Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΠΠΣ: Υγιεινή 1

Επί πτυχίω εξετ. 2/12/2009 :
1. Αναφέρετε 5 περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σφάγια είναι ακατάλληλα προς κατανάλωση.
2. Σε ποιες από τις παρακάτω καταστάσεις του ήπατος γίνεται απόρριψή του? Είναι μερική ή ολική η απόρριψη; Για ποιο λόγο γίνεται;
Αναφέρετε και το αίτιο στις παρακάτω περιπτώσεις.
Α)Καροτίνωση ήπατος
Β)Μελάνωση
Γ)Τηλαγγειεκτασία του χοίρου
Δ)Νεκρωτικές εστίες
Ε)Νεκροβακίλλωση του ήπατος βοοειδών
ΣΤ). Παρασιτική σπιλώδης ηπατίτιδα
Z). Κίρρωση
Η). Δικροκοιλίωση (και ίσως 1 ακόμη υποερώτηση)

3. Αίτιο και Αγωγή κρεοσκόπου σε:
Α)Μυική κυστικέρκωση προβάτου και αίγας
Β)Υδατίδωση
Γ)Πιροπλάσμωση βοοειδών
Δ)Αφθώδης πυρετός
Ε)Ενζωοτική πνευμονία του χοίρου

ΣΟΥΛΤΟΣ
4. A)Eh : ακραία όρια δράσης.
Β)Τι επίδραση έχει το Eh στα τρόφιμα.
5. Μικροβιακά εμπόδια. Αρχή στην οποία στηρίζονται.
6. Μικροκύματα. Τρόπος δράσης.

ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
7. Α)Ισταμίνη. Σε ποια ψάρια, πώς παράγεται.
Β)Πώς μολύνονται τα τρόφιμα από S. aureus.
8. Αλλαντίαση. Είναι τροφική δηλητηρίαση ? Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Σε τι διαφέρει η αλλαντίαση των νεογνών από αυτή των ενηλίκων.
9. Νοθείες σε αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας.
10. Αντιμικροβιακές ιδιότητες του μελιού.

11. Ψάρια- Κριτήρια νωπότητας μυδιών.
12. Αυγά- Λεύκωμα του αυγού. Ποιος ο ρόλος του και ποια η σύνθεση του λευκώματος.
13. Πουλερικά- Γιατί τα σφάγια πουλερικών έχουν μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο σε σχέση με τα σφάγια των θηλαστικών. ( και πώς προλαμβάνεται ).


πηγή: Μαγδαλινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard