Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Πρακτικά 2ου κύκλου

Ιουν '13
Φυσιολογία
ομάδα α1.πολλαπλής επιλογής σε τι χρησιμεύει ο μακρομετρικός κοχλίας
2.πολλαπλής επιλογής είχε εικόνες να πούμε ότι είναι οι αντικειμενικοί φακοί
3.πολλαπλής επιλογής είχε φακούς με διάφορες μεγεθύνσεις και ρωτούσε ποιος έχει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο
4.εικόνες από μυογράφημα να γράψουμε άθροιση κύματος, τέτανος, μυϊκός κάματος

ομάδα β1.έδινε τον πίνακα με τις τιμές της γλυκόζης να γράψουμε σε ποιες αντιστοιχεί ο φυσιολογικός ορός, η αδρεναλίνη και η γλυκόζη
2.πολλαπλής επιλογής έδινε φακούς με διάφορες μεγεθύνσεις και ρωτούσε ποιος έχει μεγαλύτερο οπτικό πεδίο
3.εικόνα από μυογράφημα να γράψουμε άθροιση κύματος, τέτανος
4.πηγαίνοντας από τη μικρότερη μεγέθυνση στη μεγαλύτερη αν θα αυξηθεί το οπτικό πεδίο (κάτι τέτοιο)
πηγή: Δήμητρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard