Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008

8ος II Κύκλος 2η Ενότητα: Παθολογία Αναπνευστικού

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Μωραϊτου 2,5
1.Θέση ζώου σε λαρυγγοσκόπηση για εξέταση κινητικότητας λάρυγγα
2.3 φυλές σκύλων με σύνδρομο βραχυκεφαλικών και 2 μέθοδοι διάγνωσης
3. Σύμπτωση τραχείας και διαγνωστικές μέθοδοι που σταδιοποιούν το νόσημα
4.Βρογχικό άσθμα γάτας ποιά είναι η εξέλιξη της νόσου και ποιά πρόγνωση
5.Χυλοθώρακας: 2 διαγνωστικές μέθοδοι για την επιβεβαίωση διάγνωσης
Βλέμμας 2
1.Είδος πνευμονία: φυματιωση-ενζοωτική χοίρου-προιούσα-carre-
2.Προιούσα πνευμονία
3.Ενζωοτική πνευμονία χοίρου
4.Πλευρίτιδα ορισμός και αιτολογικοί παράγοντες για κάθε είδος ζώου
Παπάζογλου 1
1.Αποφρακτικό σύνδρομο βραχυκεφαλικών περιστατικό και χειρουργική αντιμετώπιση
2.Χειρουργικές επεμβάσεις και να πείς απο πού ανοίγω τα κλασσικά
Πατσίκας 0,5
πολλαπλές νεοπλασματικές εξεργασίες πνεύμονα-ακτινολογική εικόνα
Γιαδίνης,Καλαϊτζάκης,Κατσούλος 1,5
Τα πάντα απο παλιά
Πανούσης 0,5
Λοιμώδη αίτια αναπνευστικών νόσων
Αμιγής Μυκοπλασματική πνευμονία αιτιολογική θεραπεία
Κατσούλος(αντι Καρατζιά) 0,5
1.Δδ ρινίτιδας
2.Πνευμονικο οίδημα συμπτώματα
3.Διφθερίτιδα θεραπεία
Τζήκα-Τάσσης 0,5
1.Εμβολιακό πρόγραμμα glasser και αν είναι και πότε είναι αποτελεσματικό κατά την γνώμη σας
2.Γρίπη των χοίρων συμπτώματα και αντιμετώπιση
Διακάκης 1
1.ευπαθείς ομάδες στην  γρπή των ιπποειδών
2.εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης
3.θεραπεία χρόνιας αναπνευστικής πνευμονοπάθειας

ΣΕΠΤ 2017 (Νο1)
Μωραϊτου 2,5
1.Δύσπνοια ορισμός και συμπτώματα
2.Σε τι αποσκοπεί η θεραπεία σε χρόνο βρογχικο άσθμα στη γάτα
3. Πνευμονική θρομβοεμβολή συμπτώματα
4.
5.Βλέμμας 2
Κοκκιωματώδης και πλευροπνευμονία χοίρου μακροσκοπικές αλλοιώσεις αίτια
Πνευμονικό οίδημα μακρο αλλοιώσεις
Παπάζογλου 1
1.Αποφρακτικό σύνδρομο βραχυκεφαλικών περιστατικό
2.Χειρουργικές επεμβάσεις και να πείς απο πού ανοίγω
Πατσίκας 0,5

Γιαδίνης,Καλαϊτζάκης,Κατσούλος 1,5
Τα πάντα απο παλιά
Πανούσης 0,5
Ιστοφίλωση θεραπεία
Παστεριδίαση θεραπεία
Κατσούλος(αντι Καρατζιά) 0,5
Τζήκα-Τάσσης 0,5
Πλευροπνευμονία και παστεριδίαση προδιαθέτοντες παράγοντες και αντιμετώπιση
Διακάκης 1

ΣΕΠΤ 2017 (Νο2)
Μωραϊτου 2,5
1.
2.
3. 
4.
5.


Βλέμμας 2
1.Πνευμονικό οίδημα μάκρο
2.
3.

Παπάζογλου 1
1.Αποφρακτικό σύνδρομο βραχυκεφαλικών τι κάνω σε κάθε περίπτωση
2.Χειρουργικές επεμβάσεις και να πείς απο πού ανοίγω

Πατσίκας 0,5
Ατελεκτασία λοβού πνεύμοναΓιαδίνης 1,5
Τα πάντα απο παλιά

Πανούσης 0,5
Αιτιολογική θεραπεία ιστοφίλωσης

Καλαιτζάκης(αντι Καρατζιά) 0,5


Τζήκα-Τάσσης 0,5

Διακάκης 1
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
Ιουν 16

Μωραϊτου
1. 4 υποστηρηκτικά μέτρα σε γατάκι 4 μηνών(δεν είμαι σίγουρος για ηλικία) με σύνδρομο ανώτερου αναπνευστικού
2. 4 συμπτώματα που παρατηρούνται στο σύνδρομο της αποφρακτικής νόσου των βραχυκεφαλικών φυλών καθώς και με ποια ανατομικά στοιχεία σχετίζονται και ποια παθολογική κατάσταση συνοδεύουν
3. Ποια τα στάδια της σύμπτωσης των τοιχωμάτων της τραχείας;
4. Με τα αποτελέσματα ποιών 2 εργαστηριακών εξετάσεων θα θέτατε με σιγουριά τη διάγνωση για πυοθώρακα;
5. Πού αποσκοπεί η θεραπεία της χρόνιας βρογχίτιδας του σκύλου και ποια φάρμακα χορηγούμε για τον σκοπό αυτό;

Βλέμμας
1. Ποιες οι διαφορές στις μακροσκοπικές αλλοιώσεις της προϊούσας πνευμονίας με το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα;
2. Ποια είναι η πιθανή πορεία-εξέλιξη λοιμώδους ρινίτιδας;
3. Αναφέρετε την Αιτιολογία,την Κατανομή των Αλλοιώσεων και τη Σύσταση των πνευμόνων σε Κοκκιωματώδη πνευμονία
4. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε νόσο του Carre

Παπάζογλου
1. Περιστατικό με Setter στο οποίο εν τέλει τα αποτελέσματα της κυτταρολογικής εξέτασης έδειξε εκφυλισμένα ουδετερόφιλα και παρουσία βακτηρίων.Πώς θα το αντιμετωπίσετε;
2. Τί προκαλεί αυτόματο πνευμοθώρακα;

Πατσίκας
1. Ακτινολογικά ευρήματα σε ατελεκτασία πνεύμονα

Γιαδίνης,Καλαϊτζάκης,Κατσούλος
Α. 1)Υπάρχει εποχικότητα στη ρινική οίστρωση και στην παρασιτική πνευμονία και αν ΝΑΙ πότε παρατηρείται έξαρση του κάθε νοσίματος
2)Συμπτώματα από Dictiocaulus filaria
3)Έλλειψη ποιών παραγόντων προδιαθέτει σε πνευμονική παστεριδίαση;
Β. 1)Πώς μεταδίδεται το λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών κοιλοτήτων;
2)Ποια η αιτιολογία και ποιοι οι προδιαθέτοντες παράγοντες στην άτυπη πνευμονία;
3)Ποια τα μειονεκτήματα της θεραπείας σε μυκοπλασματική πνευμονία;
4)Ποιο το αίτιο στη λοιμώδη πλευροπνευμονία των αιγών και με ποια νοσήματα πρέπει να γίνει διαφορική διάγνωση;
Γ. 1)Η προϊούσα πνευμονία ή η πνευμονική αδενωμάτωση του προβάτου είναι ποιο συχνή νόσος στην Ελλάδα;
2)Ποιο είναι το φάρμακο εκλογής στην πνευμονική αδενωμάτωση του προβάτου;  
3)Πώς μεταδίδεται η προϊούσα πνευμονία;
4)Μορφές προϊούσας πνευμονίας

Πανούσης
1. Ποια η υποστηρικτική θεραπεία σε παστεριδίαση-μανχαιμίωση;
2. Ποια η αιτιολογική θεραπεία της ιστοφίλωσης;

Καλαϊτζάκης(αντί Καρατζιά)
1. Διαφορική διάγνωση ρινίτιδας
2. Κλινικά συμπτώματα πνευμονικού οιδήματος
3. Θεραπεία διφθερίτιδας

Τάσης/Τζήκα
1. Συμπτώματα και αντιμετώπιση πλευροπνευμονίας του χοίρου
2. Αντιμετώπιση γρίπης των χοίρων

Διακάκης
1. α)Ποιες οι ευπαθείς ομάδες στη γρίπη των ιπποειδών
β)Ποιο το εμβολιακό πρόγραμμα στη γρίπη των ιπποειδών;
2. Ποια η θεραπεία στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια του ίππου;
                                                                                                         πηγή : Ομάδα και εκ της συνταξης

Ιούνιος 2015
Βλέμμας (2) παθ.αν.
 1. Παράγοντες που επιπλέκουν την ενχωοτική πνευμονία των χοίρων και τι προκαλούν; Συνέπειες και αλλοιώσεις στην ενζωοτική πνευμονία.
 2. Τυποι πνευμονιών σε: α.νόσο Carre
                                        β.προϊούσα πνευμονία
                                        γ.φυματίωση
                                        δ.πλευροπνευμονία χοίρου
                                        ε.ενζωοτική πνευμονία χοίρου
                                      στ.παστεριδίαση
 1. Μακροσκοπική εικόνα προϊούσας πνευμονίας.
 2. Ορισμός περιτονίτιδας και παραδείγματα.
Τζήκα (0,5) χοίροι
 1. Αντιμετώπιση νόσου Glasser
Πανούσης (1) Βοοειδή
 1. Αιτιολογική θεραπεία στην αμιγή λοίμωξη Mycoplasma bovis
 2. Διαχωρισμός κλινικά IBR – παστεριδίαση.
Διακάκης (1) ιπποειδή
 1. Θεραπεία σε αιμάτωμα ηθμοειδών κόγχων.
 2. Συμπτώματα σε ραχιαία εκτοπισμένη μαλακή υπερώα.
Παπάζογλου (1)
 1. Απόστημα σε αριστερό διαφραγματικό λοβό, χρόνια χορήγηση αντιφλεγμονώδων χωρίς απόκριση. Τι κάνω και πώς;
 2. Τρόποι χειρουργική θεραπεία παράλυσης λάρυγγα. Τι προκαλεί την ιδιοπαθή;
Πατσίκας (0,5) ακτινολογία
 1. Πώς φαίνεται το πνευμονικό οίδημα σε ακτινογραφία;
Γιαδίνης (1,5) μικρα μηρυκαστικά
 1. Ποια νοσήματα έχουν εποχικότητα;
 2. Γιατί πεθαίνει το ζώο στο λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών κοιλοτήτων;
 3. Μετάδοση προϊούσας πνευμονίας προβάτου.
 4. Τι άλλο προκαλει η προϊούσα πνευμονία εκτός από αναπνευστικά συμπτώματα;
 5. Πιο συχνή είναι η προϊούσα πνευμονία ή η πνευμονική αδενομάτωση;
 6. Προδιαθέτοντες παράγοντες σε άτυπη ή υπερπλαστική πνευμονία.
 7. Μειονέκτημα θεραπείας σε άτυπη ή υπερπλαστική πνευμονία.
 8. Μετάδοση λοιμώδους πλευροπνευμονίας αιγών.
 9. Ποια διατροφικά σφάλματα προδιαθέτουν πνευμονική παστεριδίαση.

Παρδάλη (2,5)
 1. Ορισμός και ποιο ανατομικο στοιχειο του αναπνευστικού συστήματος αφορούν: αναστροφος πταρμός
                                         Φαρυγγική αναγωγή
                                         Βήχας
                                         Συρίττοντες ρόγχοι
 1. Γατάκι με νόσο του ανώτερου αναπνευστικού θεραπεία; (δεν θυμάμαι καλά)
 2. Πώς βάζουμε σκύλο στο τραπέζι για λαρυγγοσκόπηση σε α)εγρήγορση β)ηρέμηση γ)ήπια γενική αναισθησία δ)βαθιά γενική αναισθησία
 3. Σύνδρομο αναπνευστικού γάτας α)δδ β)ακτινογραφία γ)ποια η θεραπεία αν ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να κάνει άλλες εξετάσεις
 4. Α)σκοπός φυσιοθεραπείας
Β)σε ποια νοσήματα γίνεται


Ιαν '14
TZHKA
1. Πώς γίνεται διάγνωση του ΠΣΑΑΧ;
2. Διαφορική διάγνωση ατροφικής ρινίτιδας.

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Διάγνωση ρινικής οίστρωσης.
2. Πρόληψη ρινικής οίστρωσης.
3. Διάγνωση προϊούσας πνευμονίας.
4. Θεραπεία προϊούσας πνευμονίας.
5. Παθογνωμικό εύρημα πνευμονικής αδενομάτωσης.
6. Τύποι πνευμονικής αδενομάτωσης.
7. Που οφείλεται η πρόπτωση απευθυσμένου στην άτυπη πνευμονία;
8. Ποια συστήματα προσβάλλει το Mycoplasma capricolum subsp. capricolum;
9. Ποια συστήματα προσβάλει το Mycoplasma mycoides subsp. mycoides;
10. Τρόπος μετάδοσης μυκοπλασματικής πνευμονίας των αιγών.
11. Πρόληψη πνευμονικής παστεριδίασης.
12. Διάγνωση πνευμονικής παστεριδίασης.

ΒΛΕΜΜΑΣ
1. Διαφορές βρογχοπνευμονίας και διάμεσης πνευμονίας (επιγραμματικά)
2. Αλλοιώσεις σε υπεζωκότα και επικάρδιο/περικάρδιο σε φυματίωση βοοειδών.
3. Που εντοπίζονται οι αλλοιώσεις στην παρασιτική βρογχοπνευμονία των αιγών. Συνοπτική περιγραφή τους.
4. Βρογχιεκτασια. Ορισμός και τι τύποι υπάρχουν.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
1. Golden Retriever με μεγαοισοφάγο από πολυνευροπάθεια και παράλυση λάρυγγα. Τι θεραπεία συστήνεται, και ποια η πρόγνωση.
2. Χειρουργική επέμβαση που ενδείκνυται (είδος, πλευρά, μεσοπλεύριο διάστημα):
α) αμφοτερόπλευρο πυοθώρακα.
β) ανοιχτό αρτηριακό πόρο.
γ) αριστερό καρδιακό σύνδεσμο σε δεξιό αορτικό τόξο

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
1. Ακτινολογικά ευρήματα στο βρογχικό άσθμα της γάτας.

ΜΩΡΑΙΤΟΥ (θέματα Σούμπαση)
1. Ορισμός της δύσπνοιας και πως εκδηλώνεται στον σκύλο.
2. Νεοπλασία των ρινικών κοιλοτήτων. Σε ποια σκυλιά εκδηλώνεται συχνότερα;
3. Πρόγνωση βρογχικού άσθματος γάτας.
4. Από τι προκαλείται η παθογένεια στη σύμπτωση των τοιχωμάτων της τραχείας;

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1. Πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα της βοσκής;

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
1. Κλινική διαφοροποίηση IBR με παστεριδίαση.
2. Ποιο αντιβιοτικό δεν χρησιμοποιούμε για αιτιολογική αντιμετώπιση της μυκοπλασματικής πνευμονίας;

ΔΙΑΚΑΚΗΣ
1. Συμπτώματα ημιπληγίας λάρυγγα και με ποιες χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετωπίζεται (ονομαστικά).
2. Τι είναι το τρίγωνο Viborg και που χρησιμοποιείται;


πηγή: nat


Σεπτ '13
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ :
α) Σκύλος (ελεγε ηλικία) προσκομίστηκε και του έγινε επέμβαση για εκτομή μαλακής υπερώας . Μετά την επέμβαση παρουσίαση οίδημα στον λαρυγγοφάρυγγα . Τι θα κάνω για να το αντιμετωπίσω
β) Σκύλος με αυτόματο πνευμοθώρακα απο ρήξη φυσαλίδων . Αντιμετώπιση και πρόγνωση

ΓΙΑΔΙΝΗΣ :
-Διάγνωση πνευμονικής παρασίτωσης
-Διάγνωση οίστροσης
-3 ιοί ( από τους προδιαθέτοντες) που προκαλούν Παστεριδίαση
-2 Ασθένειες των αιγών που προκαλούνται από Μυκοπλάσματα
-Κύρια συμπτώματα άτυπης πνευμονίας και ηλικία εμφάνισης .
-Επιβεβαίωση διάγνωσης αδενομάτωσης
-Κατάλληλο αντιβιοτικό για την Άτυπη πνευμονία
-Να αναφέρω 4 προληπτικά μέτρα για προστασία εκτροφής από Παστεριδίαση
-Διάγνωση ενδορινικής νεοπλασίας
-Πρόληψη της ενδορινικης νεοπλασίας
-Πρόληψη προϊούσας
- Διάγνωση Παστεριδίασης

ΤΖΗΚΑ :
1) Συμπτώματα Γρίπης χοίρων και αντιμετώπιση ( πρώτη φορά ρωτάει αντιμετώπιση )
2) Δ.Δ Πλευροπνευμονίας , και εμβολιακό πρόγραμμα .

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ :
Αίτιο που προκαλεί το εμφύσημα και οίδημα της βοσκής

ΠΑΝΟΥΣΗΣ :
1) Κλινική διαφοροποίηση IBR με Παστεριδίαση
2) Ποιο απο τα παρακάτω ΔΕΝ θα επιλέγατε για αιτιολογική αντιμετώπιση της Μυκοπλασματικής Πνευμονίας
( είχε 4-5 )(=πενικιλλίνη)

ΠΑΤΣΙΚΑΣ :
Σε προχωρημένο πνευμονικό οίδημα λόγω καρδιακής κάμψης , σε απλό ακτινογράφημα , παρατηρούνται αλλοιώσεις :
( είχε καμια 7-8 επιλογές , πχ αγγειακού , βρογχικού , διάμεσου , κυψελιδικού τύπου κλπ , σε διάφορους συνδυασμούς .)

ΔΙΑΚΑΚΗΣ :
1) Διάγνωση εμπυήματος φαρυγγικού θυλάκου
2) Σε ποιό σημείο πραγματοποιώ την προσωρινή τραχειοτομή

ΠΑΘ.ΑΝ :
1)Ορισμός Πνευμονικού οιδήματος και μακρο αλλοιώσεις
2) Βρογχοπνευμονία , Διάμεση και Κοκκιοματώδης :
Ταξινόμηση με βαση κατανομή , σύσταση και οδό μόλυνσης
3) Παράγοντες που επιπλέκουν την Ενζωοτική Πνευμονία ( ή την Πλευροπνευμονία ) των χοίρων ( Ένα από τα δυο ηταν , δε θυμάμαι ).
Και από τους επιπλέκοντες αυτούς παράγοντες , με μία λέξη για τον καθένα ξεχωριστά , τι προκαλεί .
4) Λοιμώδης πλευροπνευμονία αιγών : Αιτιοπαθογένεια και μακρο αλλοιώσεις

ΜΩΡΑΙΤΟΥ :
1 Για ποιόν λόγο οι παθολογικές καταστάσεις και περιστατικά των ρινικών κοιλοτήτων δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζονται ως επείγοντα περιστατικά (γιατί δεν είναι απαραίτητη η άμεση διαγνωστική επέμβαση)
2) Ηθελε αιτιοπαθογένεια λαρυγγόσπασμου
3) Που οφείλονται οι εκδηλώσεις των συμπτωμάτων του αποφρακτικου συνδρόμου των βραχυκεφαλικών σκύλων
4) Αιτιοπαθογένεια συνδρόμου χρόνιας ρινίτιδας και παραρινοκολπίτιδας
) Περιστατικό σκύλου 4 ετών που έμενε σε ξενοδοχείο σκύλων και όταν γύρισε είχε έντονα συμπτώματα ( δεν θυμάμαι ποια ) . Με δεδομένο ότι ο σκύλος εν τελει έπασχε από Λοιμώδη Τραχειοβρογχίτιδα , που αποδίδω το γεγονός ότι εκδηλώθηκε με αυτό τον έντονο τρόπο .


πηγή: ΑΜ/ΣΚ/ΝΜ


Σεπτ '12
ΠΑΘ.ΑΝ. (ΒΛΕΜΜΑΣ) 2/10
1.Μακροσκοπικές Αλλοιώσεις Ρινοπνευμονίτιδας Ιπποειδών
2.Μακροσκοπικές Αλλοιώσεις Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδας Βοοειδών (IBR)
3.Kυκλοφορικές Διαταραχές της Θωρακικής Κοιλότητας (αναφορικά)
4.Σ/Λ κλασσικά για πνευμονίες

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ έναντι ΜΩΡΑΙΤΟΥ) 2,5/10
1.Σε ποια ρινίτιδα χρησιμοποιείται ως θεραπεία η ενιλκοναζόλη και η κλοτριμαζόλη; Ποια απτις δύο θεραπείες είναι πιο εύκολη στην πράξη; Ποια αρκεί μόνο με μία συνεδρία ώστε να θεραπευτεί πλήρως το ασθενές ζώο;
2.Σκύλος Rottweiler 5 μηνών, βρέθηκε με έντονη δύσπνοια, εύκολη κόπωση μετά από άκσηση, βήχα και ορθοπνοϊκή στάση. Στην ακτινογραφία βρέθηκε σαφώς περιγεγραμένη ακτινοσκιερή περιοχή στην τραχηλική μοίρα της τραχείας. Ποια είναι η διάγνωσή σας; Που οφείλεται αυτή η παθολογική κατάσταση; (ήθελε το Οστεοχόνδρωμα μάλλον…)
3.Τι είναι ο «δευτερογενής πνιγμός» (από εισρόφηση νερού);
4.Ποιές είναι οι δύο συγκρουόμενες απόψεις για τη χορήγηση οξυγονοθεραπείας σε ζώο με τοξίκωση από paraquat;
5.Ποιες είναι ακριβώς οι διαταραχές στην κυκλοφορία των πνευμόνων κατά το Πνευμονικό οίδημα που προκαλείται από Υπολευκωματιναιμία και από Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας;

ΙΠΠΟΕΙΔΗ (ΔΙΑΚΑΚΗΣ) 1/10
1.α.Συμπτώματα Ηθμοειδούς Αιματώματος
Β.Διάγνωση Ηθμοειδούς Αιματώματος
2.α.Πρόληψη Γρίπης Ιπποειδών
Β.Σ-Λ για την E.I.P.H

BOOEIΔΗ (ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ) 0,5/10
1.Που οφείλεται το Πνευμονικό Οίδημα από Φλεγμονή

ΒΟΟΕΙΔΗ (ΠΑΝΟΥΣΗΣ) 0,5/10
1.Υποστηρικτική Θεραπεία σε Παστεριδίαση

ΧΟΙΡΟΙ (ΤΖΗΚΑ) 0,5/10
1.Κλινική Εικόνα Γρίπης Χοίρων
2.Εμβολιακό Πρόγραμμα Γρίπης Χοίρων
3.Διάγνωση ΠΣΑΑΧ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ) 1/10
1.Χειρουγική επέμβαση που ενδείκνυται (είδος,πλευρά,μεσοπλεύριο διάστημα)
Σε α)Αμφοτερόπλευρο Πυοθώρακα
Β)Χυλοθώρακα στο σκύλο
Γ)Ανοιχτό Αρτηριακό Πόρο
Δ)Αριστερό αρτηριακό σύνδεσμο σε δεξιό αορτικό τόξο
Γ)Περικαρδιακή Συλλογή
2.Golden Retriever με μεγαοισοφάγο από πολυνευροπάθεια και παράλυση λάρυγγα. Τι θεραπεία συστήνεται, και ποια η πρόγνωση.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (ΠΑΤΣΙΚΑΣ) 0,5/10
1.Ακτινολογική Εικόνα Λόβώδους Πνευμονίας

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (ΓΙΑΔΙΝΗΣ) 1,5/10
Κλασσικές ερωτήσεις

πηγή: Φ.Λ.


Ιουν '12
Παθ.Αν.
1) Παράγοντες που επιπλέκουν την ενζωοτική πνευμονία του χοίρου.
2) Ποιούς τύπους πνευμονιών θα συναντήσουμε: 
-στην Carre του σκύλου
-Προϊούσα του προβατου
-Φυματίωση
-Πλευροπνευμονία του χοίρου
-Ενζωοτική πνευμονία χοίρων
3) Κατανομή, σύσταση και οδός μόλυνσης στην διάμεση,στην βρογχοπνευμονία και στην κοκκιωματώδη
4) Μακροσκοπικές αλλοιώσεις στην πνευμονική μανχαιμίωση μόσχων
Πανούσης 
1. Κλινική διαφοροποίηση Λοιμώδους Ρινοτραχειίτιδας (IBR) απο Παστερέλλωση.
2. Στοιχεία για έντονη υποψία προσβολής απο Histophilus.
3. Δύο λοιμώδη νοσήματα προκαλούν υποδόριο εμφύσημα.

Τζήκα
1) Δ.Δ. ατροφικής ρινίτιδα;.
2) Διάγνωση στο Σύνδρομο απίσχνανσης των απογαλακτισμένων χοιριδίων.

Διακάκης
1) Σημείο εκλογής για προσωρινή τραχειοτομή
2)Εμβολιακό πρόγραμμα για την γρίπππη των ίππων

Παπάζογλου:
1. Σκύλος έρχεται με αυτόματο πνευμοθώρακα από ρήξη φυσαλίδων. Ποιά είναι η άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού και πρόγνωση.
2. Τί θα εμφανίσει σκύλος που υποβλήθηκε σε υπερβολική εκτομή της επιμηκυσμένης μαλακής υπερώας.

Γιαδίνης
1) Ακροαστικό εύρημα στην προϊούσα
2) Τύποι πνευμονικής αδενομάτωσης
3) Προδιαθέτοντες παράγοντες στην παστερέλλωση
4) Επιβεβαίωση διάγνωσης πνευμονικής αδενομάτωσης
5) Μετάδοση πνευμονιας απο mycoplasma sp των αιγών
6)Τι παρατηρούμε στην ατυπική πνευμονία 
7) Παρασιτική βρογχοπνευμονία χωρίς βήχα (ποιο παράσιτο)
8) Ποια εποχή εμφανίζεται η ρινική οίστρωση και που οφείλεται αυτό. 
Πολ/πλής επιλογής:
9) Ποια νόσος μεταδίδεται στον άνθρωπο  
10) Νόσος της αίγας υποχρεωτικής δήλωσης 
11) Φάρμακα για ρινική οίστρωση (ιβερμεκτίνη)
12) Ποια νόσος δεν μεταδίδεται απο την αίγα στο πρόβατο και ανάποδα

ΣΚΥΛΟΣ/ΓΑΤΑ (θέματα έβαλε ο Σούμπασης)
1. Πώς και για ποιό λόγο εμφανίζεται ο ανάστροφος πταρμός στο σκύλο
2. Σε σκύλο με συμπτώματα χρόνιας ρινίτιδας κατά την ιστοπαθολογική εξέταση βρήκαμε ότι πρόκειται για λεμφοκυτταρική-πλασμοκυτταρική ρινίτιδα. Ποιές επιφυλάξεις θα έχουμε για τη διάγνωσή μας;
3. Αναφέρεται 4 νοσήματα που πρέπει να διαφοροποιήσουμε από το βρογχικό άσθμα της γάτας, ανεξαρτήτου αιτιολογίας.
4. Ατμόλουτρα και νεφελώματα: τί είναι το καθένα και για ποιό λόγο συνδυάζουμε με φυσικοθεραπεία κατά την αντιμετώπιση νοσημάτων του αναπνευστικού5. Αποφρακτική λαρυγγίτιδα και καρκίνωμα του πλακώδους επιθηλίου του λάρυγγα: ποιά η διαφορά στην πρόγνωση του κάθε νοσήματος
5. Διαφορά στην πρόγνωση κυρίως μεταξύ του καρκινώματος του πλακώδους επιθηλίου του λάρυγγα και της αποφρακτικής λαρυγγίτιδας.
 
Πατσίκας
Αναφέρετε τι τύπου αλλοιώσεις θα δούμε σε:
α) αρχόμενο πνευμονικό οίδημα
β) προχωρημένο πνευμονικό οίδημα
γ) εωσινοφιλική πνευμονία
δ) μεταστατικό νεόπλασμα
πηγή: Athanasios Ch, Antonia Chr, Μάκης


Σεπτ '11
Μωραΐτου (2,5 μον.)
1. Πώς κάνουμε έλεγχο της φυσιολογικής ροής του αέρα στη μία ή στις δύο ρινικές κοιλότητες ενός ζώου;
2. Πού οφείλεται το σύνδρομο της χρόνιας ρινίτιδας-παραρρινοκολπίτιδας της γάτας;
3. Ποιοι οι τρεις τύποι της χρόνιας "αποφρακτικής" λαρυγγίτιδας του σκύλου και της γάτας (μη νεοπλασματικής διήθησης);
4. Ποιος ο παθογενετικός ρόλος της βλέννης στην χρόνια βρογχίτιδα του σκύλου;
5. Ποιες οι διαγνωστικές μέθοδοι εκλογής της πνευμονικής θρομβοεμβολής και ποια η πιο αποτελεσματική;

Βλέμμας (2 μον.)
1. Σε ποια ζώα εμφανίζεται συχνότερα το πνευμονικό εμφύσημα, ποιοι οι τύποι του εμφυσήματος και ποια η μακροσκοπική εικόνα;
2. Τι είναι τα πνευμονικά απολύματα, σε ποιες νοσολογικές οντότητες τα βρίσκουμε και ποια η διαγνωστική τους αξία;
3. Ποιες παθολογικές καταστάσεις προκαλούν οίδημα του λάρυγγα στα διάφορα είδη ζώων;
4. Ενζωοτική πνευμονία του χοίρου: συνέπειες και αλλοιώσεις.

Γιαδίνης (1,5 μον.)
1. Ποιο νόσημα είναι πιο συχνό, η προϊούσα πνευμονία ή η πνευμονική αδενομάτωση;
2. Ποιο το κύριο σύμπτωμα της ρινικής οίστρωσης;
3. Ποιο το μειονέκτημα της θεραπείας του μυκοπλάσματος των αιγών (όχι πλευροπνευμονία);
4. Έλλειψη ποιων παραγόντων προδιαθέτει σε παστεριδίαση;
5. Ποιο το φάρμακο εκλογής για την πνευμονική αδενομάτωση;
6. Ποιο από τα δύο μεταδίδεται στον άνθρωπο; (ρινική οίστρωση είναι η απάντηση).
7. Τρόπος μετάδοσης πλευροπνευμονίας των αιγών.
8. Τρόπος μετάδοσης του λοιμώδους αδενοκαρκινώματος των ρινικών κοιλοτήτων.
9. Το πρόβατο ή την αίγα προσβάλλει πιο συχνά η άτυπη πευμονία;
10. Το πρόβατο ή η αίγα είναι ευαίσθητο στην παρασιτική βρογχοπνευμονία;
11. Μορφές προϊούσας πνευμονίας.
12. Γιατί το ζώο πεθαίνει από το λοιμώδες αδενοκαρκίνωμα των ρινικών κοιλοτήτων;

Διακάκης (1 μον.)
1. α) Ποια είναι τα δύο πιο συχνά αίτια παραρρινοκολπίτιδας;
β) Σε ποιο σημείο γίνεται ανάτρηση του πρόσθιου γναθιαίου κόλπου;
2. Επιπλοκές λοιμώδους αδενίτιδας.

Παπάζογλου (1 μον.)
1. Τι προβλήματα θα εμφανισθούν σε ένα pug αν γίνει εκτομή μεγαλύτερου μέρους της μαλακής υπερώας;Τι θα κάνετε σε εμφάνιση αναπνευστικής δυσχέρειας από το οίδημα που εμφανίσθηκε από την εγχείρηση;
2. Ποιο είναι το πιο συχνό πρωτογενές νεόπλασμα του πνεύμονα, ποια η θεραπεία του και ποια η πρόγνωσή του στον σκύλο;

Καρατζιάς (0,5 μον.)
1. Ποια η θεραπεία του χρόνιου κυψελιδικού εμφυσήματος;

Πανούσης (0,5 μον.)
1. Πώς θα διαχωρίσετε με βάση την κλινική εικόνα την παστεριδίαση από Manheimia haemolytica και την IBR;

Τζήκα (0,5 μον.)
1. α)Ποια η κλινική εικόνα της γρίπης του χοίρου και ποιο εμβολιακό πρόγραμμα θα προτείνατε;
β)Πώς τίθεται η τελική διάγνωση στο σύνδρομο απίσχνανσης των απογαλακτισμένων χοιριδίων;

Πατσίκας (0,5 μον.)
1. Ακτινολογική εικόνα ατελεκτασικού λοβού του πνεύμονα.

πηγή: Ελένη και Σπυριδούλα


Ιούν '11Μωραϊτου
1. Πως οριζεται η συχνοτητα το ευρος και ο ρυθμος της αναπνοης του σκυλου;
2. Στο σκυλο ή τη γατα είναι πιο συχνος ο σπασμος του λαρυγγα, και σε ποιες περιπτωσεις παρατηρειται;
3. Σε τι αποσκοπει η θεραπεια της χρονιας βρογχιτιδας του σκυλου;
4. Γιατι σε τοξικωση απο paraquat δεν πρεπει να χορηγουμε οξυγονο ακομα κι αν ο σκυλος εμφανιζει αναπνευστικη δυσχερεια;
5. Με ποιο σκοπο χρησιμοποιουμε νεφελωματα και φυσιοθεραπεια σε σκυλο με βακτηριακη πνευμονια και ποσο συχνα θα κανατε απολυμανση του εκνεφωτη σε αυτη την περιπτωση;

Παπαζογλου
1. Ποια μεθοδο θωρακοτομης θα επιλεγατε στις παρακατω περιπτώσεις
-χυλοθωρακας
-περικαρδιακη συλλογη
-αρτηριακος πορος στην αορτη
(δε θυμαμαι τις υπολοιπες περιπτωσεις) σε περιπτωση πλευροτομης ηθελε να πουμε και απο ποια μερια ποιες πλευρες κλπ.
2. Golden Retriver 9 ετων αρσενικο ερχεται με πραλυση λαρυγγα και μεγαοισοφαγο που οφειλεται σε πολυνευροπαθεια(ή κατι τετοιο..). Τι χειρουργικη μεθοδο θα επιλεξετε; Αιτιολογηση και προγνωση.

Πατσικας
Φυσιολογικη απεικονιση της τραχειας σε πλαγιο ακτινογραφημα

Πανουσης
Υποστηρικτικη θεραπεια σε μοσχο με Μανχαιμιωση

Καρατζιας
Που οφειλεται το πνευμονικο οιδημα και εμφυσημα της βοσκης

Διακακης
1. Πολλαπλης επιλογης για την λαρυγγικη ημιπληγια σε σχεση με το ποτε εμφανιζεται, τι θεραπεια μπορουμε να κανουμε
2. Περιγραφη μεθοδου επειγουσας τρααχειοτομης

Τζηκα1. Ατροφική ρινίτιδα: Διαφορικη διαγνωση και εμβολιακο προγραμμα
2. Εμβολιακο προγραμμα για τη νοσο του Glasser,αν ειναι αποτελεσματικο κατα τη γνωμη σας και γιατι.

Γιαδινης
1. Ποιος αιτιολογικος παραγοντας τησ παρασιτικης βρογχοπνευμονιας δεν προκαλει βηχα;
2. Παθογνωμονικο ευρημα αδενοματωσης
3. Ποια διατροφικα σφαλματα προδιαθετουν σε Παστεριδιαση;
4. Ποια νοσος δε μεταδιδεται απο αιγα σε προβατο και αντιστροφα;
5. Φαρμακο εκλογης για τη ρινικη οιστρωση
6. Ποια αλλα συστηματα προσβαλει η ρινικη οιστρωση;
7. Τι αλλο προκαλει η προϊουσα πνευμονια εκτος απο αναπνευστικα συμπτωματα;
8. Ποια εποχη νοσουν οι αιγες απο λοιμωδη πλευροπνευμονια;
9. Χαρακτηριστικο συμπτωμα ατυπικης πνευμονιας
10. Ηλικια ατυπικης πνευμονιας
11. Ποιο νοσημα μεταδιδεται στον ανθρωπο;

Βλεμμας
1. Ποια ειναι κατα τη γνωμη σας η βασικοτερη διαφορα μεταξυ της βρογχοπνευμονιας και της διαμεσης πνευμονιας;
2. Μακροσκοπικη εικονα προϊουσας πνευμονιας
3. Τυποι εμφυσηματος και μακροσκοπικα
4. Που εντοπιζονται οι αλλοιωσεις στην πλευροπνευμονια του χοιρου και χαρακτηριστικα των αλλοιωσεων;


πηγή: Myrsini & trelovet


Ιαν '11
Διακάκης
1. Πως προκαλείται η παγίδευση της επιγλωττίδας?
2. Ονομάστε 3 επιπλοκές της λοιμώδους αδενίτιδας

Μωραϊτου
1. Πότε έχουμε μείωση της έντασης των αναπνευστικών ήχων και πως αλλιώς ονομάζεται
2. Ποια η επικρατέστερη θεωρία για την αυξημένη πιθανότητα νεοπλασμάτων στις φυλές με μακρυά μούρη (το αντίθετο του βραχυκέφαλα, δεν θυμάμαι πως λέγονται)..Αυτή η ερώτηση δεν υπάρχει στο βιβλίο, είναι από το μάθημα. Δεν ξέρω την απάντηση.
3. Ποια η διαφορά μεταξύ νεφελωμάτων και ατμόλουτρων και σε τι χρησιμεύουν
4. Οι κυτταρολογικές επιπτώσεις της σύμπτωσης των τοιχωμάτων της τραχείας
5. Αίτια πνευμομεσοπνευμόνιου

Παπάζογλου
1. Έρχεται ένας ένας σκύλος Μαστίφ 50 κιλών με σφηνομένο μπαλάκι στον λάρυγγα, με κυάνωση. Τι σωστικά μέτρα θα κάνω.
2.Ποια μέθοδο χειρουργικής του θώρακα θα επιλέγατε:
α) σε αμφοτερόπλευρο πυοθώρακα
β) για απολίνωση του θωρακικού πόρου

Τζήκα
1)Διαφορική διάγνωση και εμβολιακό πρόγραμμα πλευροπνευμονίας
2)Διάγνωση στο σύνδρομο απίσχνασης απογαλακτισμένων χοιριδίων

Πανούσης
1. Σε ποια νοσήματα έχουμε συμπτώματα από αναπνευστικό και αρθρώσεις
2. Με ποια κλινική εικόνα καταλαβαίνω ότι η παστεριδίαση οφείλεται σε μανχαίμια (διαφορές με IBR και παστερέλλα) {Δεν είμαι σίγουρη αν το έθεσα σωστά βασικά αλλά κάπως έτσι ήταν}

Παθ. Αν
1)Ατελεκτασία πνεύμονα. Τι σημαίνει από απόφραξη και τι από συμπίεση
2)Προιόυσα πνευμονία. α) αιτία β) μακροσκοπικά πνεύμονα γ) αλλοιώσεις σε άλλα συστήματα
3)Μακροσκοπικά σε πνευμονικό οίδημα

Γιαδίνης
1)Ποια ασθένεια μεταδίδεται στον άνθρωπο?
2)Ποια είναι πιο συχνή στην Ελλάδα? Προϊούσα ή αδενωμάτωση?
3)Κλινική διαφοροποίηση πλευροπνευμονίας και πνευμονίας από mycoplasma
4)Διατροφικά σφάλματα που προδιαθέτουν σε παστερέλλωση
5)Αναφέρετε όλα τα πνευμονικά παράσιτα
6)Φάρμακο εκλογής για προϊούσα πνευμονία
7)Χαρακτηριστικό σύμπτωμα πνευμονικής αδενωμάτωσης
8)Συμπτώματα ατυπικής πνευμονίας
9)Διαφορική διάγνωση πνευμονικής αδενωμάτωσης

Καρατζιάς δεν έβαλε


πηγή: WhooAlright, Ανώνυμος


Ιούν '10
ΠΑΘ.ΑΝ.
1. Εξέλιξη και πορεία ρινιτίδων που προέρχονται από λοιμώδεις παράγοντες
2. Μακρο αλλοιώσεις μαννχαινιωσης βοοειδών
3. Μακρο αλλοιώσεις πλευροπνευμονία χοίρου
4. Σ/Λ -στην βρογχοπνευμονία έχουμε αλλοιώσεις στα μεσολόβια διαστήματα
-στην διάμεση πνευμονία έχουμε εξίδρωμα στις αεροφόρους οδούς
στο εμφύσημα οι περιοχές είναι διογκωμένες ενώ στην ατελεκτασία εκβαθυμένες
-ενδορρινικό αδενοκαρκίνωμα είναι ιογενές και κάνει μεταστάσεις

ΜΩΡΑΙΤΟΥ
1. Πιθανά συμπτώματα σε σκύλο με νεόπλασμα λάρυγγα
2. Τύπος βήχα-διάκριση ανάλογα με ένταση και ανατομικά στοιχεία του αναπνευστικού συστήματος που παρατηρείται ο καθένας.
3. Μορφή λοιμώδους τραχειοβρογχίτιδας σκύλου που είναι αυτοπεριοριζόμενη και που αποσκοπούν τα θεραπευτικά μέτρα
4. Γάτα με οξεία ασθματική κρίση, χορηγούμε Ο2 και δεξαμεθαζόνη και τερβουταλινη,σε 20 λεπτά δεν βλέπουμε βελτίωση. Θεραπευτικά μέτρα: δραστικές ουσίες, οδό χορήγησης, χρόνο αναμονής για μεταξύ τους.
5. Αντιβακτηριδιακά σε σκύλο με βαριά βακτηριακή πνευμονία, οδοί χορήγησης και για πόσο διάστημα θα τα χορηγούμε;

ΔΙΑΚΑΚΗΣ
1. Ημιπληγία λάρυγγα κριτήρια χειρουργικής θεραπείας και θεραπευτικές επιλογές(επιγραμματικά)
2. Αίτιο παγίδευσης επιγλωττίδας

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
1. α)Γιατί βάζουμε σωλήνα θωρακοτομίας σε θωρακοτομή
β)Ενδείξεις προσωρινής τραχειοτομίας
2. α)Αναισθησία με μεσοπλεύριο αποκλεισμό γιατί?
β)Επιπλοκές από εκτομή μεγαλυτέρου τμήματος μαλακής υπερώας

ΠΑΝΟΥΣΗΣ
1. α)Συμπτώματα για υποψία ιστοφίλωσης.
β)2 νοσήματα που κάνουν υποδόριο εμφύσημα

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
1.Αιτια πνευμονικού οιδήματος απο φλεγμονή

ΤΖΗΚΑ
1. α)Δ.δ. ατροφικής ρινίτιδας
β)Πως γίνεται η διάγνωση στο σύνδρομο απίσχνανσης χοιριδίων

ΓΙΑΔΙΝΗΣ
1. Άλλα συστήματα όπου προκαλεί συμπτώματα η ρινική οίστρωση
2. Τι άλλο προκαλεί η προϊούσα πνευμονία
3. Επιβεβαίωση διάγνωσης πνευμονικής αδενομάτωσης
4. Αναπνευστικό νόσημα αιγών που είναι υποχρεωτικής δήλωσης
5. Πως γίνεται μετάδοση μυκοπλασματικής πνευμονίας αιγών;
6. Ιοί που προδιαθέτουν πνευμονική παστεριδίαση αμνών
7. Ποιος από τους αιτιολογικούς παράγοντες δεν κάνει συνήθως βήχα στην παρασιτική βρογχοπνευμονία
8. Εποχή που νοσούν από λοιμώδη πλευροπνευμονία αιγών
9. Πολλαπλής ποιο νόσημα δεν μεταδίδεται από πρόβατο σε αίγα και αντιστρόφως
10. Πολλαπλής φάρμακο εκλογής ρινική οίστρωση
11. Πολλαπλής ποιο είναι εμπύρετο νόσημα
12. Πολλαπλής κύριο σύμπτωμα σε τυπική πνευμονία

ΠΑΤΣΙΚΑΣ
1. Ακτινολογικές αλλοιώσεις σε εισροφητική βρογχοπνευμονία και γιατί;


πηγή: Εύη, Ιόλη, Κατερίνα, ΕλένηΙαν '10
Μωραΐτου
1. Ποια ειναι η κλινικη εικονα σκυλου με εισπνευστικη δυσπνοια;
2. Ποια ειναι η επειγουσα θεραπεια σκυλου με συνδρομο της αποφρακτικης νοσου των βραχυκεφαλικων φυλων;
3. Ποιες ουσιες συμμετεχουν στο βρογχικο ασθμα της γατας;
4. 4 αιτιες που οδηγουν στην εωσινοφιλικη βρογχοπνευμονια.Κ ποια ειναι η κλινικη εκδηλωση της.
5. Για ποιο λογο πρεπει να αποφευγεται η χορηγηση τριγλυκεριδιων μεσης αλυσου σε ζωο με ιδιοπαθη χυλοθωρακα;

Παπάζογλου
1. Ποιοι ειναι οι τροποι χειρουργικης θεραπειας του λαρυγγα; Ποια η επιπλοκη;
2. Ζωο με καταγμα πλευρων. Με ποιον τροπο δημιουργειται αιμοθωρακας;

Τζήκα
1. Δ.Δ.ατροφικης ρινιτιδας κ εμβολιακο προγραμμα
2. Εμβολιακο προγραμμα γριπης

Πατσίκας
1. Τυπικη κλινικη εικονα πνευμονα με πολλαπλες νεοπλασματικες εξεργασιες

Διακάκης
1. Επειγουσα τραχειοτομη
2. 4 ερωτησεις Σωστο/Λαθος

Πανούσης
1. Υποστηρικτικη θεραπεια παστεριδιασης

Καρατζιάς
1. Αιτια πνευμονικου οιδηματος λογω φλεγμονης

[Γιαδινη,Βλεμμα δεν θυμαμαι]

πηγή: ΑλεξίαΣεπτ '09
Μωραΐτου 2.5/10
1. Ποια ειναι η κλινικη εικονα ενος σκυλου με εισπνευστικη δυσπνοια και ποιος ο χαρακτηρας της αναπνοης του;
2. Ποιες ειναι οι διαγνωστικες τεχνικες που θα κανουμε για διαγνωση ανατομικων ανωμαλιων σε σκυλο με αποφρακτικη νοσο των βραχυκεφαλικων φυλων;
3. Ποιες 3 αλλες δρασεις των βρογχοδιασταλτικων ουσιων γνωριζετε; (ονομαστε ομαδες κ μια ουσια απο καθε ομαδα)
4. Ποιες διαταραχες παρατηρουνται στον βλεννογονο της τραχειασ λογω επαφης στην συμπτωση των τοιχωματων της;
5. Ποιες ουσιες απελευθερονονται απο τα σιτευτκα κυτταρα στο ασθμα της γατας; (εδω ρωτουσε κ για αλλες ουσιες απο αλλα κυτταρα αλλα παντα στο ασθμα γατας)

Παπάζογλου 1/10
1. Ποιοι οι χονδροι του λαρυγγα και ποιες οι επιπλοκες αμφοτεροπλευρης λαρυγγοπλαστικης;
2. Επιπλοκες στην εγχειρηση για επιμυκισμενη μαλακη υπερωα.

Τζήκα 0,5/10
1. Πως γινεται η διαγνωση και ποιο το προγραμμα εμβολιασμου στην ενζωοτικη πνευμονια;

Πατσίκας 0,5/10
1. Ιογενη πνευμονια(ειχε επιλογης 6 για τυπο πνευμονιας) Και να αιτιολογισετε απαντηση.

Βλέμμας 2/10
1. Ποιες οι αλλοισεις στην ενζωοτικη πνευμονια χοιρου και ποιοι οι παραγοντες επιπλοκων;
2. Ποιες οι κυριοτερες επιπτωσεις και σε ποια οργανα στην σηψαιμικη παστεριδιωση αμνων;
3. Κατανομη αλλοιωσεων,συσταση πνευμονα και οδος μολυνσης στην κοκκιωνατωδη και στην εμβολικη πνευμονια.
4. Αιτιολογια και αλλοιωσεις στην πλευροπνευμονια.

Διακάκης 1/10
1. 2 αιτιες παραρινοκολπιτιδας
2. Τι ειναι υδρωπας και τι εμπυημα παραρινικων κολπων;
3. Ηλικια προσβολης τυμπανισμου φαρυγγικων θυλακων.
4. Ηλικια προσβολης ημιπληγιας λαρυγγα.

Πανούσης 0.5/10
1. Ποτε εχουμε ισχυρη υποψια ιστοφιλωσης;
2. 2 νοσηματα που κανουν υποδοριο εμφυσημα.

Καρατζιάς 0.5/10
Αιτιολογια εμφυσιματος βοσκης και πνευμονικο οιδημα.

Γιαδίνης 1.5/10
Α)1. Απο ποια συστηματα δινει συμπτωματα η ρινικη οιστρωση εκτος απο το αναπνευστικο;
2. Ηλικια ατυπικης πνευμονιας.
3. Επιβεβαιωση διαγνωσης προιουσας πνευμονιας.
4. Συμπτωματα εκτος του αναπνευστικου της προιουσας πνευμονιας. (νομιζω πως ρωτουσε παλι συστηματα)

Β)1. Ποιο ειναι το παθογνωμονικο συμπτωμα της πνευμονικης αδενοματωσης;
2. Ποιο διατροφικο σφαλμα προδιαθετει σε παστερελλωση;
3. Ποια εποχη εινια πιο συχνη η πλευροπνευμονια των αιγων;
4. Ποιος αιτιολογικος παραγοντας της παρασιτικης βρογχοπνευμονιας δεν προκαλει βηχα;

Γ) Πολλαπλης επιλογης 4! το ενα ηταν ποια ασθενεια ειναι κολλητικη και στον ανθρωπο (ρινικη οιστρωση)
...

πηγή: Ιωάννα


Ιούν '09
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
1. Τι είναι τα απολύματα, ποια η σημασία τους και σε ποίο νόσημα εντοπίζονται.
2. Μερικά νοσήματα να γράψεις την πνευμονία κάνουν.
3. Πνευμονική αδενομάτωση του προβάτου. Ποια η αιτία, πως εμφανίζεται και ΔΔ.
4. Βρογχοπνευμονία, διάμεση πνευμονία και κοκκιωματώδης. Κατανομή αλλοιώσεων, σύσταση πνευμόνων και οδός μόλυνσης.

ΣΚΥΛΟΣ/ΓΑΤΑ
1. Ορισμός επίσταξης. 4 νοσήματα που προκαλούν επίσταξη.
2. Διαφορά παράλυσης τραχείας από σύμπτωση τοιχωμάτων τραχείας.
3. Με ποιο τρόπο θα αποφασίσουμε για το καλλίτερο αντιβιοτικό σε βακτηριδιακή πνευμονία; Πείτε δύο συνδυασμούς φαρμάκων.
4. Τοξίκωση από paraquat. Μηχανισμός ενέργειας.
5. Σε σκύλο με λεμφοκυτταρική-πλασομκυτταρική ρινίτιδα στον οποίο χορηγείται πρεδνιζολόνη σε αντιφλεγμονώδη για χ μέρες χωρίς ορατό θεραπευτικό αποτέλεσμα, ποια θεραπευτική μέθοδο θα προτείνατε;

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης παράλυσης λάρυγγα. Ποια η κύρια επιπλοκή;
2. Σκύλος με πνευμοθώρακα χωρίς αναπνευστική δυσχέρεια τη αντιμετώπιση προτείνετε; Με ποιο τρόπο η ρήξη των πλευρών προκαλούν αιμοθώρακα;

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Ακτινολογικά ευρήματα στην τραχεία σε διόγκωση μεσοπνευμόνιων αδένων.

ΙΠΠΟΕΙΔΗ
1. Ομάδες ευπαθών ζώων σε γρίπη.
2. Εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης.
3. Θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Θεραπεία πνευμονικού οιδήματος.
2. Αιτιολογική θεραπεία σε αμιγή λοίμωξη από Mycoplasma bovis.
3. Συμπτώματα για ισχυρή υποψία λοίμωξης από Ιστόφιλο.

Μικρά Μηρυκαστικά
1. Πρόληψη παρασιτικής βρογχοπνευμονίας.
2. Παθογνωμονικό εύρημα πνευμονικής αδενομάτωσης.
3. Φάρμακο εκλογής στην πνευμονική αδενομάτωση.
4. Πως μεταδίδεται η ενδορινική μεταδοτική νεοπλασία;
5. Διάγνωση παρασιτικής βρογχοπνευμονίας.
6. Διάνωση ρινικής οίστρωσης.
7. Φάρμακο εκλογής στην πλευροπνευμονία των αιγών.
8. Αναφέρατε 2 συμπτώματα από mycoplasma capricolum capricolum.
9. Πρόληψη προϊούσας πνευμονίας.
10. Πρόληψη απο mycoplasma capricolum capricolum.
11. 2 χαρακτηριστικά χρόνιας ατυπικής πνευμονίας.
12. Ποιο νόσημα αναπνευστικού αυξάνει τα κρούσματα τοξιναιμίας εγκυμοσύνης;

ΧΟΙΡΟΙ
1. Κλινικά συμπτώματα και εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης.
2. Πως τίθεται η τελική διάγνωση για το Σύνδρομο απίσχνασης απογαλακτισμένων χοιριδίων.


πηγή: Geo & Θόδωρος & Φαίδων


Ιαν '09
ΙΠΠΟΕΙΔΗ
1. Εμβολιακό πρόγραμμα γρίπης.
2. Πως γίνεται η διάγνωση φαρυγγικού εμπυήματος;

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Που οφείλεται το πνευμονικό οίδημα λόγω φλεγμονής;
2. α) Κύρια συμπτώματα ιστοφίλωσης.
β) 2 Λοιμώδη νοσηματα που δίνουν υποδόριο εμφύσημα.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Μετεγχειρητικό πλεονέκτημα της σύγκλεισης διαμέσου των πλευρών-σε σχέση με σύγκλειση γύρω απ’ τις πλευρές σε μεσοπλεύρια θωρακοτομή. Πλεονεκτήματα αναλγησίας μεσοπλεύριου αποκλεισμού σε σύγκριση με χορήγηση οπιοειδών.
2. α) Σε ποια αγγεία οφείλεται ο αιμοθώρακας σε κάταγμα πλευρών;
β) Σε γάτα που έχει διαγνωστεί πνευμοθώρακας από πτώση από ύψος αλλα δε παρουσιαζει αναπνευστική δυσχέρεια κ με καλή κλινική εικόνα απαιτείται η χειρουργική αντιμετώπιση;

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ
1. Γιατί είναι σημαντικό να εξετάζεται η στοματική κοιλότητα κατά την αναζήτηση νόσου στις ρινικές κοιλότητες σκύλου;
2. Σε αδενοκαρκίνωμα ρινικών κοιλοτήτων σε ποια όργανα αναζητούμε πιθανές μεταστάσεις;
3. Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα που διαφοροποιούν την οξεία τραχειοβρογχείτιδα από τη χρόνια;
4. Στάδια οξεοβασικών μεταβολών κατά τον βρογχόσπασμο σε άσθμα γάτας.
5. Πιθανός μηχανισμός πρόκλησης πνευμονικού οιδήματος από πνευμονική θρομβοεμβολή.

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
3 ερωτήσεις με 4 υποερωτήματα η καθεμια

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ
1. Πως διαφοροποιείται μακροσκοπικά η διάμεση από την λοβιώδη-λοβώδη πνευμονία;
2. 5 προτάσεις σωστό-λάθος
3. Πως διαφοροποιείται μακροσκοπικά ατελεκτασική από εμφυσηματική περιοχή πνεύμονα;
4. Τι είδος πνευμονία προκαλούν τα ακόλουθα: (παστεριδίαση,ενζωοτική πνευμονία μόσχων,εγκεφαλίτιδα από carre,φυματίωση);

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Τι είδους αλλοιώσεις διαπιστώνονται ακτινολογικά σε αρχόμενο πνευμονικό οίδημα κ γιατί;

ΧΟΙΡΟΙ
1. α) Δ/Δ ατροφικής ρινίτιδας.
β) Εμβολιακό πρόγραμμα κατά της Glasser κ αν κατά τη γνώμη σας είναι σημαντική η εφαρμογή του.

πηγή: Αντρέας


Ιουν '08
ΙΠΠΟΕΙΔΗ
1. Ποιά είναι η θεραπεία της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας;
2. Επιπλοκές λοιμώδους αδενίτιδας του ίππου.

ΒΟΟΕΙΔΗ
1. Πού οφείλεται το πνευμονικό οίδημα της βοσκής;
2. Αιτιολογική αντιμετώπιση mycoplasma bovis.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
1. Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα εκτομής της μαλακής υπερώας με CO2; Ποιες οι δευτερογενείς βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν οι στενωμένοι μυκτήρες
στο ανώτερο αναπνευστικό;
2. Από ποιούς χόνδρους αποτελείται ο λάρυγγας; Για ποιούς λόγους δεν
κάνουμε αμφοτερόπλευρη λαρυγγοπλαστική;

ΧΟΙΡΟΙ
1. Διαφορική διάγνωση και εμβολιακό πρόγραμμα κατά της Glasser.

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ
1. Ατελεκτασία λοβού πνμεύμονα: ακτινολογική εικόνα.

ΣΚΥΛΟΣ / ΓΑΤΑ
1. Σκύλος με ξένο σώμα στη ρινικλη κοιλότητα- συμπτώματα.
2. Σκύλος με οίδημα στο λάρυγγα- σε τι μπορεί να οφείλεται;
3. Καλόηθες νεόπλασμα τραχείας σκύλου- αιτιολογία.
4. Δυσκινησία κροσσωτού επιθηλίου σε αρσενικό σκύλο- με ποιες απλές κλινικές εξετάσεις το επιβεβαιώνουμε;
5. Μηχανισμός θρομβοεμβολής (?)

ΠΑΘ.ΑΝ.
1. Στάδια βρογχοπνευμονίας(4).
2. Βακτηριδιακή- παρασιτική βρογχοπνευμονία: μακροσκοπικές διαφορές.
3. Προϊούσα πνευμονία- αδενομάτωση του προβάτου: διαφορές.
4. Πως εμφανίζεται ο εμφυσιματικός πνεύμονας; (α..., β..., γ...)
5. Τύποι εμφυσίματος.(α..., β...)

ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ
1. Προϊούσα πνευμονία.
2. Ηλικία προσβολής από αδενομάτωση.
3. Παθογνωμονικό εύρημα αδενομάτωσης.
4. Ηλικία στην άτυπη πνευμονία.
5. Oestrus ovis- φάρμακο εκλογής.
6. Προδιαθέτοντες παράγοντες άτυπης πνευμονίας.
πηγή: Ναταλία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard