Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2008

3ος ΙΙ Κύκλος: Επιδημιολογία

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

1) 2 μέθοδοι ελέγχου του παράγοντα σύγχυσης
2) 2 πλεονεκτήματα και 2 μειονεκτήματα για μελέτη περιστατικών μαρτύρων σε σχέση με μελέτη με ή χωρίς έκθεση σε παράγοντα
3) Διαγνωστική δοκιμή για λεϊσμανίαση. Στη μελέτη πήραν μέρος 50 λεισμανιακά σκυλιά και 50 υγιή. Η μελέτη είχε Ευ=90, Ει=96, ΠΑ+=95,7, ΠΑ- =κάπου στο 90.
Άρα ένας κτηνίατρος που θα χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο διάγνωσης θα είναι βέβαιος ότι ένας σκύλος με θετικό αποτέλεσμα θα είναι και άρρωστο κατά 95%.
Συμφωνείται ναι ή όχι και γιατί;
4)Είχε 2 πχ να πεις τι τύπου μελέτη ήταν το καθένα.
5)Μία παρόμοια με άσκηση απο σελ 74 (πινακάκι κλπ)
α) επηρεάζει ο παρείσακτος παράγοντα τον παράγοντα επικυνδηνότητας;
β) αν ο παρείσακτος παράγοντας συγχέει-επηρεάζει το παράγοντα επικυνδηνότητας
6)Η καμπύλη ROC εάν έχουμε την ίδια διαγνωστική δοκιμή αλλά διαφορετικούς πληθυσμούς θα αλλάζει ή θα μένει ίδια;
7) Πολλαπλής: Πως θα αυξήσω την πιθανότητα μια μη μολυσμένη εκτροφή να βγει αρνητική στη μελέτη;
α, αυξάνω το πλυθυσμό
β.αυξάνω τα θετικά αποτελέσματα
γ.αυξάνω τα μολυσμένα ώστε ώστε να βγούν όντως θετικά  και να μειωθούν τα ψευδώς θετικά
δ. δε κάνω τίποτα αφού δεν είναι μολυσμένη θα καταχωρηθεί ως αρνητικη
8)άλλη μία θεωρητική δε τη θυμαμαι
9)μια ασκηση υπολογιστικη οπως αυτές που δείχνει στο τέλος του βιβλίου με το πρόγραμμα

Σκέψου πρώτα, κατάλαβε και μετά πες ότι δεν καταλαβαίνω


Ιαν' 16

1.Μια εκτροφή έχει 300 χοιρομητέρες και έγινε έλεγχος από τον κτηνίατρο σε 92(κοντά στο 90 πάντως)
για το αν είναι οροθετικές για το αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο και το αποτέλεσμα ήταν 
ότι η εκτροφή ήταν οροθετική με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 90%.Μετά από έλεγχο που έγινε στις ίδιες
χοιρομητέρες για το αν κυκλοφορούν τμήματα του ιού βρέθηκαν αρνητικές,επομένως ο κτηνίατρος συνέστησε 
μόνο την παρακολούθηση των νεοεισαγόμενων ζώων.Στην εκτροφή αυτή κάθε χρόνο εισάγονται 150 χοιρομητέρες
και απομακρύνεται ίσος αριθμός ζώων.Ο κτηνίατρος έκανε το ίδιο τεστ σε 75 από τις νεοεισαγώμενες 
χοιρομητέρες και βρέθηκαν οροθετικές με το ίδιο ποσοστό,δηλαδή μεγαλύτερο ή ίσο με 90%.
Τί πιστεύετε:
α.Ο κτηνίατρος έβγαλε λάθος συμπέρασμα γατί το δειγματοληπτικό κλάσμα στην πρώτη περίπτωση (30κάτι%)
δεν είναι ίσο με το δειγματοληπτικό κλάσμα (50%) στη δεύτερη μέτρηση
β.Ο κτηνίατρος έπραξε σωστά γιατί το δειγματοληπτικό κλάσμα επηρεάζεται από το μέγεθος του πληθυσμού
στόχου
γ.Θα ήταν ασφαλέστερο αν το δειγματοληπτικό κλάσμα ήταν ίσο με το ποσοστό οροθετικότητας,δηλαδή 90%

κάπως έτσι ήταν η πρώτη ερώτηση και είχε και ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο εξέταζε το ίδιο κομμάτι της ύλης ,
δηλαδή το δειγματοληπτικό κλάσμα και τη σχέση του με το μέγεθος του πληθυσμού στόχου.

2.Ο εμβολιασμός των αλεπούδων για τη λύσσα γίνεται με εμβόλιο-δόλωμα που χρωματίζει τη στοματική κοιλότητα,
κάτι τέτοιο.Σε μια περιοχή μετά από εμβολιασμό,έγινε μελέτη και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

                                      Με λύσσα                          Χωρίς Λύσσα
Με εμβολιασμό               12                                            46
Χωρίς εμβολιασμό          18                                            30

Τα νούμερα δεν ήταν αυτά ακριβώς
Ζητούσε ποια είναι η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού

3.Αν στην προηγούμενη ερώτηση,για τη μελέτη που αναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε διαγνωστική δοκιμή με ευαισθησία 
90% και ειδικότητα 100%,να συμπληρώσετε το καινούργιο πινακάκι και ποια θα ήταν η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού σε αυτή την περίπτωση;

4.Σε μια μελέτη παρακολούθησης περιστατικών ομάδων με ή χωρίς έκθεση στον παράγοντα,μελετήθηκε η σχέση της κατανάλωσης ξηρής τροφής,με την εμφάνιση ουραιμικού συνδρόμου στη γάτα:

                                      ΟΥΣΓΑ+                                  ΟΥΣΓΑ-
Ξηρή τροφή+                  5                                           2139
Ξηρή τροφή-                    4                                           3133

Τα νούμερα δεν ήταν αυτά,αλλά η πρώτη στήλη είχε μονοψήφιους αριθμούς και η δεύτερη τετραψήφιους
Ζητούσε τον αιτιολογικό λόγο του πληθυσμού;Κάπως έτσι ήταν η διατύπωση

5.Σε μια μελέτη που έγινε,χρησιμοποιήθηκε διαγνωστική δοκιμή με ευαισθησία 80% και ειδικότητα 90%.Το φαινομενικό
ποσοστό προσβολής ήταν 23/100.Ποιο το πραγματικό ποσοστό προσβολής;

6.Είχε 6 μελέτες και ζητούσε να γράψουμε αν η προκατάληψη σε κάθε μία από αυτές ήταν προκατάληψη λόγω
κακής επιλογής ή προκατάληψη λόγω κακής πληροφορίας.

7.Είχε 3 περιπτώσεις συσχετισμών μεταξύ ενός παράγοντα Α και ενός παράγοντα Β και ζητούσε να πούμε σε ποια από αυτές δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.Οι 3 περιπτώσεις ήταν κάπως έτσι:
α.Ο παράγοντας Α έχει τελείως διαφορετική τιμή όταν υπάρχει και ο παράγοντας Β
β.Η τιμή του παράγοντα Α αλλάζει αλλά προς την ίδια κατεύθυνση(αύξηση,μείωση) παρουσία του παράγοντα Β
γ.Η τιμή του παράγοντα Α αλλάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση παρουσία του παράγοντα Β
Νομίζω τις ονόμαζε μονομέρεια,συνέργεια και ανταγωνισμός 

8.Άσκηση υπολογισμού ρυθμού προσβολής

9.Έχεις μια διαγνωστική δοκιμή και τί μπορείς να κάνεις για να αυξήσεις την ευαισθησία της
α.Να αυξήσεις το μέγεθος του πληθυσμού που εξετάζεις
β.Να αυξήσεις τον αριθμό των ζώων που πρέπει να βγουν θετικά ώστε να κατατάξεις την εκτροφή
ως προσβεβλημένη
γ.Να μειώσεις την ειδικότητα
δ.δεν το θυμάμαι

10.Έδινε ένα γράφημα παρόμοιο με την εικόνα 3.4 της σελίδας 38 του βιβλίου και ζητούσε να πούμε αν σε μια περιοχή Α απεικονίζονταν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και αν όχι,τότε τί απεικονίζεται;Και δεύτερο ερώτημα: γιατί δε δίνεται να επιλέξουμε κσδ στο συγκεκριμένο γράφημα όπου η ευαισθησία θα ήταν 100%;

                                                                           πηγή: Ευαισθησία 60%

                                                                                                                                                                                                                                                        Ειδικότητα 100%

Ιαν' 16

1.Μια εκτροφή έχει 300 χοιρομητέρες και έγινε έλεγχος από τον κτηνίατρο σε 92(κοντά στο 90 πάντως)
για το αν είναι οροθετικές για το αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο και το αποτέλεσμα ήταν 
ότι η εκτροφή ήταν οροθετική με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με 90%.Μετά από έλεγχο που έγινε στις ίδιες
χοιρομητέρες για το αν κυκλοφορούν τμήματα του ιού βρέθηκαν αρνητικές,επομένως ο κτηνίατρος συνέστησε 
μόνο την παρακολούθηση των νεοεισαγόμενων ζώων.Στην εκτροφή αυτή κάθε χρόνο εισάγονται 150 χοιρομητέρες
και απομακρύνεται ίσος αριθμός ζώων.Ο κτηνίατρος έκανε το ίδιο τεστ σε 75 από τις νεοεισαγώμενες 
χοιρομητέρες και βρέθηκαν οροθετικές με το ίδιο ποσοστό,δηλαδή μεγαλύτερο ή ίσο με 90%.
Τί πιστεύετε:
α.Ο κτηνίατρος έβγαλε λάθος συμπέρασμα γατί το δειγματοληπτικό κλάσμα στην πρώτη περίπτωση (30κάτι%)
δεν είναι ίσο με το δειγματοληπτικό κλάσμα (50%) στη δεύτερη μέτρηση
β.Ο κτηνίατρος έπραξε σωστά γιατί το δειγματοληπτικό κλάσμα επηρεάζεται από το μέγεθος του πληθυσμού
στόχου
γ.Θα ήταν ασφαλέστερο αν το δειγματοληπτικό κλάσμα ήταν ίσο με το ποσοστό οροθετικότητας,δηλαδή 90%

κάπως έτσι ήταν η πρώτη ερώτηση και είχε και ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο εξέταζε το ίδιο κομμάτι της ύλης ,
δηλαδή το δειγματοληπτικό κλάσμα και τη σχέση του με το μέγεθος του πληθυσμού στόχου.

2.Ο εμβολιασμός των αλεπούδων για τη λύσσα γίνεται με εμβόλιο-δόλωμα που χρωματίζει τη στοματική κοιλότητα,
κάτι τέτοιο.Σε μια περιοχή μετά από εμβολιασμό,έγινε μελέτη και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

                                      Με λύσσα                          Χωρίς Λύσσα
Με εμβολιασμό               12                                            46
Χωρίς εμβολιασμό          18                                            30

Τα νούμερα δεν ήταν αυτά ακριβώς
Ζητούσε ποια είναι η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού

3.Αν στην προηγούμενη ερώτηση,για τη μελέτη που αναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε διαγνωστική δοκιμή με ευαισθησία 
90% και ειδικότητα 100%,να συμπληρώσετε το καινούργιο πινακάκι και ποια θα ήταν η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού σε αυτή την περίπτωση;

4.Σε μια μελέτη παρακολούθησης περιστατικών ομάδων με ή χωρίς έκθεση στον παράγοντα,μελετήθηκε η σχέση της κατανάλωσης ξηρής τροφής,με την εμφάνιση ουραιμικού συνδρόμου στη γάτα:

                                      ΟΥΣΓΑ+                                  ΟΥΣΓΑ-
Ξηρή τροφή+                  5                                           2139
Ξηρή τροφή-                    4                                           3133

Τα νούμερα δεν ήταν αυτά,αλλά η πρώτη στήλη είχε μονοψήφιους αριθμούς και η δεύτερη τετραψήφιους
Ζητούσε τον αιτιολογικό λόγο του πληθυσμού;Κάπως έτσι ήταν η διατύπωση

5.Σε μια μελέτη που έγινε,χρησιμοποιήθηκε διαγνωστική δοκιμή με ευαισθησία 80% και ειδικότητα 90%.Το φαινομενικό
ποσοστό προσβολής ήταν 23/100.Ποιο το πραγματικό ποσοστό προσβολής;

6.Είχε 6 μελέτες και ζητούσε να γράψουμε αν η προκατάληψη σε κάθε μία από αυτές ήταν προκατάληψη λόγω
κακής επιλογής ή προκατάληψη λόγω κακής πληροφορίας.

7.Είχε 3 περιπτώσεις συσχετισμών μεταξύ ενός παράγοντα Α και ενός παράγοντα Β και ζητούσε να πούμε σε ποια από αυτές δεν υπάρχει αλληλεπίδραση.Οι 3 περιπτώσεις ήταν κάπως έτσι:
α.Ο παράγοντας Α έχει τελείως διαφορετική τιμή όταν υπάρχει και ο παράγοντας Β
β.Η τιμή του παράγοντα Α αλλάζει αλλά προς την ίδια κατεύθυνση(αύξηση,μείωση) παρουσία του παράγοντα Β
γ.Η τιμή του παράγοντα Α αλλάζει προς την αντίθετη κατεύθυνση παρουσία του παράγοντα Β
Νομίζω τις ονόμαζε μονομέρεια,συνέργεια και ανταγωνισμός 

8.Άσκηση υπολογισμού ρυθμού προσβολής

9.Έχεις μια διαγνωστική δοκιμή και τί μπορείς να κάνεις για να αυξήσεις την ευαισθησία της
α.Να αυξήσεις το μέγεθος του πληθυσμού που εξετάζεις
β.Να αυξήσεις τον αριθμό των ζώων που πρέπει να βγουν θετικά ώστε να κατατάξεις την εκτροφή
ως προσβεβλημένη
γ.Να μειώσεις την ειδικότητα
δ.δεν το θυμάμαι

10.Έδινε ένα γράφημα παρόμοιο με την εικόνα 3.4 της σελίδας 38 του βιβλίου και ζητούσε να πούμε αν σε μια περιοχή Α απεικονίζονταν τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα και αν όχι,τότε τί απεικονίζεται;Και δεύτερο ερώτημα: γιατί δε δίνεται να επιλέξουμε κσδ στο συγκεκριμένο γράφημα όπου η ευαισθησία θα ήταν 100%;

                                                                                                                                                           πηγή: Ευαισθησία 60%
                                                                                                                                                                      Ειδικότητα 100%

Ιούνιος 2015

Σεπτ '14
1. Αναφέρετε 2 πλεονεκτήματα και 2 μειονεκτήματα των μελετών περιστατικών-μαρτύρων σε σχέση με τις μελέτες παρακολούθησης ομάδων με ή χωρίς έκθεση σε παράγοντα.

2. Αναφέρετε 2 τρόπους ελέγχου της προκατάληψης λόγω δράσης παράγοντα σύγχυσης.

3. Σε μια εκτροφή χοίρων με 10 θαλάμους πάχυνσης με χωρητικότητα 200 ζώων ο καθένας υποψιάζεστε ως αίτιο του πνευμονικού συνδρόμου τη διασπορά του ιού της νόσου του Aujeszky. Για να διερευνήσετε την υποψία σας προτίθεστε να διενεργήσετε ορολογικό έλεγχο δείγματος ζώων του πληθυσμού. Αναφέρετε 2 τουλάχιστον λόγους για τους οποίους είναι λάθος να διενεργήσετε απλή τυχαία δειγματοληψία.

4. Άσκηση με μία μελέτη όπου έδινε την Ευ και την Ει της διαγνωστικής δοκιμής, τον αριθμό των προσβεβλημένων και των υγιών ζώων και ρωτούσε την πιθανότητα να είναι προσβεβλημένο ένα ζώο εάν η διαγνωστική δοκιμή βγει θετική.

5. Παρουσίαζε δύο μελέτες και ρωτούσε ποιο είναι το είδος της καθεμιάς (π.χ. περιστατικών-μαρτύρων, παρακολούθησης ομάδων με ή χωρίς έκθεση). Η μία ήταν: '' Σε μια σειρά μελετών εξετάστηκαν οι συσχετισμοί μεταξύ της κατακράτησης εμβρυϊκών υμένων προβατίνων και παραγόντων που χρονικά εμφανίζονται ή δρουν πριν ή μετά από αυτήν. Συγκεκριμένα, αρχικά εξετάστηκε η πιθανή συσχέτιση μεταξύ της γέννησης νεκρών αρνιών και της κατακράτησης. Οι ερευνητές επέλεξαν προβατίνες με κατακράτηση και ισάριθμες προβατίνες χωρίς κατακράτηση και κατέγραψαν τον αριθμό των θνησιγεννών αρνιών. Ποιο είναι το είδος αυτής της μελέτης; ''

6. Πολλά από τα προσβεβλημένα και όλα τα υγιή ζώα που εξετάσατε με μια ορολογική διαγνωστική δοκιμή κατατάχθηκαν ως αρνητικά. Η διαγνωστική δοκιμή έχει:

a. Ει<100 br="">
b. Ευ=100%

c. Ευ=100% και Ει<100 br="">
d. Ει=100%

7. Χρησιμοποιείτε μια διαγνωστική δοκιμή με Ευ και Ει<100 br="">
a. αυξήσετε τον αριθμό των ζώων που θα πρέπει να βρεθούν θετικά προκειμένου να κατατάξετε την εκτροφή ως προσβεβλημένη.

b. αυξήσετε τον αριθμό των ζώων που εξετάζετε.

c. μειώσετε τον αριθμό των ζώων που θα πρέπει να βρεθούν θετικά προκειμένου να κατατάξετε την εκτροφή ως προσβεβλημένη.

d. η πιθανότητα ανίχνευσης της εκτροφής δεν επηρεάζεται εφόσον είναι μη προσβεβλημένη και επομένως δεν έχει νοσούντα ζώα.

8. Παρουσίαζε μία νόσο καθώς και το πως πραγματοποιήθηκε η δειγματοληψία και ρωτούσε τι είδος μελέτης πρέπει να κάνω (π.χ. περιστατικών-μαρτύρων) καθώς και τι είδος προκατάληψης θα έχω.

9. Έδινε μία μελέτη, με το ποσοστό των οροθετικών ζώων, την Ευ και την Ει της διαγνωστικής δοκιμής και ζητούσε το πραγματικό ποσοστό προσβολής. Επιπλέον ανέφερε ότι το ποσοστό των οροθετικών ζώων αυξανόταν γραμμικώς με το μέγεθος της εκτροφής. Η μία εξήγηση είναι ότι αυξάνεται ο ΡΠ (ρυθμός προσβολής) παράλληλα με την αύξηση του μεγέθους της εκτροφής. Το ερώτημα ήταν: Υπάρχει άλλη εξήγηση ?

10. Παρουσίαζε το πως πραγματοποιήθηκε μία δειγματοληψία και ζητούσε το είδος του δείγματος (π.χ. δείγμα ενοτήτων). Είχε όμως και δεύτερο υποερώτημα: Σε μια μελέτη σχετικά με την επίδραση της ουσίας flunixin meglumine στην επιτάχυνση της παλινδρόμησης της μήτρας αγελάδων με επιλόχεια μητρίτιδα οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια αναλυτική μέθοδο για να εξακριβώσουν αν το αποτέλεσμα της ουσίας στην παλινδρόμηση τροποποιείται ανάλογα με το αν η αγελάδα είχε οξεία η υποξεία μητρίτιδα. Με άλλα λόγια χρησιμοποίησαν τη μέθοδο για να εξετάσουν αν η ένταση της φλεγμονής είναι παράγοντας:

a) Σύγχυσης

b) Αλληλεπίδρασης

πηγή: Kaduffy3

Ιουν '14 Θέματα Λεοντίδη-Κωστούλα
1. Ορισμός για δειγματοληπτική μονάδα, δειγματοληπτικό σκελετό και δειγματολειπτικό κλάσμα
2.Κάνουμε μια δοκιμή σε πολλές εκτροφες και τίθεται το ερώτημα τί πρέπει να κάνουμε αν το κόστος δοκιμής σε κάθε ζωο είναι υψηλότερο απο αυτό της μετάβασης στις εκτροφές και επίσης τί θα κάνουμε για να αυξήσουμε την ευαισθησία, δίνεται και ο τύπος του κόστους και πρεπει να πούμε αν είναι σωστός
3.Η καμπύλη ROC μιας δοκιμής αλλάζει ανάλογα με τον συγκεκριμένο πληθυσμό που ερευνάμε κάθε φορά συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί
4.Διάγραμμα μιας καμπύλης ROC, να πούμε τί αντιπροσωπεύει το AUC, να σημειώσουμε το σημείο οπου μεγιστοποιούνται ταυτόχρονα η Ευ και Ει και να υπολογίσουμε το εμβαδόν ανάμεσα στην καμπύλη και την ευθεία που ξεκινά απο το 0,0
5. Ορισμός του παράγοντα σύγχυσης
6.Ποιές είναι οι Αναλυτικές Μελέτες
7. και 8. δεν θυμάμαι
9. (επιανε 2 μονάδες) Ασκηση για να υπολογίσουμε Ευ, Ει και ΣΛΠ ως προς την έκθεση στον παράγοντα

Χρειαζόταν κυρίως να έχεις διαβάσει τις σημειώσεις, να θυμάσαι ορισμούς και πώς λύνονται οι SOS ασκήσεις και κατα τ άλλα κοινή λογική :)

πηγή: ανώνυμος


Ιούν '11
1. Αναφέρετε τα κριτήρια του Hill. (2 μονάδες)
2. Εξηγήστε πως ,για ένα συγκεκριμένο νόσημα, η αύξησης της διάρκειας της νόσησης στα άτομα ενός πληθυσμού μπορεί να επηρεάσει τον επιπολασμό του νοσήματος στον πληθυσμό. (2,5 μονάδες)
3. Πρόληψη λάθους σύγχυσης.Με ποιους τρόπους διορθώνεται και σε ποιες μελέτες χρησιμοποιούνται (2,5 μονάδες)
4. Στην άσκηση έδινε το κλασικό πινακάκι και ζητούσε πραγματικό και φαινομενικό επιπολασμό, ειδικότητα, ευαισθησία, ΘΤΠ και ΑΤΠ (3 μονάδες)

πηγή: ΝίκηΙαν '11
1. Δίνεται η κατανομή των ζώων και ο αριθμός θανάτων ανά την ηλικιακή κατηγορία σε 2 πλυθησμους βοοειδων κατά την διαρκεια ετους. Ποια θα είναι η διαφορα θνησιμότητας(εκφρασμένη σε πυκνότητα επίπτωσης) των 2 πληθυσμών αν η ηλικιακή τους σύνθεση ήταν ιδια.

Πληθυσμος Α
Πληθυσμος Β
Ηλικα
Αρ .ζωων Α
Αρ.θανατων Α
Αρ .ζωων Β
Αρ.θανατων Β
0-1
1-2
2-3
3-4
600
700
500
200
10
14
26
50
200
300
400
1100
2
4
18
176
2. Περιγραψτε τα κριτηρια α)ισχύος της συσχέτισης , β)της σταθεροτητας του Hill και εξηγήστε γιατι κανενα από αυτά ατ δυο δεν είναι απόλυτος κανόνας αιτιότητας. (σελ 43-44)
3. Πως μπορεί να αντιμετωπιστεί το διαγνωστικό προβλημα που δημιουργείται λόγω της χαμηλής θετικής τιμής πρόβλεψης μιας διαγνωστικής δοκιμής για ένα παθογόνο παράγοντα, σε πληθυσμούς όπου η παρουσία αυτού του παράγοντα είναι σπάνια. (σελ 59)
4. Εξηγήστε πως ,για ένα συγκεκριμένο νόσημα, η (αύξησης ?)της διάρκειας της νοσησης στα άτομα ενός πληθυσμού μπορεί να επηρεάσει τον επιπολασμο του νοσήματος στον πληθυσμό. (σελ 8)


πηγή: Αlex. & ele


Σεπτ '10
1)Aναφέρετε τα κριτήρια του Hill. Ποιο από αυτά πρέπει να ικανοποιείται απαραίτητα έτσι ώστε μια στατιστική σχέση να’ναι αιτιολογική;(2 μονάδες)
2)Ποια είναι τα συστηματικά λάθη που μπορεί να προκύψουν σε μια αναλυτική επιδημιολογική μελέτη;(συνοπτικά)(3 μονάδες)
3)Από ποιούς παράγοντες επηρεάζεται η συγκέντρωση κρουσμάτων στο χώρο;(2μον.)
4)Σ’ένα πληθυσμό 440 ατόμων τα 150 είναι πραγματικά μολυσμένα και τα 290 μη μολυσμένα.(3 μον.)

Mολυσμένα Μη μολυσμένα
Test + 110 35

Τest – 40 255

Σύνολο: 150 290
(για τα νούμερα δεν είμαι σίγουρος αν είναι ακριβώς αυτά)

Α) Ποιος είναι ο πραγματικός και ποιος ο φαινομενικός επιπολασμός;
Β)Ποια η ειδικότητα και ποια η ευαισθησία του test;
Γ)Ποια είναι η ΘΤΠ και ποια η ΑΤΠ;(τιμή πρόβλεψης)
Δ)Αν τα πραγματικά μολυσμένα άτομα ήταν 20 ποια θα ήταν η ΘΤΠ στο παραπάνω testπηγή: igrA


Σεπτ '10
1. Για ποιους λόγους μπορεί να παρατηρηθεί μεγάλη συγκέντρωση κρουσμάτων στον χώρο? (2 μονάδες)
2. Ποια είναι τα κριτήρια του Hill. Ποιο από αυτά είναι απαραίτητο για την ύπαρξη αιτιολογικής συσχέτισης? (2 μονάδες)
3. ΑΣΚΗΣΗ . Ζητούσε πραγματικό και φαινομενικό επιπολασμό, ειδικότητα και ευαισθησία διαγνωστικού τεστ.(3 μονάδες)
4. Ποια είναι τα συστηματικά λάθη και συνοπτικά πως μπορεί να προκύψει σε μια επιδημιολογική έρευνα το καθένα από αυτά. (3 μονάδες)

πηγή: 'Εφη


Ιαν '10
1. Τι είναι η πυκνότητα επίπτωσης και πως υπολογίζεται.
2. Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την επιλογή των μαρτύρων.
3. Πως προλαμβάνεται το λάθος σύγχυσης και τι πρέπει να προσέξω σε κάθε μελέτη ώστε να μην γίνει
4. Εξετάζονται 1000 ζώα με μια διαγνωστική δοκιμή με ευαισθησία 0,96 και ειδικότητα 0,85
α) Αν και τα 1000 ζώα είναι πραγματικά μολυσμένα ποσά περιμένουμε να δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα;
β) Αν ο επιπολασμός είναι 0,2 πόσα θα δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα;
γ) Αν πάρουμε δείγμα από τον πληθυσμό του υποερωτήματος β πόσες πιθανότητες υπάρχουν ένα θετικό αποτέλεσμα να αντιστοιχεί πραγματικά σε μολυσμένο δείγμα;

πηγή: ΓαλάτειαΙαν '09
1. α)Πότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια επιδημική έκρηξη ενός νοσήματος σε ένα πληθυσμό; (1 μονάδα)
β) Γιατί είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι πραγματικά υπάρχει επιδημία στα αρχικά στάδια της διερεύνησης μιας επιδημικής έκρηξης; Τί πληροφορίες χρειαζόμαστε και πώς γίνεται αυτή η επιβεβαίωση; (1.5)

2. Στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για επιδημιολογικές μελέτες, τι είναι το ποσοστό ανταπόκρισης,ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν και πως μπορεί να αυξηθεί; Ποιος κίνδυνος υπάρχει αν το ποσοστό ανταπόκρισης είναι μικρό και τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση; (2.5)

3. Ας υποθέσουμε ότι εξετάζουμε δείγματα από όλα τα άτομα ενός πληθυσμού 1000 ζώων με ένα διαγνωστικό τεστ που έχει ευαισθησία 0,96 και ειδικότητα 0,85.
α) Αν τα 1000 αυτά ζώα είναι πραγματικά μη μολυσμένα, πόσα περιμένουμε να δώσουν αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ;
β) Αν ο επιπολασμός της λοίμωξης στο πληθυσμό είναι 0,5 (50%, δλδ 500 ζώα είναι πραγματικά μολυσμένα και 500 πραγματικά μη μολυσμένα), πόσα ζώα περιμένουμε να δώσουν θετικό αποτέλεσμα;
γ) Αν από τα 1000 ζώα, τα 300 δώσουν θετικό αποτέλεσμα στο τεστ, ποιος είναι ο πραγματικός επιπολασμός στον πληθυσμό; (3)

4. Πότε μπορεί να συμβεί λάθος πληροφόρησης σε μια αναλυτική επιδημιολογική μελέτη; Επεξηγήστε χρησιμοποιώντας παραδείγματα. (2)


πηγή: MaxΣεπτ '08
1. Τι είναι προτυποποίηση θνησιμότητας; Ποτε χρησιμοποιείται και γιατί;
2. Πώς χαρακτηρίζονται τα νοσήματα ανάλογα με την εμφάνιση νέων κρουσμάτων στον χρόνο σε έναν πληθυσμό και ποιος ο ρυθμός τους;
3. Ποιες είναι οι κατηγορίες συστηματικών λαθών σε μια αναλυτική επιδημιολογική μελέτη; Τι είναι η καθεμία και γιατί εμφανίζονται;
4. Είναι μια εκτροφή με 500 ζώα. Τα 100 από αυτά έχουν τη λοίμωξη και τα 400 δεν έχουν τη λοίμωξη. Σύμφωνα με το τεστ το αποτέλεσμα δοκιμής έδωσε:


ΛΟΙΜΩΞΗ
ναι όχι
Τ+ 90 5
Τ- 10 395

Να υπολογίσετε
α) τον πραγματικό επιπολασμό
β) το φαινομενικό επιπολασμό
γ) πόσα ψευδώς αρνητικά έδωσε το τεστ
δ) την ευαισθησία του τεστ
ε) την ειδικότητα
στ) τη θετική τιμή πρόβλεψης


πηγή: Dexter & Ιόλη
Ιουν '08
1. Ποιες οι δύο κατηγορίες των επιδημιολογικών μελετών και ποιος ο σκοπός τους;
2. α) Τι είναι ευαισθησία και ειδικότητα; β) Ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν; γ) Τί είναι αρνητική τιμή πρόγνωσης;
3. Ποια τα κριτήρια του Hill; Ποιο πρέπει να ικανοποιείται απαραίτητα για να θεωρηθεί μία στατιστική σχέση αιτιολογική;
4. Πως παίρνουμε δείγμα πιθανότητας από έναν πληθυσμό που δεν έχουμε καθόλου πλαίσια;
5. Ποιές είναι οι αρχές επιλογής μαρτύρων σε μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων;
6. Μια εκτροφή με 250 ζώα. Τη μέρα μηδέν 10 πάσχουν. Ξεκινάμε μελέτη τη μέρα 1 και για 100 ημέρες. Κατα τη διάρκεια της μελέτης εμφανίζονται 8 περιπτώσεις. 2 ζώα τη μέρα 6, 3 την ημέρα 43, 2 την ημέρα 59 και 1 την ημέρα 98. Τα ζώα μπορούν να νοσήσουν μία φορά και παραμένουν στην εκτροφή με το νόσημα.
α) Να υπολογίσετε τον επιπολασμό για την ημέρα 50.
β) Να υπολογίσετε την αναλογία επίπτωσης για το διάστημα της μελέτης.
γ) Να υπολογίσετε την πυκνότητα επίπτωσης για το διάστημα της μελέτης.


πηγή: snoufΙαν '08
1. α) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανοιχτών ερωτημάτων σε ερωτηματολόγια.
β) είναι καλύτερο να βάζουμε πολλές ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο ή αποκλειστικά αυτές που είναι απαραίτητες;
2. α) Τι είναι η αιτία ενός νοσήματος, η επαρκής αιτία, το συστατικό αίτιο και η απαραίτητη αιτία;
β) Που χρειάζεται να γνωρίζουμε τα αίτια;
3. Πότε μπορεί να έχουμε πλασματική αύξηση του ρυθμού ενός νοσήματος;
4. Τί είναι το σφάλμα μνήμης και πότε εμφανίζεται;
5. Έχουμε 1000 ζώα σε μια εκτροφή. Κάνουμε ένα διαγνωστικό τεστ, με ευαισθησία 0,96 και ειδικότητα 0,85.
α) όλα τα ζώα είναι μη μολυσμένα. Πόσα περιμένουμε να εμφανισθούν ως αρνητικά;
β) αν ο επιπολασμός είναι 0,5 πόσα ζώα αναμένουμε να εμφανισθούν ως θετικά;
6. Ποια είναι τα στάδια αντιμετώπισης μιας επιδημιακής έκρηξης;πηγή: Ναταλία-Φρι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard