Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2008

4ος IV Κύκλος 1η Ενότητα: Βοοτροφία

Σεπτ’ 2015

1. Γιατί οι 4 πρώτοι μήνες της γαλακτοπαραγωγής είναι κρίσιμοι; Ποιες είναι οι

βασικές αιτίες απομάκρυνσης από την παραγωγή;

2. Διάστημα τοκετού-1ου οίστρου και πότε υπάρχει πρόβλημα;

Διάστημα τοκετού-1ης ΤΣ και πότε υπάρχει πρόβλημα;

3. Ποιες κατηγορίες βοοειδών (management groups) συναντούμε σε μια εκτροφή

γαλακτοπαραγωγών αγελάδων;

4. Ποιο είναι το σίγουρο σημάδι του οίστρου; Κάθε πότε και για πόσο πρέπει ο

κτηνοτρόφος να παρακολουθεί τις αγελάδες του για να εντοπίσει πότε βρίσκονται σε

5. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους χειρισμούς κατά την περιποίηση του

νεογέννητου. Πότε και πόση ποσότητα πρωτογάλακτος χορηγούμε και γιατί;

6. Σε ποια ηλικία και σε ποιο ΣΒ οι μοσχίδες της φυλής Holstein γονιμοποιούνται 1η

φορά και πραγματοποιούν τον 1ο τους τοκετό; Ποια ΜΗΑ δεν πρέπει να ξεπερνούν

7. Περιγράψτε την ιδανική διαδικασία του αρμέγματος;

8. Τι είναι το υπεράρμεγμα; Αιτίες και επιπτώσεις στις αγελάδες.

9. Τι ονομάζουμε σφάγιο και τι πάχυνση; Η κρεοπαραγωγός φυλή "κυανή του

Βελγίου" έχει ένα χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό και ποιες οι επιπτώσεις του, θετικές

και αρνητικές;

10. Θα συστήνατε σε έναν εκτροφές γαλακτοπαραγωγών αγελάδων της φυλής

Holstein να γονιμοποιήσει τις καθαρόαιμες μοσχίδες του με σπέρμα ταύρου της

φυλής Limousine; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


Πηγή: Mgs

Ιουν '14
Βαλεργάκης
1. Γιατί οι 4 πρώτοι μήνες της γαλακτοπαραγωγής είναι κρίσιμοι; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες απομάκρυνσης από την παραγωγή;
2. Διάστημα τοκετού-1ου οίστρου και πότε υπάρχει πρόβλημα;
Διάστημα τοκετού-1ης ΤΣ και πότε υπάρχει πρόβλημα;
3. Σε αγέλη γαλακτοπαραγωγών αγελάδων γίνεται διασταύρωση βελτίωσης ή βιομηχανική διασταύρωση; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε διασταύρωση.
4. Ποιο είναι το σίγουρο σημάδι του οίστρου; Κάθε πότε και για πόσο πρέπει ο κτηνοτρόφος να παρακολουθεί τις αγελάδες του για να εντοπίσει πότε βρίσκονται σε οίστρο;
5. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους χειρισμούς κατά την περιποιήση του νεογέννητου. Πότε και πόση ποσότητα πρωτογάλακτος χορηγούμε και γιατί;
6. Τεχνική εκτίμησης του μαστού.
7. Σε ποια ηλικία και σε ποιο ΣΒ οι μοσχίδες της φυλής Holstein γονιμοποιούνται 1η φορά και πραγματοποιούν τον 1ο τους τοκετό; Ποια ΜΗΑ δεν πρέπει να ξεπερνούν και γιατί;
8. Περιγράψτε την ιδανική διαδικασία του αρμέγματος;
9. Τι είναι το υπεράρμεγμα; Αιτίες και επιπτώσεις στις αγελάδες.
10. Τι ονομάζουμε σφάγιο και τι πάχυνση; Η κρεοπαραγωγός φυλή "κυανή του Βελγίου" έχει ένα χαρακτηριστικό. Ποιο είναι αυτό και ποιες οι επιπτώσεις του, θετικές και αρνητικές;


πηγή: stas


Σεπτ '13
ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ (10 ΜΟΝΑΔΕΣ= 1 ΜΟΝΑΔΑ Η ΚΑΘΕ ΕΡΩΤΗΣΗ)
1) Γαλακτοβολή πότε και τι την προκαλεί; Ποιες οι επιπτώσεις;
2) Συμπεριφορά επίτοκων αγελάδων
3) Βασικές αρχές σταβλισμού βοοειδών
4) Διάρκεια ξηρής περιόδου. Γιατί είναι σημαντικό να τηρείται;
5) 5 προδιαγραφές αγελαδινού γάλατος
6) Γιατί οι 4 πρώτοι μήνες της γαλακτοπαραγωγής ειναι κρίσιμοι; Ποιες είναι οι βασικές αιτίες απομάκρυνσης απο την παραγωγή;
7) Ποιες κατηγορίες βοοειδών (management groups) συναντούμε σε μια εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων;
8) Ποιες είναι οι επιπτώσεις της διατροφής (ποιοτικά και ποσοτικά) στην κρεοπαραγωγή;
9) Διάστημα τοκετού και 1ου οίστρου και πότε υπάρχει πρόβλημα; Διάστημα τοκετού και 1ης οχείας και πότε υπάρχει πρόβλημα;
10) Σε εκτροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων πιο συχνή είναι η βιομηχανική ή η διασταύρωση βελτίωσης; Να αναφέρετε στοιχεία για τις διασταυρωσεις και να δώσετε από ένα παράδειγμα.

πηγή: amanda


Ιουν '13
Βαλεργάκης
ΘΕΜΑ 1 : Γιατί οι πρώτοι 4 μήνες της γαλακτοπαραγωγής είναι οι πιο σημαντικοί; Να αναφέρεται τους κύριους λόγους που μπορεί μια αγελάδα να εγκαταλείψει την παραγωγή
ΘΕΜΑ 2 : Ποια είναι τα σίγουρα σημάδια οίστρου; Κάθε πότε, για πόσο και γιατί πρέπει ο κτηνοτρόφος να παρακολουθεί τις αγελάδες του;
ΘΕΜΑ 3 : Να αναφέρεται επιγραμματικά τους χειρισμούς κατά την περιποίηση του νεογέννητου. Πότε και πόση ποσότητα πρωτογάλατος πρέπει να δώσουμε στο νεογέννητο και γιατί;
ΘΕΜΑ 4 : Μέθοδος εκτίμησης μαστού.
ΘΕΜΑ 5 : Σε ποια ηλικία και με ποιο βάρος οι μοσχίδες της φυλής Holstein εμφανίζουν για πρώτη φορά οίστρο και πραγματοποιούν τον πρώτο τους τοκετό; Ποια Μ.Η.Α δεν πρέπει να ξεπερνάνε και γιατί;
ΘΕΜΑ 6 : Περιγράψτε την ιδανική διαδικασία αρμέγματος
ΘΕΜΑ 7 : Τι καλείται υπεράρμεγμα; Να αναφέρεται τις αιτίες και τις επιπτώσεις του στις αγελάδες.
ΘΕΜΑ 8 : Τι ονομάζουμε σφάγιο και τι πάχυνση; Η κρεοπαραγωγός φυλή "κυανή του Βελγίου " έχει ένα χαρακτηριστικό . Ποιο είναι αυτό; Να αναφέρεται τα αρνητικά και τα θετικά του.
ΘΕΜΑ 9 : Ποιο είναι το χρονικό διάστημα μεταξύ τοκετού με 1ο οίστρο και τοκετού με 1η Τ.Χ στις αγελάδες της φυλής Holstein; Πάνω από πόσες μέρες θα πούμε ότι υπάρχει πρόβλημα;
ΘΕΜΑ 10 : Στις αγελάδες της φυλής Holstein χρησιμοποιείται η βιομηχανική διασταύρωση ή η διασταύρωση βελτίωσης; Να αναφέρεται ένα παράδειγμα για κάθε μία από τις παραπάνω διασταυρώσεις.

πηγή: cheguenikos


Σεπτ '10
1. Ποιες ειναι οι φροντίδες που παρέχονται σε ενα νεογέννητο μόσχο; Πότε πρέπει να χορηγείται το πρωτόγαλα, πόσο και γιατί;
2. Διατροφή- Σταβλισμός-Χειρισμοί απογαλακτισμένων μοσχαριών. Γιατί είναι σημαντική η περίοδος αυτή;
3. Αίτια απομάκρυνσης των αγελάδων από την παραγωγή. Γιατί οι 4 πρώτοι μήνες της γαλακτικής περιόδου είναι σημαντικοί;
4. Στάδια σωστής διαδικασίας αρμέγματος.
5. Πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστούν ή οχι στην Ελλάδα προγράμματα διασταυρώσεων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων;

πηγή: Μαίρη

Ιούν '10
1. α)Σε ποια ηλικία και σε ποιο σωματικό βάρος γίνεται η πρώτη γονιμοποίηση στις μοσχίδες της φυλής Holstein; Σε ποια ηλικία και σωματικό βάρος πραγματοποιείται ο τοκετός; β) Ποια μέση ημερήσια αύξηση (Μ.Η.Α) δεν πρέπει να ξεπερνούν οι μοσχίδες λίγο πριν ή μετά την ενήβωση και γιατί;
2. α)Κάθε πότε πρέπει να παρακολουθεί ένας κτηνοτρόφος τις αγελάδες του και για πόσο; β) Ποιο είναι το μόνο σίγουρο σημάδι οτι μία αγελάδα βρίσκεται σε οίστρο;
3. Πότε και πόσο πρωτόγαλα πρέπει να χορηγήσουμε σε ένα νεογέννητο και γιατί;
4. Ποιες είναι οι προδιαγραφές του γάλακτος; β) Τι καλείται υπεράρμεγμα, πότε, από ποιες αιτίες προκαλείται και τι επιπτώσεις έχει;
5. Περιγράψτε, με ένα παράδειγμα, τη βιομηχανική διασταύρωση. Ποιο είναι το βασικό της μειονέκτημα;


πηγή: Ειρήνη,Ραφαέλλα, Αναστασία, Παναγιώτης,Ηλιάνα & ΜαίρηΙούν '09
1.Τι γνωρίζετε για την παραγόμενη, την εγγυημένη ποσότητα(ποσόστωση) και την κατανάλωση αγελαδινού γάλατος στη χώρα μας;
2.Ποια ελαττώματα είναι δυνατό να παρατηρηθούν στη διάπλαση του ακρωμίου και της οσφύος ενός βοοειδούς;
3.Αναφέρετε τις 6 κλείδες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της διάπλασης του μαστού των αγελάδων;
4.Αν είχατε να επιλέξετε μεταξύ αγελάδων με πολύ υψηλή γαλακτοπαραγωγή και μικρή παραγωγική ζωή και αγελάδων με σχετικά υψηλή γαλακτοπαραγωγή αλλά μεγαλύτερη παραγωγική ζωή ποια θα ήταν η επιλογή σας; Δικαιολογήστε την απάντηση σας
5.Τι επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής των αγελάδων μιας εκτροφής;
6.Ένας εκτροφέας γαλακτοπαραγωγών αγελάδων σας ζητά να του υποδείξετε ποιες αγελάδες θα πρέπει να αντικαταστήσει. Με βάση τι στοιχεία θα κάνετε την εκτίμηση των αγελάδων;
7.Γαλακτοβολή και υπεράρμεγμα
8.Συμπτώματα οίστρου
9.πρωτόγαλα-πόσο και κάθε πότε θα το χορηγήσουμε και γιατί.

πηγή:igrA


Ιαν '08
1. Ποιες είναι οι συμπεριφορές των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων κατά τα στάδια του οίστρου; Πόσο συχνά πότε και για πόσο πρέπει ο κτηνοτρόφος να παρακολουθεί για να δει τον οίστρο;
2. Ποιο είναι το σωματικό βάρος της Holstein frizian και η γαλακτοπαραγωγική της ιδιότητα (ποσότητα, λίπος, πρωτείνες, ΑΟ); Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κυανόχρωμης του Βελγίου και ποια τα θετικά και αρνητικά του;
3. Ποια κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει σε μια μονάδα εκτροφής γαλακτοπαραγωγών αγελάδων για να γίνει αποδοτικότερη η εκτροφή; Ποια κατηγορία είναι πιο ευαίσθητη σε υγειονομικά και μεταβολικά νοσήματα; Τι θα προτείνατε για μειωθεί η θνησιμότητα;
4. Τι είναι το υπεράρμεγμα και η γαλακτοβολή )πότε, γιατί, που, τι προκαλεί);
5. Πως χωρίζονται οι μονάδες με βάση την παραγωγική τους κατεύθυνση και ποιος είναι ο αριθμός των ζώων για είναι οικονομικά σύμφορες;
6. Ποιες είναι κλείδες εκτίμησης του μαστού γαλακτοπαραγωγών αγελάδων
7. Ορισμοί: α)όριο ακρωμίου β)περίοδο πάχυνσης γ)ξηρή περίοδο δ)σφάγιο
8. Ποιες είναι οι κλάσεις εκτίμησης της πάχυνσης αγελάδων Holstein;
9. Γράψτε 4 ανεπιθύμητες γενετικές συσχετίσεις.
10. Ποιος ήταν ο τύπος διασταύρωσης για την δημιουργία της ελληνικής Σβιτς; Θα την χρησιμοποιούσατε σήμερα σε μια εκτροφή;πηγή: ΦαίδωνΠαλιά Θέματα:
1. Βοοτροφία στην Ελλάδα, προβλήματα και για ποιο σκοπό και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνεται?
2. Συμπεριφορά αγελάδας κατά τον οίστρο. Πότε παρουσιάζουν πρώτο οίστρο οι ΗOLSTEIN, διαστήματα μεταξύ τοκετών.
3. Τεχνικές εκτίμησης του μαστου. Τι παρατηρούμε για να δούμε ποιότητα μαστού?
4. Βαθμίδα θρεπτικής κατάστασης κατά τη γονιμοποίηση, τον τοκετό και μετά τη στείρευση του γάλατος. Όρια απώλειας θρεπτικής κατάστασης μεταξύ τοκετού και γονιμοποίησης.
5. Αναφέρατε 4 ανωμαλίες βοοειδών που οφείλονται σε ποιοτική κληρονόμηση.
6. Εκτίμηση κρεοπαραγωγικής ικανότητας , πως γίνεται και ποια τα επιθυμητά?
7. Γαλακτοβολή. Γιατί γίνεται και επιπτώσεις. Υπεράρμεγμα-επιπτώσεις.
8. Σύστημα εκτροφής που υπάρχει κατά βάση στην Ελλάδα-περιγραφή
9. Έστω ότι παίρνουμε το 1/3 των HOLSTEIN της Ελλάδας και θέλουμε να βρούμε τους καλύτερους ταύρους. Αν θέλουμε κάθε ταύρος να έχει 100 θυγατέρες, πόσους ταύρους μπορούμε να ελέγξουμε?Δόσεις τεχνητής σπερματέγχυσης.
10. Κύρια αίτια απομάκρυνσης αγελάδας από παραγωγή.


πηγή: Ιόλη
SOS
1. Ανασταλτικοί και μη παράγοντες για την ανάπτυξη της βοοτροφίας
2. αποδόσεις απογόνων (απογονικός έλεγχος)
3. ετέρωση
4. τι είναι είδος, φυλή, καθαρόαιμη φυλή
5. οικονομική σημασία μιας φυλής
6. ονοματολογία βοοειδών και σφαγίων
7. γαλουχούσες αγελάδες
8. Σ.Β. ενήλικης Xolstein
9. μοσχίδες Holstein
10. τύποι σφαγίου για την Friesian και την Holstein-Friesian
11. έχει η Ελλάδα αγελάδες της φυλής Simmental?
12. το μονόχρωμο κυριαρχεί στο ποιλόχρωμο
και το μαύρο κυριαρχεί στο ερυθρό
13. μιγάδες μπλε Βελγίου
14. επιθυμητή διάπλαση και ελαττώματα για τα διάφορα μέρη του σώματος
15. εκτίμηση διάπλασης μαστού
16. κλείδες εκτίμησης της διάπλασης μαστού
17. ελαττώματα διάπλασης μαστού
18. ψευδοθηλές
19. τι είναι γαλακτική περίοδος+ξηρά περίοδος και πόσο κρατάει
20. παράμετροι εκτίμησης των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων
21. έλεγχος της γαλακτοπαραγωγής (τι επιτυγχάνεται με αυτόν?)
22. ποιος είναι ο κύριος παράγοντας της οικονομικής επιτυχίας μαις βοοτροφικής μονάδας
23. πότε είναι τα άτομα κατάλληλα για αναπαραγωγή
24. ποιες μοσχίδες δεν πρέπει να διατηρούνται ως μελλοντικοί γεννήτορες
25. κύρια αίτια απομάκρυνσης των αγελάδων από την γαλακτοπαραγωγή
26. πότε οι ταύροι θα πρέπει να απομακρύνονται από την παραγωγή
27. πως αλλάζει η συμπεριφορά της αγ΄λάδας όταν μπαίνει σε οίστρο
28. ποιο είναι το μόνο σίγουρο σημάδι ότι είναι σε οίστρο
29. σημασία του εντοπισμού των αγελάδων που βρίσκονται σε οίστρο
30. κάθε πότε ο κτηνοτρόφος θα πρέπει να κοιτάει τις αγελάδες του
31. διάρκεια κυοφορίας
32. επίτοκες αγελάδες
33. τα πάντα για το πρωτόγαλα
34. αναπαραγωγικοί δείκτες
35. τι ειναι εμμονή στην γαλακτοπαραγωγή
36. παράγοντες που επηρεάζουν την γαλακτοπαραγωγική ικανότητα
37. παράμετροι εκτίμησης των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων
38. ορισμοί: πρωϊμότητα, απίσχναση, πάχυνση, σφάγιο
39. 6 κατηγορίες ζώων
40. τι συνέπειες έχει η υψηλή μέση ημερήσια αύξηση των μοσχίδων
41. κάθε παραγωγικός κύκλος αχίζει με την ξηρή περίοδο
42. βαθμίδες θρεπτικής κατάστασης
43. ποιες είναι οι προδιαγραφές του γάλατος
44. ποιοί είναι οι βασικοί κανίνες αρμέγματος
45. υπεράρμεγμα+γαλακτοβολή
46. τεχτηκά χαρακτηριστικά αρμέγματος: 1)αναλογία φάσεων{απορρόφηση- μάλαξη}
2)σε πόσους παλμούς
3)σε ποια υποπίεση
47. ο "χώρος αναμονής" των αγελάδων
48. διαστάσεις ατομικών θέσεων ανάπαυσης
49. υπαίθριες κινητές καλύβες
50. διαμερίσματα τοκετών
51. αρμεχτικά συγκροτήματα
52. τι κοιτάνε σε μία αγελάδα σε έναν διαγωνισμό
53. 5 κέντα ανάπτυξης
54. τι γνωρίζετε για τα βόδια
55. εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης+επιθυμητός δείκτης θρεπτικής κατάστασης {+πότε θα πρέπει να κάνουμε αυτήν την εκτίμηση?}
56. ορισμοί: τριβή+ισοπέδωση των δοντιών
57. σωστή διαδικασία αρμέγματος
58. 4 βασικοί κανόνες αρμέγματος
59. τι δεν πρέπει ναι είναι το δάπεδο
60. τύποι διασταυρώσεων


πηγή: nick

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Whiteboard