Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Επιλογής: Εναλλακτικοί τρόποι καταπολέμησης παρασίτων


Ιουν 15
1)Ορισμός αντοχής.Ποια τα χαρακτηριστικά της;
2)Που νομίζετε ότι οφείλετε η ανθεκτικότητα των γαστρεντερικών νηματωδών των μηρυκαστικών;
3)Πιθανοί τρόποι δράσης τανινών κατά των παρασίτων
4)Τι γνωρίζετε για τους νηματωδοφάγους μύκητες;

ΠΗΓΗ: cheguenikos

Ιουν '14
1.Τι γνωρίζεται για την διασταυρούμενη αντοχή;
2.Γιατί δημιουργήθηκε η στροφή στους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των παρασίτων;
3.Που νομίζετε ότι οφείλετε η ανθεκτικότητα των γαστρεντερικών νηματωδών των μηρυκαστικών και γιατί;
4.Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης των γαστρεντερικών νηματωδών των μηρυκαστικών;


πηγή: fond.


Σεπτ '13
1. Ορισμός αντοχής.Ποια τα χαρακτηριστικά της και ποιες μορφές αντοχής γνωρίζετε;
2. Εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων.
3. Τρόποι δράσης τανινών κατά των παρασίτων.
4. Τι γνωρίζετε για τους νηματωδοφάγους μύκητες;

πηγή: fond.

Ιαν '10
1. Ορισμός αντοχής. Ποιες μορφές αντοχής γνωρίζετε;
2. Εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης γαστρεντερικών νηματωδών παρασίτων.
3. Τρόποι δράσης τανινών.
4. Γιατί δημιουργήθηκε η στροφή στους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των παρασίτων;

πηγή: sof

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard