάρων ερπετών
- παράγοντες που επηρεάζουν τις αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις

Καρατζιάς(0,5)
Σε βαριά μορφή υπασβεστιαιμικής παράλυσης:
-Κόρη διαστολή ή συστολή?
-Σε πλευρική κατάκλιση έχουμε ακαμψία?
-Θερμοκρασία στο απευθυσμένο
-Εύρος καρδιακών παλμών ανά λεπτό

Κομνηνού (1)
-Υποβιταμίνωση C σε πρωτεύοντα
-Περιστατικό σε ερπετό με στοματίτιδα, κ.α. – διαφορική διάγνωση και θεραπεία

πηγή: Φωτεινή


Ιουν '13
Πτηνά (Γεωργοπούλου-Τσιούρης)
Θέμα 1 
α) Συμπτώματα και αλλοιώσεις ανεπάρκειας βιταμίνης Β2
β) Συμπτώματα και αλλοιώσεις υπερβολικής χορήγησης NaCl
γ) Συμπτώματα και αλλοιώσεις ανεπάρκειας Ca ή P σε νεαρά και ενήλικα πτηνά.

Θέμα 2
α) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εμβολίων έναντι των κοκκιδίων σε σχέση με τα κοκκιδιοστατικά φάρμακα.
β) Παρασίτωση από Davainea proglottina: συμπτώματα, αλλοιώσεις, διάγνωση, θεραπεία.

Θέμα 3
α) χαρακτηριστικές αλλοιώσεις και δδ της Νόσου του Gumboro.
β) νοσήματα που προκαλούν οι αδενοϊοί στα πτηνά (ονομαστικά).
γ) κλινικές μορφές της νόσου Marek (ονομαστικά).

Θέμα 4
α) Συμπτώματα και αλλοιώσεις της ασπεργίλλωσης των πτηνών.
β) αλλοιώσεις κολοβακτηριδιακής σηψαιμίας στα πτηνά.
γ) δδ φυματίωσης.

Κριτσέπη
1. αναφέρετε τους παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή της τεχνικής λήψης αίματος από τα μικρά θηλαστικά, καθώς και τα σημεία αιμοληψίας, κατά σειρά προτεραιότητας, του κουνελιού.
2. ποιο είναι το κατάλληλο αντιπηκτικό για τη λήψη αίματος από τα ερπετά και τι γνωρίζετε για το κόκκινο ούρο των κουνελιών;
3. ποιες ιδιαιτερότητες εμφανίζουν τα ερυθροκύτταρα του κουνελιού και τα ουδετερόφιλα των μικρών θηλαστικών και τι γνωρίζετε για το σωματίδιο Kurloff;

Κομνηνού
1. Ταμαρίνος, ηλικίας 10 ετών, που διατρέφεται με μαγειρεμένο φαγητό, γλυκά και κονσέρβες, παρουσιάζει αδυναμία, κατάπτωση, διάρροια, ληθαργικότητα, αιμορραγίες στα ούλα, δύσπνοια και άλγος στις αρθρώσεις. ΔΔ και αντιμετώπιση.
2. αίτια και αντιμετώπιση της δυστοκίας στις χελώνες.

Γιαδίνης
1. α) με ποιο τρόπο προλαμβάνεται καλύτερα η αβιταμίνωση Α.
β) ποιες ουσίες χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης
γ) οφθαλμικά συμπτώματα πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης
δ) οφθαλμικά συμπτώματα αβιταμίνωσης Α
2. α) η έλλειψη ποιων ιχνοστοιχείων ευνοεί την τοξιναιμία εγκυμοσύνης
β) ηλικία εμφάνισης επίκτητης ενζωοτικής αταξίας
γ) ηλικία εμφάνισης επίκτητης μυϊκής δυστροφίας
δ) αναφέρατε ένα σεληνιοένζυμο
3. α) αναφέρατε 3 αντιβιοτικά κατάλληλα για λοιμώδη αγαλαξία
β) αναφέρατε το αντιβιοτικό εκλογής για λοιμώδη ποδοδερματίτιδα
γ) μειονεκτήματα εμβολίου λοιμώδους ποδοδερματίτιδας
δ) φάρμακο εκλογής για ψευδοφυματίωση
4. α) κύριο σύμπτωμα αφθώδη στα πρόβατα
β) θεραπεία αφθώδη
γ) δδ bluetongue
δ) παθογνωμονικά ευρήματα bluetongue

Καρατζιάς
πρόληψη επιλόχειας υπασβεστιαιμικής παράλυσης των αγελάδων.

Τζήκα
1. ποιες ηλικίες χοίρων προσβάλλονται συχνότερα από παρακεράτωση και πως αντιμετωπίζεται.
2. προτείνετε εμβολιακό πρόγραμμα για πρόληψη ΑΑΣΧ.

πηγή: Α.


Ιούν '12
Πτηνά
1)συμπτώματα και αλλοιώσεις σε έλλειψη βιταμίνης Α σε αυγοπαραγωγά ορνίθια
2) συμπτώματα και αλλοιώσεις σε έλλειψη βιταμίνης Β2
3)από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η εκδήλωση ΛΗΝΣ και ποιές οι αλλοιώσεις
4)μορφές νόσου MAREK
5)προδιαθέτοντες παράγοντες λοιμώδους βροχγίτιδας
6)δδ gumboro
7)νοσήματα που προκαλούν οι αδενοιοί
8)έξαρση νεκρωτικής εντερίτιδας και πρόληψη
9)δδ φυματίωσης
10)ομφαλίτιδα νεοσσών,τί γνωρίζεται 11)νεκροτομικά παρατύφου
12)διάγνωση κοκκιδίωσης και πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του εμβολίου 13)συγγάμωση:συμπτώματα,αλλοιώσεις,θεραπεία
14)trichomonas gallinae:μετάδοση και διάγνωση

Οι υπόλοιποι έβαλαν θέματα απο αυτά που επαναλαμβάνονται παρακάτω
                                                                                                               
Πηγή: Ν-Α-Η-Π
Iαν' 12

Γιάννα
1)Προδιαθέτοντες παράγοντες νεκρωτικής εντερίτιδας και ΔΔ
2)Gumboro αλλοιώσεις και ΔΔ
3)Ασπεργίλωση συμπτώματα και ΔΔ
4)Κοκκιδίωση συμπτώματα και διάγνωση
5)Συνέπειες αβιταμίνωσης Ε σε ορνίθια και αυγοπαραγωγά
Γιαδίνης
16 ερωτήσεις από τις γνωστές του...
Κομνηνού
1)Φυματίωση, κλινικά συμπτώματα και διάγνωση
2)Ένα θέμα που αρσενικό Ιγκουάνα είχε κάποια συμπτώματα, προσέγγιση και ΔΔ
Κριτσέπη
1)Κριτήρια για τρόπο αιμοληψίας κ φλέβες για αιμοληψία σε κουνέλι
2)Ούρο κουνελιού
3)Αντιπηκτικό για ερπετά
   Χαρακηριστικά αίματος μικρών θηλαστικών
Τζήκα
1)Κλινικά συμπτώματα έλλειψης Ca & P
2)Εμβολιακό πρόγραμμα για ΑΑΣΧ
Καρατζιάς
1)Πρόληψη υπασβεστιαιμίας.

Ιούν '11
Πτηνά

1. α) Ποία νοσήματα προκαλούν οι μολύνσεις με E.coli;
β) Κολοβακτηριακή σηψαιμία: Μακροσκοπικές αλλοιώσεις
2. Λοιμώδης βρογχίτιδα στα νεαρά: Κλινική εικόνα και μακροσκοπικές αλλοώσεις
3. Ασπεργίλλωση: Μακροσκοπικές αλλοιώσεις και διαφορική διάγνωση
4. Τι γνωρίζεται για την Τριχομονάδωση των περιστεριών; Πώς θα κάνατε διάγνωση;
5. Βιταμίνη D: συμπτώματα ραχιτισμού στα νεαρά ορνίθια και τι προκαλεί στις όρνιθες αυγοπαραγωγής;

Κριτσέπη
1. Με ποιά κριτήρια θα γίνει η επιλογή για την τεχνική λήψης αίματος και σημεία αιμοληψίας στο κουνέλι με σειρά προτεραιότητας;
2. Ποίο αντιπηκτικό είναι κατάλληλο για τα ερπετά και κόκκινο ούρο των κουνελιών;
3. Ερυθρά αιμοσφαίρια κουνελιού, ουδετερόφιλα μικρών θηλαστικών και σωματίδιο Kurloff;

Κομνηνού
1. Κλινική εικόνα και αντιμετώπιση Αβιταμίνωσης Α στις χελώνες.
2. Ταμαρίνος, ηλικίας 6 ετών, με ανορεξία, κατάπτωση, αιμορραγία στα ούλλα και άλγος στις αρθρώσεις. Διάγνωση και αντιμετώπιση;

Γιαδίνης
1. α) Η αβιταμίνωση Α ευνοείται από την υγασία ή την ξηρασία;
β) Ποία φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν πολιοεγκεφαλομαλάκυνση;
γ) Αναφέρετε 2 τροφές που προδιαθέτουν σε πολιοεγκεφαλομαλάκυνση;
δ) Προδιαθέτοντες παράγοντες χαλκοπενίας.
2. α) Θεραπεία συγγενους μύικης δυστροφίας.
β) Διαφορική διάγνωση συγγενούς μυικής δυστροφίας.
γ) Θεραπεία λοιμώδους ποδοδερματίτιδας.
δ) Ποιό ιχνοστοιχείο χρησιμοποιείται για πρόληψη της λοιμώδους ποδοδερματίτιδας;
3. α) Θεραπεία καταρροϊκού πυρετου.
β) Αναφέρετε 2 αντιβιοτικά που χορηγούνται σε λοιμώδη αγαλαξία.
γ) Αναφέρετε 5 συμπτώματα λοιμώδους αγαλαξίας.
δ) Σε έλλειψη ποιών ιχνοστοιχείων εμφανίζεται αναιμία;
4. α)Πρόληψη λοιμώδους αγαλαξίας;
β) Ποίο είδος ζώου είναι πιο ευαίσθητο στον καταρροϊκό πυρετό;
γ) Σε ποιά ηλικία εμφανίζονται συμπτώματα στην επίκτητη ενζωοτική αταξία;
δ) Πού οφείλεται ο θάνατος στη λοιμώδη αγαλαξία;

Καρατζιάς
Σε βαριά μορφή επιλόχειας υπασβεσιαιμικής παράλυσης:
1. Τα ζώα σε πλευρική κατάκλιση εμφανίζουν και ακαμψία;
2. Η κόρη του οφθαλμού βρίσκεται σε διαστολή ή σε συστολή;
3. Εύρος θερμοκρασίας στο απευθυσμένο.
4. Εύρος καρδιακών πααλμών.

Τζήκα
1. Σε ποιάς ηλικίας ζώα εμφανίζεται η παρακεράτωση και πώς αντιμετωπίζεται;
2. Ποίες οι 2 κύριες αιτίες εμφάνισης τροφογενών νοσημάτων;


πηγή: Χριστίνα


Ιαν '11
Πτηνα
1. α)Νεκρωτικη εντεριτιδα προδιαθετοντες παραγοντες
β)Μεταδοση μυκοπλασμα
2. Ασπεργιλλωση αλλοιωσεις κ ΔΔ
3. Gumboro αλλοιώσεις κ ΔΔ
4. α)βιταμινη Ε τι προκαλει στα νεαρα
β)βιοτινη τι αλλοιωσεις προκαλει η ελλειψη
5. Διαγνωση κοκκιδιωσης κ αλλοιωσεις Ψευδοπανωλης

Γιαδινης
Τα 16 υποερωτηματα Βιταμίνη Α σε ξηρασία ή υγρασία,Βluetonge,αφθωδη 1ο συμτωμα,λινκομυκινη σπεκτινομυκινη σε λ. ποδοδερματιτιδα , φαρμακο σε ψευδοφυματιωση κ.α

Τζηκα
1. θερ βλεννοπυωδους κ
2. ελλειψη σιδηρου κ τοξικοτητα

Κομνηνου
1. Wet nail syndrome
2. Εδινε τα συμτωματα της φυματιωσης κ ζητουσε θεραπεια

Καρατζιας
Βαρια θερμοκρασια παλμοι διαστολη κορης και ακαμψια ή όχι

Κριτσεπη
1. Αντιπηκτικο σε ερπετα κ κοκκινο ουρο στα κουνελια
2. Αιμα από κουνελι με σειρα προτεραιοτητας
3. Ερυθρα κουνελιου κ ουδετεροφυλλα μικρων θηλαστικων κ kurloff

πηγή: ΑνώνυμοςΣεπτ '10
Γεωργοπούλου
1. Παρατύφος: αιτιολογικός παράγοντας και πηγές μόλυνσης
2. Ψευοπονώλης:παθότυποι και αλλοιώσεις
3. Ασπέργιλλος: δ.δ, προδιαθετικοί παράγοντες
4. Τριχομονάδωση: τι γνωρίζετε για την Τριχιμονάδωση στα περιστέρια(ήθελε να πουμε για το είδος του μικροοργανισμού ή τον μικροοργανισμό,πως μεταδίδεται),πως γίνεται διάγνωση.
5. Αβιταμίνωση D: συμπτώματα ραχιτισμού στα νεαρά,τι προκαλεί στις όρνιθες;

Κριτσέπη
1. Απο ποιους παράγοντες επηρεάζονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών κ βιοχημικών εξετάσεων στα μικρά θηλαστικά;
2. Τι αντιπηκτικό χρησιμοποιούμε στα ερπετά κ κάτι άλλο που δεν θυμάμαι
3. Ποιος είναι ο βασικός κανόνας που τηρούμε για τη συκγράτηση των μικ΄ρων θηλαστικών;

Καρατζίας
Βαριά υπασβαιστιαιμική παράλυση: α)εύρος καρδιακών παλμών, β)θερμοκρασίας, γ)η κορη βρίσκεται σε διαστολή ή συστολή, δ)στην πλευρική κατάκληση υπάρχει ακαμψία;

Τζήκα
1. Παρακεράτωση:σε ποια ηλικία εμφανίζεται και θεραπεία
2. Δεν θυμάμαι

Κομνηνού
1. Νεκρωτική στοματίτιδα φιδιού:θεραπεία
2. Περιέγραφε ένα περιστατικό: μαλακό κελυφος σε χελώνα,διογκωμένα βλέφαρα,ανορεξία κ.α. Τι μπορεί να είναι και ποιά η θεραπεία (μάλλον ήταν αβιταμίνωση Α)
3. Δεν θυμάμαι

Γιαδίνης
Οι μισές ερωτήσεις ήταν απο τα 16 υποερωτήματα που βάζει συνέχεια αλλα ρώτησε και άλλα όπως: θεραπεία πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης,ποιο είδος είναι πιο ευαίσθητο στην ευλογιά, δ.δ συγγενούς μυικής δυτροφίας κ.α.


πηγή: V & Vassiliki


Ιούν '10
ΠΤΗΝΑ
1. Νεκρωτική εντερίτιδα. Προδιαθέτοντες παράγωντες και μετάδοση.
2. Marek. Μορφές εκδήλωσεις (ονομαστικά) και αλλοιώσεις στις 2 κυριότερες.
3. Ασπεργίλλωση. Μετάδοση κλινική εικόνα.
4. Νοσήματα που προκαλέι η έλλειψη βιταμίνης Ε και τα κύρια νεκροτομικά τους ευρήματα.
5. E. acervulina τι αλλοιώσεις προκαλέι, πως θα κάνετε διάγνωση, τι θα συστήναται για θεραπεία και τι γνωρίζεται για τον έλεγχο τις κοκκιγίωσεις με φάρμακα.

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1. Κλινικά ευρήματα θερμοκρασίας, καρδιακού και αναπνευστικού συστήματος σε ήπια επιλόχεια υπασβεστιαιμική παράλυση.

ΚΟΜΝΗΝΟΥ
1. Δ.δ και θεραπεία για ενα πίθωνα που εμφάνιζεται διάφορα συμπτώματα όπως ορθοπνοϊκή στάση, νεκρωτική στοματίτιδα, φυσαλίδες από το στόμα, διπλή έκδυση κ.α
2. α. Τι προκαλεί η έλειψη βιταμίνης Α στις χελώνες (Νόσημα, παθογένεια, κλινική εικόνα)
β. Αίτια και αντιματώπιση δυστοκίας σε χελώνα.

ΤΖΙΚΑ
1. Σε ποια ηλικία εμφανίζεται συχνότερα η παρακεράτωση και πώς αντιμετωπίζεται;
2. α)Εμβολιασμός για Aujeszky.
β)Πώς προστατεύουμε χοιρίδια από σιδηροπενική αναιμία και πότε είναι τοξικός.

ΚΡΙΤΣΕΠΗ
1. Από που θα πάρουμε αίμα σε κουνέλι (με σειρά προτίμησης) και με ποιά κριτίρια θα επιλέξουμε την τεχνική αιμοληψίας.
2. Με αντιπηκτικό θα πάρουμε αίμα από ερπετά και πού οφείλεται τι κόκκινο ούρο στα κουνέλια.
3. Τι γνωρίζετε για ερυθροκύτταρα κουνελιού, ουδετερόφιλα μικρών θυλαστικών και σωμάτιο kurloff.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
Τα γνωστά 16 υποερωτήματα...
1.Ιχνοστοιχεία που σχετίζονται με αναιμία.
2. Ιχνοστοιχεία που σχετίζονται με τοξαιμία εγκυμοσύνης.
3. Θεραπεία σπλαχνικής ψευδιφυματίωσης.
4. Αντιβιωτικά για λοιμώδη αγαλαξία
5. Αντιβιωτικό εκλογής για λοιμώδη ποδοδερματίτιδα.
6. Ιχνοστοιχείο που σχετίζεται με λομώδη ποδοδερματίτιδα.
7. Οφθαλμολογικά συμπτώματα πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης.
8. Οφθαλμολογικά συμπτώματα αβιταμίνωσης Α.
9. Διάδνωση πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης.
10. Αβιταμίνωση Α ή Β1 σχετίζεται με έντονη παρασίτωση.
11. Κύτιο σύμπτωμα αφθώδη προβάτου.
12. Θεραπεία συγγενούς μυϊκής δυστροφίας.
13 Θεραπεια αφθώδους πυρετού.
14. 4 συμπτώματα blue tonge.
15. Πού οφείλεται η ενζωοτική αταξία.
16. Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα της ιωδιοπενίας.


πηγή: Dexter


Ιαν '10
Πτηνά

1. Νεκροτομικές αλλοιώσεις κ διάγνωση παράτυφου
2. Δδ της νόσου του θυλάκου κ αλλοιώσεις
3. Ασπεργίλλωση : κλινικά συμπτώματα κ Δδ
4. Κλινικά συμπτώματα κ διάγνωση κοκκιδίωσης
5. Σπλαχνική ουρικίαση

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
Βαριά μορφή επιλοχ υπασβεστ παράλυση. Εύρος τιμών των παραμέτρων :
1. καρδιακοί παλμοί
2. θερμοκρασία και είχε κ 3 κ 4

ΕΞΩΤΙΚΑ
1. α) αίτια κ αντιμετώπιση νεκρωτικής στοματίτιδας φιδιού
β) κανιβαλισμός. Σε ποιο ζώο παρατηρείται κ πού οφείλεται
2. marmoset 2 ετών ..αιμορραγίες στα ούλα. (παλιό θέμα για αβιταμίνωση C) διάγνωση και αντιμετώπιση

ΚΡΙΤΣΕΠΗ
1. χαρακτηριστικά ούρου κουνελιού
2. χαρακτηριστικά αίματος μικρών θηλαστικών
3. τρόποι συγκράτησης κουνελιού

ΤΖΗΚΑ
1. Δδ παρακεράτωσης κ αντιμετώπιση
2. εμβολιακά προγράμματα ενζωοτικής πνευμονίας. Με ποιο κριτήριο γίνεται η επιλογή

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. α) η έλλειψη ποιών ιχνοστοιχείων ευνοεί την εμφάνιση τοξιναιμίας εγκυμοςύνης
β)ποιου ιχνοστοιχείου η έλλειψη σχετίζεται με δυστοκία
γ)τα παράσιτα προδιαθέτουν την Α η τη Β1 αβιταμίνωση
δ)2 φάρμακα για τη θεραπεία της πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης
2. α)ποιας τα εμβόλια έχουν περισσότερες μετεμβολιακές «επιπτώσεις???» λοιμώδης αγαλαξία η ποδοδερματίτιδα
β) 5 κλινικές εκδηλώσεις λοιμώδους αγαλαξίας
γ)ποιο ιχνοστοιχείο βοηθά στη θεραπεία της λ. ποδοδερματίτιδας
δ)
3. α) θεραπεία σπλαχνικής ψευδοφυματίωσης
β) θεραπεία ευλογιάς ή bluetongue
γ)θεραπεία αφθώδους
είχε συνολικά 16 υποερωτήματα στα οποία μπορεί να βρει κ να ρωτήσει τα ΠΑΝΤΑ

πηγή: ΈμηΣεπτ '09
Πτηνά
1. Τρόπος μετάδοσης και πρόληψη παρατύφου.
2. Νecatrix: που ανευρίσκεται, αλλοιώσεις και θεραπεία.
3. Αβιταμίνωση D: τι προκαλεί και διαφορική διάγνωση.
4. Ασπεργίλωση: τρόπος μετάδοσης και αλλοιώσεις.
5. Γρίπη: διαφορική διάγνωση και άλλο ένα ερώτημα(τρόπος μετάδοσης η αλλοιώσεις?)

Κριτσέπη
1. Τρόποι αιμοληψίας από το κουνέλι με σειρά προτεραιότητας.
2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τεχνική που θα επιλέξουμε για την αιμοληψία;
3. Τι γνωρίζετε για τα ψευδο-εωσινόφιλα και για το σωματίδιο kurloff;

Εξωτικά
1. Αναφέρετε νοσήματα εξωτικών ζώων που γνωρίζετε να μεταδίδονται στον άνθρωπο.
2. Οίδημα βλεφάρων: σε τι οφείλεται, σε ποια ζώα το συναντάμε και θεραπεία.
3. Χελώνα ενήλικη, θηλυκή έχει έκκριση αίματος από την κλοάκη. Ποια η πιθανή σας διάγνωση και ο τρόπος αντιμετώπισης; (απάντηση: μάλλον δυστοκία)

Τζήκα
1. Κλινική εικόνα έλλειψης σε Ca/P στο χοίρο.
2. Πρόγραμμα εμβολιασμού για το ΑΑΣΧ.

Καρατζιάς
Κλινικά σημεία (θερμοκρασία, αναπνευστικό, κυκλοφορικό) στην μέτριας σοβαρότητας επιλόχεια υπασβεστιαιμική παράλυση.

Γιαδίνης
16 ερωτήματα

πηγή: Δανάη


Ιούν '09
ΠΤΗΝΑ
1. Νεκρωτική εντερίτιδα ορνιθίων : παράγοντες που προδιαθέτουν στη νόσο και Δ.Δ της νόσου.
2. Ασπεργίλλωση : τρόπος μετάδοσης της νόσου και αλλοιώσεις που προκαλεί.
3. Αδενοιοί : αναφέρατε ονομαστικά τα νοσήματα που προκαλούν στα πτηνά.
4. Κοκκιδίωση των τυφλών : αλλοιώσεις, θεραπεία & πως γίνεται η διάγνωση.
5. Πως εκδηλώνεται η Αβιταμίνωση Ε στα ορνίθια και στις αυγ/γές όρνιθες;

ΕΞΩΤΙΚΑ ΖΩΑ
1. Ινώδης οστεοδυστροφία στις χερσαίες και υδρόβιες χελώνες : αίτια & κλινική εικόνα.
2. Τι προκαλεί η έλλειψη βιταμίνης Ε στις υδρόβιες χελώνες;
3. Αναφέρατε ένα εμβολιακό πρόγραμμα για τα πρωτεύοντα.
4. Φυματίωση στα πρωτεύοντα : κλινική εικόνα και διάγνωση.
5. Νεκρωτική στοματίτιδα των φιδιών : αίτια και αντιμετώπιση.

ΚΡΙΤΣΕΠΗ
1. Τρόπος συγκράτησης του κουνελιού.
2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αίματος των μικρών θηλαστικών.
3. Τι γνωρίζετε για το ούρο του κουνελιού;

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1. Πρόληψη επιλόχειας υπασβαιστιαιμικής παράλυσης

ΤΖΗΚΑ
1. Θεραπεία βλεννώδους εντερίτιδας κουνελιού.
2. Εμβολιασμός κατά της ενζωοτικής πνευμονίας του χοίρου: ποια ειναι τα προτινόμενα εμβολιακά σχήματα και με ποιο κριτήριο θα επιλέγατε ενα από αυτά;
3. Αναφέρατε 2 βιταμίνες που μπορεί να αποβούν τοξικές για το χοίρο σε υπερδοσία.
4. Πρόληψη εμφάνισης σιδηροπενικής αναιμίας στα χοιρίδια. Σε ποια περίπτωση η χορήγηση σιδήρου μπορεί να αποβεί τοξική για τα χοιρίδια;

ΓΙΑΔΙΝΗΣ

1. α)Σε ποιο σύστημα του οργανισμού δινει συμπτώματα η αβιταμίνωση Α στο πρόβατο;
β)Φάρμακα που ευνοούν την εμφάνιση πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης.
γ)Οφθαλμικά συμπτώματα πολιοεγκεφαλομάλακυνσης.
δ)Ποιου ιχνοστοιχείου η έλλειψη συνδέεται με μικρορχιδία σε κριούς;

2. α)Ποιων ιχνοστοιχείων η έλλειψη προκαλεί αναιμία;
β)Διαφορική διάγνωση συγγενούς ενζωοτικής αταξίας.
γ)Ποιο ενσίρωμα είναι φτωχό σε βιταμίνη Ε;
δ)Ηλικία εμφάνισης επίκτητης μυικής δυστροφίας.

3. α)Θεραπεία συγγενούς και επίκτητης μυικής δυστροφίας.
β)5 κλινικές εκδηλώσεις της λοιμώδους αγαλαξίας.
γ)Που οφείλεται ο θάνατος στη λοιμώδη αγαλαξία;
δ)Ποιο είδος ειναι πιο ευαίσθητο στη blue-tongue;

4. α)Διαφορικη διάγνωση blue-tounge
β)Θεραπεία ευλογιάς.
γ)Θεραπεία σπλαχνικής ψευδοφυματίωσης.
δ)Φάρμακο εκλογής για λοιμώδη ποδοδερματίτιδα.

πηγή: Θόδωρος & ΕύηΣεπτ '08
ΠΤΗΝΑ

1. Εγκεφαλομαλάκυνση ορνίθων. Συμπτώματα και ΔΔ
2. Ψιττάκωση. Συμπτώματα και αλλοιώσεις
3. Διαγνώσατε Gumboro σε εκτροφή κρεο/γών ορνίθων. Μέτρα αντιμετώπισης
4. Παρατύφος. Άιτιο και αλλοιώσεις
5. Λοιμώδης λαρυγγοτραχειΐτιδα. Συμπτώματα και αλλοιώσεις
6. Ψευδοπανώλης...δε θυμάμαι τι!
7. E. tenella. Εντόπιση και θεραπεία
8. Καπιλλαρίωση. Θεραπεία και διάγνωση
9. Περιστατικό χωρικής πτηνοτροφίας στο οποίο έπρεπε ΔΔ: λοιμώδης κόρυζα, διατροφική κόρυζα, mycoplasma και άλλο ένα νόσημα
10. Περιστατικό σε περιστέρια 6 μηνών με κατάπτωση...και διφθεροειδείς μεμβράνες και δυσοσμία στο στόμα. ΔΔ...
11. Όρνιθες 5 μηνών χωρικής πτηνοτροφίας, που μεταφέρθηκαν πριν από 3 μήνες παρουσιάζουν συρρίκνωση καλλαίων και μείωση ωοπ/γής 30%. ΔΔ...

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Θεραπεία σπλαχνικής ψευδοφυματίωσης
2. Θεραπεία αφθώδους
3. Αντιβίωση εκλογής στην λοιμώδη ποδοδερματίτιδα
4. Ηλικία εμφάνισης επίκτητης μυϊκής δυστροφίας
5. ΔΔ ενζωοτικής αταξίας
6. Λοιμώδης αγαλαξία και πολλά υποερωτήματα για ιχνοστοιχεία, σύνολο 16 υποερωτήματα

ΤΖΗΚΑ
1. ΔΔ παρακεράτωσης
2. Ποια βιταμίνη παίζει ρόλο στη νέκρωση του πτερυγίου του ωτός στο χοίρο
3. Παστεριδίαση κουνελιών. Διάγνωση και Θεραπεία

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1. Μέτρια υπασβεστιαιμία. Κλινικά ευρήματα αναφορικά με τη θερμοκρασία, το κυκλοφορικό και το αναπνευστικό.

ΕΞΩΤΙΚΑ
1. Μορφολογικά χαρ/κά αίματος μικρών θηλαστικών
2. Συγκράτηση κουνελιού
3. Χαρ/κά ούρου κουνελιού
4. Marmoset, 2 ετών παρουσιάζει κατάπτωση, αδυναμία, αιμορραγίες στα ούλα και πόνο στις αρθρώσεις. Διάγνωση και αντιμετώπιση (Η απάντηση είναι η υποβιταμίνωση C)
5. Οίδημα βλεφάρων. Σε ποια είδη παρουσιάζεται, αιτιολογία και αντιμετώπιση(Α:υδρόβιες χελώνες)
6. Νοσήματα των εξωτικών ζώων που μεταδίδονται στον άνθρωπο.(SOS SOS SOS)


πηγή: Νικολίνα
ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΤΗΝΑ
1. Λ. βρογχίτιδα. Συμπτώματα στα νεαρά και αλλοιώσεις
2. Τριχομονάδωση. Αλλοιώσεις, διάγνωση, θεραπεία, ΔΔ
3. Τύφος. Αλλοιώσεις, ΔΔ, τρόπος μετάδοσης.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. 1+2+4
2. Ποια φάρμακα προδιαθέτουν στην εμφάνιση πολιοεγκεφαλομαλάκυνσης
3. Ποιο νόσημα ευνοεί η χρήση μελάσσας με το σιτηρέσιο
4. Σε ποιο νόσημα ωφελεί ι χορήγηση Zn

ΤΖΗΚΑ
1. Συμπτώματα από έλλειψη Ca και P

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1. Διάγνωση επιλόχειας υπασβ. Παράλυσης.

ΕΞΩΤΙΚΑ
1. Φυματίωση στα πρωτεύοντα
2. Αβιταμίνωση Α στις χελώνες
3. 1+2+3


πηγή: Νικολίνα

5 σχόλια:

authvet είπε...

ΥΛΗ Γιαδίνη: Αβιταμίνωση A, πολιοεγκεφαλομαλάκυνση, ιώδιο-κοβάλτιο- χαλκό- ψευδάργυρο-πενιές, μυϊκές δυστροφίες, ψευδοφυματίωση, αγαλαξία, bluetongue, αυθώδης πυρετός, ποδοδερματίτιδα και ευλογιά.

Ανώνυμος είπε...

ap' oti thimamai i bathmologia einai: ptina:5, giadinis:2, panousis:0,5 exwtika:1 kritsepi:o,5 kai tzika:1.

Anatoli είπε...

Ta sos sta ekswtika einai:

sel.23-upovitaminwsh A,C,B
sel.25-inwdhs osteodustrofia
sel.27.nekrwtikh stomatitida
sel.42-nekrwtikh stomatitida
sel.44-anagwgh
sel.53-upovit.A k oidhma vlefarwn
sel.55-inwdhs osteod/fia
sel.57-stomatitida
sel.91-upovit.C
sel.112-fumatiwsh
sel.116-sundromo kahexias Marmosets
sel.117-emboliako sxhma(pinakas)
sel.119-olos o pinakas!!

Anatoli είπε...

Ta sos sta pthna einai:

Vit.A,E
Lipohpatiko sundromo stis augoparagwges ornithes
Oles oi salmonelles (tufos,paratufos,leukh diarroia)
Kolob/kh shpsaimia (kai onomastika poia noshmata kanei h E.coli,px. sundromo diogkwmenhs kefalhs)
Pasteridiash-Xolera
Loimwdhs Koruza
Kampulobakthridia (prolhpsh k dhmosia ugeia)
Staphylococcus,Streptococcus(onomastika ta noshmata)
Clostridia(ola)
Mukoplasmata (XAN,synoviae,psittakwsh)
Marek
Loim.laruggotraxeitida
Pseudopanwlhs
Pneumonoioi(kuriws oti kanoun diogkwmenh kefalh)
Griph
Loimwdhs brogxitida
Egkefalomuelitida
Gumboro(loimwdhs nosos thulakou)
Adenoioi(onomastika astheneies)
Loim.anaimia ornithiwn
Loim.sundromo anastolhs ths anaptukshs
Aspergillwsh
Kokkidiwsh ornithwn (metadosh,therapeia ta panta,kuriws sel 255-257)
Ourika alata (oti uparxei ourikh arthritida-gia proforika kuriws)

Epipleon gia proforika:

Eisagwgh bibliou gia diadikasia nekrotomhs k D/D..
EMbolia,pote ginontai,se poia pthna,me poion tropo(px.p.os.),an einai upoxrewtika..
D/D:px.sundromo diogkwmenhs kefalhs
tholeroi aerof.sakoi..
diogkwmeno hpar,xolhd.kusth..
salmonelles-onomastika oi astheneis k poioi m.o.
Mukoplasmata (gallisepticum,synoviae alloiwseis)
Kokkidia ola
sundromo dusaporrofhshs k anastolhs ths anaptukshs sel.231

joop είπε...

Γιαδίνης ερώτηση 13 θεραπεία αφθώδους και όχι blue tonge..

Whiteboard