Σάββατο, 17 Μαΐου 2008

ΠΠΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 1

Ιουν '07
ΧΟΙΡΟΙ:
1. Εμβολιακό πρόγραμμα Aujesky.
2. Ερυθρά: αντιμετώπιση και ΔΔ.

ΒΟΟΕΙΔΗ:
1. ΔΔ τραυματικής κεκρύφαλίτιδας.
2. Επιπλοκές δυσπεπτικής οξέωσης
3. Πρόληψη ροταΐωσης.
4. Θεραπεία αιμοφίλωσης.

ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ:
1. Φάρμακο εκλογής για κρυπτοσποριδίωση.
2. Πιροπλάσμωση α) τρία φάρμακα, β) ευαίσθητη φυλή.
3. Σύνδρομο υδαρούς στόματος α) πρόγνωση, β) ποια ζώα προσβάλλονται.
4. ΔΔ λοιμώδους πλευροπνευμονίας των αιγών.
5. Διάγνωση ενζωοτικής ενδορινικής νεοπλασίας.
6. Ιοί που ευνοούν την παστεριδίαση.
7. Τι νοσήματα εμφανίζουν τα πρόβατα που τρώνε τροφή για κοτόπουλα.
8. Τι παθαίνουν τα ερίφια όταν τρώνε α) γάλα πρόβειο, β) γάλα αγελάδας.
9. Συμπτώματα τεϊλερίωσης στις αίγες.
10. Όταν δεν πιάνει η αντιβίωση σε διάρροιες τι ερευνούμε τότε;
11. Ποια φάρμακα είναι αποτελεσματικά για ρινική οίστρωση.
12. Πρόληψη χρόνιας δυσπεπτικής οξέωσης.
13. Ποια είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος για διάγνωση παραφυματίωσης σε επίπεδο εκτροφής (ζώντα ζώα) .
14. Σε ποια περίπτωση η ψευδοφυματίωση προκαλεί διάρροια.


Σεπτ '07
ΧΟΙΡΟΙ:
1. α) Συμπτώματα από αναπνευστικό.
β) Εμβολιακό πρόγραμμα Aujesky.
2. Συμπτώματα και αντιμετώπιση κυστίτιδας- πυελονεφρίτιδας.

ΒΟΟΕΙΔΗ:
1. ΔΔ παράλυσης εχίνου.
2. Συχνότερα αίτια παράλυσης φάρυγγα.
3. Αίτια πνευμονικού οιδήματος και εμφυσήματος της βοσκής.
4. Προδιαθετικοί παράγοντες ( εκτός λοιμώδη ) για ενζωοτική βρογχοπνευμονία.

ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ:
1. Προδιαθετικοί διαχειριστικοί παράγοντες στην παστερέλωση.
2. Ακροαστικά ευρήματα προϊούσας πνευμονίας.
3. Μέτρα εκρίζωσης πνευμονικής αδενωμάτωσης.
4. ΔΔ ενδορινικής μεταδοτικής νεοπλασίας.
5. Πρόληψη λοιμώδους πλευροπνευμονίας των αιγών.
6. Αίτια αδυναμίας βάδισης νεογέννητων αμνοεριφίων.
7. Ποια ιχνοστοιχεία σε έλλειψη οδηγούν σε θνησιγενή.
8. Τι προκαλεί φυσιολογική διάρροια.
9. Τι προκαλεί (νοσήματα που προδιαθέτει) η διατροφή με σύμπηκτα μηδικής.
10. Πως εκδηλώνεται η εντεροτοξιναιμία τύπου C στις αίγες και τα πρόβατα.
11. Συχνότερα αιμολυτικά νοσήματα στα πρόβατα.
12. Τρία φάρμακα για θεραπεία τεϊλερίωσης στις αίγες.
13. Επιβεβαίωση αναπλάσμωσης.
14. Φάρμακο εκλογής για κοκκίδια και κρυπτοσπορίδια.
15. Μεγαλύτερη θνητότητα σε σύνδρομο υδαρούς στόματος ή σε υποθερμία νεογέννητων;
16. Περιορισμός στην εφαρμογή εμβολίου για το λοιμώδες έκθυμα.


πηγή: Νίκος Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard