Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

4ος ΙΙI Κύκλος 2η Ενότητα: Ορνιθοτροφία

Ιούνιος 2016

1)Παράγοντες που επηρεάζουν το βάρος του αυγού.

2)
Βασικές αρχές φωτισμού στις αυγοπαραγωγές όρνιθες. Πώς επηρεάζει ο κύκλος φωτισμού την αυγοπαραγωγή;

3)
Ποια είναι τα συστήματα σταβλισμού που επικρατούν σήμερα;

4) Συνθήκες κατά την αποθήκευση αυγών που θα πάνε για επώαση. Ποια αυγά θα επιλέξω για επώαση, ποια απορρίπτονται; (Κάπως έτσι)

5) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των εμπλουτισμένων κλωβοστοιχειών (enriched cages).

Πηγή: Handsome Doctor


ΙΟΥΝΙΟΣ '15
  1. Παράγοντες που επηρεάζουν το βάρος του αυγού.
  2. Ποια τα συνηθέστερα συστήματα εκτροφής για κάθε παραγωγική κατεύθυνση;
  3. Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες επώασης – εκκόλαψης και αποθήκευσης των αυγών.
  4. Βασικές αρχές φωτισμού στις αυγοπαραγωγές όρνιθες.
  5. Τι είναι η ομοιομορφία σμήνους, πως την υπολογίζουμε και γιατί είναι σημαντική;

Ήθελε επιγραμματικές απαντήσεις σε όλα τα θέματα.
Νατα


Σεπτ '14
1. Αναφέρετε επιγραμματικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρεοπαραγωγική ικανότητα των ορνιθίων.
2. Τι είναι ο ρυθμός / ένταση αυγοπαραγωγής και τι η εμμονή στην αυγοπαραγωγή;
3. Μέτρα προληπτικής υγιεινής ανεξάρτητα από τον τύπο εκτροφής.
4. Τι προσέχουμε κατά τη σύλληψη-μεταφορά των ορνίθων στο σφαγείο.
5. Μέθοδοι παρατήρησης της συμπεριφοράς των ορνίθων.


πηγή: Nat

ΙΟΥΝΙΟΣ '14

1. Βάρος Αυγού και από τι καθορίζεται.
2. Συνθήκες επώασης-εκκόλαψης κλπ. & αποθήκευση αυγών.
3. Συστήματα σταβλισμού σήμερα.
4. Κύκλος φωτός (αυγοπαραγωγές)
5. Τύποι συμπεριφορών (ευζωΐα)

Κωνσταντίνος Θ.Ιαν '14
1) Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες κατά την επώαση και εκκόλαψη των αυγών και πώς επηρεάζει η θερμοκρασία την επώαση;
2) Ποιοι είναι οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την αυγοπαραγωγή και ποια είναι τα στάδια της περιόδου της αυγοπαραγωγής;
3) Ποια είναι τα συστήματα σταβλισμού που χρησιμοποιούνται στην ορνιθοτροφία και ποιο είναι το πιο συχνό ανά κατεύθυνση;
4) Τι ονομάζουμε ομοιομορφία σμήνους, πώς υπολογίζεται και ποια είναι η σημασία της;
5) Ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των κλωβοστοιχιών σε σχέση με την ευζωία των ζώων;

πηγή: Αντιγόνη


Σεπτ '13
1) Τι γνωρίζετε για τις συνθήκες κατά την επώαση και εκκόλαψη των αβγών και πώς επηρεάζει η θερμοκρασία την επώαση?
2) Ποιοι είναι οι παράγοντες που χαρακτηρίζουν την αβγοπαραγωγή και ποια είναι τα στάδια της περιόδου της αβγοπαραγωγής?
3) Ποια είναι τ συστήματα σταβλισμού που χρησιμοποιούνται στην ορνιθοτροφία και ποιο είναι το πιο συχνό ανά κατεύθηνση?
4) Τι ονομάζουμε ομοιομορφία σμήνους, πως υπολογίζεται και ποια είναι η σημασία της?
5) Ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της χρήσης των κλωβοστοιχιών σε σχέση με την ευζωία των ζώων?

πηγή: LeftΙαν '13
1) Συνθήκες επώασης-εκκόλαψης . Πως επηρεάζει η θερμοκρασία την επώαση ;
2) Ποια τα συνηθέστερα συστήματα σταβλισμού στην σύγχρονη ορνιθοτροφία ; Ποιά εφαρμόζονται κατα κύριο λόγο ανα είδος εκτροφής ; ( πχ στις αυγοπαραγωγές = κλωνοστοιχίες )
3) Παράγοντες εκτίμησης της αυγοπαραγωγικής ικανότητας . Ποιά είναι τα στάδια της περιόδου ωοτοκίας .
4) Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κλωβοστοιχιών ως τρόπος σταβλισμού , σε σχέση με την ευζωία .
5) Τι ονομάζεται ομοιομορφία σμήνους , πως υπολογίζεται και ποιά η σημασία του .


πηγή: ΑντώνηςΣεπτ '12 (επανάληψη εξέτασης, γιατί είχαν κοπεί όλοι)
1. τυποι συμπεριφορας σε σχεση με την ευζωια
2. βασικες αρχες φωτισμου στις αυγοπαραγωγες ορνιθες
3. συνθηκες στην επωαση-εκολλαψη και βασικη συνθηκη στην αποθηκευση
4. παραγοντες που επηρεαζουν το βαρος του αυγου
5. συστηματα σταβλισμου στη συγχρονη ορνιθοτροφια


πηγή: Ghhjj S


Σεπτ' 12
1)Τι ξέρετε για τις Φροντίδες του Πτηνοτρόφου στους νεοσσούς;
2)Τι ξέρετε για το Μικροκλίμα στο στάδιο της ανάπτυξης των αυγοπαραγωγών ορνίθων
3)Τι ξέρετε για τη Διατροφή κατά την ανάπτυξη (γενικά)
4)Ποιές οι βασικές διαφορές σε σταβλισμό με στρωμνή-σχαρωτό δάπεδο μεταξύ αυγοπαραγωγών και αναπαραγωγών ορνίθων;
5)Τι ξέρετε για τον Φωτισμό στα κρεοπαραγωγά ορνίθια σε ανάπτυξη;

Πηγή: misotiseksetaseis& Φ.Λ.

Ιαν '12
1.Παραγοντες που επηρεαζουν την κρεοπαραγωγη.
2.Ορισμοι ένταση/ρυθμος αυγοπαραγωγης και εμμονη στην αυγοπαραγωγη.
3.Σύλληψη, φορτωση και μεταφορα ορνιθων.
4.Προληπτικη υγιεινη.
5.Τεχνικες παρατηρησης και συμπεριφορας ορνιθων.

πηγή:Dark Tranquillity Tranquillity

Σεπτ '11
1) Ορισμοί: φρέσκου, κατεψυγμένου, βαθύψυκτου σφαγίου όρνιθας & σήμανση αυγών Α κατηγορίας.
2) Αυγά Β κατηγορίας-περιγραφή.
3) Αρχές απορράμφωσης.
4) Τρεις παραλλαγές της ελεύθερης βόσκησης (εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνίθων)-σελ.307
5) Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής
Περιορισμένη διατροφή στους γεννήτορες κρεοπαραγωγού τύπου (ευζωία)
Αρχές περιορισμένης διατροφής σε εκτροφή γεννητόρων ορνίθων

πηγή:VICKY


Ιούν '11

1. Διεθνές εμπόριο και κόστος παραγωγής όσον αφορά την ορνιθοτροφία
2. Τι ξέρετε για τον ωαγωγό της όρνιθας.
3. Υπολογισμός ποσοστού ωοτοκίας και φάσεις της.
4. Η αύξηση ΣΒ ως παράμετρος και χαρακτηριστικό εκτίμησης κρεοπαραγωγικής ικανότητας
5. Αρχές σταβλισμού

πηγή: Βάσια

Ιαν '11
1. α)Γεγονότα που σημάδεψαν την ορνιθοτροφία στην εξεληκτική της πορεία.
β)Από ποιους παράγοντες θα καθοριστεί το μέλλον της παγκοσμίως;
2. Ονοματολογία νεοσσών (και ανάλυση)
3. Διατροφικά προγράμματα πουλάδων κατά την ανάπτυξη. (σελ.262-263)
4. Ραβδωτή ασπρόμαυρη Πλύμουθ Ροκ. (Αποδώσεις & Μορφολογία)
5. "Δημιουργεία ομάδας" και πρόσληψη νερού και τροφής σε σχέση με την ευζωία

πηγή:ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σεπτ '10
1. Τι γνωρίζετε για την ονοματολογία των νεοσσών;
2. Τι γνωρίζετε για την βιωσιμότητα ως χαρακτηριστικό- παράμετρο εκτίμησης της αναπαραγωγικής ικανότητας;
3. Τι γνωρίζετε για τα διατροφικά προγράμματα των πουλάδων κατά την περίοδο της ανάπτυξης;
4. Τι γνωρίζετε για τη συμπεριφορά βόσκησης των ορνίθων σε ορνιθώνες ειδικών εκτροφών;
5. Ζωικό κεφάλαιο και απορράμφωση σε σχέση με την ευζωία.

πηγή: ΝΙΚΗ

Ιούν '10
1.Φυλή Όρνιθας Ραβδωτη Πλύμουθ Ροκ(σελ 152)
2.Τι γνωρίζετε για τα "κοτοπουλα ελεύθερης βοσκής","κοτοπουλα απεριοροστης βοσκής","αυγά κλωβοστοιχίας","αυγά κλιμακωτης σχάρας"(σελ.309-310)
3.Ποιες ειναι οι τεχνικές παρατήρησης της συμπεριφοράς των ορνίθων(σελ 317)
4.Τι γνωρίζετε για την προληπτική υγειινή ανεξαρτητου συστήματος σταβλισμού της όρνιθας(σελ 210)
5.Ευζωια με βαση το ζωικο κεφαλαιο και την απορράμφωση(σελ 322 και σελ 324)

πηγή: Μαίρη & Νίκη

Ιαν '10
1. Αποδόσεις Ασπρόμαυρης-Ραβδωτής Πλύμουθ Ροκ.
2. Θρεπτική αξία και pΗ αυγού.
3. Δημιουργία ομάδας (κοπάδιασμα) και πρόσληψη νερού και τροφής ως τύποι συμπεριφοράς άμεσα συνδεδεμένοι με την ευζωία της.
4. Τι γνωρίζετε για τα Ζωοτεχνικά Κέντρα Ελέγχου Αποδόσεων των Ορνίθων;
5. Καμπύλη ωοτοκίας και σε ποιες φάσεις χωρίζεται.


πηγή: amandine

Σεπτ '09
1. Τι γνωρίζετε για τη Ραβδωτή Πλύμουθ Ροκ;
2. Τι γνωρίζετε για τις τεχνικές παρατήρησης της συμπεριφοράς των ορνίθων;
3. Τι γνωρίζετε για το ζωικό κεφάλαιο στο στάδιο της ανάθρεψης-ανάπτυξης των κρεοπαραγωγών ορνιθίων;
4. Τι γνωρίζετε για τους σταθερούς ή μόνιμους ορνιθώνες ελεύθερης βοσκής;
5. Πώς επηρεάζουν οι κλιματικοί και διαιτητικοί παράγοντες την κατανάλωση της τροφής;

πηγή: ΛΟΓΑ


Ιούν '09
1. Ρύθμος αυγοπαραγωγής και εμμονή στην αυγοπαραγωγή. (σελ. 60)
2. Παράγοντες που επηρεάζουν την κρεοπαραγωγική ικανότητα. (ονομαστικά) (σελ. 109)
3. Φυλή Λεγκόρν. (σελ. 142)
4. Τύποι συμπεριφοράς «Δημιουργία ομάδας» - «Πρόσληψη νερού και τροφής». (σελ. 314)
5. Τι γνωρίζετε για τη σύλληψη – φόρτωση και μεταφορά ορνιθών; (σελ. 296)

πηγή: @lex

Ιαν '09
1. Τι εννοούμε με τους όρους "κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής","κοτόπουλο απεριόριστης ελευθέρας βοσκής","αυγά κλωβοστοιχίας","αυγά κλιμακωτού σχαρωτού δαπέδου";
2. Τι γνωρίζετε για την θερμοκρασία στα ορνίθια αυγοπαραγωγού τύπου κατά την περίοδο της ανάθρεψης;
3. Τι γνωρίζετε για την συμπεριφορά των ορνιθίων κατά τη βόσκηση σε ορνιθώνες ειδικών εκτροφών;
4. Τι γνωρίζετε για την διατροφή στις κρεοπαραγωγές όρνιθες στο στάδιο της πάχυνσηςq
5. Τι γνωρίζετε για την προληπτική υγιεινή κατά την έναρξη μιας εκτροφής, ανεξάρτητα συστήματος σταβλισμού;

πηγή: Στέλιος & Sus
Σεπτ '08
1. α) Ποιά γεγονότα σημάδεψαν την ορνιθοτροφία στην όλη εξεκτική της πορεία;
β) Από ποιούς παράγοντες θα καθοριστεί το μέλλον της πτηνοτροφίας παγκοσμίως;
2. Μορφολογική διάπλαση των ορνίθων ανάλογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση.
3. Σχήμα λεκίθου και ύψος αεροθαλάμου.
4. Η σημασία του νερού (διατροφή).
5. Τι γνωρίζετε για τις πολυόροφες κλωβοστοιχείες σε κατακόρυφη διάταξη;


πηγή: Ευδοκία
Ιουν '08
1. Ποιές οι προδιαγραφές για την περίοδο μετατροπής και άπο πού προέρχονται τα πτηνά των βιολογικών εκτροφών;
2. Η βιωσημότητα ως χαρακτηριστικό-παράμετρος της αναπαραγωγικής ικανότητας.
3. Ποιά η επίδραση της ηλικίας της όρνιθας στην αυγοπαραγωγική ικανότητα;
4. Αναισθητοποίηση-θανάτωση πτηνών με αέριο-ευζωία.
5. Τι γνωρίζεται για τις κηλίδες αίματος και κρέατος στο αυγό και για τους πόρους του κελύφους;


πηγή: Dexter

Ιαν '08
1. Διάπλαση του σώματος των ορνίθων ανάλογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση.
2. Αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την αυγοπαραγωγική ικανότητα.
3. Τι γνωρίζετε για τη φυσική οχεία.
4. Περιγράψτε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια της επώασης.
5. Αποδόσεις Λευκής Λεγκορν.
6. Παραγωγή εξειδικευμένων τύπων κρεοπαραγωγικών ορνιθίων (γενετική).
7. Πολυώροφο σχαρωτό δάπεδο και κλιμακωτή σχάρα. (περιγραφή)
8. α) Παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα της καταναλισκώμενης τροφής.
β) Αρχές της περιορισμένης διατροφής στους γεννήτορες.
γ) Περιορισμένη διατροφή και ευζωία.
9. Όροι σήμανσης αυγών και αντίστοιχες προδιαγραφές εκτροφής ορνίθων.
10. Φωτισμός-φόρτιση δαπέδου-κατάσταση στρωμνής και Ευζωία.

πηγή: Ηρώ
Σεπτ '07
1. α) Ποιές είναι οι σημαντικές φάσεις στην ιστορία της πτηνοτροφίας;
β) Πως προβλέπεται στο μέλλον η κατανάλωση ορνίθειου κρέατος;
2. Ποια τα χαρακτηριστικά των αβγών Β κατηγορίας;
3. Ποιες είναι οι αποδόσεις της Ραβδωτής Πλύμουθ Ροκ;
4. Να περιγράψετε το σύστημα σταβλισμού βαθιάς στωμνής για τους γεννήτορες στη φάση ωοτοκίας.
5. Ποιες οι φροντίδες για τους γεννήτορες σε φάση ωοτοκίας;
6. Πως γίνεται η αξιολόγηση του λευκώματος του αβγού;
7. Από τι θα καθοριστεί η κατανάλωση αβγών στο μέλλον;
8. Πως επηρεάζει ο γενότυπος την αβγοπαραγωγή;
9. Συμπεριφορά όρνιθας: δημιουργία ομάδας, πρόσληψη τροφής-νερού (σελ.314)


πηγή: snouf
Ιουν '07
1. Πρωτεινογόνος μοίρα.
2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πολυόροφου σχαρωτού.
3. Ονοματολογία νεοσσού.
4. Πόσος καιρός πρέπει να περάσει για να μετατραπεί η εκτροφή σε βιολογική;
5. Ορισμοί ανάπτυξη, αύξηση, πρωιμότητα.
6. Κοπριά
7. Αναβαθμισμένες και συμβατικές κλωβοστοιχίες.
8. Χρώμα κελύφους.

πηγή: Ελένη
Σεπτ '06
1.περιοχες που παραγεται το περισσοτερο κρεας,αυγα, γεννητορες
2.θερμοκρασια θαλαμου αναθρεψης αυγοπαραγωγων ορνιθων
3.παραγοντες που επηρεαζουν την ποιοτητα των αυγων και περιγραφη αυγων Β'κατηγοριας
4.οροι σημανσης αυγων και οροι στις αντιστοιχες εκτροφες
5.διατροφη κρεοπαραγωγων ορνιθιων
6.ζωικο κεφαλαιο στις αυγοπαραγωγες ορνιθες
7.ειδικος τροπος παρασκευης πατρογονικων ορνιθων και πως αντικαθιστανται

πηγή: eleni


SOS
1. μεγάλοι σταθμοί στην εξέλιξη της πτηνοτροφίας
2. από τι θα καθοριστελι το μέλλον της πτηνοτροφίας σε παγκόσμιο επίπεδο
3. παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση αυγών και κρέατος πουλερικών
4. λόγοι αύξησης της κατανάλωσης ορνίθειου κρέατος στο μέλλον
5. περίοδοι εξέλιξης της συστηματικής πτηνοτροφίας
6. από τι θα καθοριστεί η κατανάλωση αυγών στο μέλλον
7. πως προβλέπεται στο μέλλον η κατανάλωση ορνίθειου κρέατος
8. ονοματολογία
9. είδη φτερών
10. διάπλαση του σώματος ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση
11. φάσεις αυγοπαραγωγής
12. εσωτερική ωοτοκία
13. παράγοντες που επηρεάζουν την αυγοπαραγωγική ικανότητα(και αναλυτικά)
14. φάσεις ανάπτυξης ωαρίου
15. λειτουργίες του ωαγωγού
16. προέλευση ασβεστίου για το σχηματισμό του αυγού
17. γονιμοποίηση
18. επικοινωνία αυγών+επώαση
19. συνθήκες επώασης-εκκόλαψης
20. παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των αυγών
21. καπνισμός των αυγών
22. φύλο+βάρος νεοσσών
23. σεξάρισμα
24. ανάπτυξη+πρωιμότητα
25. χαρακτηριστικά και παράμετροι εκτίμησης της πόιότητας του αυγού
26. ποια είναι τα αίτια υποβάθμισεις της ποιότητας του σφαγίου
27. οσμή και άρωμα
28. αποδόσεις των φυλών
29. γονιδιακός καθορισμός του φύλου
30. ετέρωση
31. παράγοντες που σχετίζονται με τη βιολογία της όρνιθας και συνέβαλαν στη γενετική βελτίωσή της
32. ποια είναι τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
33. περιγράψτε τα συστήματα σταβλισμού
34. εναλλακτικά συστήματα σταβλισμού
35. φωτισμός
36. γιατι είναι απαραίτητα τα ω3-ΠΑΛΟ?
37. οι ωφέλειες από την κατανάλωση ενός ω3-αυγού
38. ρόλος νερού
39. παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση τροφής
40. τι σημαίνουν οι κωδικοί 0, 1, 2, 3 ?
41. απορράμφωση
42. αρχές περιορισμένης διατροφής
43. φροντίδες
44. πρόγραμμα αντικατάστασης των πατρογονικών νεοσσών
45. τα πάντα για τις κλωβοστοιχίες
46. ισχύουσες προδιαγραφές
47. εκτροφή πτηνών ελεύθερης βοσκής
48. σήμανση πτηνοτροφικών προΪόντων
49. τα πάντα για την ευζωΪα


πηγή: nick
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΙΑΣ SOS
1)διαφορες αναπαραγωγης ορνιθων απο αλλα ειδη
2)3 φασεις σχηματισμου αυγου
3)τμηματα ωαγωγου-λειτουργια τμηματων χρόνοι παραμονής
4)μέθοδοι γονιμοποίησης
5)επώαση αυγών-χρόνος-μέθοδοι
6)συνθήκες επώασης-εκκόλαψης αυγών
7)επίδραση θερμοκρασίας στην επώαση των αυγών
8)από τι επηρρεάζεται η ποιότητα των αυγών που προορίζονται για εκκόλαψη
9)διαλογή αυγών
10)που οφείλονται τα λεπτποκέλυφα αυγά
11)αποθήκευση αυγών
12)2 κρίσιμες περίοδοι στην εκκόλαψη
13)μέθοδοι σεξαρίσματος
14)προβλήματα κατά την επώαση
15)κρεοπαραγωγική ικανότητα:παραγοντες-παράμετροι
16)χαρακτηριστικά- παράμετροι εκτίμησης αυγοπαραγωγικής ικανότητας
17)ποσοστό ωοτοκίας
18)3 φάσεις ωοτοκίας
19)2 στάδια αυγοπαραγωγικής περιόδου
20)βαρος αυγου, μάζα αυγού
21)παράγοντες που επηρρεάζουν την αυγοπαραγωγική ικανότητα
22)επίδραση γενοτύπου
23)παραγοντες που επηρεάζουν το βάρος του αυγού
24)χαρακτηριστικά και παράμετροι εκτίμησης ποιοτητας αυγου
25)πως προσδιορίζεται η αντοχή του κελύφους
26)προσδιορισμός ποιότητας λευκώματος και λεκύθου(δεικτες)
27)παραγοντες που επηρεαζουν την ποιοτητα του αυγου
28)παραμετροι ποιοτητας σφαγειου
30)χαρακτηριστικα ποιοτητας κρεατος
31)παραγοντες που επηρεαζουν την ποιοτητα του σφαγειου
32)φυλες ορνιθων ανα κατευθυνση
33)διακριση συστηματων σταβλισμου συνηθεστερα χρησιμοποιουμενα ανα κατευθυνση πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα τους
34)μικροκλιμα(ιδιαιτερα θερμοκρασια αερισμος φως)
35)βασικα σημεια στη διατροφη ανα κατευθυνση
36)μεθοδοι και σταδια εκτροφης φροντιδες στα ειδικα κεφαλαια
37)ομοιομορφια σμηνους
38)ευζωια, τυποι συμπεριφορας

39)πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα συστηματων σταβλισμου σε σχεση με την ευζωια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard