Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

Επιλογής: Βιοτεχνολογία τροφίμων

Σεπτέμβριος 2015 μικροβιολογία τροφίμων επιλογής
Θεωρητικό τμήμα
Σούλτος
 1. Πώς επηρεάζεται η θερμοαντοχή με βάση το ΣΕΥ ενός τροφίμου και  τη φάση ανάπτυξης  του μικροοργανισμού
 2. Τι επίδραση έχει σε έναν μικροοργανισμό όταν η τιμή του ΣΕΥ ενός τροφίμου είναι πρώτον μικρότερη και  δεύτερον ίση με την  κατώτατη  τιμή του ΣΕΥ του μικροοργανισμού
 3. Τι γνωρίζετε για τον  μηχανισμό που εμφανίζουν οι ψυχρόφιλοι μικροοργανισμοί
 4. Τι γνωρίζετε για τα προβιοτικά
Απαντήσεις  για την τρίτη και τέταρτη ερώτηση διότι δεν υπάρχουν στις διαφάνειες που έχει δώσει
Ο μηχανισμός ενός ψυχρόφιλου μικροοργανισμού περιλαμβάνει αρχικά την ανάπτυξη του με αργό  ρυθμό σε σύγκριση  με τα μεσόφιλα , την αύξηση του όγκου του κυττάρου και  τη μεταβολή τη σύνθεσης των λιπαρών οξέων καθώς αυξάνεται αυτή  των ακόρεστων λιπαρών οξέων ώστε να επιτευχθεί  μείωση του σημείου τήξης του κυτταροπλασματικού  υγρού
Τα προβιοτικά είναι οργανισμοί όπως οι ζύμες , οξυγαλακτικά, το Bifidobacterium όπου ανευρίσκονται μέσα στα τρόφιμα εμφανίζοντας τις εξής ιδιότητες
 • Μειώνουν τα συμπτώματα του διαρροϊκού συνδρόμου
 • Προλαμβάνουν ενδεχομένως το καρκίνο του παχέος εντέρου
 • Εμφανίζουν αντιμικροβιακή δράση καθώς μεταβολίζουν τους υδατάνθρακες και  παράγουν οργανικά οξέα μειώνοντας έτσι το ph , ανταγωνίζονται την ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών  καταλαλώντας τα θρεπτικά συστατικά του υποστρώματος και τέλος παράγονται μεταβολίτες ηλεκτρολύτες κ βακτηριοσίνες με αντιμικροβιακή  δράση
Ιωσηφίδου
 1. Πώς παράγονται οι βιοτοξίνες
 2. Γιατί δεν είναι γνωστοποιημένος ο ακριβής αριθμός τροφιμογενών δηλητηριάσεων
 3. Ποιοί μικροοργανισμοί μεταδίδονται δια μέσου της κοπρανοστοματικής οδού και  πώς μπορεί να γίνει η πρόληψη
Εργαστηριακό τμήμα
Οικονόμου
Είχε τρεις συγκεντρώσεις με διπλή σειρά τρυβλίων όπου μόνο στη μια από αυτές ο αριθμός των αποικιών και στα δυο τρυβλία κυμαίνονταν από 25 μέχρι 250 και ήθελε να βρούμε την ΟΜΧ κ να βάλεις μονάδα μέτρησης:  προσοχή ήταν cfu/ml


Πολλαπλής επιλογής
Η ΟΜΧ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό
 1. Όλων των βακτηρίων
 2. Όλων των μυκήτων
 3. Όλων των μυκήτων και των ζυμών
 4. Κανένα από τα παραπάνω
Τι μονάδα μέτρησης έχουμε στην ΟΜΧ και  είχε 4 επιλογές
Σερκενλίδης
Ποια  υλικά    χρησιμοποιούμε στην αρίθμηση των σταφυλοκόκκων κατά
 1. την αραίωση
 2. τη δόκιμη πηκτάσης
 3. τη δημιουργία αποικιών
Σούλτος
Έχουμε σε tsi agar και σε  lysine iron agar  ευθεία γραμμή κίτρινη κ λοξή επιφάνεια πορφυρή . Ποιός μικροοργανισμός έχει αναπτυχθεί κ που οφείλεται ο χρωματισμός σε κάθε μια από τις δυο περιπτώσεις
Ιωσηφίδου
Ποιά τα συστατικά του Violet Red Lactose Bile agar και τι είδους αποικίες εμφανίζουν τα κολοβακτηριοειδή (χρώμα , μέγεθος)


Aπρίλιος '12 (επι πτυχίω)
1. Ποιο το ενδιαφέρον για τους ακινητοποιημένους βιοκαταλύτες-δυνατότητες. (κεφ. 5, σελ. 6)
2. Χαρακτηριστικά μεγάλης και μικρής κλίμακας βιομηχανικής μικροβιακής παραγωγής. (κεφ.2, σελ. 4 και σελ.6)
2. Τι γνωρίζετε για τον βιοαντιδραστήρα (κεφ. 3, σελ. 17..)
3. Iδιότητες χρήσιμου βιομηχανικά μικροοργανισμού. (κεφ.2, σελ. 15)
4. Γράψτε τους ορισμούς των fed-batch συστήματος καλλιέργειας (κεφ.3, σελ. 9) και  συνεχούς συστήματος. (σελ. 11) - βλ.και σελίδα 25
5. Eνζυμική καταστολή, ενζυμική επαγωγή,συστήματα καθολικού ελέγχου. ορισμοί. (κεφ.2, σελ.8-11)

πηγή:@λεξ
 
Nοε '11
1) Iδιότητες χρήσιμου βιομηχανικά μικροοργανισμού και ποιες οι πηγες.
2) Oρισμός του batch, fed-batch συστήματος καλλιέργειας και ορισμός συνεχούς συστήματος.
3) Eνδιαφέρον για ακινητοποιημένους βιοκαταλύτες-δυνατότητες.
4) Χαρακτηριστικά ενζύμων.
5) Πως διαχωρίζονται οι κλίμακες και ποια τα χαρακτηριστικά τους?

πηγή: Chris

Ιούν '11
1. Χαρακτηριστικά μικρής και μεγάλης κλίμακας. Παραδείγματα προϊόντων.
2. Σε τι διαφέρουν βιομηχανικοί από συμβατικούς μικροοργανισμούς.
3. Τι είναι βιομηχανικός αντιδραστήρας.
4. Τι πρέπει να περιέχει ένα υπόστρωμα. Ποιός τα χαρακτιριστικά των υλικών αυτών ( κόστος, πιστότητα κτλ.).
5. Πως διακρίνονται οι πρωτογενής μεταβολίτες, ποια τα χαρακτηριστικά τους. Δώστε παραδείγματα.

πηγή: joop


Ιούν '101. Χαρακτηριστικά μεγάλης και μικρής κλίμακας βιομηχανικής μικροβιακής παραγωγής. (κεφ.2, σελ. 4 και σελ.6)
2. Eνζυμική καταστολή, ενζυμική επαγωγή,συστήματα καθολικού ελέγχου. ορισμοί. (κεφ.2, σελ. 8,10,11)
3. Iδιότητες χρήσιμου βιομηχανικά μικροοργανισμού. (κεφ.2, σελ. 15)
4. Oρισμός του fed-batch συστήματος καλλιέργειας (κεφ.3, σελ. 9) και ορισμός συνεχούς συστήματος. (σελ. 11)-βλ.και σελ.25
5. Oρισμός βιοαντιδραστήρα (κεφ. 3, σελ. 17..)
6. Eνδιαφέρον για ακινητοποιημένους βιοκαταλύτες-δυνατότητες. (κεφ. 5, σελ. 6)


πηγή: sof

1 σχόλιο:

sof είπε...

ύλη βιοτεχνολογίας: όλο το βιβλίο εκτός από κεφ.4,6

Whiteboard