Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2008

Πρακτικά: 7ος II Κύκλος

Ιουν '14
Τεχνολογία
1. Τί είναι διπλή ραφή,πλάγια ραφή και ''κενό'' στις κονσέρβες;
2. Τί είναι οι λάκες, γιατί τις χρησιμοποιούμε και ποιές ιδιότητες πρέπει να έχουν;
3. Ποιές είναι οι κατηγορίες μεθόδων ελέγχου τροφίμων με αισθήσεις και σε ποιά ανήκει η δοκιμή του τριγώνου και περιγραφή της
4. α)Πώς υπολογίζουμε τις πρωτεΐνες του συνδετικού ιστού του κρέατος; β)Τί προσδιορίζουμε με τις παρακάτω μεθόδους(ονομαστικά) 1)μέθοδος ξυλόλης 2)SOXHLET 3)KJELDAHL

Υγιεινή
1. Άσκηση με ΟΜΧ
2. α)Ποιές είναι οι συνθήκες επώασης στο E.coli broth κατά τον υπολογισμό κολοβακτηριοειδών και πώς αντιλαμβανόμαστε τα θετικά αποτελέσματα; β)Υπάρχει περίπτωση η παραπάνω μέθοδος να δώσει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα;
3. α)Ποιές βιοχημικές αντιδράσεις ελέγχουμε στο TSI agar; β)Ποιά είναι η τυπική εικόνα των σαλμονελών στο TSI agar;
4. Τί είναι τα ειδικά ή υποστρώματα διαφοροποίησης

πηγή : πάρ' τ' αυγό και κούρευτο
Σεπτ '13
Ιωσιφίδου
δοκιμή της ινδόλης. πως την βλέπουμε? ποιες οι συνθήκες

Σεργκελίδης:
1)άσκηση με υπολογισμό ΟΜΧ με απλή μέθοδο(έδινε αρι8μούς σε πίνακα).
2) Γιατί τα στεραιά υποστρώματα χρησιμοποιούνται ευρέως?

Σούλτος:
1)που αποσκοπεί ο προεμπλουτισμός?και συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου.
2) Έδινε 4 υποστρώματα και ήθελε να του γράψεις που χρησιμοποιηείται το καθένα και συνθήκες(θ+χρόνος)

Παπαγιάννη-Παπαβέργου: 
1) διπλή ραφή-πλάγια ραφή.
2) κενό, κενός χώρος.
3) στάδια παραγωγής κονσερβών
4) μέθοδος αραίωσης -σε ποιά κατηγορία δοκιμών ανήκει και περιγραφή της
5) μεθόδους αξιολόγησης τροφίμων

Αμβροδιάδης:
Κανόνες για ορθή βιομηχανική χρήση κατά την παραλαβή , τυποποίηση και επεξεργασία των τροφίμων (κάπως έτσι δεν 8υμάμαι καλά)

πηγή: Ζέτα


Ιούν '11
1. Υπολογισμός ΟΜΧ με διπλή σειρά τρυβλίων.
2. Τι είναι κοινά και τι ειδικά υποστρώματα.
3. Προεμπλουτισμός κατα την απομόνωση σαλμονελών: α) που αποσκοπεί, β) υποστρώματα-θερμοκρασία επώασης.
4. TSI agar: α) ποιες ιδιότητες ελέγχουμε, β) τυπική εικόνα σαλμονελών.
5. Βασικές χημικές ανάλυσεις-ποιες μέθοδοι στην καθεμία.
6. Είδη περιεκτών και πλεονεκτήματα αλουμινίου.
7. Πλάγια, διπλή ραφή, τι είναι.
8. α) Ποιες είναι οι δοκιμές περιγραφής και αξιολόγησης (ονομαστικά) και γιατί τις κάνουμε, β) Δοκιμή τριγώνου-περιγραφή.
9. Σχήμα για μέτρηση κολοβακτηριοειδών εντερικής προέλευσης με ΜΡΝ (υπόστρωμα-θερμακρασία επώασης-ορισμός θετικών σωλήνων).
10. Κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής για το προσωπικό.


πηγή: sof

Σεπτ '10

1. Υπολογισμός ΟΜΧ κατά APHA ή κατά FAD
Έδινε 2 αραιώσεις: 10-2 10-3 110 28 156 36

2. Τι σχήμα ακολουθείται για την μέτρηση e.coli με τη μέθοδο των πολλαπλών σωλήνων;
3. Εκλεκτικός εμπλουτισμός
4. Κανόνες κατά την παραλαβή και αποθήκευση τροφίμων.
5. Τι είναι η πλάγια και τι η διπλή ραφή;
6. Τι είναι η BEFFE στο κρέας και πώς υπολογίζεται; 7. Ποιά είναι τα στάδια παραγωγής μιας κονσέρβας
8. Εκλεκτικά και ειδικά υποστρώματα.
9. Ποιά είναι η αντίδραση της σαλμονέλας στο TSI και ποιές ιδιότητες ελέγχουμε
10. Πως αντιδρούν χαρακτηριστικά οι σαλμονέλες στο LI υπόστρωμα.

πηγή:@lex


Ιούν '10
1. Υπολογισμός ΟΜΧ.
2. Τι σχήμα ακολουθήται για την μέτρηση e.coli με τη μέθοδο των πολλαπλών σωλήνων;
3. Τυπική είκονα σαλμονέλλας σε TSI agar.
4. Προεμπλουτισμός:γιατί γίνεται κ γιατί προηγείται του εκλεκτικού εμπλουτισμού;
5. Γράψτε 5 κανόνες ορθής υγειινής πρακτικής που πρέπει να ακουλουθεί το προσωπικό κατά την παραλαβή κ αποθήκευση τροφίμων.
6. Τί είναι η πλάγια κ τί η διπλή ραφή;Τι είναι το κένο κ τί ο κενός χώρος σε μια κονσέρβα;
7. Τί ειναι η BEFFE στο κρέας κ πώς υπολογίζεται;
8. Σε ποιές οργανοληπτικές εξετάσεις ανήκει η δοκιμή της αραίωσης κ σε ποιά η δοκιμή του τριγώνου; Περιγράψτε τη δεύτερη.

πηγή: sus


Ιούν '09
1. Σε ποιά αρχή του HACCP ανήκουν τα παρακάτω και είχε 4 προτάσεις.
2. Ποιά είναι τα στάδια παραγωγής μιας κονσέρβας
3. Σε ποια κατηγορία ΕΤΑ ανήκει η δοκιμή του τριγώνου και πώς γίνεται
4. Υπολογισμός ΟΜΧ κατά ΑΡΗΑ σε 2 περιπτώσεις με διπλή σειρά τρυβλίων.
Κοινά και εκλεκτικά υποστρώματα. Ορισμοί.
5. Προεμπλουτισμός. Γιατί γίνεται πριν τον εμπλουτισμό, πού αποσκοπεί και πώς γίνεται
6. Ποιά είναι η αντίδραση της σαλμονέλας στο TSI και ποιές ιδιότητες ελέγχουμε
7. Τι δηλώνει η παρουσία Ε.coli σε ένα τρόφιμο.
8. Πώς υπολογίζουμε στα τρόφιμα τη συγκέντρωση α) πρωτεϊνών β) λίπους γ) τέφρας; (όνομα μεθόδου και λίγα λόγια γι αυτήν)
9. Υπολογισμός MPN


πηγή: ΓιώργοςΙουν '08
1. Αναφέρατε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης αλουμινίου για παρασκευή περιεκτών.
2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις κονσέρβες μετά την αποστείρωσή τους;
3. Η δοκιμή της αρίωσης σε ποια κατηγορία ΕΤΑ ανήκει και πως γίνεται;
4. Πώς υπολογίζουμε στα τρόφιμα τη συγκέντρωση α) πρωτεϊνών β) λίπους γ) τέφρας; (ονομα μεθόδου και λίγα λόγια γι αυτήν)
5. Υπολογισμός ΟΜΧ κατά ΑΡΗΑ σε 4 περιπτώσεις με δπλή σειρά τρυβλίων.
6. Τι είναι τα κολοβακτηριοειδή και από που προέρχονται;
7. α) Ποιοι οι λόγοι εφαρμογής προεμπλουτισμού πριν τον εκλεκτικό εμπλουτισμό;
β) Τι είδους υποστρώματα χρησιμοποιούμε σε κάθε φάση;
8. α) Ποια είναι η τυπική εικόνα των σαλμονελών μέσα στο XLD υπόστρωμα;
β) Πως αντιδρούν χαρακτηριστικά οι σαλμονέλες στο LI υπόστρωμα;
9. Πώς χαρακτηρίζουμε θετικούς για εντεροβακτηριοειδή σωλήνες με E.coli Broth;
10. Τι είδη μικροοργανισμών αναζητάμε κατά την εξέταση επιφανεικής μόλυνσης σε ένα σφάγιο; Που μπορεί να οφείλονται μη φυσιολογικές (πολύ αυξημένες) τιμές μετρήσεων;


πηγή: snouf

3 σχόλια:

sof είπε...

ΎΛΗ:
-προσδιορισμός ΟΜΧ (Αμίν)
-μέθοδοι χημικής ανάλυσης(προσδ.υγρασίας,λίπους,πρωτεϊνών,τέφρας)
-οργανοληπτικός έλεγχος(ΕΤΑ)
-κονσέρβες
-εκτίμηση επιφανειακής μόλυνσης σφαγίων (σεργκελίδης)
-απομόνωση σαλμονελλών (σούλτος)
-HACCP
-αρίθμηση κολοβακτηριοειδών και Ε.coli με τη μέθοδο ΜΡΝ
-PSE,DFD κρέατα (αμβροσιάδης)

sof είπε...

οργανοληπτικός έλεγχος
1. δοκιμές ευαισθησίας
α) δοκιμή ερεθισμού
β)αναγνώρισης
γ)κορεσμού
δ)διαφοράς
ε)αραίωσης
2. δοκιμές διαφοροποίησης
α)κατά ζεύγη
β)τριγώνου
γ)DUO-TRIO
δ) τετραεδρική
3. δοκιμές περιγραφής+αξιολόγησης της ποιότητας
α)απλή περιγραφική
β)κατανομής
γ)κατανομής κ αραίωσης
δ)αξιολόγησης με κλίμακα

sof είπε...

Προσδιορισμός πρωτεϊνών συνδ.ιστού:
%λευκώματα συνδ.ιστού(κολλαγόνου+ελαστίνη)=%υδροξυπρολίνη δείγματος Χ 8

(υδροξυπρολίνη=συστατικό των πρωτεϊνών του συνδ.ιστού)

BEFFE=GE-BE

BEFFE=πρωτ.κρέατος ελεύθερες συνδ.ιστού
GE=συνολικές πρωτεϊνες
BE=πρωτεϊνες συνδ.ιστού

ΒEFFE χρησιμοποιείται ως δείκτης ποιότητας του προϊόντος

Whiteboard