Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

4ος IV Κύκλος 2η Ενότητα: Γιδο-προβατοτροφία

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016


1. Ποιο είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα εκτροφής των προβάτων και των γιδιών στην Ελλάδα και τι γνωρίζετε για το σύστημα αυτό?
2. Ποια είναι η επιθυμητή διάπλαση της οσφύος και της λεκάνης στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και γίδια;
3. Τι γνωρίζετε για τις λαβες εκτίμησης του βαθμού πάχυνσης στα πρόβατα?
4. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι μέθοδοι γονιμοποίησης των προβατίνων στα ελληνικά ποίμνια; Περιγράψτε τις μεθόδους με συντομία .
5. Αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των αρνιών κατά την περίοδο της γαλουχίας.
6. Από τι εξαρτάται η απόσταση που διανύουν τα πρόβατα και τα γίδια όταν βοσκούν σε ένα φυσικό λειμώνα; Τι γνωρίζετε για την διάρκεια και την ένταση της βόσκησης σε ένα φυσικό λειμώνα?
7. Ποιος είναι ο συνηθέστερος τύπος δαπέδου στις εκτροφές προβάτων και γιδιών στην Ελλάδα και ποια είναι η κατάλληλη φόρτιση δαπέδου στον τύπο αυτό;


Πηγή: "13 επιτηρητές στο Τσιρογιάννη"


ΙΟΥΝΙΟΣ 2015


1) Τι γνωρίζεται για την χορήγηση τεχνητού γάλατος στα νεαρά μηρυκαστικά
2) Αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της ξήρανσης σε υποστηρίγματα
3) Για ποίον λόγο χρησιμοποιούνται τα σπέρματα σιτηρών και η πλακούντες ελαιουργίας στην διατροφή παραγωγικών ζώων
4) Τι προκαλεί η περίσσεια και η ανεπάρκεια θείου
5) Πως επηρεάζει η διατροφή τον χρωματισμό του κρέατος των μηρυκαστικών
6) Τι γνωρίζεται για την χρήση γλουτένης στην διατροφή των παραγωγικών ζώων
7) Δεν θυμάμαι

Μάρκος

Ιουν '14Αρσένος
1. ποιο είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα εκτροφής προβάτων και γιδιών στην ελλάδα και τι γνωρίζετε για το σύστημα αυτό;
2. ποια είναι η επιθυμητή διάπλαση του μαστού στα γαλακτοπαραγωγά ζώα; τι γνωρίζετε για τις λαβές εκτίμησης της πάχυνσης των προβάτων;
3. μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της φυλής καραγκούνικο
4. παράγοντες που επηρεάζουν την βιωσιμότητα των αρνιών στην περίοδο γαλουχίας. ποιοι είναι οι συνηθέστεροι τύποι δαπέδου στα νεαρά αρνιά και ποα η κατάλληλη φόρτιση δαπέδου;
5. πότε και πώς γίνεται η αξιολόγηση των κριών; ποια είναι η συνήθης αναλογία κριών/προβατίνων σε ένα ποίμνιο και από τι εξαρτάται;


Μάιος '14- Πρόοδος 
Αρσένος
1. Ποιο είναι το ζωικό κεφάλαιο προβάτων και γιδιών στην Ελλάδα; Από αυτά πόσα είναι τα ενήλικα θηλυκά, πόσα τα αρσενικά και πόσοι οι αρσενικοί γεννήτορες; Ποιες είναι οι ποσότητες των παραγόμενων προιόντων (γάλα, κρέας κλπ);
2. Ποια είναι τα μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά της φυλής αιγών Σκοπέλου;
3. Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των προβατίνων και ποιες μεθόδους χρησιμοποιούμε για την εκτίμηση της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας σε προβατίνες που γαλουχούν;
4. Ποιους μήνες πραγματοποιούνται οι οχείες σε πρόβατα και γίδια, τι χειρισμοί γίνονται κατά την περίοδο των τοκετών και τι επιπλέον προσέχουμε για τα αρσενικά ζώα που προορίζονται για γεννήτορες;
5. Ποιο είναι το αξίωμα που ακολουθούμε για τη βιωσιμότητα σε μια εκτροφή και ποιες οι σχετικές προυποθέσεις;
6. Με ποιους τρόπους γίνεται ο συγχρονισμός των οίστρων στις προβατίνες και ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι αναπαραγωγής στην Ελλάδα;
7. Τι είναι ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης και πως γίνεται η εκτίμησή του; (ήθελε περιγραφή και των 5 βαθμίδων)

πηγή: anna


Σεπτ '13
ΑΡΣΕΝΟΣ
1) Ποιες φυλές προβάτων και γιδιών χρησιμοποιούνται σε εντατικές και ημιεντατικές εκτροφές τις Ελλάδας. Αναφέρετε τα κύρια παραγωγικά χαρακτηριστικά τους.
2) Σε μια μέσου μεγέθους εκτροφή γαλακτοπαραγωγών γιδιών καλείστε να δώσετε συμβουλές στον παραγωγό για το πόσα και ποια ζώα πρέπει να απομακρύνει από την εκτροφή και πόσα να κρατήσει για γεννήτορες σε ετήσια βάση και υπό "φυσιολογικές" συνθήκες.
3) Πότε είναι η περίοδος συζεύξεων των γιδιών και ποιες είναι οι παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε την περίοδο αυτή;
4) Τι εννοούμε με τους όρους "flushing" και "steaming up" ποια η λειτουργία τους;
5) Ποιες είναι οι ζωοτεχνικές παρεμβάσεις που κάνουμε στην προβατίνα και το αρνί πριν και μετά τον τοκετό;
πηγή: cheguenikos


Σεπτ '12
1) Παραγοντες που επηρεαζουν την κρεοπαραγωγικη ικανότητα και παραγοντες εκτιμησης της ποιότητας σφαγείου
2) Ποιες ελληνικές (εγχώριες) φυλες προβάτων θα χρησιμοποιούσατε σε εντατική εκτροφή και γιατί.
3) Εγκαταστάσεις: τί προδιαγραφες να τηρούν σε σχεση με υγεία και ευζωια
4) Ποια μεθοδο ελέγχου της αναπαραγωγικής ικανοτητας θα προτείνατε σε ενα προβατοτροφο;
5) Που αποσκοπεί το σχήμα των προγραμματισμένων οχειών σε κυκλική βάση στα πρόβατα; Απαντήστε με συντομία και σαφήνεια.

πηγή: Anastasia Pr & thanosVET


Ιουν '12
Αρσένος
1. Ποιες οι μέθοδοι ελέγχου της αναπαραγωγικής ικανότητας στα γιδοπρόβατα, ποιά θα συνέφερε τον κτηνοτρόφο και γιατί.
2. Ποιες οι βασικές αρχές κατασκευής σύγχρονου προβατοστασίου
3. Ποιές εγχώριες ελληνικές φυλές γιδοπροβάτων,κατά τη γνώμη σας είναι καταλληλότερες για εκτροφή?Διακαιολογήστε.
4. Εκτίμηση κρεοπαραγωγικής ικανότητας & Παράμετροι εκτίμησης ποιότητας σφαγίου.

Μπάνος
1. Το γονίδιο P ελέγχει την εμφάνιση των κεράτων στα γίδια αλλά η πλειοτροπική του δράση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς και την αναπαραγωγή. Με βάση αυτή την ιδιαιτερότητα και τις σχέσεις κυριαρχίας που υφίστανται, προσδιορίστε τους γενοτύπους και τους φαινοτύπους των γονέων που εμπλέκονται σε ασφαλείς, ως προς την αναπαραγωγική ικανότητα των απογόνων, συζεύξεις.

πηγή:  Margarita Ze


Σεπτ '10
1. Ποια ειναι τα μορφολογικα και τα παραγωγικα χαρακτηριστικα των προβάτων της φυλής Καραγκούνικο;
Πότε τα άτομα αυτής της φυλής είναι κατάλληλα για αναπαραγωγή και ποιο συστημα εκτροφής είναι το κατάλληλο για αυτά;
2. Πότε και πώς πρέπει να γίνεται η εκτίμηση του δέικτη θρεπτικής κατάστασης στις γαλακτοπαραγωγές προβατίνες;
Σε τι χρησιμεύει στον εκτροφέα η εκτίμηση αυτού του δέικτη;
3. Πώς γίνεται η εκτίμηση της διάπλασης του μαστού στις προβατίνες και στις γίδες; Ποια είναι τα συνηθέστερα ελαττώματα του μαστού στις προβατίνες και στις γίδες και τι θα συμβουλεύατε τον εκτροφέα σε κάθε περίπτωση;
4. Ένας εκτροφέας με 300 πρόβατα της φύλής Χίου διαθέτει σανό μηδικης, άχυρο κριθαριού και συμπυκνωμένες ζωοτροφές σε pelets. Τι ποσότητες από κάθε ζωοτροφή θα του προτείνατε να δώσει σε α) αρνάδες 3 μηνών β) αρνάδες 8 μηνών γ) προβατίνες στο 2ο μήνα της γαλακτοπαραγωγής δ) κριάρια στην περίοδο οχειών.
5. Που αποσκοπεί το σχήμα των προγραμματισμένων οχειών σε κυκλική βάση στα πρόβατα; Απαντήστε με συντομία και σαφήνεια.


πηγή: Rafaella


Ιούν '10
1. Ποσο κρεας και ποσο γαλα παραγεται ανα ετος στην Ελλαδα απο τα γιδια και τα προβατα, κατα ποσο καλυπτονται οι εγχωριες αναγκες και ποιες ειναι οι μελλοντικες προοπτικες?
2. Τι τύπου ειναι το αρμεχτηριο στο Κολχικο και πια ειναι τα χαρακτηριστικα λειτουργιας του? Τι μεγεθος ποιμνίου μπορεί να εξυπηρετήσει?
3. Πως αξιολογείται η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των προβατινών μιας εντατικής εκτροφής προβάτων. Πόσο διαρκεί η γαλακτική περίοδος σε μια τέτοια μονάδα και γιατί;
4. Ποιοι ειναι συνοπτικά οι ζωοτεχικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται στον πρώτο χρόνο ζωήε ενός θυληκού αρνιού που γεννιέται Οκτωβριο (πρώιμα)
5. Να περιγράψετε με σαφήνεια και συντμία τη σχέση μεταξύ έντασης επιλογής και ετήσιας γενετικής προόδου με το ρυθμό ανανέωσης.

πηγή: Ειρηνη & ΑναστασιαΙαν '10
1. Ποιο είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα εκτροφής των προβάτων και των γιδιών στην Ελλάδα και τι γνωρίζετε για το σύστημα αυτό?
2. Ποια είναι η επιθυμητή διάπλαση της οσφύος και της λεκάνης στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα και γίδια;
3. Τι γνωρίζετε για τις λαβες εκτίμησης του βαθμού πάχυνσης στα πρόβατα?
4. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι μέθοδοι γονιμοποίησης των προβατίνων στα ελληνικά ποίμνια; Περιγράψτε τις μεθόδους με συντομία .
5. Αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των αρνιών κατά την περίοδο της γαλουχίας.
6. Από τι εξαρτάται η απόσταση που διανύουν τα πρόβατα και τα γίδια όταν βοσκούν σε ένα φυσικό λειμώνα; Τι γνωρίζετε για την διάρκεια και την ένταση της βόσκησης σε ένα φυσικό λειμώνα?
7. Ποιος είναι ο συνηθέστερος τύπος δαπέδου στις εκτροφές προβάτων και γιδιών στην Ελλάδα και ποια είναι η κατάλληλη φόρτιση δαπέδου στον τύπο αυτό;
8. Το γονίδιο P ελέγχει την εμφάνιση των κεράτων στα γίδια αλλά η πλειοτροπική του δράση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς και την αναπαραγωγή. Με βάση αυτή την ιδιαιτερότητα και τις σχέσεις κυριαρχίας που υφίστανται, προσδιορίστε τους γενοτύπους και τους φαινοτύπους των γονέων που εμπλέκονται σε ασφαλείς, ως προς την αναπαραγωγική ικανότητα των απογόνων, συζεύξεις.
9. α)Κατατάξτε ζωοτεχνικά :καραγκούνικο, Σερρών.
β)Ποια είναι τα παραγωγικά χαρακτηριστικά των φυλών αυτών;
10. Ποιοι παράγοντες σχετικά με τα αρνιά και τα κατσίκια ,και μέσω ποιων μηχανισμών (επιγραμματική αναφορά) επηρεάζουν την γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των μητέρων τους;


πηγή: MonalisaΣεπτ '09
1. Πότε και που εξημερώθηκαν τα πρόβατα και τα γίδια; Ποιες παραγωγικές ικανότητες εκμεταλλεύτηκε στην αρχή ο άνθρωπος και γιατί;
2. Ζωοτεχνική ταξινόμηση φυλής Σερρών.
3. Πότε είναι οικονομικά σύμφορη μια εκτατική εκτροφή;
4. Αναλώσιμα κατά έτος μιας προβατίνας γαλ/γού τύπου.
5. Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει ο κακός σχεδιασμός των σταβλικών εγκαταστάσεων σε εντατικά εκτρεφόμενα γαλ/γά πρόβατα;
6. Πως υπολογίζεται ο δείκτης θρεπτικής κατάστασης; Κλίμακα διαβάθμισης. Σε τι βαθμίδα πρέπει να είναι προβατίνες: κατά την οχεία, στον 5ο μήνα κυοφορίας, στον 30 μήνα της γαλ/γής;
7. α) Ζωοτεχνική ταξινίμηση Μπούτσκο και Καραγκούνικο. β) Αποδόσεις αυτών.
8. Που αποσκοπεί το σχήμα των προγραμματισμένων οχειών σε κυκλική βάση;
9. Διάρκεια γαλακτικής περιόδου σε προβατίνες και γίδες. Πότε παρατηρείται το μέγιστο της γαλακτικής περιόδου;
10. Σήμανση προβάτων και γιδιών. Πότε γίνεται και γιατί;


πηγή: sofΙούν '09
1. Παράμετροι εκτίμησης ποιότητας σφαγίου.
2. Ελαττώματα διάπλασης μαστών και πως αντιμετωπίζονται.
3. Εντατικά συστήματα εκτροφής και πότε είναι οικονομικά σύμφορη η εκτροφή προβάτων.
4. Βασική αρχή κατασκευής προβατοστασίου γαλακτοπαραγωγών προβάτων.
5. Ποια πλεονεκτήματα έχουν τα γίδια στο άρμεγμα σε σχέση με τα άλλα αρμεγόμενα ζώα;
6. Προγραμματίστε τα αναλώσιμα προβατίνων ανά έτος σε εντατική εκτροφή.
7.α)Προβλήματα μετά τον απογαλακτισμό και πως αντιμετωπίζονται; β)Τι παθαίνουν οι προβατίνες όταν σταματήσουν να τις θηλάζουν τα μικρά;
8. Υπερήλικα ζώα.
9. α)Κατατάξτε ζωοτεχνικά Χίου β)Τι αποδόσεις περιμένουμε από Λακών.
10. Τι ιδιαιτερότητες έχουν τα γίδια σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα;

πηγή: sof & @lex


Ιαν '09
1. Που οφείλεται η εξάπλωση των γιδιών κ των προβάτων;
2. Που οφείλεται ο εποχιακός άνοιστρος σε πρόβατα και γίδια;
3. Ποια η τάση ανάπτυξης της προβατοτροφίας στην Ελλάδα;
4. Σε μια εκτροφή με 500 πρόβατα και σε ένα «φυσιολογικό έτος» πόσες και ποιές προβατίνες πρέπει να ανανεώνονται ετήσια; Πόσους γεννήτορες πρέπει να διατηρώ;
5. Ποιο είναι το σύνηθες βάρος σφαγίων κατσικιών και αρνιών. Ποια η επιθυμητή απόδοση τους σε σφάγιο; Ποια είναι η σύνηθες κατηγορία κατάταξης τους στην Ελλάδα;
6. Ζωοτεχνική ταξινόμηση καραγκούνικου και Σερρών. Για ποιο λόγο η φυλή Φρισλανδίας δεν μπορεί ή είναι αδύνατο να εγκλιματιστεί στην Ελλάδα;
7. Ποια η βασική αρχή κατασκευής σύγχρονου προβατοστασίου γαλακτοπαραγωγών προβάτων;
8. Μέχρι ποια ηλικία συμφέρει να διατηρούμε τις προβατίνες;


πηγή: geoevangΙουν '08
(Ζυγογιάννης)
1. Που οφείλεται η εξάπλωση των γιδιών κ των προβάτων;
2. Ποιές οι προδιαγρσφές για να αρμέγεται ποίμνιο προβατινών με μηχανή (πότε είναι σύμφορη);
3. Που ωφείλεται ο εποχιακός άνοιστρος σε πρόβατα και γίδια;
4. Προγραμματίστε τα αναλώσιμα προβατινών/έτος σε εντατική εκτροφή.

(Βαλεργάκης)
5. α) Κατατάξτε ζωοτεχνικά Μπούτσκο και Καραγκούνικο.
β) Ποιές οι αποδώσεις τους;
6. α) Ποια είναι η διάρκεια της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου στα πρόβατα και πότε παρατηρείται το μέγιστο της παραγωγής;
β) Ποια πλεονεκτήματα έχουν τα γίδια στο άρμεγμα σε σχέση με τα άλλα αρμεγόμενα ζώα;

(Αρσένος)
7. Ονοματολογία, με βάση το φύλο και την ηλικία, των προβάτων και γιδιών.
8. Αναφέρετε τις παραμέτρους εκτίμησης ποιότητας σφάγιου αρνιών-κατσικιών.
9. Ορισμός για α)δείκτης θρεπτικής κατάστασης β)λαβή ράχης-οσφύος γ)τεχνητός λειμώνας δ)αμνός γάλακτος ε)μαστός γίδας.

(Μπάνος)
10. Πείτε 4 ελατώματα που κληρονομούνται στα γίδια και δώστε με σαφήνια και συντομία τον τρόπο κληρωνόμησης όπου είναι γνωστός.

πηγή: Γιώργος Σ. & Dexter


Ιαν '08
1. Να κατατάξετε ζωοτεχνικά το πρόβατο της φυλής Σερρών.
2. Πως γίνεται η εκτίμηση της αναπαραγωγικής ικανότητας των προβάτων/γιδιών;
3. Γιατί παρατηρείται μείωση της γαλακτοπαραγωγής τως γιδών και των προβατινών στο τέλος της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου;
4. Πότε μια εκτατική εκτροφή προβάτων είναι οικονομικά σύμφορη;
5. Ποιοί είναι οι τρόποι σήμανσης των γιδιών/προβάτων;
6. Τι μέθοδο εκτροφής και τι μέγεθος ποιμνίου θα προτίνατε για μια οικογενιακή επιχείρηση με προβατα Χίου;
7. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και παραγωγικές ιδιότητες των εγχώριων ελληνικών γιδιών.
8. α) Ποια είναι η διάρκεια της γαλακτοπαραγωγικής περιόδου στα πρόβατα/γίδια και πότε παρατηρείται το μέγιστο της παραγωγής;
β) Ποιο πρόβλημα παρατηρείται κατά των απογαλακτισμό των αρνιών από τις προβατίνες;
9. α) Ζωοτεχνική ταξινόμηση της φυλής Χίου και ποια τα παραγωγικά της χαρακτηριστικά;
β) Ποια τα χαρακτηριστικά των γιδιών της φυλής Saanen; Εκτρέφονται στην Ελλάδα και γιατί; Τι προοπτικές υπάρχουν για μελλοντική εκτροφή τους στη χώρα μας;
10. Ένας εκτροφέας βλέπει με απόγνωση το ποσοστο αγονιμότητας να αυξάνει όλο και περισσότερο στην εκτροφη προβάτων του. Που μπορεί να οφείλεται αυτό; Τι θα του προτείνατε να κάνει;πηγή: snouf
Αύγ '07
1. Ποια τα ελαττώματα διάπλασης του μαστού (προβάτων - γιδιών) (58 – 74 αντίστοιχα ) και ποιους χρωματισμούς γνωρίζεται; (σελ 66)
2. Γιατί τα κόπρανα των προβάτων είναι πιο υδαρή;
3. Τι γνωρίζεται για το flushing και το steaming up κατά την εκτροφή των ζώων
4. Πως επηρεάζει η ηλικία και το σωματικό βάρος την γαλακτοπαραγωγική ικανότητα των προβάτων και των γιδιών ; (σελ 73 - γίδια)
5. Ποια τα χαρακτηριστικά είναι κυρίαρχα και ποια υποτελή στα γίδια ; (167)
6. α)Κατάλληλο σύστημα εκτροφής για Alpine,Zaanen β)αποδόσεις Λακών. (σελ 288 πρόβατα) 7. Αριθμός εκτρεφόμενων γιδιών στην Ελλάδα. (σελ 13)
8. Μέθοδοι εκτίμησης παραγωγικής ικανότητας.
9. Τι ιδιαιτερότητες έχουν τα γίδια σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα; (σελ 65)
10. Σχήμα επεξήγηση Το πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας. (σελ 29)Ιούν '07
1. Παράμετροι εκτίμησης ποιότητας σφαγίου. (σελ 178)
2. α)Που οφείλεται η αύξηση αριθμού των προβάτων και των γιδιών; (σελ 33)
β)Πόσοι αρσενικοί γεννήτορες κριοί υπάρχουν στην Ελλάδα;
3. Χαρακτηριστικά και απόδοση σε σφάγιο του αμνού γάλακτος. Ποια τα επιθυμητά; χαρακτηριστικά. Μπορούν οι ελληνικές φυλές να αποδώσουν σφάγια «αρνί 100 ημερών»; Αν ναι με ποιους τρόπους; (σελ 185)
4. Ελαττώματα διάπλασης μαστού προβάτου – γίδας.(σελ 57)
5. Μέθοδοι εκτίμησης θρεπτικής κατάστασης προβάτων. (σελ 63)
6. Σήμανση προβάτων – γιδιών. (σελ 67 και 36 αντίστοιχα)
7. Συγκρίνεται φυλές Χίου - Σερρών - Δαμασκού. (φυλλάδιο)
8. Σε ποια ηλικία ενηλικιώνονται τα γίδια; (σελ 39)
9. Πότε παρουσιάζει αύξηση η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα στα γίδια; (74)


πηγή: @lex
SOS:
sos ερωτήσεις Ζυγογιάνννη γίδια-πρόβατα
1. Προγραμματίστε τα αναλώσιμα προβατινών/έτος σε εντατική εκτροφή
2. Υπερήλικα ζώα
3. Γαλακτοπαραγωγή, κρεοπαραγωγή, ανθεκτικότητα των φυλών γιδιών Saanen, Alpine, Δαμασκού
4. Ζωολογική ταξινόμηση φυλών Σερρών κ Χίου
5. Τι παθαίνουν οι προβατίνες όταν σταματήσουν να τις θηλάζουν τα μικρά κ αντιμετώπιση
6. Που οφείλεται η εξάπλωση των γιδιών κ των προβάτων
7. Πόσοι αρσενικοί γεννήτορες κριοί υπάρχουν στην Ελλάδα (απάντηση: 1/30 επί συνολικού πληθυσμού)
8. Ελαττώματα μαστού προβάτου
9. Ονοματολογία σφάγιων αρνιών κατσικιών
10. Σε ποια από βοοειδη, γίδια, πρόβατα κάνουμε απογονικό έλεγχο
11. Βλάστηση, πως αναπτύσσεται η χλόη στο έτος (διάγραμμα)
12. Κύκλος αναπαραγωγής διάγραμμα
13. Πως συμβάλλει το γάλα στην οικονομία (εισαγωγή)
14. Ζωολογική κ ζωοτεχνική ταξινόμηση: καραμάνικο
15. Ελληνικές φυλές στα πρόβατα: αποδόσεις
16. Peak γαλακτικής περιόδου
17. Αριθμός προβάτων + γιδιών
18. Ποιο σύστημα εκτροφής κυρίως εφαρμόζεται στο Ελλάντα;
19. Πότε το σύστημα εκτροφής είναι οικονομικά σύμφορο
20. Σε ποιο ετήσιο ποσοστό συμβάλλουν τα γιδοπρόβατα με τη παραγωγή προιόντων τους
21. Σε ποιες προβατίνες εφαρμόζεται απάρμεγμα, πως κ σε τι οφελεί; Ελαττώματα διάπλασης μαστού κ τι προκαλούν;
22. m²/γίδα ή προβατίνα, m³ χώρου, ύψος τοίχου. Προαύλιο, χώρος άσκησης για γιδοπρόβατα
23. Εκτίμηση ποιότητας σφάγιου, παράμετροι, ποιο είναι το επιθυμητό
24. Γαλακτική περίοδος (2 φάσεις, πόσο διαρκεί κ ποιο το max) σε γιδοπρόβατα
25.Saanen, alpine, δαμασκού
26. 4 κριτήρια για γενετική επιλογή κριαριών
27. Διάπλαση άκρων, πως πρέπει να είναι, πως δημιουργούνται προβλήματα στις χηλές κ πως αντιμετωπίζονται
28. Που οφείλεται η πτώση γαλακτοπαραγωγής στο τέλος της γαλακτικής περιόδου;
29. Κρίσιμα στάδια ζωής γιδοπροβάτων κ ΔΘΚ για καθένα
30. Καραμάνικο, Σερρών, Χίου, Μπούτσκο (ανθεκτικότητα, πολυδυμία, γαλακτοπαραγωγή)
31. Είναι δυνατή η αφαίρεση από μια γραμμή ζώων με μέθοδο επιλογής;
32. Τι ποσοστό υγρασίας είναι ανεπιθύμητο; Τι προκαλεί κ κυρίως στα νεαρά ζώα; Πως το διορθώνουμε;
33. Αμνός γάλακτος. Χαρακτηριστικά, απόδοση σε σφάγιο. Επιθυμητά χαρακτηριστικά. Μπορούν οι ελληνικές φυλές να αποδώσουν σφάγια «αρνί 100 ημερών»; Αν ναι με ποιούς τρόπους;
πηγή: Ιόλη

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

1. Που οφείλεται η εξάπλωση των γιδιών κ των προβάτων;
pou yparxei re paidia i apantisi??????????????????????????????

Geo είπε...

Erwtiseis pou den tha ksereis pou einai i apantisi tha vreis polles.
Anw esi stin erwtisi avti tha gra4eis oti
1. ta gidia boi8isan ton anthropo stin dianiksi twn daswdwn perioxwn,
2. to probato einai politipiko, allopatriotiko kai evrifago
3. H paragwgi galaktos kai kreatos gia tin kali4i oikogeneiakwn kiriws anagkwn se ftwxes xwres ka8ws kai oi edafoklimatikes kai kiriws koinonikooikonomikes sinthikes pou epikratoun othisan stin eksaplwsi probatwn kai gidiwn.

Ανώνυμος είπε...

καλή φάση τα greeklish αλλά πραγματικά μερικές φορές κουράζεσαι μεχρι να καταλάβεις τι σκατά ενοεί ο άλλος. για αυτό αν μπορείτε τουλάχιστον να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητά σας παρακαλώ. ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

σελιδα 29 στην προβατοτροφια. πολυτυπικο, αλλοπατριωτικο, ευρυφαγο.

dimitriss είπε...

poia einai ta analosima/provatina/etos ????????????
kserei kaneis?
ti skata erotiseis vazei aytos o zygogianis????

Ανώνυμος είπε...

Που οφείλεται ο εποχιακός άνοιστρος σε πρόβατα και γίδια;

ti einai o epoxiakos anoistros re paidia???? pou to leei???????

snouf είπε...

Gidotrofia selida 40 prepei na einai h apanthsh. Auto pou leei oti oi oistroi eksartontai apo ta gewgrafika plath ktl isws k pio meta ekei pou leei gia tous sugxronismous.

dimitriss είπε...

gia ta analosima ana provatina ana etos kserei kaneis????
????????????????????????????????????

sof είπε...

Για το που οφείλεται η περίδος φυσιολογικού ανοίστρου λέει στις σελ.74-75, στην προβατοτροφία.
1)φωτοπεριοδισμός
2)μελατονίνη
3)διαφορετική ευαισθησία υποθαλάμου στην ανασταλτική δράση της οιστραδιόλης

dimitriss είπε...

den mas apantisate gia ta analosima kai o atimos (gia na min ton xaraktiriso allios...mlk) o zygo auth phge kai evale...

Ανώνυμος είπε...

Βασική αρχή κατασκευής προβατοστασίου γαλακτοπαραγωγών προβάτων.που ειναι αυτο?και οσαναφορα τα αναλωσιμα εμαθε κανεις την απαντηση?

Ανώνυμος είπε...

"ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΝΕΙ ΑΥΡΙΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ..1)ο Ζυγογιαννης συνταξιοδοτηθηκε. 2)οι ερωτησεις που ειχε δωσει ο Αρσενος την προηγουμενη φορα δεν ισχυουν πλεον"κατι ερωτησεις μονο εδωσε Ο ζυγογιαννης στον Αρσενο για να βαλει εκ μερους του αλλα δεν ξερω αν τις βαλει τελικα ο Αρσενος.Απο τις ερωτησεις του Αρσενου θα μπουν μονο καναδυο..ετσι ειπε.

sus είπε...

ta analosima ehoun na kanoun kyrios me tis dapanes tis ektrofis - autes einai:
- dapanes gia tin kataskeui tis ektrofis(ktiriaki ypodomi - kuria ktiria - voithitikoi horoi)
- dapanes gia agora mihanikou eksoplismou(amelktikes mihanes,mihanes dianomis trofis,systimata eksaerismou,systimata syllogis-epeksergasias apovliton)
- dapanes gia viologiko eksoplismo
- dapanes gia tin agora zoikou kefalaiou
- dapanes gia ton eksyhronismo-metegatastasi
yfistamenis monadaskai genika ekoplismou
- dapanes ergatikou prosopikou
- dapanes gia tin hrisi farmakon
- dapanes - kostos zootrofon
- dapanes gia ogora kai ekmetalleusi edafous - ektasi gis

Whiteboard