Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

4ος Ι Κύκλος 2η Ενότητα: Ζωοτεχνία Οικολογία

Ιαν '14
ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ:Θέμα 1ο: Μεταφορά ζώων τι πρέπει να προσέξουμε, σε ποια στάδια της παραγωγικής ζωής δεν πρέπει να γίνονται

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:
Θέμα 2ο: Διαδικασία μετατροπής αμμωνίας σε άζωτο (στάδια, όνομα βακτηρίων που συμμετέχουν, εξισώσεις)
Θέμα 3ο: Σαπροφυτική αλυσίδα, τι γνωρίζετε
Θέμα 4ο: Δεξαμενές σταθεροποίησης (lagoons): Είδη lagoons (αερόβια - αναερόβια)
Θέμα 5ο: Επιπτώσεις ζωικών αποβλήτων στα χερσαία οικοσυστήματα (σ.126)


πηγή: Dark Tranquillity Tranquillity


Σεπτ '13
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1. Ποιές είναι οι βιοχημικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη σύσταση των ζωικών αποβλήτων;
2. Τι επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο και στα ζώα η παραμονή των ζωικών αποβλήτων στο μικροπεριβάλλον της εκτροφής;
3. Τι γνωρίζετε για την υδροσφαιρική δεξαμενή του άνθρακα;
4. Τι είναι οι τεχνητοί υγρότοποι υπεδάφιας ροής; Θα προτείνατε την χρήση τους σε κτηνοτροφικές μονάδες ή όχι. Εξηγήστε.

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
5. Ποιά είναι η πρωταρχική προυπόθεση της εφαρμογής εντατικών συστημάτων και ποιά τα 3 κύρια χαρακτηριστικά τους;

πηγή: Κυριακή


Ιαν '13
Οικολογία
1)Τι γνωρίζετε για τη σαπροφυτική τροφική αλυσιδα;
2)Περιγράψτε τη διαδικασία αποδέσμευσης του αζώτου από οργανική μορφή.
3)Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ζωικών αποβλήτων για τον άνθρωπο και τα ζώα όταν αυτά παραμένουν στο μικροπεριβάλλον της εγκατάστασης.
4)Να αναφέρετε τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων μιας χοιροτροφικής μονάδας με σκοπό την παραγωγή ενέργειας.

Ζωοτεχνια
1) α)ολα τ ειδη διασταυρωσεων ονομαστικα και βασικος σκοποσ βιομηχανικης διασταυρωσης και ποια ιδιοτητα χρησιμοποιουμε και για ποιο λογο
β)Μεταξύ του υψυλού h2 των παραγωγικών χαρακτηριστικών και του χαμηλού h2 των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών ποιο θα επιλέγατε να βελτιώσετε με διασταύρωση και ποιο με καθαρόαιμη αναπαραγωγή; Εξήγηση.
πηγή: f.s.Σεπτ '12
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1)Τι γνωρίζετε για τη σαπροφυτική τροφική αλυσιδα;
2)Τι γνωρίζετε για τη φυσική χώνευση και για την επεξεργασία αποβλήτων ποιων ζώων χρησιμοποιείται;
3)Τι γνωρίζετε για την επεξεργασία αποβλήτων με τις δεξαμενές σταθεροποιήσης(lagoons);
4)Ποιες είναι οι επιπτώσεις των χερσαίων οικοσθστημάτων από τα απόβλητα;

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
5)Μεταξύ του υψυλού h2 των παραγωγικών χαρακτηριστικών και του χαμηλού h2 των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών ποιο θα επιλέγατε να βελτιώσετε με διασταύρωση και ποιο με καθαρόαιμη αναπαραγωγή; Εξήγηση.

πηγή: Dimitrios Al

Ιαν '12
1)Περιγράψτε τις βασικές αρχές ζωοστασίων (ερώτηση ζωοτεχνίας)
2)Περιγράψτε τη σαπροφυτική αλυσίδα.
3)Περιγράψτε τη διαδικασία αποδέσμευσης του αζώτου από οργανική μορφή.
4)Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ζωικών αποβλήτων για τον άνθρωπο και τα ζώα όταν αυτά παραμένουν στο μικροπεριβάλλον της εγκατάστασης.
5)Να αναφέρετε τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων μιας χοιροτροφικής μονάδας με σκοπό την παραγωγή ενέργειας.

πηγή: Νίκος Κ.


Ιαν '11
1. Βασικές αρχές για τη διαχείριση ζώων στις Οικολογικές Εκτροφές.
2. Υδροσφαιρική δεξαμενή του άνθρακα.
3. Σαπροφυτικές Τροφικές Αλυσίδες.
4. Τι γνωρίζετε για τις Δεξαμενές Σταθεροποίησης (Lagoons);
5. Επιπτώσεις των Ζωικών αποβλήτων στα χερσαία οικοσυστήματα.

πηγή: Κωνσταντίνος ΤΙ & Crimson P.

Σεπτ '10
1. Ποιές είναι οι πιο γνωστές μέθοδοι αναπαραγωγής-σύζευξης στα παραγωγικά ζώα (ονομαστικά); Πως ονομάζονται οι απόγονοί τους;
2. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία οικολογικών εκτροφών;
3. Μέθοδοι προφύλαξης των ζώων στις οικολογικές εκτροφές.
4. Αντικείμενα της κτηνιατρικής που σχετίζονται με την οικολογία και το περιβάλλον.
5. Τί είναι οικολογική διαδοχή και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;
6. Τί γνωρίζετε για τη σαπροφυτική αλυσίδα;
7. Ποίες είναι οι βιοχημικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη σύσταση των ζωικών αποβλήτων;
8. Τί επιπτώσεις έχει στον άνθρωπο και στα ζώα η παραμονή των ζωικών αποβλήτων στο μικροπεριβάλλον της εκτροφής;
9. Περιγράψτε την πορεία της αποδέσμευσης του αζώτου από την οργανική μορφή στην ανόργανη.
10. Ποια μέθοδο επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων θα επιλέγατε για την διαχείριση των λυμάτων μιας χοιροτροφικής μονάδας σε κάθε στάδιο επεξεργασίας.

πηγή: Ναταλία V & nataloudaΙούν '09
Ζωοτεχνία

1. Δάπεδα
2. Στόχους και ?? οικολογικής εκτροφής
3. ??
Οικολογία4. Σαπροφυτική τροφική αλυσίδα
5. Βιοκτόνα (όχι από κύκλος φωσφόρου)
6. Λογαριθμική καμπύλη
7. Τρόποι αλληλεπίδρασης διαφορων ειδών - ονομαστικά & σχεση (+,-,0)
8. Ορολογία: κυρίαρχα είδη, αφθονία, ποκιλότητα
9. Επιλέξτε τρόπο διαχείρησης λυμάτων από χοιροτροφία για την αξιοποίηση ως πηγή ενέργειας.
10. Επιπτώσεις αποβλήτων στα χερσαία οικοσυστήματα.

πηγή: LΙαν '09
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

1. Ποιος είναι ο πληθυσμός των προβάτων-γιδιών, γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και χοίρων στις οικολογικές εκτροφές της Ελλάδας;
2. Ποιες οικολογικές μονάδες εκτροφής πρέπει να επιδοτούνται κατά τη γνώμη σας και γιατί;
3. Τι ειναι υγεια των ζωων και πως διασφαλιζεται;

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ4. Τι είναι τα κυβερνητικά συστήματα και ποιες είναι οι λειτουργίες τους;
5. Τι είναι η φέρουσα ικανότητα περιβάλλοντος;
6. Τι είναι φυσικοί πόροι και σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται; (παραδείγματα)
7. Ποιες είναι οι αξίες των υγροβιότοπων;
8. Υδροσφαιρική δεξαμενή του άνθρακα(από το βιογεωχημικό κύκλο του άνθρακα)
9. Τι γνωρίζετε για την σαπροφυτική τροφική αλυσίδα;
10. Τι γνωρίζετε για τη βιολογική επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων;

πηγή: Νίκη Κ.

Ιουν '08
1. Τι γνωρίζετε για τις δεξαμενές σταθεροποίησης (lagoons) ως μέθοδο επεξεργασίας των ζωικών αποβλήτων;
2. Δυνατές συνέπειες της παραγωγής των χερσαίων ζώων στο περιβάλλον.
3. Τι γνωρίζετε για τις βιοχημικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τη σύσταση των ζωικών αποβλήτων;
4. Σε τι συνίσταται η ανθρώπινη παρέμβαση στον βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου;
5. Αντικείμενα της κτηνιατρικής επιστήμης που σχετίζονται με την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Ορισμός οικολογικής διαδοχής και παράγοντες που την επηρεάζουν.
7. Γιατί τα βιοκτόνα θεωρούνται απο τους πλέον σοβαρούς περιβαλλοντικούς ρύπους και ποιες ειναι οι επιπτώσεις τους στη ζωκική παραγωγή;

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
8. Τι είναι τα εκτατικά συστήματα και ποια είδη παραγωγικών ζώων υπάγονται σε αυτά;
9.Τι πρέπει να τηρείται για την υγεία των ζώων;

10.Αιτίες που μπορεί να συμβάλουν στην αρρώστια ενός ζώου;


πηγή: Μαριέλα & Μέμη, @λεξ

Ιαν '08
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

1. Προυποθέσεις για πρόληψη ασθενειών σε οικολογικές εκτροφές ζώων.
2. Συστήματα εκτροφής ζώων.
3. Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε διασταύρωση και σε ποιες αμιγή σύζευξη ;

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
4. Ορολογία: αφθονία, κυρίαρχα είδη, ποικιλότητα
5. Υδροσφαιρική δεξαμενή του άνθρακα C.
6. Τα ζωικά λιπάσματα ως πηγή ενέργειας.
7. Φυσική χώνεψη ζωικών λιπασμάτων
8. Τρόποι αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών ειδών.
9. Εκθετική η λογαριθμική καμπύλη
10. Ορολογία : καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα, ολική βιομάζα, παραλλακτικότητα.

πηγή: Μαριέλα
Σεπτ ‘07
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1)Πώς γίνεται η αποδέσμευση του N2;

2)Ποία τα αντικείμενα της κτηνιατρικής επιστήμης που σχετίζονται με την οικολογία και το περιβάλλον;
3) Τι γνωρίζετε για την σαπροφυτική αλυσίδα;
4) Ποια η καμπύλη επιβίωσης πληθυσμών;
5) Τι γνωρίζετε για την ρύπανση της υδρόσφαιρας;
6) Τι γνωρίζετε για την δευτεροβάθμια επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων;

ΗΘΟΛΟΓΙΑ

1)Τι είναι Υγεία και τι νόσος; (ορισμοί)

πηγή:@λεξ

Ιουν '07

1. Tι είναι τα κυβερνητικά συστήματα και μηχανισμοί ανάδρασης;
2. Αρνητική και θετική ανάδραση και ομοιοστατική περιοχή.
3. Περιοριστικός παράγοντας+νόμος του ελαχίστου+νόμος της ανοχής.
4. Η ανθρώπινη παρέμβαση στον κύκλο του φωσφόρου.
5. Να αναφέρετε τις αξίες των υγροτόπων.
6. Επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στη ζωική παραγωγή.
7. Δεξαμενές σταθεροποίησης (lagoons).
8. Με στόχο την παραγωγή ενέργειας να αναφέρετε μία μέθοδο σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας των λυμάτων.

πηγή: nick


Ιαν '07
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1. Ποια η καμπύλη επιβίωσης πληθυσμών;
2. Τι προβλήματα υπεισέρχονται στην δημογραφία ,παραγωγή τροφίμων και το περιβάλλον;
3. Ποια προβλήματα προέρχονται από την αστικοποίησης και τα πρότυπα διαβίωσης;
4. Επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος στην ζωική παραγωγή
5. Τι γνωρίζεται για την δευτεροβάθμια επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων

πηγή: @lex


Ιαν '06

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
:
1. Πως ορίζεται η υγεία για τα ζώα και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν;
2. Ποιοι είναι οι συχνότεροι χειρισμοί που γίνονται στα παραγωγικά ζώα; Ποιές οι αντιδράσεις τους στους χειρισμούς αυτούς;
3. Ποιές είναι οι πιο γνωστές μέθοδοι αναπαραγωγής-σύζευξης στα παραγωγικά ζώα (ονομαστικά); Πως ονομάζονται οι απόγονοί τους;

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:
4. Τί είναι τα κυβερνητικά συστήματα; Ποιοί είναι και πως λειτουργούν οι μηχανισμοί τους;
5. Πορεία αποδέσμευσης αζώτου. Περιγραφή.
6. Τι γνωρίζετε για τη χρήση ζωϊκών αποβλήτων ως λιπάσματα;
7. Τι συνέπειες έχει για το περιβάλλον η εκτροφή χερσαίων ζώων;
8. Ποιοί οι παράγοντες που προάγουν την περιβαλλοντική αντίσταση σχετικά με τον έλεγχο του μεγέθους των πληθυσμών; (σελ. 59;;;)
9. Τι γνωρίζετε για την βιολογική επεξεργασία ζωικών αποβλήτων;
10. Περιγράψτε τους τύπους καμπύλων επιβίωσης (ή κάντε το σχήμα).

πηγή: snouf

SOS:

1) Πως κατατάσσονται τα συστήματα εκτροφής;
2) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των εντατικών συστημάτων εκτροφής; (σελ 200)
3) Τι γνωρίζετε για τα εκτατικά και ημιεντατικά συστήματα εκτροφής; (σελ 197-200)

πηγή: Νίκη Κ.1) Πόσα είδη τροφικών αλυσίδων έχουμε και ποια είναι?
2) Τι γνωρίζετε για τη σαπροφυτική αλυσίδα?
3) Κύκλος οξυγόνου
4) Αιτιολόγηση για τη λέπτυνση της στοιβάδας του όζοντος
5) Φαινόμενο θερμοκηπίου, ρόλος του άνθρακα (CO2) στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας (pH) στα υδάτινα οικοσυστήματα
6) Οι δύο τρόποι δέσμευσης του αζώτου
7) Πώς γίνεται η αποδέσμευση του οργανικού αζώτου?
8) Έχει ο φωσφόρος ατμοσφαιρική δεξαμενή?
9) Ποιες είναι οι δύο κύριες πηγές ρύπανσης του νερού με φωσφόρο?
10) Όξινη βροχή
11) Φέρουσα ικανότητα συστήματος
12) Ρύπανση/μόλυνση περιβάλλοντος (έννοιες)
13) Βιογεωχημικός κύκλος του άνθρακα σε σχέση με την υδατική του φάση
14) ΚΕΦ. 8
15) B.O.D.

πηγή: ΛόγαΖΩΟΤΕΧΝΙΑ1. Aιμομειξία+ υβριδισμός.
2. Kυριότεροι τύποι εκτατικών συστημάτων εκτροφής και οι ορισμοί τους.
3. Tι είναι τα ημιεντατικά συστήματα εκτροφής;
4. Tι είναι τα εντατικά συστήματα εκτροφής και ποια ζώα προσιδιάζουν σ' αυτά; (
Ιούνιος 2007)
5. Ποιες είναι οι γενικές αρχές κατασκευής ζωοστασίων;
6. Τι γνωρίζετε για τα βοηθητικά κτίσματα; (
Ιούνιος 2007)
7. Ποιος είναι ο στόχος και ποιες οι βασικές αρχές της οικολογικής κτηνοτροφίας; Ποιο είναι το ποσοστό των ζώων που εκτρέφονται οικολογικά για το κάθε είδος παραγωγικού ζώου στην Ελλάδα; (
Ιούνιος 2007)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
1. περιοριστικός παράγοντας + νόμος του ελαχίστου + νόμος της ανοχής
2. όλοι οι βιογεωχημικοί κύκλοι
3. αποδέσμευση + απαμίνωση + νιτροποίηση + απονιτροποίηση
4. φέρουσα ικανότητα
5. οικολογική διαδοχή
6. τα πάντα για τα στάσιμα νερά
7. προβλήματα που προέρχονται από την αστικοποίση και τα πρότυπα διαβίωσης
8. χημικά λιπάσματα στην παραγωγικότητα του εδάφους + παραγωγή αποβλήτων και περιβάλλον ως συνέπεια της παραγωγής των χερσαίων ζώων στο περιβάλλον
9. χημικά λιπάσματα στην ρύπανση του εδάφους
10. όλο το 8ο κεφάλαιο

πηγή: nick

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

O Karamanlis simera eipe oti vazei panta provlepsima themata ( ginetai anakyklwsh twn peripou 30 erwthsewn sos poy kykloforoyn )
Opote diavaste mono ta SOS !!!

Whiteboard