Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Συγκριτική ΠΑΘ.ΑΝ Κατοικίδιων Θηλαστικών

  1. Οι κυριότερες τροποποιήσεις του γενετικού υλικού στους ποντικούς-πρότυπα για τη μελέτη της νεοπλασίας αφορούν:
Α. απαλοιφή ογκογονιδίου         Β. υπερέκφραση ογκοκατασταλτικού γονιδίου
Γ. υπερέκφραση ογκογονιδίου  Δ. απαλοιφή ογκοκατασταλτικού γονιδίου
2. Στη συγκριτική μελέτη της ιστοπαθολογικής εικόνας ενός νεοπλάσματος που προκαλείται πειραματικά σε ζώα-πρότυπα και του αντίστοιχου νεοπλάσματος του ανθρώπου, μεγάλη επιστημονική αξία έχουν:
Α. οι ομοιότητες     Β.οι διαφορές     
Γ .και οι ομοιότητες και οι διαφορές που παρατηρούνται
3. Σε γενετικά τροποποιημένο ποντικό (knockout) έχει εξαλειφθεί από το γενετικό του υλικό το γονίδιο «Α». Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες θα πρέπει να ανήκει το γονίδιο «Α», ώστε ο ποντικός να εμφανίζει προδιάθεση για εμφάνιση νεοπλασματικής νόσου;
Α.  ογκογονίδια.   Β. ογκοκατασταλτικά γονίδια   Γ.  γονίδια που ελέγχουν τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς του  DNA
4. Οι βασικές επίκτητες ιδιότητες των νεοπλασματικών κυττάρων είναι
Α. αυτονομία στη σηματοδότηση της ανάπτυξης
Β.  ενεργοποίηση της απόπτωσης
Γ. Μη ανταπόκριση στα σήματα καταστολής της ανάπτυξης
Δ. Αποφυγή απόπτωσης
Ε. Απεριόριστη δυνατότητα πολλαπλασιασμού
ΣΤ. Διαρκώς συντηρούμενη αγγειογένεση
Ζ. Διείσδυση στους γειτονικούς ιστούς και μετάσταση
Η. Ανταπόκριση στα σήματα καταστολής της ανάπτυξης


5.  Σε γενικές γραμμές, μεταστάσεις παρατηρούνται πιο συχνά στους/στα
Α. σκύλους Β. Τρωκτικά
όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα-πρότυπα για τη μελέτη της νεοπλασίας.
6. Η δυνατότητα γενετικής τροποποίησης γονιδίων με σημαντικό ρόλο στην καρκινογένεση μπορεί να γίνει στοχευμένα σε συγκεκριμένους μόνο ιστούς και όχι σε ολόκληρο τον οργανισμό του ποντικού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεθοδολογία γενετικής τροποποίησης:
Α. Trojan Rabbit GEM   B. Sir Bedever RT-PCR       Γ. Zi-kos method      Δ. Cre/Lox
7. Στην παρακάτω σύνθεση φωτογραφιών κάθε στήλη αντιπροσωπεύει κι  ένα ιστοπαθολογικό στάδιο εξέλιξης της καρκινογένεσης. Επιλέξτε το κατάλληλο στάδιο από αυτά που σας δίνονται παρακάτω και γράψτε το πάνω από κάθε στήλη:
Χαμηλού βαθμού δυσπλασία/αδένισμα, καρκίνωμα in situ, υψηλού βαθμού δυσπλασία/αδένωμα, υπερπλασία.
Ήταν ακριβώς η φωτογραφία από τη διαφάνεια 281, από το μεγάλο αρχείο των 290 διαφανειών, που απεικονίζει τα διάφορα στάδια σε παχύ έντερο ποντικού.
8. Η παρακάτω εικόνα προέρχεται από ποντικό-πρότυπο για τη μελέτη της νεοπλασίας. Ποια είναι η ιστοπαθολογική διάγνωση;
Α. αδενοκαρκίνωμα του προστάτη αδένα
Β. λέμφωμα
Γ.  βλεννώδες καρκίνωμα του παχέος εντέρου
Δ. αδενωματοειδής πολύποδας του λεπτού εντέρου.

Ήταν η πάνω αριστερά φωτογραφία από τη διαφάνεια 283, από το μεγάλο αρχείο των 290 διαφανειών. Σωστό είναι το Δ.
πηγή Handsome Doctor

2 σχόλια:

Jim Marven είπε...

My dog has bad joints I accidentally got two bottles of collagen supplements and I am not going to use them both so I was wondering if my dog can take some too?
Dog Muscle Building Supplements

Ανώνυμος είπε...

did you feed your dog the pills?

Whiteboard