Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

ΠΠΣ: ΥΓΙΕΙΝΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ( 1Οο εξάμηνο-κατεύθυνσης )

Ιούνιος 2009
1. Διαφορές του παραδοσικού τυριού Φέτα και του λευκού τυριού άλμης που παράγεται με υπερδιήθηση αγελαδινού γάλακτος.
2. Γένη μικροοργανισμών που προκαλούν σήψη στα τυριά.
Σφάλματα κατά την τυροκόμηση που ευνοούν την ανάπτυξη των μικροβίων που προκαλούν σήψη στα τυριά.
3. Αλλοιώσεις της κρέμας γάλακτος. (ποιες είναι, πού οφείλονται, αγωγή επιθεωρητού).
4. Ομογενοποίηση του μίγματος παγωτού .
Α)Αναφέρατε τους λόγους για τους οποίοθς θεωρείται ουσιώδες στάδιο στην παρασκευή του παγωτού.
Β)Αναφέρατε τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
5. Ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες που οδηγούν στην ύπαρξη κινδύνων για τροφικές λοιμώξεις και τοξινώσεις στα τυριά;
6. Παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάσχεση της ανάπτυξης των οξυγαλακτικών καλλιεργειών κατά την Παρασκευή ζυμούμενων γαλακτοκομικών προϊόντων.


πηγή: Μαγδαλινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard