Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

1ος Κύκλος 3η Ενότητα: Βιοχημεία-Εμβρυολογία

Ιανουάριος 2016

ΦΛΑΣΚΟΣ:

ΘΕΜΑ 1ο:

α) Ρύθμιση ακέτυλο-CoA καρβoξυλάσης
β) Ρύθμιση φωσφοφρουκτοκινάσης

ΘΕΜΑ 2ο:

α)Ποια λιπαρά οξέα είναι και γλυκογενετικά και ποια κετογενετικά;
β)Τι γνωρίζετε για: α)την μαλική συνθάση; ii)NADP μαλική δεϋδρογονάση;Ποιος είναι ο ρόλος τους και ποιες αντιδράσεις καταλύουν;
γ)Γιατί τα λιποκύτταρα χρειάζονται για τη σύνθεση των τριγλυκεριδίων γλυκόζη;

ΘΕΜΑ 3ο:

α) Από ποιες ενώσεις και με ποιες αντιδράσεις παράγεται NH3 (ή ΝΗ4+);
β)Τι γνωρίζετε για την φωσφοαργινίνη και τι γνωρίζετε για τον μυϊκό κάματο;

γ)Ποιες είναι οι αναβολικές αντιδράσεις του κιτρικού κύκλου;

ΘΕΜΑ 4Ο:
α)Πως παράγεται το ακετοακετυλό-coA?
 
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ:

1)πολλαπλής επιλογής:

Από τον εμβρυικό κόμβο θα σχηματιστεί……………
Το έμβρυο των θηλαστικών στο στάδιο του βλαστιδίου ονομάζεται.........

2)Τι είναι τα Επαγόμενα Ολοδύναμα;
3)Τι ονομάζουμε Έκτοπη εμφύτευση;
4)Τρόποι σχηματισμού του γαστριδίου:
5) είδος αυλάκωσης στα θηλαστικά:


ΠΗΓΗ: cheguenikos

Ιανουάριος 2015

ΦΛΑΣΚΟΣ

Θέμα 1ο
Α) Ρύθμιση ι) γλυκογόνου ιι) γλουκαγόνου στη σύνθεση γλυκογόνου.
Β) Αλλοστερική δράση ADP

Θέμα 2ο
Α) Σε ποιες αντιδράσεις παίρνουν μέρος: ι) ισοκιτρική λυάση, ιι) NADP μαλική δευδρογονάση; Ποιος ο ρόλος και ποια η σημασία τους στις αντιδράσεις αυτές;
Β) ?

Θέμα 3ο
Α) Ο σκελετικός μυς δεν μπορεί να βγάλει τη γλυκόζη στο αίμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Ποιες είναι οι εξαιρέσεις;
Β) Σύνθεση εστέρων από χοληστερόλη (αντιδράσεις, ένζυμα, που γίνονται οι αντιδράσεις)
Γ) Αλανίνη σε πτηνά και θηλαστικά.

Θέμα 4ο
Α) Τα θηλαστικά μπορούν να παράξουν γλυοξυλικό οξύ; Δικαιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.
Β) ι) Διαφορές ι) κυτοχρώματος c,  ιι) κυτοχρώματος α3 και ιιι) συνένζυμου Q με τα υπόλοιπα κυτοχρώματα;

ΔΩΡΗ
1)      Σε ποιο στάδιο εμφυτεύεται στη μήτρα το έμβρυο;
2)      Σε ποιο στάδιο μεταναστεύει από τον ωαγωγό στη μήτρα;
3)      Σε ποιο στάδιο έχουμε τον σχηματισμό του εμβρυικού άξονα και της αμφίπευρης συμμετρίας;
4)      Σε ποια είδη βλέπουμε την ολική αυλάκωση.
5)      Ποιος είναι ο επαγωγέας του νευρικού συστήματος;
6)      Τα βλαστοκύτταρα των πρώτων 2-3 διαιρέσεων του μοριδίου ανάλογα με το τι κύτταρα του οργανισμού μπορούν να δώσουν, ονομάζονται: (1 λέξη ήθελε)
7)      Πως μπορείς να καταλάβεις την ηλικία του εμβρύου;
8)      Από ποιο βλαστικό δέρμα προκύπτει  το δέρμα και από ποιο συγκεκριμένο τμήμα του;
9)      Αναφέρετε μια πρακτική χρήση των βλαστοκυττάρων στην Κτηνιατρική.

10)   Πως ονομάζονται τα κύτταρα (?) στα οποία γίνεται επίτηδες «αλλαγή» τους ώστε να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη πορεία ανάπτυξης;


 πηγή- vaso
  Σεπτ '14 ΠΝΠΣ

ΦΛΑΣΚΟΣ (βιοχημεία) 8/10
ΘΕΜΑ 1
α) Επίδραση Ινσουλίνης στην γλυκογονόλυση
β) Δράση Γλουκαγόνου στην σύνθεση Λιπαρών Οξέων
γ) Αλλοστερικές επιδράσεις ΑDP

ΘΕΜΑ 2
α) Τι γνωρίζεται για την μαλική συνθάση?
β) Τι γνωρίζεται για την λιποπρωτεινική λιπάση?

ΘΕΜΑ 3
α) Συμμετοχή ουσιών του κύκλου του Κrebs σε αναβολικούς δρόμους
β) Ένζυμο αποκλαδίσεως και γιατί η γλυκογονόλυση σταματά ακόμα και σε πολύ νηστικά ζώα?
γ) Αντιδράσεις περισώσεως.

ΘΕΜΑ 4
α) Σύνθεση β-υδροξυβουτυρικό οξύ.
β) Αμινοξέα και άλλες ουσίες που οδηγούν με τον καταβολίσμο τους στην παραγωγή σουκινυλο-CoA.

ΔΩΡΗ (εμβρυολογία) 2/10
1) Αναπτυξιακά γεγονότα στην γαστριδίωση (πολλαπλής 2 σωστά)
2) Τι γνωρίζεται για την ολική ίση αυλάκωση?
3) Δώστε ένα παράδειγμα επαγωγέα
4) Όργανα/ιστοί που προκύπτουν απο τους σωμίτες


πηγή: Alex


Ιαν '14
1.Ρύθμιση σύνθεσης γλυκογόνου
2.Σε ποιους δρόμους συναντάμε:
α)μαλική NADP δεϋδρογονάση β)θειολάση
Τι ρόλο έχουν και ποιες αντιδράσεις καταλύουν;
3.Γιατί στη σύνθεση τριγλυκεριδίων στα λιποκύτταρα είναι αναγκαία η γλυκόζη;Γιατί αυτό δεν παρατηρείται αυτό και στα κύτταρα του εντέρου;
4.Από ποιες ενώσεις και με ποιες αντιδράσεις παράγεται NH3 (ή ΝΗ4+);
5.α)Ποιες αντιδράσεις (και με ποια ένζυμα) πραγματοποιούνται:
Ι)πάνω στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη ΙΙ)στις HDL III)στα γλυοξισωμάτια
β)Υπάρχει παραγωγή ουρικού οξέως στα ουριοτελικά ζώα; Αιτιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.

πηγή: mp


Απρ '13 (επί πτυχίω εξέταση)
Βιοχημεία
1) Ρύθμιση λιπαρών οξέων.
2)Τι είναι οι αναπληρωτικές αντιδράσεις και οι αντιδράσεις περισώσεως; Αναφέρετε ένα παράδειγμα.
3) Τι γνωρίζετε για το ένζυμο αποκλάδισης και γιατί σε περίοδο νηστείας πάντα μένει ένα ποσό γλυκογόνου στο ήπαρ;
4) Καταβολισμός β-υδροξυβουτυρικού.
5) Ρύθμιση HMG-CoA αναγωγάσης.
6) Με ποια μορφή εισέρχονται οι 2 αμινομάδες στον κύκλο της ουρίας; Από ποιες αντιδράσεις σχηματίζονται;
7) Καταβολισμός μεθειονίνης.
8) α-οξείδωση.
9) Γλυκογονόλυση στις λείες μυϊκές ίνες.

Εμβρυολογία
1. Είδη αυλάκωσης, από τι επηρεάζεται, είδος αυλάκωσης στα θηλαστικά.
2. Τι είναι η βλαστοκύστη;
3. Τι είναι ο εμβρυϊκός κόμβος;
4. Ποια είναι τα τρία βλαστικά δέρματα και πότε σχηματίζονται.
5. Τι είναι επαγωγή. Γράψτε ένα παράδειγμα επαγωγέα.

πηγή: sofΙαν '13
Βιοχημεία
1. α) Ένζυμα στο μεταβολισμό υδατανθράκων και λιπιδίων των οποίων η ρύθμιση γίνεται με καταστολή της σύνθεσης τους, και ποιες ουσίες προκαλούν την καταστολή
β) Τι επίδραση έχει στη γλυκογονόλυση το γλουκαγόνο, το ασβέστιο και η γλυκόζη
2. α) Αποστολές φωσφογλυκονικού δρόμου
β) Καταβολισμός αδενίνης στα ψάρια
γ) Ποια είναι η τοξική δράση των αλκοολούχων ποτών και των κυανιούχων
3. Σε ποιους δρόμους συναντούμε τα ένζυμα κιτρική λυάση και θειολάση. Να γράψετε τις αντιδράσεις
4. i) Ποιες αντιδράσεις γίνονται α) στην εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη β) στις HDL και γ) στα γλυοξυσωμάτια
ii) Γιατί τα λιποκύτταρα χρειάζονται γλυκόζη για σύνθεση τριγλυκεριδίων. Γιατί δεν ισχύει αυτό για τα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου
iii);;;


Εμβρυολογία
1. Πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωση κενων (ζητούσε πολλές λεπτομέρειες: επιβλάση υποβλάστη, επαγωγή, γαστρίδιο, παράγωγα δερμάτων κλπ)
Επίσης ρώτησε: Εφαρμογή βλαστοκυττάρων στην κτηνιατρική επιστήμη

πηγή: myrsini

Ιαν 12'

Φλάσκος
1)α) Επίδραση i)γλυκογόνου ii)γλουκαγόνου στην σύνθεση γλυκογόνου
β)Ρυθμιστικές - αλλοστερικές δράσεις ADP

2)Τί γνωρίζετε για τα ένζυμα i)ισοκιτρική λυάση ii)ΝΑDP δευδρογονάση

3)α)Γιατί ο σκελετικός μυς σε αντίθεση με το ήπαρ δεν μπορεί να ελευθερώσει τα υπολείμματα γλυκόζης του γλυκογόνου του στο αίμα; Ποια υπολείμματα γλυκόζης αποτελούν εξαίρεση και γιατί;
β)Παραγωγή εστέρων χοληστερόλης απο χοληστερόλη (αντιδρασεις , ενζυμα , που γινονται)
γ)Καταβολισμός αδενίνης στον άνθρωπο και στα πτηνά

4)α)Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε παραγωγή γλυοξυλικού οξέος στα ζώα? Να αιτιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας
β)Συγκρίσεις μεταξύ των μελών της αναπνευστικής αλύσου (πχ σύγκριση ουβικινόνης με τα υπόλοιπα μέλη της αναπνευστικής αλύσου)

***Όποιος θυμάται κάτι άλλο ας το επισημάνει****

πηγή:Ανώνυμος

Ιαν '11
1. α)Από ποιές ουσίες παράγονται ΝΗ3 (ή ΝΗ4+)
β)Τι γνωρίζετε για την φωσφοαργινίνη και τι γνωρίζετε για τον μυϊκό κάματο;
γ)Ποιες είναι οι αναβολικές αντιδράσεις του κιτρικού κύκλου;
2. α)Ποια λιπαρά οξέα είναι και γλυκογενετικά και κετογενετικά;
β)Τι γνωρίζετε για: α)την μαλική συνθάση; ii)NADP δευδρογονάση?
γ)Γιατί τα λιποκύτταρα χρειάζονται για τη σύνθεση των τριγλυκεριδίων γλυκόζη;
3. α)Πως παράγεται το ακετοακετυλό-coA?
β)Ορμονική ρύθμιση λιπαρών οξέων
4. α) Ρύθμιση ακέτυλο-CoA καρβoξυλάσης
β) Ρύθμιση φωσφοφρουκτοκινάσης

Εμβρυολογία
1. Στο στάδιο του …………………….. διαχωρίζουμε ένα ζυγωτό.
2. Τα θηλαστικά έχουν ………………..αυλάκωση.
3. Σωμίτες κι αλλα συμπλήρωσης κενών…
4.Μορφογενετικός προσδιορισμός Βιολογικό θεώρημα (από Blackboard)

πηγή: Emily & @lex

Ιούν '10
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Φλάσκος) 8μονάδες
ΘΕΜΑ1.
α) Αλλοστερικές δράσεις ΑΤΡ και παλμύτιλο-CoA.
β) Ορμονική ρύθμιση γλυκόλυσης.
ΘΕΜΑ2.
Βιοχημικές οδοί και διαδικασίες όπου συναντούμε τα ένζυμα κιτρική λυάση και θειολαση.Ρολο και αντιδράσεις που καταλύουν
ΘΕΜΑ3.
α) Καταβολισμός θρεονίνης.
β) Λιποπρωτεινική μορφή με την οποία προσλαμβάνεται η χοληστερόλη από το αίμα από τους εξωηπατικούς ιστούς και ρύθμιση σύνθεσης χοληστερόλης στα κύτταρα αυτά.
γ) Σημασία αντίδρασης αδενυλικής κινάσης στα κύτταρα των σκελετικών μυών.
ΘΕΜΑ4.
α) Αποστολές φωσφογλυκονικού δρόμου.
β) Δράση ενζύμου διακλάδωσης και γιατί η σύνθεση γλυκογόνου δεν μπορεί να συνεχιστεί πέρα από ένα όριο(?)
γ) Καταβολισμός αδενίνης σε άνθρωπο και πτηνά.

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ (Δωρή) 2μονάδες
1. είχε πέντε προτάσεις και έπρεπε να πεις ποια είναι η λάθος. εδώ η λάθος ήταν: στα θηλαστικά παρατηρείται ολική άνιση αυλάκωση.
2. Βλαστοκύστη: τι είναι και τι θα προκύψει από αυτή.


πηγή: Anthi


Ιαν '10
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
1. Ρύθμιση γλυκονεογένεσης
2. α)Τι γνωρίζετε για το ένζυμο αποκλάδισης και γιατί σε περίοδο νηστείας μένει πάντα
ένα ποσό γλυκογόνου στο ήπαρ;
β)Αντιδράσεις περισώσεως
γ)Σύνθεση εστέρων χοληστερόλης
3. α)Ποιών ενζύμων αποτελούν συνένζυμα οι παρακάτω βιταμίνες/παράγωγα βιταμινών:
i) βιοτίνη, ii) FAD, iii) λιποικό οξύ. Ποιες αντιδράσεις καταλύουν τα ένζυμα αυτά;
β) Από ποιες οδούς/διαδικασίες προέρχεται το NADPH; Τι άλλες λειτουργίες
εξυπηρετούν οι οδοί αυτές;
γ) Παραγωγή γλυκόζης από σκελετικούς μύες
4. α)Διαφορές χυλομικρών και LDL. Ποια η σύσταση, πού γίνεται η σύνθεσή τους, τι
αποστολή έχουν;
β) Με ποια λιποπρωτεινική μορφή προσλαμβάνεται η χοληστερόλη από το ήπαρ και
τους περιφερικούς ιστούς;
γ) Πως εισέρχονται 2 αμινομάδες στον κύκλος της ουρίας

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
1. Σε ποιο στάδιο παρουσιάζονται τα βλαστικά δέρματα και ποια είναι αυτά;
2. Στο στάδιο του βλαστομεριδίου διαχωρίζουμε ένα ζυγωτό, μέχρι ποιο στάδιο μπορεί
να φτάσει και γιατί?
3. Τι είναι η επαγωγή?

πηγή: @lex


Σεπτ '09
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ
1. α) Σε ποια ένζυμα επιδρά ο αλλοστερικός τροποποιητής ADP;
β) Σύνθεση β - υδροξυβουτυρικού
γ) Ποιες είναι οι αναβολικές αντιδράσεις του κιτρικού κύκλου;

2. α) Τι γνωρίζετε για την φωσφοαργινίνη και τι γνωρίζετε για τον μυϊκό κάματο; β) Ορμονική ρύθμιση λιπαρών οξέων
γ) Καταβολισμός αδενίνης σε άνθρωπο και πτηνά

3. α)Γιατί ο σκελετικός μυς σε αντίθεση με το ήπαρ δεν μπορεί να ελευθερώσει τα υπολείμματα γλυκόζης του γλυκογόνου του στο αίμα; Ποια υπολείμματα γλυκόζης αποτελούν εξαίρεση και γιατί;
β) Βιοχημικές οδοί και διαδικασίες όπου συναντούμε τα ένζυμα ισοκιτρική λυάση Ρόλο και αντιδράσεις που καταλύουν
γ) Ρύθμιση HMG - CoA αναγωγάσης

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ
1. (7 Πολλαπλής μερικά:) α) Σε ποια είδη βρίσκουμε την ολική και ίση αυλάκωση …………………….β) Πώς ονομάζεται το γονιμοποιημένο ωοκύτταρο………………………...... γ) Το έμβρυο των θηλαστικών στο στάδιο του βλαστιδίου ονομάζεται.........δ) Από τον εμβρυικό κόμβο θα σχηματιστεί…………………………………...ε) Τμήματα του εμβρύου επιδρούν στην ανάπτυξη……………. τους περιοχών ,που είναι σχετικά αδιαφοροποιητές και να καθορίζουν………………Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται…………………. στ) Η μεταφορά εμβρύων ή …………………από ένα θηλυκό άτομο σε άλλο

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σωμίτες, πως σχηματίζονται και τι απαρτίζουν; (τα πάντα)
(κάπως έτσι παιδία, όποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω… ας τα διορθώσει!)

πηγή: @lex


Ιαν '09
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ:
1.α) Ρύθμιση γλουκαγόνου στη λιπόλυση
β) Ρύθμιση ινσουλίνης και αλκοολούχων ποτών στη γλυκονεογένεση
γ) Αποστολές φωσφογλυκουνικού δρόμου

2.α) Να περιγραφεί η δράση του ενζύμου διακλάδωσης. Γιατί η σύνθεση του γλυκογόνου δεν μπορεί να συνεχίσει πέρα από ένα όριο;
β) Υπάρχει παραγωγή ουρικού οξέος στα ουριοτελικά ζώα; Δικαιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.
γ) Διαφορές εξοκινάσης-γκυκοκινάσης

3.α) Ποιά λιπαρά οξέα είναι και γλυκογενετικά και κετογενετικά;
β) Με ποια λιποπρωτεινική μορφή λαμβάνεται η χοληστερόλη από τους εξωηπατικούς ιστούς; Ρύθμιση της σε αυτούς.

4.α) Αλλοστερικές-ρυθμιστικές επιδράσεις του παλμιτύλο-CoA.
β) Ένζυμα και αντιδράσεις που δίνουν προιόν πυρουβικό

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ:
α) Σε ποιες κυτταρικές στιβάδες χωρίζεται το έμβρυο κατά την γαστριδίωση του;
β) Από πιο βλαστικό δέρμα προέρχεται ο νευρικός σωλήνας και ποιος είναι ο επαγωγέας του;
γ) Ποια είδη αυλάκωσης ξέρετε; Ποιος παράγοντας καθορίζει το είδος της αυλάκωσης; Πιο είδος υπάρχει στα θηλαστικά;


πηγή: Max & Nίκη


Ιουν '08
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ:
1. Τι ξέρετε για την μερική και ίση αυλάκωση και σε ποιά ζώα την βρίσκουμε;
2. Σε ποιο στάδιο παρουσιάζονται τα βλαστικά δέρματα και ποια είναι αυτά;

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ:

1. α) Ορμονική ρύθμηση ινσουλίνης στην γλυκονεογένεση.
β) Ορμονική ρύθμιση γλουκαγόνου στην σύνθεση λιπαρών οξέων
γ) Σε ποια ένζυμα επιδρά ο αλλοστερικός τροποποιητής ADP;
2. Τι γνωρίζετε για: α)την μαλική συνθάση;
β) την λιποπρωτεινική λιπάση;
3. α) Η σύνθεση υδροξυβουτιρικού.
β) Τι γνωρίζετε για το ένζυμο αποκλάδωσης και γιατί σε περίοδο νηστείας μένει πάντα ένα ποσό γλυκογόνου στο ήπαρ;
γ) Από ποιες ουσίες παράγεται το σουκινυλοCοΑ; Να γράψετε τις τελευταίες αντιδράσεις του κύκλου.
4. α) Ποιες είναι οι αναβολικές αντιδράσεις του κιτρικού κύκλου;
β) Αντιδράσεις περισσώσεως.
γ) Τι γνωρίζετε για την φωσφωαργινίνη και τι γνωρίζετε για τον μυικό κάματο;


πηγή: ΙωάνναΙαν '08
1. α) Ορμονική ρύθμιση βιοσύνθεσης λιπιδίων
β) Αλλοστερικές επιδράσεις σακχαριτικών παραγώγων γλυκόλυσης καθώς και της 2,6 διφωσφορικής φρουκτόζης
γ) Ρύθμιση HMG-CoA αναγωγάσης
2. Για τα ένζυμα: α) NAD μαλλική δεϋδρογονάση β) ισοκιτρική λυάση αναφέρετε τι γνωρίζετε (αντίδραση, σε ποιον μεταβολικό δρόμο βρίσκονται, τι σημαντικό παράγουν και γιατί είναι σημαντικό αυτό)
3. α) Τι γνωρίζετε για την σύνθεση λιπαρών οξέων από λινολεϊκό και εστέρες χοληστερόλης; Με ποιά μορφή μεταφέρονται τα λιπαρά οξέα της τροφής στο ήπαρ;
β) Τί είναι αντιδράσεις περισώσεως και τι αναπληρωτικές αντιδράσεις; Αναφέρετε ένα παράδειγμα (αντίδραση)
4. α) Καταβολισμός ισολευκίνης
β) Τι γνωρίζετε για τον μεταβολισμό στους σκελετικούς μύες κατά τη μεγάλης διάρκειας και μικρής έντασης μυϊκή δραστηριότητα;
γ) Γιατί ο σκελετικός μυς σε αντίθεση με το ήπαρ δεν μπορεί να ελευθερώσει τα υπολείμματα γλυκόζης του γλυκογόνου του στο αίμα; Ποια υπολείμματα γλυκόζης αποτελούν εξαίρεση και γιατί;πηγή: Στέλιος & ΙόληΣεπτ '07
Βιοχημεία
1. α) Αλλοστερικές και ρυθμιστικές δράσεις ΑΤΡ και παλμύτιλο-CoA.
β) Ορμονική ρύθμιση γλυκόλυσης.
2. Βιοχημικές οδοί και διαδικασίες όπου συναντούμε τα ένζυμα κιτρική λυάση και θειολαση.Ρολο και αντιδράσεις που καταλύουν
3. α) Καταβολισμός θρεονίνης.
β) Λιποπρωτεινική μορφή με την οποία προσλαμβάνεται η χοληστερόλη από το αίμα από τους εξωηπατικούς ιστούς και ρύθμιση σύνθεσης χοληστερόλης στα κύτταρα αυτά.
γ) Σημασία αντίδρασης αδενυλικής κινάσης στα κύτταρα των σκελετικών μυών.
4. α) Αποστολές φωσφογλυκονικού δρόμου.
β) Δράση ενζύμου διακλάδωσης και γιατί η σύνθεση γλυκογόνου δεν μπορεί να συνεχιστεί πέρα από ένα όριο(?)
γ) Καταβολισμός αδενίνης σε άνθρωπο και πτηνά.

Εμβρυολογία

1. Βλαστοκύστη
2. Σωμίτες

πηγή: ΕλένηΙουν '07
Βιοχημεία:
1. Γαλακτική δεϋδρογονάση (καρδιακός μύς και σκελετικοί μύες).
2. Πολυενζυμικό σύμπλεγμα του α-κετογλουταρικού οξέος.
3. Ποιο είναι το συνένζυμο της πυρουβικής καρβοξυλάσης;
4. Που χρησιμεύουν τα NADPH;
5. Ρύθμιση της σύνθεσης γλυκογόνου.
6. Καταβολισμός κετονοσωμάτων, που γίνεται, σε τι εξυπηρετεί, πότε γίνεται;
7. Από που προέρχονται τα NADPH;


πηγή: nick


Iαν '06
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ:
1. α) Ρύθμιση ακέτυλο-CoA καρβoξυλάσης.
β) Ρύθμιση φωσφοφρουκτοκινάσης.
2. Σε ποιες βιοχημικές οδούς/διαδικασίες συναντούμε τα ένζυμα:
α) θειολάση β) κιτρική λυάση γ) μαλική συνθάση
και ποιές αντιδράσεις καταλύουν;
3. α) i) χυλομικρά και ii) VLDL: σύσταση, πού γίνεται η σύνθεσή τους, τι αποστολή έχουν, σε ποιες λιποπρωτεινικές ουσίες μετατρέπονται και πώς.
β) Αποστολές φωσφογλυκονικού δρόμου.
γ) Να περιγραφεί η δράση του ενζύμου διακλάδωσης. Γιατί η σύνθεση του γλυκογόνου δεν μπορεί να συνεχίσει πέρα από ένα όριο;
4. α) Ουσίες που ο καταβολισμός τους οδηγεί σε σουκινύλο-CoA. Αντιδράσεις στα τελευταία στάδια του καταβολισμού αυτού.
β) Υπάρχει παραγωγή ουρικού οξέος στα ουριοτελικά ζώα; Δικαιολογείστε πλήρως την απάντησή σας.
γ) Σημασία της αντίδρασης της αδενυλικής κινάσης στα κύτταρα του σκελετικού μυ.

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ:

5. α) Τι γνωρίζετε για το στάδιο του μοριδίου;
β) Τι γνωρίζετε για το μεσόδερμα;


Σεπτ '06
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ:
1. α) Ρύθμιση του γλυκουρονικού στη λιπόλυση.
β) Ρυθμίσεις του i) ADP και ii) ακέτυλοCoA
2. α) Διαφορές εξοκινάσης-γλυκοκινάσης
β) Σύνθεση β-υδροξυβουτυρικού.
γ) Αναβολικές αντιδράσεις του κύκλου Krebs
3. α) Μεταβολισμός κατά την έναρξη της μυικής σύσπασης.
β) Σύνθεση εστέρων χοληστερόλης
4. α) Ποιά λιπαρά οξέα είναι και γλυκογενετικά και κετογενετικά;
β) Από ποιές ουσίες παράγονται ΝΗ3 (ή ΝΗ4+) και πώς;

ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ:
5. α) Στάδιο αυλάκωσης.
β) Μορφογενετικός προσδιορισμός.


Ιαν '05
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ:
1. α) Αλλοστερικές-ρυθμιστικές επιδράσεις του ADP σε μεταβολικά ένζυμα.
β) Ρύθμιση γλυκονεογένεσης.
2. α) Ποιών ενζύμων αποτελούν συνένζυμα οι παρακάτω βιταμίνες/παράγωγα βιταμινών: Ι.βιοτίνη, ΙΙ.FAD, ΙΙΙ.λιποικό οξύ. Ποιες αντιδράσεις καταλύουν τα ένζυμα αυτά;
β) Από ποιες οδούς/διαδικασίες προέρχεται το NADPH που χρειλαζεται για τη σύνθεση του παλμιτικού; Τι άλλες λειτουργίες εξυπηρετούν οι οδοί αυτές;
3. α) Να εξηγηθεί πλήρως αν η αντίδραση της γλουταμικής δευδρογονάσης, με την οποία γίνεται κυρίως απαμίνωση των αμινοξέων, είναι αναπληρωτική αντίδραση.
β) Με ποια λιποπρωτεινική μορφή προσλαμβάνεται η χοληστερόλη από το ήπαρ και τους περιφερικούς ιστούς; Τι γνωρίζετε για τα ένζυμα ACAT και LCAT;
4. Ποια συγκεκριμλενα ένζυμα αναστέλλονται με φωσφορυλίωση; Ποιες είναι οι υπέυθυνες κινάσες και ποιες ρυθμιστικές ουσίες επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στις κινάσες αυτές και με ποιο μηχανισμό;
5. α) Γιατί τα λιποκύτταρα χρειάζονται για τη σύνθεση των τριγλυκεριδίων γλυκόζης; Να εξηγηθεί γιατί αυτό δεν ισχύει για τα κύτταρα: Ι.του ήπατος και ΙΙ.του εντερικού βλεννογόνου.
β) Ποια είναι η σηασία της ύπαρξης: Ι.της αδενυλικής κινάσης και ΙΙ.της φωσφατάσης της 1,6-διφωσφορικής φρουκτόζης στις ταχείες μυικές ίνες.
6. α) Ουσίες που ο καταβολισμός τους οδηγεί ενδιάμεσα σε μεθυλομαλόνυλο-CoA. Γιατί οι ουσίες αυτές είναι γλυκογενετικές;
β) Να εξηγηθεί πλήρως αν υπάρχει ή όχι:
Ι.παραγωγή γλυοξιλικού στα ζώα. ΙΙ.παραγωγή ουρίας σε μη θηλαστικά ζώα.


πηγή: ΣτάθηςSOS
Εμβρυολογία:
1. τι είναι μορφογενετικός προσδιορισμός
2. τι είναι διοργανωτές και τι επαγωγή
3. σχηματισμός γαστριδίου
4. τι είναι σύγκλιση
5. παράγωγα εξωδέρματος, ενδοδέρματος, μεσοδέρματος και μεσεγχύματος


πηγή: nick

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

distixos prepei na matheis to vivlio olo apekso kai na kaneis sindiastiki anagnosi.....allios den pernietai i vioximeia.!prepei na tin vgaleis 3-4 phores standar mesa se mikro xroniko diastima prin to doseis.

Μαρκέλλα είπε...

an den to perases tora to septembri pigaine stis theories kai krata kales simioseis,boithaei!kane polles epanalipsis kai....o theos boithos einai kai to biblio athlio!!

Ανώνυμος είπε...

paidia se kati erwtiseis tipoy "to tade enzymo poies antidraseis kataliei" prepei na grapsoume apla oti kataliei ton adidrasi "A--->B" APLA i leptomerws?px A+NADH=CO2--->B+nad"

Whiteboard