Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

8ος I Κύκλος: Φαρμακολογία, τοξικολογία (+Ακτινολογία, χειρουργική. έως Σεπτ '11)

Σεπτεμβριος 2017

 Τοξικολογία Νικολαϊδης

Φλάσκος
Θεραπεία στρυχνίνης 
Μπατζίας

Φαρμακολογία Νικολαϊδης
Ορισμός χρόνοεξαρτώμενων φαρμάκων
Σημασία απολυμαντικών αντισηπτικών στην Κτηνιατρική


Ιούνιος 2017

Τοξικολογία Νικολαϊδη
Νιτρικά από τοξικά φυτα
Οξαλογικά από τοξικά φυτά
Τοξικότητα Καδμίου
Όργανα-στόχοι αρσενικού και γιατί έχω πτώση πίεσης
Συμπτώματα στο σκύλο από δηλητηρίαση με Μόλυβδο

Φλάσκος
Μηχανισμός ενέργειας καρβαμιδικών παραγώγων και χλωριωμένων υδρογονανθρακών

Φαρμακολογία Νικολαϊδης
Μηχανισμός δράσης μιλβεμυκίνης
Ενδείξεις χορήγησης σελαμεκτίνης σε σκύλο
Ενδείξεις ραφοξανίδης και σε ποια ζώα
Ενδείξεις πραζικουαντέλης και σε ποιά ζώα
Αντενδείξεις περμεθρίνης
Μηχανισμός ενέργεια ιμιδακλοπρίδης

Μπατζίας
Χρόνο-, Δόσο-, Χρονο-δοσο- εξαρτώμενα αντιμικροβιακά (τα πάντα)
Γιατί οι αμινογλυκοσίδες είναι πιο δραστικές έναντι Gram-;
Γιατί χορηγώ συνεργικά αμινογλυκοσίδες με πενικιλλίνες και τι πρέπει να προσέχω κατά τη χορήγησή τους;
Τοξικότητα τετρακυκλινών
Τοξικότητα Αμφοτερικίνης Β
Χλωρεξιδίνη
Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου


Πηγή: " Good-bye Lenin"

Ιούν '16

 Μπατζίας
       Γιατί οι β-λακτάμες είναι χρονο-εξαρτώμενες (στη συνέχεια ζήτησε και ορισμό χρονο-εξαρτώμενων).
2.       Γιατί οι αμινογλυκοσίδες είναι δοσο-εξαρτώμενες (στη συνέχεια ζήτησε και ορισμό δοσο-εξαρτώμενων).
3.       Πολυενικά αντιμυκητιακά (συγκεκριμένα ζήτησε αμφοτερικήνη-β).
4.       Ιώδιο.

Νικολαΐδης Φαρμακολογία
1.       Μηχανισμός δράσης πυραντέλης.
2.       Ανεπιθύμητες ενέργειες περμεθρίνης.
3.       α)Ενδείξεις ραφοξανίδης  β)Ενδείξεις διπροπιονικής ιμιδοκάρβης στο σκύλο.
4.       Ελαχιστοποίηση αντοχής στα ανθελμινθικά.

  Νικολαΐδης Τοξικολογία
1.       Δηλητηρίαση από μόλυβδο: συμπτώματα στο σκύλο.
2.       Νιτρικά άλατα: μηχανισμός ενέργειας στα μηρυκαστικά.
3.       Κάδμιο: μηχανισμός ενέργειας.
4.       Ποια η συχνότερη αφλατοξίνη και ποια η τοξική της δράση.

 Φλάσκος
 Στρυχνίνη: Μηχανισμός ενέργειας και αντιμετώπιση.


                                                                                                Πηγή: ο Νιντζα


Θέματα Ιανουαρίου 2016
Τοξικολογία
 1. Απορρόφηση καδμίου και τοξικότητα
 2. Μηχανισμός δράσης αρσενικού
 3. Συμπτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο στα βοοειδή
 4. Μηχανισμός δράσης οξαλικών αλάτων
 5. Νήριο το ολέανδρο: Διάγνωση και θεραπεία


Αντιπαρασιτικά
 1. Μοραντέλη: Μηχανισμός δράσης
 2. Α) Μιλβεμυκίνη: ενδείξεις
Β) ραφοξανίδη: ενδείξεις και σε ποια είδη ζώων
      3)    Ιμιδακλοπρίδη: μηχανισμός δράσης    
      4)    Πως μειώνουμε την αντοχή στα ανθελμινθικά;


Φλάσκος
Μηχανισμός ενέργειας καρβαμιδικών και χλωριωμένων υδρογονανθράκων


Μπατζίας

 1. Γλουταλδεϋδη
 2. Ορισμός αντισηπτικών- απολυμαντικών ουσιών
 3. Χλωραμφαινικόλη στη γάτα
 4. Γιατί οι αμινογλυκοσίδες είναι πιο δραστικές έναντι των Gram-  βακτηρίων;
 5. Για ποιο λόγο οι φυσικές πενικιλλίνες δεν είναι δραστικές έναντι των Gram- βακτηρίων;
 6. Για ποιο λόγο αν αυξήσουμε τη δόση σε ένα χρονοεξαρτώμενο αντιμικροβιακό δε θα βελτιωθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα;
 7. Για ποιο λόγο αν μειώσουμε το χρόνο των μεσοδιαστημάτων των χορηγήσεων σε ένα δοσοεξαρτώμενο αντιμικροβιακό δε θα βελτιωθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα;
 8. Σε ποια αντιμικροβιακά αν αυξήσουμε κατά πολύ τη δόση, μειώνεται ο ρυθμός θανάτωσης των μικροβίων;
 9. Άλλη μία που έδινε το εύρος της δόσης μιας κινολόνης, η MIC του μικροβίου ήταν πολύ μικρή και ζητούσε να διαλέξουμε τη δόση και γιατί;

Σεπτ '15

Μπατζίας
1. α) Τι είναι λόγος αναστολής και τι εκφράζει;
    β) Τι είναι χρόνος θεραπείας;
2. α) Πως γίνεται η επιλογή του σωστού φαρμάκου για αντιμικροβιακή θεραπεία;
    β) Δοσολογικό σχήμα αμινογλυκοσίδες.
3. α) Κάτι για συνδυασμό σουλφοναμιδων και διαμινοπυριμιδινων…
    β) Δεν θυμάμαι
4. α) Κάτι για την ομάδα φαρμάκων του πολυενιου και τη χρήση τους στην κτηνατρική.
    β) Χλωρεξιδίνη

Φλάσκος
1. Ιδανικό τρωκτικοκτόνο φάρμακο.
2. Θεραπεία δηλητηρίασης με στριχνίνη.

Νικολαίδης - Φαρμακολογία
1. Μηχ. εν. από την ομάδα των βενζιμιδαζολών αν θυμάμαι καλά…
2. Ενδείξεις Ιμιδοκάρβη, μόνο σκύλος.
3. Ενδείξεις Ραφοξανίδης.
4. Αντενδείξεις Πραζικουαντέλης.
5. Δεν θυμάμαι

Νικολαίδης – Τοξικολογία
1. Νιτρικά άλατα
2. Οξαλικά άλατα
3. Συμπτ. δηλητηρίασης με μόλυβδο σε σκύλο.
4. Μηχ. εν. δηλητηρίασης με υδράργυρο.
5. Μηχ. εν. δηλητηρίασης με κάδμιο.


BRUCELITSA

Ιαν 2015

μπατζίας
1)Ποια «αναγκαία και ικανή συνθήκη» καθορίζει αν ένα αντιμικροβιακό φάρμακο:
α) δρα χρόνο εξαρτώμενα
β) δρα δοσο εξαρτώμενα
γ) δρα βακτηριοστατικά
Δώστε τους αντίστοιχους ορισμούς
2) Τι γνωρίζετε για τις αζόλες;
3) αντοχή μικροβίων στις φθοριοκινολόνες.
4) Γενικός κανόνας που πρέπει να ισχύει σε κάθε διαδικασία απολύμανσης.
5) Δοσολογικό σχήμα αμφοτερεκίνης Β .
6) Τι γνωρίζετε για τις βιομεμβάνες.
7) Γιατί οι αμινογλυκοσίδες είναι πιο δραστικες έναντι των gram- και γιατί?

Νικολαίδης αντιπαρασιτικά
1) Ενδείξεις: α) μιλβεμικύνης β) ραφοξανίδης
2) μηχ. ενέργειας λουφαινουρόνης και αλβενδαζόλης
3) Τι πρέπει να κάνουμε ωστε να μην αναπτύσσεται αντοχή στα ανθελμινθικά?

Φλάσκος
μηχ ενέργειας σε χλωριομένοι υδρογονάνθρακες, καρβαμιδικοί εστέρες, στρυχνίνη.

Νικολαίδης τοξικολογία
1) Συμπτώματα δηλητηρίασης απο μόλυβδο στα βοοειδή
2) Μηχ. δράσης οξαλικών αλάτων
3) Μηχ δράσης ενώσεων υδραργύρου
4) Νήριο το ολέανδρο διάγνωση και θεραπεία.
5) Μχ. δράσης αρσενικού.


ΙΑΝ 14
Νικολαϊδης τοξικολογία
1. μηχανισμος δράσης οξαλικών αλάτων
2. υδράργυρος: απορρόφηση-κατανομή
3. αρσενικό: μηχανισμός ενέργειας
4. μόλυβδος: συμπτώματα στα βοοειδή
5. πικροδάφνη: θεραπεία κ διάγνωση
Νικολαϊδης αντιπαρασιτικά
1. αλβενδαζόλη: μηχανισμός ενέργειας
2. λουφαινουρόνη: μηχανισμός ενέργειας
3. πώς μειώνουμε την αντοχή στα ανθελμινθικά
4. ενδείξεις μιλβεμικίνης στο σκύλο και ραφοξανίδης στα διάφορα είδη ζώων
Φλάσκος τοξικολογία
μηχανισμός δράσης: α) χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
                                  β)στρυχνίνη
                                  γ)καρβαμιδικά
Μπατζίας
1. χρονο-, δοσο-, δοσο-χρονο-, βακτηριοκτόνα αντιμικροβιακά και παραδείγματα
2. δοσολογικό σχήμα αμφοτερικίνη Β
3. ποιες ειναι οι αζόλες; μηχανισμός δράσης
4. οι αμινογλυκοσίδες είναι αποτελεσματικές σε Gram+ ή Gram- και γιατί
5. αντοχή στις φθοριοκινολόνες
6. αποτελεσματικότητα αντισηπτικών κ απολυμαντικών
7. τι είναι οι βιομεμβράνες;

Σεπτ '14
Μπατζίας (4,7 μονάδες)
1. Ποια «αναγκαία και ικανή συνθήκη» καθορίζει αν ένα αντιμικροβιακό φάρμακο:
α) δρα χρόνο εξαρτώμενα
β) δρα δοσο εξαρτώμενα
γ) δρα βακτηριοστατικά
Δώστε τους αντίστοιχους ορισμούς
2)Φαρμακοδυναμικές παράμετροι ενός αντιμικροβιακού φαρμάκου
3)Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αποτελεσματικότητα των αντισηπτητικών και των απολυμαντικών?

Φλασκος (1 μονάδα) 
1)τοξικοκινιτικη και κατανομή χλωριομενων υδρογονανθράκων
2)Μηχανισμός δράσης στρυχνίνης

Νικολαιδης - αντιπαρασιτικα (2 μονάδες)
1)μηχανισμός ενέργειας της μοραντελης
2)ενδείξεις: μυλβεμικηνης(μόνο στο σκύλο) και ραφοξανίδης(και σε ποια ζώα)
3)μηχανισμός ενέργειας ιμιδακλοπρίδης
4)Πως μπορούμε να ελαχιστοποιησουμε την ανάπτυξη αντοχής των παρασίτων στα ανθελμινθικα?
Νικολαιδης - τοξικολογια (2,3 μονάδες)
1)Μηχανισμός ενέργειας του αρσενικού
2)Για ποιο από τα παραγωγικά ζώα αναφέρονται συχνότερα δηλητηριάσεις με υδράργυρο. Ποια είναι τα συμπτώματα;
3)Συμπτώματα και διάγνωση δηλητηρίασης από χαλκό
4)τοξικά φυτά: Νήριο το ολέανδρο, συμπτώματα και θεραπεία
5)μηχανισμός ενέργειας νιτρικών αλάτων στα μηρυκαστικά


πηγή: cheguenikos


Ιουν '14Μπατζίας (4,7 μονάδες)
1. Κατάταξη των αντιμικροβιακών ανάλογα με τις σχέσεις των ΦΚ και ΦΔ παραμέτρων
2. Φαρμακοκινητική πενικιλλινών
3. Ανεπιθύμητες ενέργειες και τοξικότητα των φθοριοκινολονών
4. Τί γνωρίζετε για τη Φλουκοναζόλη
5. Κάτι για μακρολίδια και λινκοσαμίδες
6. Τί γνωρίζεται για τις αλκοόλες

Φλάσκος (1 μονάδα)
1. Μηχανισμός δράσης στρυχνίνης και θεραπεία

Νικολαΐδης - τοξικολογία (2,3 μονάδες)
1. Απορρόφηση από το δέρμα
2. Μηχανισμός δράσης νιτρικών αλάτων στα μηρυκαστικά
3. Ποιά είναι η πιο συχνή αλφατοξίνη και ποιά η πιο τοξική της δράση
4. Συμπτώματα δηλητηρίασης του σκύλου από μόλυβδο
5. Μηχανισμός δράσης του καδμίου

Νικολαΐδης - αντιπαρασιτικά (2 μονάδες)
1. Πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την ανάπτυξη αντοχής στα ανθελμινθικά
2. Μηχανισμός δράσης μιλβεμυκίνης
3. Ενδείξεις α)ραφοξανίδη , β)ιμιδοκάρβη
4. Αντενδείξεις περμεθρύνης

πηγή : ευρέως φάσματος


Ιαν ‘14
Μπατζίας (4,7 μονάδες)
1. Ποια «αναγκαία και ικανή συνθήκη» καθορίζει αν ένα βακτηριοκτόνο αντιμικροβιακό φάρμακα:
α) δρα χρονο εξαρτώμενα
β) δρα δοσο εξαρτώμενα
γ) δρα χρόνο και δοσό εξαρτώμενα
Δώστε τους αντίστοιχους ορισμούς
2. α) Μηχανισμοι αντοχης των βακτηριων στα αντιμικροβιακα φαρμακα
β) Χορηγηθηκε φαρμακο και βρεθηκε ότι η Cmax του είναι 2μg/ml. Ποτε λεμε ότι ενα βακτηριο είναι ευαισθητο και ποτε ότι παρουσιαζει αντοχη στο συγκεκριμενο φαρμακο?
3. α) Τι εκφραζει και τι δηλωνει το θεραπευτικο τριγωνο?
β) Τι είναι οι αζόλες, πως δρουν και ποιες χρησιμοποιουμε στην κτηνιατρικη?
4. α) γλουταλδεΰδη
β) ιωδοφορα 

Φλασκος (1 μοναδα)
1. Ποιες ιδιοτητες πρεπει να εχει ένα τρωκτικοκτονο για να είναι αποτελεσματικο?
2. Μηχανισμος ενεργειας της στρυχνινης

Νικολαιδης - αντιπαρασιτικα (2 μοναδες)
1. Μηχανισμος ενεργειας της πυραντελης
2. Ενδειξεις και σε ποια ζωα α) ραφοξανιδης β) μονενσινης
3. Πως μπορουμε να ελαχιστοποιησουμε την αναπτυξη αντοχης των παρασιτων στα ανθελμινθικα?
4. Μηχανισμος ενεργειας της πυριπροξυφαινης

Νικολαιδης - τοξικολογια (2,3 μοναδες)
1. Απορροφηση από το δερμα
2. Μηχανισμος ενεργειας του αρσενικου
3. Συμπτωματα δηλητηριασης από μολυβδο στην αγελαδα
4. Τοξικα φυτα: μηχανισμος ενεργειας νιτρικων αλατων στα μηρυκαστικα
5. Τοξικα φυτα: τοξικοτητα και θεραπεια πικροδαφνης

Πηγή: anth.Σεπτ '12 - ΝΕΟ
Μπατζίας (4,7 μονάδες)
1)ορισμός για χρόνο-εξαρτώμενα φάρμακα
2)ποιά είναι τα κλινικά χαρακτηριστηκά ενός δόσο-εξαρτώμενου φαρμάκου
3)μηχανισμός δράσης αμοξυκιλλίνη+κλαβουλανικο οξυ
4)γιατί οι αμινογλυκοσίδες έχουν αυξημένη δράση απέναντι στα Gram - βακτηρίδια
5)οδοί χορήγησης της αμφοτερικίνης-Β
6)χλώριο και αλκοόλες, πώς ασκούν την δράση τους
7)συνεργική δράση αμινογλυκοσίδων και πενικιλλίνων, και πως χορηγούνται
(και μια ακομα ερώτηση που δεν θυμάμαι sorry...)


Νικολαιδης (Φαρμακολογία-αντιπαρασιτικά)2 μονάδες
1)μηχανισμός δράσης για Αλβενδαζόλη
2)μηχανισμός δράσης για Φιπρονίλη
3)πως μπορούμε να μειώσουμε την ανάπτυξη αντοχής των παρασίτων στα ανθελμινθικά φάρμακα
4)ενδείξεις για Μιλβεμυκίνη στο σκύλο και για Ραφοξανίδη σε όλα τα ζώα


Νικολαιδης (Τοξικολογία 1,3 μονάδες)
1)τοξικοκινητική του υδραργύρου
2)που αποθηκεύεται το αρσενικό
3)τοξικότητα του καδμιου
4)συμπτώματα της δηλητηρίασης με μόλυβδο στα βοοειδή


Φλάσκος (Τοξικολογία 1 μονάδα)
1)μηχανισμός δράσης καρβαμιδικών
2)χαρακτηριστικα του ιδανικού τρωκτικοκτόνου


Σαχανά (Τοξικολογία 1 μονάδα)
1)Σ-Λ με δικαιολογηση
CO στο αίμα σχηματίζει καρβοξυαιμοσφαιρίνη
το οξαλικό οξύ αντιδρά με το Ca και οι κρύσταλλοι ανευρίσκονται στα αγγεία των νεφρών και στα νεφρικά σωληνάρια
(είχε και αλλο ένα που δεν το θυμάμαι)
2)αντιστοίχιση
αλφατοξίνες - ηπατίτιδα
τριχοθεσίνες - ?????
ζεαραλενόνη - στειρότητα
αλκαλοειδή της - εργοτισμός
ερυσιβώδους όλυρας
ωχρατοξίνες - νεόπλασμα στο νεφρό
φουμονισίνες - σφιγκανίνη
πηγή: thanosVET


Ιαν '12 - ΝΕΟ

(4,7 μονάδες)
1. Ποια «αναγκαία και ικανή συνθήκη» καθορίζει αν ένα βακτηριοκτόνο αντιμικροβιακό φάρμακα:
α) δρα χρονο εξαρτώμενα
Β) δρα δοσοεξαρτώμενα
Γ) δρα χρόνο και δοσό εξαρτώμενα
Δώστε τους αντίστοιχους ορισμούς

2.α)Μηχανισμός δράσης και τρόποι χορήγησης της αμφοτερικίνης Β
β) Τι είναι οι αζόλες και πώς δρούν και ποιες χρησιμοποιούνται στην Κτηνιατρική?

3.Ανεπιθύμητες ενέργειες και τοξικότητα των αμινογλυκοσιδών

4.α)Ιωδοφόρα
β)Γλουταλδευδη

πηγή:@lexΙαν '12 ΠΑΛΙΟ
Νικολαϊδης (αντιπαρασιτικά):
1. Ενδείξεις (και είδος ζώου) για:
α)Σελαμεκτίνη β) Μιλβεμυκινης στο σκυλο
2. Μηχανισμός ενέργειας για Ιβερμεκτίνη
3. Μηχανισμός ενέργεις Λουφαινουρόνης

Πατσίκας
1. Που χρησιμεύουν οι ενισχυτικές πινακίδες στην ακτινογράφηση?
2. Τι είναι η σκέδαση και πόσο σημαντική είναι για την ακτινογραφία?

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (τοξικολογία)
Συμπτώματα σκύλου σε τοξίκωση απο μόλυβδο

Σαχανά
Συμπλήρωση κενών (τι προκαλούν )
α) αιθυλογλυκερόλη
β) αλκαλοειδή ερεσιβώδους ολύρας
γ) φυτά με γαλλικό οξύ
δ) φθοριούχα άλατα όταν ενωθούν με Ca++

Φλάσκος
Θεραπεία στρυχνίνης

Παπάζογλου
Τι επίδεση κάνουμε σε τραύμα με σχηματισμό κοκκιώδους ιστού?
Μη επικολλούμενο ή επικολλούμενο και γιατί?

Μπατζίας
1. Τι είδους φάρμακα χορηγούμε σε gram(-) αναερόβια βακτήρια και ποιος ο μηχανισμός δράσης τους;
2. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα βακτήρια με βάση τις ΦΚ/ΦΔ τους ιδιότητες;
3। Ποιο δοσολογικό σχήμα των φθοριοκινολονών επιφέρει το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα και γιατί;

πηγή: @λεξ


Ιαν '11 -ΠΑΛΙΟ
Παπάζογλου:
Σε ποιες αρχές βασίζεται η παθητική παροχέτευση,πόσο διαρκεί και ποια τα κριτήρια αφαίρεσης της?

Πατσίκας:
1. Που χρησιμεύουν οι ενισχυτικές πινακίδες στην ακτινογράφηση?
2. Περιγράψτε περιληπτικά την τεχνική(μόνο) που χρησιμοποιείται στην οισοφαγογραφία.

Φλάσκος:
Μηχανισμός δράσης χλωριωμένων υδρογονανθράκων.

Σαχανά:
Αναφέρετε ομοιότητες μυκητοτοξίνων και ομοιότητες μυκητοτοξινώσεων.(κάπως έτσι...)

Νικολαϊδης(αντιπαρασιτικά):
1. Μηχανισμός ενέργειας μοραντέλης
2. Μηχανισμός ενέργειας φιπρονίλης
3. Ενδείξεις (και είδος ζώου) για:
α)Σελαμεκτίνη
β)Ραφοξανίδη

Μπατζίας:
1. Ποια βασική αρχή ισχύει για τα αντιμικροβιακά βακτηριοκτόνα φάρμακα ωστε αυτά:
α)να δρουν ως χρονο-εξαρτώμενα
β)να δρουν ως δοσο-εξαρτώμενα
γ)να δρουν ως χρονο- και δοσο-εξαρτώμενα
Δώστε ορισμό για κάθε περίπτωση.
2. α) Ένας σκύλος έχει ουρολοίμωξη. Απομονώνουμε το μικροοργανισμό και βρίσκουμε οτι είναι ευαίσθητος στην αμοξικιλλίνη και στην δοξυκυκλίνη. Ποιό απ'αυτα θα επιλέγατε να χορηγήσετε και ποιο θα απορρίπτατε και για ποιο λόγο;
β) Μηχανισμός δράσης αζολών και χρήση τους στην κτηνιατρική.
3. α) Πότε εμφανίζεται ανταγωνισμός από το συνδυασμό 2 φαρμάκων?
β) Φθοριοκινολόνες
4. Τί γνωρίζετε για:
α) χλωρεξιδίνη
β) γλουταλδεϋδη

Δεν θυμάμαι καθόλου τα θέματα του Νικολαϊδη για τοξικολογία... :-(

πηγή: Tomy & Xenofon

Ιαν '11 -ΝΕΟ
ΜΠΑΤΖΙΑΣ (4,7 μονάδες)
1. Φάρμακο Α : Τ>MIC = 100% τ, Cmax/MIC=7, AUC/MIC=85
Φάρμακο B : Τ>MIC = 38% τ, Cmax/MIC=15, AUC/MIC=85
Φάρμακο Γ : Τ>MIC = 50% τ, Cmax/MIC=12, AUC/MIC=130
Πόσο αποτελεσματικό είναι κάθε φάρμακο και δώστε ορισμό για το καθένα.
2. α)Ανεπιθύμητες ενέργειες και τοξικότητα μακρολιδίων
β)Μηχανισμός δράσης και φαρμακοκινητική κετοκοναζόλης
3. α) Μηχανισμός ενέργειας τετρακυκλινών και πλευρομουτιλινών.
β)Γιατί στις σουλφοναμίδες πρέπει να γίνεται έλεγχος ενυδάτωσης και pH του ούρου;
4. α)Μηχανισμοί αντοχής των αμινογλυκοσιδών.
β)Τι είναι η ΡΑΕ και ποια η σημασία της;
5. α)Διαφορές αντισηπτικών- απολυμαντικών
β)Διαφορές ιωδίου-ιωδιοφόρων

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ (2 μονάδες)
1. Μηχανισμός ενέργειας μονεξικτίνης.
2. Ενδείξεις (και σε ποια ζώα) α)Μονενσίνης και β) Ραφοξανίδης
3. Ενδείξεις σελαμεκτίνης και αμιτράζης
4. Μηχανισμόςενέργειας Λουφαινουρόνης

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ (1,3 μονάδες)
1. Που αποθηκεύεται το αρσενικό;
2. Όργανα-στόχοι του αρσενικού και γιατί παρατηρείται απότομη πτώση της πίεσης;
3. Συμπτώματα στο σκύλο από μόλυβδο
4. Απορρόφηση από τους βλεννογόνους του αναπνευστικού συστήματος
5. Διάκριση των δηλητηριάσεων ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των συμπτωμάτων.

ΦΛΑΣΚΟΣ (1 μονάδα)
1. Ιδιότητες ιδανικού τρωκτικοκτόνου
2. Θεραπεία από δηλητηρίαση με στρυχνίνη

ΣΑΧΑΝΑ (1 μονάδα)
1. Μηχανισμός ενέργειας αφλατοξινών
2. Μηχανισμός ενέργειας αιθυλενογλυκερόλης.

πηγή: Νικη, Μαιρη Παναγιωτης Ηλιανα Ραφαελα
Σεπτ '10
ΦΛΑΣΚΟΣ (0,6):
1. Μηχανισμός δράσης καρβαμιδικών.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ-φάρμακα (1,5):
 1. πως μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την ανάπτυξη αντοχής στα ανθελμινθικά;
 2. ενδείξειςκαι σε ποια ζώα: α) αμιτράζη, β) πραζικουαντέλη
 3. μηχανισμός ενέργειας κλοσαντέλης

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ-τοξικολογία (0,8):
 1. που αποθηκεύεται το αρσενικό;
 2. συμπτώματα σκύλου με δηλητηρίαση από μόλυβδο.
 3. ευαισθησία παραγωγικών ζώων στην τοξική ενέργεια του χαλκού.

ΣΑΧΑΝΑ (0,6):
 1. στα μηρυκαστικά ζώα τα νιτρικά άλτα μετατρέπονται γρήγορα σε __________ από τη χλωρίδα της μεγάλης κοιλίας.
 2. τα οξαλικά άλατα αντιδρούν με ιόντα ασβεστίου κ σχηματίζουν δυσδιάλυτο στο νερό ______________.
 3. το γαλλικό οξύ είναι συστατικό της ταννίνης που προκαλεί:
 • _______________________________
 • _______________________________
4. η τοξικότητα των αλκαλοειδών της ομάδας της πυρρολιζιδίνης οφείλεται στις _____________.
5. αντιστοίχηση:
α) αιθυλογλυκερόλη
β) αλκαλοειδή ερεσιβώδους ολύρας
γ) φυτά με γαλλικό οξύ
δ) φθοριούχα άλατα όταν ενωθούν με Ca++
ε) Αλφατοξίνες- Ζεαραλεόνη- Εργοτισμός- Ωχρατοξίνες κτλΠΑΤΣΙΚΑΣ (2):
 1. φυσικό στάδιο βιολογικών στην ύλη κατά την ακτινοβόληση με ακτίνες Χ.
 2. οισοφαγογραφία.

ΜΠΑΤΖΙΑΣ (3,5):
 1. ποια αντιμικροβιακά καλούνται χρονο-εξαρτώμενα και ποια δοσο-εξαρτώμενα.
 2. ιδεώδης αντιμικροβιακή θεραπεία, που στηρίζεται.
 3. α) ποια αντιμικροβιακά καλούνται βακτηριοστατικά. β) Γιατί οι φυσικές πενικιλλίνες εμφανίζουν μειωμένη δράση ενάντια στα gram(-) βακτήρια;

 4. Χρήση και σημασία αντισηπτικών & απολυμαντικών στην κτηνιατρική.

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (1):
1. Πότε κάνουμε θεραπευτική και πότε προληπτική αγωγή κατά την χημειοπροφύλαξη. Γιατί πρέπει να είναι ενδοφλέβια?

2. Αναφέρετε δυο κεφαλοσπορίνες και πότε χρησιμοποιούνται στην χημειοπροφύλαξη?


πηγή:sof & @λεξIούν '10
Πατσίκας
1.Δώστε σύντομο ορισμό του μηχανισμού παραγωγής των ακτίνων Χ στη συσκευή για διαγνωστικούς σκοπούς.
2.Θετικές σκιερογόνες ουσίες και που χρησιμοποιείται η κάθε μία.

Παπάζογλου
1. Μπορούμε να βάλουμε αντισηπτικά ή απολυμαντικά διαλύματα όταν κάνουμε έκπλυση τραύματος; Ποια - δικαιολογήστε; Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε έκπλυση με καταιονισμό νερού βρύσης;

Σαχανά
αιθυλογλυκερόλη - αλκαλοειδή ερεσιβώδους ολύρας - φυτά με γαλλικό οξύ: μηχανισμός δράσης
μονοξείδιο άνθρακα - φθοριούχα άλατα θεραπεία

Φλάσκος
Ιδιότητες αντιπηκτικού

Νικολαϊδης - τοξικολογία
1. Μηχανισμός δράσης αρσενικού
2. Δηλητηριάσεις: διάκριση ανάλογα με διάρκεια ενέργειας
3. Ευαισθησία ζώων ανάλογα με ευαισθησία στο χαλκό (με τη σειρά)
4. Βοοειδή μόλυβδος: συμπτώματα και διάγνωση

Νικολαϊδης - Αντιπαρασιτικά
1. Πώς αποφεύγουμε την ανάπτυξη αντοχής στα ανθελμινθικά;
2. Μηχανισμός δράσης δοραμεκτίνης
3. Ενδείξεις κ σε ποια ζώα : αμιτράζη και ιμιδακλοπραμίδη

Μπατζίας
1. α)Λόγος αναστολής: τι είναι, τι εκφράζει;
β)Θεραπευτικός χρόνος: τι είναι, τι εκφράζει;
2. α)Τι είναι και τι εκφράζει ο FIC index;
β)Πότε εκδηλώνεται συνεργική δράση σε συνδυασμό αντιβιοτικών;
γ)Τι είναι η μετά-το-αντιβιοτικό δράση;
3. α)Τι γνωρίζετε για τις πλευρομουτιλίνες;
β)κάτι για αλκαλοποίηση ούρου και κάποιο αντιβιοτικό
γ)Μηχανισμός δράσης αζολών και ποια φάρμακα περιλαμβάνονται σ' αυτές;
4. Μηχανισμός δράσης χλωροδεξίνης, υπεροξείδιου υδρογόνου, τεταρτοταγών ενώσεων αμμωνίου, χλωρίου...


πηγή: MaryΙαν '10
ΠΑΤΣΙΚΑΣ

1. Τι γνωρίζετε για το ψηφιακό ακτινογράφημα;
2. Ποιες είναι οι σκιερογόνες ουσιες (ονομαστικά) και που χρησιμοποιούνται στην ακτινοδιαγνωστική;
3. Με ποια φαινόμενα εξηγείται: α)η σκέδαση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και β) η απορρόφηση της ακτινοβολίας απο το σώμα που ακτινοβολείται

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
1. Καθυστερημένη επούλωση κατά 1ο σκοπό & επούλωση κατά 3ο σκοπό
2. Ποιά τα πλεονεκτήματα χρήσης διάτρητων μοσχευμάτων δέρματος ολικού πάχους

ΜΠΑΤΖΙΑΣ
1. Πίνακας-διάγραμμα με φάρμακα και μικρόβια..έπρεπε να γνωρίζεις λόγο αναστολής & θεραπευτικό χρονο. Για 3 φάρμακα, με βάση το σχεδιάγραμμα, αν είναι χρονοεξαρτώμενα-δοσοεξαρτώμενα ή βακτηριοστατικά.
2. Αμινογλυκοσίδες και ιδιεταιρότητες δοσολογίας χορήγησης (6mg/8h ή 18mg/24h ?) και γιατί;
3. Χρήση και σημασία αντισηπτικών & απολυμαντικών στην κτηνιατρική.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
1. Ενδείξεις σελαμεκτίνης. (Επειδή έγιναν κάποια παράπονα για τις ενδείξεις της σελαμεκτόνης όποιος δεν το ήξερε μπορούσε να γράψει τις ενδείξεις της ραφοξανίδης)
2. Μηχανισμός ενέργειας περμεθρίνης
3. Μηχανισμός ενέργειας πυραντέλης

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ-τοξικολογία
1. Αρσενικό: ποια είναι τα όργανα-στόχοι και γιατί μειώνεται απότομα η πίεση του αίματος;
2. Συμπτώματα και διαφορές σκύλου-βοοειδών στη τοξίκωση απο μόλυβδο

ΦΛΑΣΚΟΣ
1. Μηχανισμός δράσης χλωριωμένων υδρογονανθράκων

ΣΑΧΑΝΑ
1. Σ-Λ και αιτιολόγηση:
α)Μυκητοξίνωση ονομάζεται η ανάπτυξη μυκήτων στον οργανισμό
β)Τα μηρυκαστικα ειναι πιο ανθεκτικα στις μυκητοξινωσεις
γ)Η τοξίκωση από ζεαραλενόνη προκαλεί θανάτους στους χοίρους
δ)Κάτι για το ντοπάρισμα των αλόγων ιπποδρομίου


πηγή: Θόδωρος & Σπυριδούλα & Evi


Σεπτ '09
Νικολαίδης (Τοξικολογία) (0.8 μονάδες)
1.Συμπτώματα σκύλου με δηλητηρίαση από μόλυβδο
2.α)Ποιο από τα παραγωγικά ζώα είναι πιο ευαίσθητο σε δηλητηρίαση από χαλκό και ποια είναι λιγότερο ευαίσθητα?
β)Πηγές δηλητηρίασης ζώων από χαλκό

Νικολαίδης (Αντιπαρασιτικά) (1.5 μονάδες)
1. Μηχανισμός ενέργειας λεβαμιζόλης
2. Ενδείξεις και σε ποια είδη ζώων:
α) Ραφοξανίδη
β) Μονενσίνη
3. Μηχανισμός ενέργειας ιμιδακλοπρίδης

Μπατζίας (3.5 μονάδες)
1. Μηχανισμός δράσης β-λακταμών και μηχανισμοί αντοχής των μικροβίων σε αυτές
2. Ανεπιθύμητες ενέργειες και τοξικότητα αμινογλυκοσίδων
3. Τι είναι και ποια η σημασία του χημειοθεραπευτικού τριγώνου?
4. Από τι εξαρτάται η αποτελεσματικότητα των αντισηπτητικών και των απολυμαντικών?

Φλάσκος
Ιδιότητες ιδανικού τρωκτικοκτόνου

Σαχανά
Αναφέρετε 4 ομοιότητες μυκητοτοξίνων και 5 ομοιότητες μυκητοτοξινώσεων

Πατσίκας
1. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απορρόφηση των ακτίνων Χ από το σώμα?(περιγράψτε τον καθένα περιληπτικά)
2. Που χρησιμεύουν οι ενισχυτικές πινακίδες στην ακτινογράφηση?

Παπάζογλου
Σε ποιες αρχές βασίζεται η παροχέτευση,πόσο διαρκεί και ποια τα κριτήρια αφαίρεσης της?

<Ο Μπατζίας είπε πως συμψηφίζονται με την προπαιδευτική 50-50 σαν μία ενότητα!!>


πηγή: MaxΣεπτ '08
Νικολαΐδης
(φαρμακα) (1,5 μονάδες)
1. Μηχανισμός ενέργειας της πυραντέλης.
2. Μηχανισμος ενεργειας φιπρονιλης.
3. Ενδειξεις: α) Αμιτραζης, β) Μιλβεμυκινης στο σκυλο.

(Τοξικολογια-μεταλλα) (0,5 μονάδες)
1. Τοξικοτητα καδμιου.
2. Συμπτωματα δηλητηριασης με μολυβδο στα βοοειδη.

Κοβάτση (0,5 μονάδες)
1. Συμτωματα χρονιας δηλητηριασης απο λουπινα.

Σαχανά (0,5 μονάδες)
1. Ερωτησεις Σ-Λ με αιτιολογηση.

Πατσίκας (2 μονάδες)
1. Ποια ειναι η τιμη της πιεσης του αερα μεσα στους σωληνες Coolidge;
2. Πείτε 3 επακολουθα της σκεδασης των ακτινων Χ πανω στο σωμα.
3. Ειδικη ακτινολογικη εξεταση της διαπιστωσης ρηξης του ουρητηρα.
4.Τι δηλωνουν τα αρχικα Kv, mAs;

Παπάζογλου (1 μονάδα)
1. Εκπλυση τραυματος: Για ποιον λογο γινεται και με ποια διαλυματα;

Φλάσκος (0,5 μονάδες)
1.Που οφειλεται η μικροτερη τοξικοτητα α) του μεθοξυχλωρ απο τους υπολοιπους χλωριωμενους HC και β)του μαλαθειου σε σχεση με το παραθειο;

Μπατζίας (3,5 μονάδες)
1. α) Σε ποια κατηγορια ανηκει και απο τι εξαρταται η βιοδιαθεσιμοτητα της γκριζεοφουλβινης;
β) Αν ενα αντιμικροβιακο αποτελει υποστρωμα της
Ρ-γλυκοπρωτεινης ποιες φαρμακοκινητικες παραμετροι
του θα μεταβληθουν;
2. α) Τι ειναι ο λογος αναστολης και τι εκφραζει;
β) Τι ειναι ο θεραπευτικος χρονος και τι εκφραζει;
3. α) Ποιο δοσολογικο σχημα των φθοριοκινολονων επιφερει το καλυτερο θεραπευτικο αποτελεσμα και γιατι;
β) Η φαρμακοκινητικη της χλωραμφαινικολης στη γατα διαφερει;
γ) Γιατι η αλκαλοποιηση του ουρου αυξανει την ολικη σωματικη
απομακρυνση των σουλφοναμιδων;
4. Που οφειλεται η αντισηπτικη και απολυμαντικη δραση των:
α) Ιωδιο β) Χλωρεξιδινη γ) Αλκοολες δ) Χλωριο.


πηγή: ΑνατολήΙαν '08
Μπατζίας
1. Ένας σκύλος έχει ουρολοίμωξη. Απομονώνουμε το μικροοργανισμό και βρίσκουμε οτι είναι ευαίσθητος στην αμοξικιλλίνη και στην δοξυκυκλίνη. Ποια θα χορηγήσουμε και για ποιο λόγο;
2. Φαρμακοκινητική της γκριζεοφουλβίνης.
3. Ποια η δράση των συνδυασμών:
α)κεφαλοσπορίνες-αμινογλυκοσίδες
β)σουλφαδιαζίνη-τριμεθιπρίμη
γ)αμοξικιλλίνη-κλαβουλανικό
δ)ριφαμπικίνη-ερυθρομυκίνη
4. Γιατί οι φυσικές πενικιλλίνες εμφανίζουν μειωμένη δράση ενάντια στα gram(-) βακτήρια;
5. Ποια λέγονται βακτηριοκτόνα και ποια βακτηριοστατικά αντιμικροβιακά; Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα βακτήρια με βάση τις ΦΚ/ΦΔ τους ιδιότητες;

Νικολαίδης
1. Μηχανισμός δράσης της περμεθρίνης.
2. Μηχανισμός δράσης λεβαμισόλης.
3. Ενδείξεις της σελαμεκτίνης.
4. Μηχανισμός δράσης του αρσενικού.
5. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ισορροπία τοξίκωσης-αποτοξίκωσης; Δώστε ένα παράδειγμα.

Παπάζογλου
1. Σε τι διαφέρουν τα καθαρά από τα καθαρά-δυνητικά μολυσμένα τραύματα;Τι επιτυγχάνουμε με την έκπλυση;
2.Ποια τα κριτήρια για την αφαίρεση της παροχέτευσης;

Πατσίκας
1. Τι εκφράζουν στο μηχάνημα ακτίνων Χ οι ενδείξεις mAs και kV;
2. Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η απεικόνιση ενός αντικειμένου με ακτίνες Χ;

Φλάσκος
1. Μηχανισμός δράσης του paracuat.
2. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του ιδανικού τρωκτικοκτόνου;

Κωτσάκη-Κοβάτση
1. Που οφείλονται τα συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φτέρης στο άλογο;
πηγή: Ναταλία

7 σχόλια:

diamond_gr είπε...

SOS Νικολαϊδης Αντιπαρασιτικά (ίσως αλλάξουν).

1. Ιδανικό Ανθελμινθικό
2. Αποτυχία ανθελμινθικής αγωγής
3. Ελαχιστοποίηση αντοχής παρασίτων.
4. Μηχανισμός ενέργειας ανθελμινθικών (Πίνακας).
5.Μοραντέλη
6. Ιβερμεκτίνη (ενδείξεις, αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, προσοχή στη χρήση)
7. Σελαμεκτίνη (ενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες, προσοχή στη χρήση).
8. Ραφοξανίδη (φαρμακοκινητική, ενδείξεις, αντενδείξεις, προσοχή στη χρήση)
9. Περμεθρίνη (ενδείξεις, αντενδείξεις, προσοχή στη χρήση)
10. Αμιτράζη
11. Λουφαινουρόνη
12. Ιμιδακλοπρίδη
13. Φιπρονίλη
14. Μονενσίνη

diamond_gr είπε...

SOS Νικολαϊδης Τοξικολογία (Ίσως αλλάξουν)

1. Μηχανισμός Τοξικής ενέργειας
2. Οξεία, υποξεία, χρόνια δηλητιρίαση (Ορισμοί).
3. Τί είναι ελεύθερη ρίζα;
4. Μηχανισμοί αποτοξίκωσης
5. Αρσενικό (μηχανισμός ενέργειας)
6. Μόλυβδος (τοξικοκινητική, διάγνωση)
7. Υδράργυρος (τοξικοκινητική, διάγνωση)
8. Χαλκός (τοξικότητα, διάγνωση)
9. Κάδμιο (τοξικοκινητική, τοξικότητα)

diamond_gr είπε...

ΦΛΑΣΚΟΣ ΕΙΠΕ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ

1. Εντομοκτόνα:
Οργανοφωσφορικά
Καρβαμιδικά
Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
Διπυριδίλια

2. Τρωκτικοκτόνα
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ
Αντιπηκτικά
Αλκαλοειδή

diamond_gr είπε...

ΠΑΤΣΙΚΑΣ (Δεν φέρω ευθύνη αν δεν είναι κάτι από τα παρακάτω):

- ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ;
- ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ α ΚΑΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ;
- ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ;
- ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ γ;
-ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΛΑΜΠΑ;
- ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ;
- ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΜΠΑ.
----------------------------------
SOS:
Περοσσότερα kV, μεγαλύτερη ενέργεια, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ
Περισσότερα mA, περισσότερα ηλεκτρόνια δημιουργούνται, περισσότερα φωτόνια, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
----------------------------------
- Φαινόμενο πέδησης
- Φαινόμενο ιονισμού

- ΤΙ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΟΝΙΑ;
1.Πρωτογενή δέσμη στο φίλμ.
2.Απορρόφηση από οργανισμό.
3.Ανάκλαση προς όλες τις κατευθύνσεις (ΣΚΕΔΑΣΗ).

- ΤΥΧΗ ΣΚΕΔΑΖΟΜΕΝΗΣ
1.Χαλάει το φίλμ
2.Απορρόφηση από σώμα
3.Σκεδάζεται προς χειριστή

- ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΔΙΑΧΥΤΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ;

- ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗ;
- ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ:
- ΠΟΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
-ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΚΕΔΑΣΗ;
1.Σώμα
2.Τραπέζι
3.Έδαφος

- ΣΚΙΑΣΤΙΚΑ: Ουσίες που με βοηθούν να δώ με ευκρίνια δομές που δεν φαίνονται.
Θετικά: Έχουν μεγάλο ατομικό αριθμό (ΑΣΠΡΑ)
1.Ιωδιούχα: Ενδοφλέβια για σωλήνες
2.Βαριούχα: ΜΟΝΟ πεπτικό αφού δίνεται από στόμα.
Αρνητικά (ΜΑΥΡΑ): Αέρας, CO2

ΛΟΓΑ είπε...

Αντιπαρασιτικά (Ύλη που έδωσε ο Νικολαΐδης στις παραδώσεις 2009):

σελ. 2: ιδανικό ανθελμινθικό
4: αντοχή
6: μηχανισμούς
15: μοραντέλη
16: ιβερμεκτίνη
23: ραφοξανίδη
26: πραζικουαντέλη
28
29: μηχανισμός ενέργειας οργανιφοωφορικών
30: διμπυλάτη
31: προποξούρη, πυρεθρίνες
32: κυπερμεθρίνη
34: αμιτράλη
35: ιμιδακλοπρίδη
36: φιπρονίλη
39: ιμιδοκάρβη
40: μονενσίνη

toni είπε...

Παιδια ο Παπαζογλου εδωσε για υλη, απο το saunders, τις σελιδες 541-565 και κυριως τα κεφαλαια 56 και 57

sof είπε...

0.8 nikolaidis(toxikologia),
3.5 mpatzias
0.6 flaskos
2 patsikas,
1 papazoglou,
0.6 saxana,
1.5 nikolaidis (farmaka)

Whiteboard