Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Επιλογής Οφθαλμολογία

Ιούνιος 2015

Οι εξετάσεις ήταν πρώτα όλοι μαζί γραπτά και μετά μας έβαζε δύο δύο  και εξεταζόμασταν στα πρακτικά. Στο πρακτικό κομμάτι μας έβαλε να αναλάβουμε ένα περιστατικό και οι δύο μαζί ( ιστορικό, οφθαλμολογική εξέταση κτλ) και μετά συζητούσαμε τα ευρήματά μας, λέγαμε διάγνωση και θεραπεία (μας ρωτούσε και κάθε πότε θα δίναμε το φάρμακο και για πόσες μέρες). Οι ερωτήσεις στα γραπτά ήταν οι ακόλουθες:

1. Συνταγή για ραγοειδίτιδα.
2. Σε ποια ζώα και τι προκαλεί η έλλειψη ταυρίνης.
3. Σκύλος 3 ετών εμφάνισε μετά από βόλτα αιφνίδια διαταραχή της όρσης χωρίς πόνο. Διαφορική διάγνωση και θεραπεία.
4. Διαφορική διάγνωση θόλωσης υδατοειδούς υγρού.
5. Επιπλωκές ελκώδους κερατίτιδας και πως τις προλαμβάνεις.

Χαρά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard