Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΠΠΣ: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

Επί πτυχίω 13/11/2009
Νικολαϊδης μονάδες 4/ 10
1. Τι είναι τοπική δηλητηρίαση + τι ειδική.
2. Απορρόφηση από το δέρμα.
3. Μόλυβδος. Συμπτώματα στα μηρυκαστικά.
4. Χαλκός. Ευαισθησία των παραγωγικών ζώων + πηγές δηλητηρίασης.
5. Αρσενικό. Όργανα- στόχοι.
6. Κάδμιο. Μηχ.ενέργειας.

Σαχανά μονάδες 3/ 10
1. Αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας. Μηχ. Ενέργειας.
2. Κυανιογόνοι Γλυκοζίτες. Μηχ. Ενέργειας.
3. Θεραπεία σε περίπτωση δηλητηρίασης από :
Α)Σίναπις η άγρια
Β)Αιθυλενογλυκόλη
Γ)Φθοριούχα άλατα

Φλάσκος μονάδες 3/ 10
1. Μηχανισμός ενέργειας
Α)Εστέρων καρβαμιδικού οξέος
Β)Στρυχνίνης


πηγή: Μαγδαλινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard